opracowanie - listopad 2004 r.
Autorzy: K. Żyndul, G.Pyliński
Redakcja merytoryczna: A.Żołnierski

plik do pobrania, pełna wersja dokumentu

pdf (567 kb)


Prezentowane w publikacji informacje są dedykowane osobom zamierzającym podjąć działalność gospodarczą w jednym z krajów Wspólnoty, a także przedsiębiorcom, którzy zamierzają aktywnie prowadzić działalność na jednolitym Rynku Europejskim. W publikacji znajdują się adresy polskich placówek dyplomatycznych a także innych instytucji, które mogą dostarczyć przedsiębiorcom użytecznych informacji.

 

Kraj PKB
[mld USD]
dynamika PKB
[%]
PKB per capita
[USD]
inwestycje
[% PKB]
inflacja
[% CPI]
stopa bezrob.
[%]
Austria 245,3 0,7 30000 22,5 1,4 4,4
Belgia 299,1 1,1 29100 19,7 1,6 8,1
Cypr cz. grecka 14,82 1,9 19200 19,9 4,1 3,4
Cypr cz. turecka 1,27 2,6 5600 - 12,6 5,6
Czechy 161,1 2,9 15700 26 0,1 9,9
Dania 167,2 0 31100 19,9 2,1 6,1
Estonia 17,35 4,7 12300 30,2 1,3 10,1
Finlandia 142,2 1,9 27400 18 0,9 9
Francja 1661 0,5 27600 19,2 2,1 9,7
Grecja 213,6 4,7 20000 25,5 3,6 9,4
Hiszpania 885,5 2,4 22000 25,6 3 11,3
Holandia 461,4 -0,7 28600 20,1 2,1 5,3
Irlandia 116,2 1,4 29600 22,9 3,5 4,7
Litwa 40,88 9 11400 20,8 -1,2 10,3
Luksemburg 25,01 1,2 55100 20,7 2 3,6
Łotwa 23,9 7,4 10200 27,1 2,9 8,6
Malta 7,082 0,8 17700 23,1 0,4 7
Niemcy 2271 -0,1 27600 17,7 1,1 10,5
Polska 427,1 3,7 11100 18,4 0,7 20
Portugalia 181,8 -1,3 18000 22,3 3,3 6,4
Słowacja 72,29 3,9 13300 25,8 8,6 15,2
Słowenia 36,82 2,3 19000 23,3 5,6 11,2
Szwecja 238,3 1,7 26800 15,7 1,9 4,9
Węgry 139,8 2,9 13900 22 4,7 5,9
Wielka Brytania 1666 2,2 27700 16,2 1,4 5
Włochy 1550 0,4 26700 19,1 2,7 8,6


informacje ze stron Wydziałów Ekonomiczo-Handlowych Polskich Ambasad w krajach UE

