Zgodnie z § 3 ust. 4 Regulaminu konkursu, 30 sierpnia 2018 r. o godz. 16:00 został zamknięty nabór wniosków w ramach poddziałania 2.3.1 POIR Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP. Łączna kwota złożonych projektów w ramach konkursu w 2018 r. wyniosła blisko 400% alokacji.

Regulamin i dokumentacja konkursu

id: 50269