Rola poszczególnych gospodarek nowych krajów członkowskich w stosunku do gospodarki UE15 nie jest jeszcze na tyle ugruntowana i silna , aby mogła już obecnie spowodować istotny wstrząs będący efektem rozszerzenia Unii. Nowych dziesięć krajów członkowskich przyczyniło się przede wszystkim do powiększenia populacji UE, zaś wielkość ich PKB wynosi jedynie 4% PKB UE15. Rozszerzenie Unii Europejskiej nie stało się też na razie znaczącym szokiem dla handlu w obrębie państw należących do Wspólnoty. Handel z nowymi krajami członkowskimi stanowi zaledwie 1% PKB i 3.5% całości wymiany handlowej krajów UE15. Jeszcze w okresie ostatnich 10 lat wymiana między UE i obecnymi nowymi krajami członkowskimi poddana została znacznej liberalizacji. Istotnym jest też to, że nie nastąpiło radykalne zwiększenie napływu kapitału z UE do nowych państw członkowskich, a co za tym idzie nie wydaje się, aby w najbliższej przyszłości krajom UE15 groził spadek wartości inwestycji lokalnych. Inwestycje bezpośrednie przedsiębiorstw unijnych w dotychczasowych krajach kandydujących stanowiły jedynie 0,8% ich inwestycji w UE i 1,5% całej wartości zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Może natomiast okazać się, że już niedługi zysk dla gospodarki UE będzie efektem przyspieszenia wzrostu gospodarczego nowych członków Unii. Istotne znaczenie dla całej gospodarki Unii Europejskiej ma kapitał ludzki nowych jej członków. Czynna zawodowo populacja stanowi blisko 30% tej części populacji UE15. Jednak jak dotąd, nawet wziąwszy pod uwagę znaczące różnice płac, zasada swobodnego przepływu pracowników nie spowodowała istotnych migracji. Przystąpienie nowych krajów członkowskich do Unii Europejskiej spowodowało zniesienie przeszkód w wymianie między krajami rozszerzonej UE. Nowi członkowie już w najbliższych latach wzmocnią swą pozycję na rynku unijnym w takich sektorach jak przemysł odzieżowy i meblowy, a także w przemyśle samochodowym. Prawdopodobne jest, że również w efekcie implementacji elementów Strategii Lizbońskiej gospodarki krajów członkowskich Unii wyspecjalizują się w dziedzinach w których mają przewagę komparatywną. Przewagę taką osiągają już obecnie w dziedzinach przemysłu opartych na kapitale i wysokiej technologii. Takie działania spowodują również w gospodarkach nowych krajów członkowskich istotne zmiany w kierunku większego zaangażowania kapitałowego w procesach produkcyjnych przy równoczesnym odejściu od systemów wytwórczych opartych przede wszystkim na niskich kosztach pracy. Specjalizacja produkcji w krajach UE15 i w rozszerzonej Unii może początkowo napotykać wiele problemów. Konkurencja wewnętrzna w rozszerzonej Unii ze strony nowych państw członkowskich wymusi w niedługim czasie unijnych producentów do zwiększenia presji na podniesienie jakości wyrobów i usług. Wymiana handlowa między starymi a nowymi krajami członkowskimi przybrała formę wymiany międzygałęziowej i pokrywa się z międzynarodowym podziałem procesu produkcji w wielu branżach.

 

AUSTRIA plik do pobrania pdf (69 kb)
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Austrii
1130 Wien, Hietzinger Hauptstraße 42 C
tel.: 87015-0, tel.: 87015-100
dyżurny ambasady: tel.: 87015-220
e-mail: sekretariat@botschaftRP@at
www.botschaftrp.at
Wydział Ekonomiczno-Handlowy przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej Titlgasse 15
A-1130 Wien
tel. (+43-1) 877-73-12, 877-83-41, 877-63-42
 
Austriacki Urząd Statystyczny www.statistik.at
Austriacka Izba Handlowa www.wk.or.at
Ministerstwo Gospodarki www.bmwa.gv.at
Krajowe Biuro Obsługi Rynku Pracy www.ams.or.at
Państwowa Agencja ds. Promocji Inwestycji Zagranicznych www.aba.gv.at

BELGIA

plik do pobrania pdf (68 kb)
Ambasada RP w Brukseli
Avenue des Gaulois 29
1040 Bruxelles
tel: 00322 735 72 12, tel: 00322 733 73 40
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
-
Ministerstwo Klas Średnich i Rolnictwa -

CYPR

plik do pobrania pdf (68 kb)
Ambasada RP na Cyprze
12-14 Kennedy Ave. flat 302
1087 Nicosia
tel. +357 22753 517 tel: +357 22753 784

-
Wydział Ekonomiczno - Handlowy Ambasady RP na Cyprze
11, Acharnon Str., 2027 Strovolos
P.O.Box 21648, 1511 Nicosia
tel. +357 22427 077 tel: +357 22313 031
www.wehcypr.org.cy

CZECHY

plik do pobrania pdf (66 kb)
Wydział Ekonomiczno - Handlowy Ambasady RP w Pradze
Hradešínská 1931/58
101 00 Praha 10
tel. 00420 2 71 73 23 42
www.weh.cz

DANIA

plik do pobrania pdf (64 kb)
Ambasada RP w Królestwie Danii
Richelieus Alle 12
2900 Hellerup, Denmark
tel: (+45) 39467700, faks: (+45) 39467766
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
-
Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Danii www.brh-dania.dk
Duńska Agencja Przedsiębiorstw i Handlu www.eogs.dk
 
Główny Urząd Ceł i Podatków www.toldskat.dk/adresser/regioner.htm

ESTONIA

plik do pobrania pdf (63 kb)
Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP
10 503 Tallinn
P.O. box 240
tel. +372 6604 378
www.poola.ee

FINLANDIA

plik do pobrania pdf (69 kb)
Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Finlandii
Armas Lindgrenin tie 21
00570 Helsinki, Suomi-Finland
www.embassyofpoland.fi

FRANCJA

pdf (98 kb)
Ambasada RP w Paryżu
86, rue de la Faisanderie
75116 Paris
www.ambassade.pologne.net
Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Paryżu www.weh.ambassade.pologne.net
Krajowy Rejestr Spółek Handlowych (Registre du Commerce et des Sociétés) www.euridile.inpi.fr

GRECJA

plik do pobrania pdf (70 kb)
Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Grecji www.wehateny.gr
Hellenic Centre for Investment (ELKE)
Mitropoleos 3
10 557 Athens
tel. + 30 210 335 5700
www.elke.gr

HISZPANIA

plik do pobrania pdf (90 kb)
Ambasada RP w Hiszpanii
www.embajada-polonia.org -
Instytut do Spraw Handlu Zagranicznego (Instituio Espanol de Comercio Exterior)
Paseo de la Castellana 14-16
28046 Madrid
tel.+ 34 91 349 61 00
-
 
Ministerstwo Gospodarki www.mineco.es
Ministerstwo Finansów www.minhac.es
Ministerstwo Rozwoju www.mfom.es
Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych www.mtas.es

HOLANDIA

plik do pobrania pdf (74 kb)
Ministerstwo Spraw Ekonomicznych http://www.ez.nl/beleid/
Zezwolenia na prowadzenie działalności (Vestigingsvergunningen) www.kvk.nl

IRLANDIA

plik do pobrania pdf (73 kb)
Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Dublinie
4 The Vicarage, St John's Road
Dublin 4
Ireland
tel.: 00 353 1 269 1370
www.dublin.polishembassy.ie
Ministerstwo Sprawiedliwości www.justice.ie
Ministerstwo Gospodarki www.entemp.ie
Urząd Rejestracji Spółek CRO (Companies Registration Office)
Parnell House
14 Parnell Square
Dublin 1
tel.: 00 353 (0) 1 804 5200
www.cro.ie

LITWA

plik do pobrania pdf (64 kb)
WWydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Wilnie
Vasario 16-osios 14/2
LT- 2001, Vilnius
tel. 261 79 60, fax. 261 06 86
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
-
Litewska Agencja Rozwoju www.lda.lt
linki do ministerstw, urzędów państwowych, organizacji otoczenia biznesu, targów i wystaw
Ambasada Litewska
Aleja Szucha 5
00-580 Warszawa
tel. 022 625 33 68, fax. 022 625 34 40
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.poland.ambasada.lt/

LUKSEMBURG

plik do pobrania pdf (64 kb)
Ambasada RP w Brukseli
Avenue des Gaulois 29
1040 Bruxelles
tel. 00322 735 72 12 00322 733 73 40
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
-
Izba Handlowa
31 Boulevard Konrad Adenauer
L2981 LuxembourgI
-

ŁOTWA

plik do pobrania pdf (75 kb)
Ambasada RP w Rydze
Mednieku 6 B
LV-1010 Riga
tel.: +371 7031500 tel.: 7031504, fax: 7031554
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
-
Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Rydze www.poltrade.lv
 

MALTA

Na Malcie nie ma polskiej placówki dyplomatycznej. Funkcje przedstawicielstwa polskiego na Malcie pełnią placówki dyplomatyczne we Włoszech.
plik do pobrania pdf (62 kb)
Ambasada RP w Rzymie
Via P. P. Rubens, 20
00197 Roma
tel. 06.36 20 42 00
www.ambasciatapolonia.it
Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Rzymie
Via Olona, 2/4
00198 Roma
tel. 0039 06 854 11 28 tel.:0039 06 854 81 89
www.infopolonia.it

NIEMCY

plik do pobrania pdf (72 kb)
Ambasada RP w Berlinie
Lassenstr. 19-21
D-14193 Berlin
tel. + 49 30 223 13 0, fax + 49 30 223 13 155
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
-
Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Berlinie
Glinkastrasse 5-7
10117 BERLIN
tel. (+ 49 30) 229 27 39, fax (+ 49 30) 229 24 51
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
-

POLSKA

plik do pobrania pdf (72 kb)
Portal informacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw www.msp.money.pl
Ministerstwo Finansów www.mf.gov.pl
Ministerstwo Gospodarki i Pracy www.mg.gov.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl
Informacje o podatku VAT www.vat.pl

PORTUGALIA

plik do pobrania pdf (94 kb)
Ambasada RP w Lizbonie
Avenida des Descobertas, 2
1400-092 Lizbona
tel. + 351 21 30 12 350 tel. + 351 21 30 14 200 tel. + 351 21 30 41 410
www.emb-polonia.pt
Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Portugalii www.negociosnapolonia.com
Centrum Formalności Przedsiębiorstw
(Centro des Formalidades das Empresas)
Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 86
1070-065 Lizbona
tel. + 351 21 72 32 300
www.cfe.iapmei.pt

SŁOWACJA

plik do pobrania pdf (69 kb)
Ambasada RP w Bratysławie
ul. Hummelova 4
814 91 Bratislava
tel. 00 421/2/5441 31 75 tel. 00 421/2/5441 31 74
www.polamb.sk
Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Bratysławie
ul. Zelená 6
814 26 Bratislava
tel. 00 421/2/5443 27 44 tel. 00 421/2/5443 03 35
www.weh.polamb.sk

SŁOWENIA

pilk do pobrania pdf (68 kb)
Ambasada RP w Ljubljanie
XV Cesta, št. 18
1000 Ljubljana
tel. (+ 3861) 423 28 82 tel. 423 28 83
-
Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Ljubljanie
Cesta 27 aprila 37
1000 Ljubljana
tel. (+ 3861) 423 14 48 tel. 423 05 05
-

SZWECJA

plik do pobrania pdf (89 kb)
Ambasada RP w Szwecji
Karlavägen 35
114 32 Stockholm
www.polemb.se
Wydział Ekonomiczno-Handlowy przy Ambasadzie PR w Sztokholmie
Friggagatan 4
114 27 Stockholm
tel. +46 845 38 420
www.polcommerce.com
Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza
ul. Chmielna 101/102
80-472 Gdańsk
tel. +48 58 763 14 69 / 79
-
SSzwedzki Urząd Patentowo-Rejestrowy PRV www.prv.se

WĘGRY

plik do pobrania pdf (90 kb)
Ambasada RP w Budapeszcie
Varosligeti Fasor 16
H-1068 Budapest
tel. (00 361) 35 11 300, 35 11 301
-
Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady PR w Budapeszcie
Stefánia út 65
H-1143 Budapest
tel. (63-1) 251 46 77
www.ambpl-weh.org.hu

WIELKA BRYTANIA

plik do pobrania pdf (71 kb)
Ambasada RP w Londynie
47 Portland Place
London W1B 1JH
tel. 0044 87 07 74 27 00 tel. 0044 87 07 74 27 02
www.polishembassy.org.uk
Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Londynie
15 Devonshire Street
London W1G 7AP
tel. 0044 20 75 80 54 81
www.polishemb-trade.co.uk
Department of Trade and Industry www.dti.gov.uk
London Chamber of Commerce and Industry
33 Queen Street
London EC4R 1AP
tel. +44-20-7203 1828 fax. +44-20-7489 0391
-
British-Polish Chamber of Commerce
55 Prince�s Gate
Exhibition Road
London SW7 2PG
tel. +44-20-7591 0057 fax. +44-20-7591 0067
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
-
Polish Business Club
Park Royal Business Center
Suite 28, Park Royal House
23 Park Royal Road
London NW 10 7JH
tel. +44-20-8961 4114 fax. +44-20-8961 4113
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
-
British Trade International
Bay 769 Kingsgate House
66-74 Victoria Street
London SW1E 6SW
tel. +44-20-7215 8227 fax. +44-20-7215 8161
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
-

WŁOCHY

plik do pobrania pdf (75 kb)
Ambasada RP w Rzymie
Via P. P. Rubens, 20
00197 Roma
tel. 06.36 20 42 00
www.ambasciatapolonia.it
Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Rzymie
Via Olona, 2/4
00198 Roma
tel. 0039 06 854 11 28, 0039 06 854 81 89
www.infopolonia.it
Konsulat Generalny RP w Mediolanie
Corso Vercelli, 56
20 145 Milano
tel. 00 39 02 48194975 fax. 00 39 02 48020345
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
-
Wydział Ekonomiczno-Handlowy KG w Mediolanie
Via Capecelatro, 53/4
20 148 Milano
tel. 00 39 02 487 131 64 fax. 00 39 02 40 53 03
-
id: 18
Podziel się: