Poniżej lista zamówień wnioskodawców i beneficjentów publikowanych w LSI1420.


ID ogłoszenia Podmiot Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Załączniki
10 PRODUKCJA-HANDEL-USŁUGI MARKUS TEXI MAREK DROZDOWSKI, WACŁAW PIECZONKA, SŁAWOMIR WZOREK SPÓŁKA JAWNA
8131023483
„Przeprowadzenie audytu wzorniczego dla P.H.U. MARKUS TEXI M.DROZDOWSKI, W.PIECZONKA, S.WZOREK SP.J. oraz opracowanie Strategii wzorniczej” 2015-11-19 załącznik nr 1
541 Ekoplast SA
6792670020
Zapytanie ofertowe doradztwo prawne 2016-03-24 załącznik nr 1
załącznik nr 2
16 MARIOT Mariusz Laszczyk
8132011217
Przeprowadzenie audytu wzorniczego dla Firmy MARIOT Mariusz Laszczyk oraz opracowanie Strategii wzorniczej 2015-11-19 załącznik nr 1
18 WOLCO SP. Z O.O.
712-015-57-66
Dokumentacja projektowa do pozwolenia na budowę 2015-11-20 załącznik nr 1
załącznik nr 2
19 WALANUS-PAJĄK JULIA CERAMO GLIWICE
969-077-21-03
Opracowanie i wdrożenie nowego wyrobu w ramach projektu pt.: "Modyfikator procesu spalania biomasy o działaniu antyspiekającym z odpadowych materiałów ceramicznych" 2015-11-27 załącznik nr 1
załącznik nr 2
21 EBA Sp. z o.o.
6842512123
Opracowanie strategii wzorniczej dla Zamawiającego, która będzie rezultatem projektu planowanego przez niego do złożenia w ramach działania 1.4 „Wzór na konkurencję” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Etap 1. 2015-11-25 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
22 Glasmark Sp. z o.o.
6842330209
Opracowanie strategii wzorniczej dla Zamawiającego, która będzie rezultatem projektu planowanego przez niego do złożenia w ramach działania 1.4 „Wzór na konkurencję” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Etap 1. 2015-11-25 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
24 Symergy Technologies Sp. z o.o.
5170361082
Opracowanie strategii wzorniczej dla Zamawiającego, która będzie rezultatem projektu planowanego przez niego do złożenia w ramach działania 1.4 „Wzór na konkurencję” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Etap 1. 2015-11-26 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
544 Ekoplast SA
6792670020
Zapytanie ofertowe doradztwo domu maklerskiego 2016-03-24 załącznik nr 1
załącznik nr 2
28 NEW PATTERN SP. Z O.O. S.K.A.
8131005611
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie strategii wzorniczej dla New Pattern Sp. z o.o. S.K.A, która będzie rezultatem projektu planowanego przez niego do złożenia w ramach działania 1.4 „Wzór na konkurencję” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Etap 1. 2015-11-26 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
29 Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku Sp. z o.o.
957-104-40-76
Wykonanie usługi polegającej na wykonaniu prac badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania procedur pomiarowych, zaprojektowania systemu pomiarowego oraz opracowania procedur programowo-sprzętowych obsługi systemu skanera powierzchniowego warunków klimatycznych w centrum danych 2015-11-24 załącznik nr 1
40 Lubelski Park Naukowo-Technologiczny Spółka Akcyjna
712-29-14-578
PARTNERZY – OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE NA PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PODDZIAŁANIA 1.1.1. PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 -2020 2015-11-19 załącznik nr 1
załącznik nr 2
39 Lubelski Park Naukowo-Technologiczny Spółka Akcyjna
712-29-14-578
FUNDUSZE POŻYCZKOWE, FUNDUSZE GWARANCYJNE, FUNDUSZE PORĘCZENIOWE, BANKI – OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE NA UCZESTNIKA EKOSYSTEMU W RAMACH PROJEKTU W RAMACH PODDZIAŁANIA 1.1.1. PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 -2020” 2015-11-19 załącznik nr 1
załącznik nr 2
38 Lubelski Park Naukowo-Technologiczny Spółka Akcyjna
712-29-14-578
DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA – OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE NA UCZESTNIKA EKOSYSTEMU W RAMACH PROJEKTU W RAMACH PODDZIAŁANIA 1.1.1. PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 -2020” 2015-11-19 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
47 Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „GEO” Sp. z o.o.
712-100-70-45
Wybór wykonawcy usługi dotyczącej opracowania nowych wyrobów kosmetycznych w projekcie pt. „Innowacyjne wyroby kosmetyczne na bazie olejków pochodzenia naturalnego” planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”. 2015-11-30 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
48 OGAR ANDRZEJ OGNIEWSKI
5271009375
Usługa badawcza dotycząca opracowania sposobu odzyskiwania tlenku glinu w procesie recyklingu zużytych katalizatorów glinowych sformułowana w ramach dwóch zadań badawczych. 2015-11-30 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
56 PPW "GEBAKO" S. C. Adam Gebauer, Ewa Gebauer
728-000-05-06
Opracowanie technologii wytwarzania granulatów do wtrysku spodów z mikrokomórkowych kopolimerów etylenu z octanem winylu (MikroEVA) 2015-11-30 załącznik nr 1
załącznik nr 2
57 Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku Sp. z o.o.
957-104-40-76
wykonanie usługi polegającej na wykonaniu prac badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania procedur pomiarowych, zaprojektowania systemu pomiarowego oraz opracowania procedur programowo-sprzętowych obsługi systemu diagnostyki upływu medium chłodzącego w centrum danych 2015-12-01 załącznik nr 1
58 Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku Sp. z o.o.
957-104-40-76
PRZEDŁUŻENIE TERMINU zapytania ofertowego i możliwości składania ofert: Na wykonanie usługi polegającej na wykonaniu prac badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania procedur pomiarowych, zaprojektowania systemu pomiarowego oraz opracowania procedur programowo-sprzętowych obsługi systemu skanera powierzchniowego warunków klimatycznych w centrum danych; Znak Sprawy: 5/LPOD/B+R/UE/2015 2015-12-01 załącznik nr 1
529 Rolwet Serwis Sp.z o.o.
7010202588
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2016-03-17 załącznik nr 1
70 Towarzystwo Gospodarcze TASK Sp. z o. o.
5220004304
Opracowanie innowacyjnego ekologicznego płynu niskokrzepnącego na bazie surowców nietoksycznych 2015-12-07 załącznik nr 1
71 ekoTechnologia Sp. z o. o.
9562288034
Zapytanie Ofertowe - usługa badania rynku 2015-12-04 załącznik nr 1
załącznik nr 2
73 ekoTechnologia Sp. z o. o.
9562288034
Zapytanie ofertowe - usługa prototypowania 2015-12-04 załącznik nr 1
załącznik nr 2
72 ekoTechnologia Sp. z o. o.
9562288034
Zapytanie ofertowe - usługa badawcza - badanie kompatybilności elektromagnetycznej 2015-12-04 załącznik nr 1
załącznik nr 2
74 P.P.U.H. BRYK WITOLD BRYK
9211620945
Opracowanie strategii wzorniczej dla Zamawiającego, która będzie rezultatem projektu planowanego przez niego do złożenia w ramach działania 1.4 „Wzór na konkurencję” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Etap 1. 2015-12-07 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
78 EBA Sp. z o.o.
6842512123
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż w siedzibie Zamawiającego fabrycznie nowych maszyn. 2015-12-08 załącznik nr 1
załącznik nr 2
542 Ekoplast SA
6792670020
Zapytanie ofertowe doradztwo finansowe 2016-03-24 załącznik nr 1
załącznik nr 2
82 LEM Spółka z o. o.
5780000402
Opracowanie strategii wzorniczej dla Zamawiającego, która będzie rezultatem projektu planowanego przez niego do złożenia w ramach Działania 1.4 "Wzór na konkurencję" Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Etap I. 2015-12-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
83 Adriatica Mateusz Krupa ul. Gołdapska 31 19-400 Olecko
847-155-12-58
Przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej w ramach projektu „Audyt i strategia wzornicza innowacyjnym wsparciem rozwoju firmy Adriatica Mateusz Krupa” 2015-12-11 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
84 BWP-Skórkiewicz Sp.j. Aleje Lipowe 6A 19-400 Olecko
847-161-24-51
Przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej w ramach projektu „Audyt i strategia wzornicza innowacyjnym wsparciem rozwoju firmy BWP-Skórkiewicz Sp.j.” 2015-12-11 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
86 Wektor Mariusz Jóźwiak
118-135-79-98
Wykonanie i wdrożenie inklinometrycznego systemu pomiarowego do wyznaczania przemieszczeń poziomych obiektów budowlanych 2015-12-14 załącznik nr 1
89 Tomasz Michalski-KON-TRADE
6581834358
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej Zamawiającego. 2015-12-11 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
90 Zakład Budowy Maszyn OSSA Jan Ossa
646-216-57-73
Opracowanie rozwiązania technicznego typoszeregu mimośrodowych przekładni cykloidalnych. 2015-12-16 załącznik nr 1
101 P.P.H.U. Polipack Spółka Jawna I. Więckowska i K. Kolmetz
5880000407
Wtryskarko- rozdmuchiwarka do dwuosiowego rozciągania z rozdmuchem- 2 kpl. 2015-12-14 załącznik nr 1
105 HybridPool Sp. z o.o.
5272733268
Zaprojektowanie i przetestowanie prototypu układu do automatycznego sterowania natężeniem generowanego nurtu w basenie treningowym 2015-12-15 załącznik nr 1
załącznik nr 2
106 Model-Art Sp. z o.o.
7411895516
Zapytanie ofertowe nr 1/WnK/2015 z dnia 08.12.2015 r. dotyczące zakupu usługi przeprowadzenia audytu wzorniczego i przygotowania strategii wzorniczej dla przedsiębiorstwa Model-Art Sp. z o.o. 2015-12-16 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
111 Interplastik Sp. z o.o.
781-18-48-779
2.3.2 POIR - Zapytanie ofertowe na realizację prac badawczo-rozwojowych dotyczących zastosowania modyfikatora Flexmax 7000 do poprawy wydajności procesu produkcyjnego opakowań z tworzyw sztucznych 2015-12-15 załącznik nr 1
112 Platforma Wiedzy Sp. z o.o.
5993167735
2.3.2 POIR - Opracowanie pozwalające na ekstrakcję danych o produktach i powiązanych z nimi zjawiskach (np. trendach), ze źródeł zewnętrznych. 2015-12-15 załącznik nr 1
113 Fundacja Edukacji Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii
7792250318
2.3.2 POIR - Opracowanie zbioru modeli biznesowych, dotyczących procesów kompletacji dostaw w magazynie, który pozwali na świadczenie usług logistycznych dla MŚP z branży ecommerce. 2015-12-15 załącznik nr 1
114 MANAGEMENT GAMES sp. z o.o.
7773231432
2.3.2 POIR - Oracowanie zbioru metod rekomendacji dla systemu wspomagającego działalność e-commerce. 2015-12-15 załącznik nr 1
116 HRCUBE Sp. z o. o.
781-16-86-035
2.3.2 POIR - Stworzenie oprogramowania, umożliwiającego tworzenie zindywidualizowanych zbiorów wiedzy dla firm i zespołów sprzedażowych. 2015-12-15 załącznik nr 1
119 MMC Poland Sp. z o.o.
9542746054
Opracowanie systemu zraszania kombajnu chodnikowego 2015-12-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
121 FIRMA SŁAWEX ZBIGNIEW SŁAWIŃSKI
921-000-17-72
Wybór wykonawcy usługi dotyczącej opracowania nowych wyrobów w postaci kotłów c.o. w typoszeregu o mocy od 7-8 kW do 28-30 kW w projekcie pt. „Innowacyjne i energooszczędne kotły c.o. SŁAWEX na paliwo stałe” planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”. 2015-12-16 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
123 Firma Innowacyjno-Wdrożeniowa ELEKTRON Andrzej Urbanek i Arkadiusz Waloszczyk spółka cywilna
6452420198
Opracowanie rozwiązania technicznego automatycznego systemu gaszenia mgłowego napędów przenośników taśmowych, sterowanego mechanicznie oraz elektrycznie. 2015-12-16 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
126 Eureka Sp. z o.o.
781-16-86-035
2.3.2 POIR - Opracowanie systemu analizy danych biznesowych. 2015-12-15 załącznik nr 1
131 Sapling S.A
5252521008
Realizacja trzech usług badawczych (SMS, SBAR Hybryda i SBRO). CPV: 73110000-6; Usługi badawcze 2015-12-16 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
132 Waldemar Korolew BTH Biuro Techniczno-Handlowe
6461586001
Opracowanie urządzenia do czyszczenia toru kolejki podwieszonej 2015-12-16 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
137 ERP Management Sp. Z o.o.
521 354 37 09
Firma ERP Management Sp. Z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu, którego przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej zamawiającego 2015-12-21 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
140 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ENDO-MEDICA" Sp. z o.o.
9671357389
Opracowanie autorskiego pakietu oprogramowania wspomagającego proces diagnostyczny w odniesieniu do niepłodności o etiologii infekcyjnej. 2015-12-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
142 ZAM NOVA GŁADYSEK spółka jawna
8172173937
Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej dla firmy ZAM NOVA GŁADYSEK spółka jawna, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z działania 1.4. Wzór na konkurencje PO PW 2015-12-19 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
144 P.P.H.U. Polipack Spółka Jawna I. Więckowska i K. Kolmetz
5880000407
Sprężarka 2015-12-17 załącznik nr 1
146 Bydgoskie Warsztaty Endoskopowe s.c. Sławomir Listopadzki, Piotr Jarzemski
554 – 239 – 91 - 07
Opracowanie koncepcji oraz wdrożenia innowacyjnej metody wytwarzania sztucznych narządów na podstawie cech anatomicznych pacjenta. 2015-12-18 załącznik nr 1
147 Decco S.A.
844-20-10-057
Wzrost konkurencyjności Decco S.A. poprzez zwiększenie potencjału w zakresie zarządzania wzornictwem 2015-12-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
148 Przedsiębiorstwa Ortis Sp. j. Tomasz Janik, Wojciech Janik
844-17-74-002
Opracowanie i wdrożenie strategii wzorniczej dla Przedsiębiorstwa Ortis Sp. j. Tomasz Janik, Wojciech Janik 2015-12-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
149 Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku Sp. z o.o.
957-104-40-76
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie usługi polegającej na wykonaniu prac badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania procedur pomiarowych, zaprojektowania systemu pomiarowego oraz opracowania procedur programowo-sprzętowych obsługi systemu skanera powierzchniowego warunków klimatycznych w centrum danych 2015-12-10 załącznik nr 1
150 Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku Sp. z o.o.
957-104-40-76
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie usługi polegającej na wykonaniu prac badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania procedur pomiarowych, zaprojektowania systemu pomiarowego oraz opracowania procedur programowo-sprzętowych obsługi systemu diagnostyki upływu medium chłodzącego w centrum danych. 2015-12-10 załącznik nr 1
151 Invest Sp. z o.o.
8132643118
Opracowanie strategii wzorniczej 2015-12-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
155 Dawo Opakowania Dariusz Wolski
877-112-38-80
Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej dla Dawo Opakowania Dariusz Wolski 2015-12-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
156 Kościerskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „UNIBUD” Spółka z o.o.
591-00-04-463
Zapytanie ofertowe na dostawę 2 sztuk okleiniarek dwustronnych 2016-01-22 załącznik nr 1
załącznik nr 2
174 BLIRT S.A.
583-300-93-29
Przedmiotem zamówienia jest usługa badawczo-rozwojowa związana z otrzymaniem i dostarczeniem w określonej ilości trzech enzymów rekombinantowych (termolabilnej dsDNAzy, nukleazy tnącej każdą formę kwasu nukleinowego, działającej w niskiej temperaturze oraz polimerazy DNA połączonej z białkiem wiążącym DNA) wraz z opracowaną i zoptymalizowaną metodą produkcji i oczyszczania wymienionych białek. 2015-12-22 załącznik nr 1
177 ADR TECHNOLOGY STANISŁAW WOSIŃSKI
5840006674
Opracowania modyfikatora do ekranów pola elektrycznego wytwarzanego według technologii ADR Technology (Patent nr 221223) poszerzającego ich zakres częstotliwości ekranowania do kilku GHz 2015-12-19 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
179 LEGAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
5711712393
Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej dla firmy LEGAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z działania 1.4. Wzor na konkurencje PO PW 2015-12-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
530 Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne Sp.z o.o.
7010200000
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2016-03-17 załącznik nr 1
182 EYE PROJECT Sp. z o. o.
5423233139
Usługa polegająca na opracowaniu systemu „Eye Project” dla strzelectwa sportowego. 2015-12-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
535 HMS Service Sp. z o.o.
9542756147
informacja o wyborze wykonawcy w ramach działania 2.3.1 PO IR 2016-03-18 załącznik nr 1
1085 HEMPOLAND SP. Z O.O.
5783115991
UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR HEMPOLAND/POPW 1.2/01 2016-05-10 załącznik nr 1
159 BLIRT S.A.
583-300-93-29
Przedmiotem zamówienia jest usługa badawczo-rozwojowa związana z opracowaniem i dostarczeniem znacząco ulepszonych gotowych mieszanin do reakcji Real-Time PCR (tj. Real-Time PCR Master Mix). Opracowana technologia powinna zawierać innowacyjne rozwiązanie pozwalające na produkcję mieszanin do reakcji Real-Time PCR w formie zliofilizowanej, zgodnie z poniższymi wymaganiami: 1. Rodzaj mieszanin: - Master Mix z barwnikiem SYBR®Green I w 3 wariantach zawartości barwnika referencyjnego ROX (bez barwnika ROX, mała ilość oraz duża ilość barwnika) - Master Mix do analizy HRM z barwnikiem EvaGreen® - Master Mix do reakcji z zastosowaniem sond w 3 wariantach zawartości barwnika referencyjnego ROX (bez barwnika ROX, mała ilość oraz duża ilość barwnika) 2. Wymagania funkcjonalne i parametryczne - Wszystkie mieszaniny opracowane w standardowej formie płynnej oraz innowacyjnej – zliofilizowanej. - Użyteczność opracowanych mieszanin potwierdzona poprzez przeprowadzenie procesu walidacyjnego na 3 różnych aparatach do reakcji Real-Time PCR. Oznaczane parametry walidacyjne: stabilność, specyficzność, powtarzalność, odtwarzalność, granica oznaczalności, granica detekcji, elastyczność. Walidacja przeprowadzona na 2 układach amplifikacyjnych przy użyciu 4 różnych matryc: ludzkie DNA, bakteryjne DNA, ludzkie cDNA, bakteryjne cDNA. - Uniwersalność potwierdzona poprzez sprawdzenie kompatybilności opracowanych mieszanin z co najmniej 5 innymi aparatami do Real-Time PCR niż użytymi podczas walidacji. 3. Ilości dostarczonych mieszanin - Każdy ww. rodzaj mieszaniny dostarczony w objętości pozwalającej na przeprowadzenie 2000 reakcji Real-Time PCR w objętości 20 µl. 2015-12-22 załącznik nr 1
168 ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY J. KUSIAK I SPÓŁKA, SPÓŁKA JAWNA
9190004358
Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu wzorniczego i na jego podstawie opracowanie strategii wzorniczej w firmie ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY J. KUSIAK I SPÓŁKA, SPÓŁKA JAWNA, przez co najmniej dwuosobowy zespół audytowy w ramach projektu „Audyt i strategia wzornicza wsparciem w innowacyjnym rozwoju firmy ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY J. KUSIAK I SPÓŁKA, SPÓŁKA JAWNA”. 2015-12-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
169 San-el s.c. Kazimierz Kargol, Michał Kargol
7132388128
Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu wzorniczego i na jego podstawie opracowanie strategii wzorniczej w firmie San-el s.c. Kazimierz Kargol, Michał Kargol, przez co najmniej dwuosobowy zespół audytowy w ramach projektu „Audyt i strategia wzornicza wsparciem w innowacyjnym rozwoju firmy San-el s.c. Kazimierz Kargol, Michał Kargol”. 2015-12-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
172 PZ Cormay S.A.
1181872269
SIWZ PZ Cormay S.A. - Wzór na Konkurencje 2015-12-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
173 PZ Cormay S.A.
1181872269
Zapytanie ofertowe w ramach programu Bon na Innowacje POIR Poddziałanie 2.3.2 - "SIWZ PZ Cormay S.A. - Walidacja Analizatorów" 2015-12-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
175 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Getaks Spółka z o.o.
8441925346
Opracowanie innowacyjnego produktu na bazie czekolady o prozdrowotnych właściwościach, dedykowanego do lodów 2015-12-21 załącznik nr 1
1489 Firma Aruba Bober Rafał, Kosiorowski Grzegorz
8133265629
Informacja o wyborze wykonawcy 2/2016/POPW12/ARUBA 2016-05-16 załącznik nr 1
186 MAR-BUD Budownictwo Sp. z o.o.
1132808811
Realizacja usługi badawczej dotyczącej innowacyjnego systemu monitoringu inteligentnych konstrukcji (SMIK) przy wykorzystaniu czujników temperatury i wilgoci powietrza zintegrowanych z innowacyjnym systemem pokrycia płaskich dachów bez konieczności mocowania warstwy izolacyjnej. 2015-12-21 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
188 Ocean-Tech Sp. z o.o.
5833023163
wykonanie usługi badawczej polegającej na opracowaniu wymagań dla urządzenia zanurzalnego dedykowanego do realizacji działań wykrywczych wykonywanych w celach procesowych na potrzeby firmy Ocean-Tech Sp. z o.o. 2015-12-21 załącznik nr 1
189 ACTIVE PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
6292322675
Opracowanie technologii tekstylnych wyrobów chroniących przed insektami 2015-12-21 załącznik nr 1
194 BVS Show Lighting
5221082298
Wykonanie audytu wzorniczego dla marki BVS Show Lighting 2015-12-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
196 Wektor Mariusz Jóźwiak
118-135-79-98
Przedłużenie terminu składania ofert do zapytania: Wykonanie i wdrożenie inklinometrycznego systemu pomiarowego do wyznaczania przemieszczeń poziomych obiektów budowlanych 2015-12-18 załącznik nr 1
199 Artur Grzesiak i Filip Bujakowski prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Incore Service
7010063537
Modernizacja i rozbudowa platformy internetowej InCPRaca.pl poprzez przeprowadzenie specjalistycznych analiz rynkowych, a następnie opracowanie na ich podstawie serii prototypów, dokumentacji projektowej i projektu wdrożeniowo-pilotażowego. 2015-12-24 załącznik nr 1
536 Vitagenum Sp. z o.o.
9462645753
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2016-03-18 załącznik nr 1
202 Schneider Polska-Technika Samochodowa i Kontenerowa Spółka z o.o.
759-10-03-547
Opracowanie projektu modernizacji technologii i procesu wytwarzania maszyn rolniczych 2015-12-21 załącznik nr 1
203 Schneider Polska-Technika Samochodowa i Kontenerowa Spółka z o.o.
759-10-03-547
Opracowanie projektu zautomatyzowanego stanowiska obróbkowego do wytwarzania wielkogabarytowych elementów konstrukcyjnych zabudów pojazdów 2015-12-21 załącznik nr 1
263 CLEAR FUTURE SP. Z O.O.
6751485952
Opracowanie innowacyjnego systemu monitoringu wielkopowierzchniowych obszarów leśnych w oparciu o niezależne drony 2015-12-28 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
546 INCUVO Sp. z o.o.
6342805589
Informacja o wyborze oferty - 02.03.01. PO IR 2016-03-18 załącznik nr 1
551 Grupa Wspieram.to Sp. z o.o.
8522601139
Badanie sprawozdania finansowego oraz planu przekształcenia Spółki Grupa Wspieram.to Sp. z o.o. 2016-03-30 załącznik nr 1
1003 Mazury Sp. z o.o.
7411892417
Zakup usługi doradczej w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego internacjonalizacji. 2016-05-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
205 ROBERT MENDALKA P.P.H.U. "COLOR-BET"
5711095115
Opracowanie strategii wzorniczej dla P.P.H.U. "COLOR-BET, która będzie rezultatem projektu planowanego przez niego do złożenia w ramach działania 1.4 „Wzór na konkurencję” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Etap 1. 2015-12-21 załącznik nr 1
załącznik nr 2
210 CLOUDQB Sp. z o.o.
7773247048
Zapytanie ofertowe na stworzenie oprogramowania umożliwiającego ekstrakcję oraz integrację zewnętrznych źródeł danych o freelancerach - 2.3.2 POIR. 2015-12-22 załącznik nr 1
212 Zakład Handlowy „BASP” spółka jawna Januszewscy
7191561752
Usługa doradcza obejmująca przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie na jego podstawie strategii wzorniczej dla Zakładu Handlowego „BASP” spółka jawna Januszewscy 2015-12-22 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
214 JW Steel Construction Sp. z o.o. Sp. K.
8522598325
Opracowanie technologii spawania do produkcji wielkogabarytowych elementów konstrukcji dla energetyki wiatrowej 2015-12-22 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
217 ORPLAST JERZY ORLIKOWSKI S.J.
5850007675
SUWNICA 6,3t 2015-12-22 załącznik nr 1
218 WOKAS S.A.
4960170499
Opracowanie nowych granulowanych nawozów organicznych i organiczno-mineralnych na bazie zużytego podłoża popieczarkowego. 2015-12-23 załącznik nr 1
załącznik nr 2
221 PRZEDSIĘBIORSTWO URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH "ZREMB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
6340133453
dotyczy wykonania usługi badawczej dotyczącej opracowania nowego wyrobu (kod CPV – 73100000-3) oraz projektu wzorniczego. 2015-12-23 załącznik nr 1
222 HybridPool Spółka z o.o.
5272733268
Wydłużenie postępowania ofertowego: Wykonanie usługi badawczo-rozwojowej dla HybridPool Spółka z o.o. 2015-12-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
228 EYE PROJECT Sp. z o. o.
5423233139
KOMUNIKAT O WYDŁUŻENIU TERMINU NA SKŁADANIE OFERT Termin składania ofert w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia 11 grudnia 2015r. o numerze 01/2015/2.3.2/POIR na wyłonienie wykonawcy usługi opracowania systemu „Eye Project” dla strzelectwa sportowego ulega wydłużeniu do dnia 22 grudnia 2015r. do godziny 16:00. 2015-12-22 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
230 P.P.H.U. Polipack Spółka Jawna I. Więckowska i K. Kolmetz
5880000407
Doprężacz 2015-12-23 załącznik nr 1
223 Inbras Sarbinowscy Spółka jawna
5562753552
Wykonanie usługi badawczo rozwojowej polegającej na doborze materiałów opartych na bazie fluoropolimeru PTFE i zaprojektowanie na ich bazie izolatorów przepustowych i wsporczych 2015-12-24 załącznik nr 1
226 "GebaCo AG" Adam Gebauer
728-116-55-86
Opracowanie kleju termotopliwego o unikalnym składzie, do szerokich zastosowań przemysłowych, w tym budownictwa. 2015-12-28 załącznik nr 1
235 Przedsiębiorstwo Handlowo­Usługowe "MARGO" Mariusz Gosk
7181515880
Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej dla firmy Przedsiębiorstwo Handlowo­Usługowe "MARGO" Mariusz Gosk w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z działania 1.4. Wzór na konkurencje PO PW 2015-12-23 załącznik nr 1
załącznik nr 2
244 AdvaChemLab Sp. z o.o.
972-116-54-86
Opracowanie nowej, wydajnej i ekonomicznej technologii syntezy pochodnych alkaloidów chinowca. 2015-12-24 załącznik nr 1
249 Sigma S.A.
713-10-45-797
Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu nowego wyrobu w postaci Agregatu do obciskania obrotowego. 2015-12-28 załącznik nr 1
250 Hajduk Group Sp. z o.o.
7132906729
Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu nowego wyrobu w postaci walcarki ramowo-konsolowej. 2015-12-28 załącznik nr 1
251 eStoreMedia Sp. z o.o.
7010209946
Opracowania algorytmu ekstrakcji informacji z serwisów internetowych 2015-12-24 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
254 Wektor Mariusz Jóźwiak
118-135-79-98
Przedłużenie terminu składania ofert do zapytania: Wykonanie i wdrożenie inklinometrycznego systemu pomiarowego do wyznaczania przemieszczeń poziomych obiektów budowlanych 2015-12-23 załącznik nr 1
255 INSTYTUT BADAŃ NAD PRODUKCJĄ SKLEJEK Sp. z o.o.
5291809179
Usługa opracowania sklejek wielkoformatowych pokrytych filmami o wymiarach 2500x5000 mm o szczególnych właściwościach w następujących grupach wyrobu; wysokiej odporności na ścieranie i działanie wody, podwyższonych wytrzymałościach fizykomechanicznych oraz do kontaktu z żywnością oraz technologii ich produkcji; 2015-12-29 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
257 FIRMA SŁAWEX ZBIGNIEW SŁAWIŃSKI
921-000-17-72
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 1/2.3.2POIR/SŁAWEX/2015 2015-12-16 załącznik nr 1
259 "Agro-Wodzisław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa
6472419436
Zapytanie ofertowe nr 1/2015/Wodzisław, z dnia 18 grudnia 2015 2015-12-28 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
załącznik nr 9
załącznik nr 10
261 VOICEFINDER SPÓŁKA AKCYJNA
6751489016
ZAPYTANIE OFERTOWE Opracowanie innowacyjnego systemu monitoringu mediów w oparciu o mechanizm rozpoznania mowy 2015-12-28 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
262 KSI.PL SP. Z O.O.
6762317023
Opracowanie innowacyjnego systemu monitoringu miejsc parkingowych w oparciu o autonomiczny pojazd gąsienicowy 2015-12-28 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
267 Krzysztof Patla
8191527224
Opracowania nowej usługi w ramach projektu pn. Predykcja kanibalizmu produktów w branży łazienek w konkursie POIR.02.03.02. 2015-12-28 załącznik nr 1
272 Microbios-Eko sp. z o.o.
6443503660
Opracowanie technologii kondycjonowania (suszenia) sieczki modyfikowanych polimerów syntetycznych metodą hydrodeprecjacji mikrofalowej. 2015-12-28 załącznik nr 1
274 POLDER Sp. z o.o.
9561842729
Wykonanie usługi badawczej dotyczącej "Nowe wyroby cukiernicze z wykorzystaniem krajowych surowców roślinnych" 2015-12-28 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
276 "POLMASS" SPÓŁKA AKCYJNA
5540231496
Wyniki wyboru oferty w zakresie „Opracowanie witaminowo-mineralnego dodatku paszowego minimalizującego wpływ stresu cieplnego na bydło mleczne” 2015-12-21 załącznik nr 1
275 Ośrodek Pomiarów i Automatyki Przemysłu Węglowego S.A.
648-10-10-712
Monitoring pracy komutatora oraz pierścieni ślizgowych maszyn elektrycznych 2015-12-28 załącznik nr 1
załącznik nr 2
277 ARH+ sp. z o.o.
954-274-42-85
Stworzenie uniwersalnego, kompleksowego modułu diagnostycznego do wykrywania uszkodzeń wnętrza pomidorów z wykorzystaniem modułu USG dla maszyn sortujących 2015-12-29 załącznik nr 1
278 Park Innowacji i Przemysłu sp. z o.o.
954-274-89-52
Opracowanie prototypu uniepalniającej wodorozcieńczalnej farby antykorozyjnej. 2015-12-29 załącznik nr 1
279 Ocean-Tech Sp. z o.o. ul. Perseusza 9, 80-299 Gdańsk
5833023163
Wybór wykonawcy na wykonanie usługi badawczej polegającej na opracowaniu wymagań dla urządzenia zanurzalnego dedykowanego do realizacji działań wykrywczych wykonywanych w celach procesowych na potrzeby firmy Ocean-Tech Sp. z o.o. 2015-12-31 załącznik nr 1
280 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Vikking KTS” sp. z o.o.
5370000035
Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu wzorniczego i na jego podstawie opracowanie strategii wzorniczej w firmie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Vikking KTS” sp. z o.o., przez co najmniej dwuosobowy zespół audytowy w ramach projektu „Audyt i strategia wzornicza wsparciem w innowacyjnym rozwoju firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Vikking KTS” sp. z o.o.” 2015-12-28 załącznik nr 1
281 VOICEFINDER SPÓŁKA AKCYJNA
6751489016
Opracowanie systemu akwizycji modułów reklamowych 2D w ramach projektu pt. „Przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych w celu opracowania innowacyjnego systemu akwizycji danych marketingowych opartego na algorytmach wykrywania cech lokalnych oraz algorytmach pozycjonowania obiektów na zdjęciach”, do konkursu realizowanego w ramach Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa 2015-12-28 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
285 Zano Mirosław Zarotyński
6771839413
Wybór wykonawcy usługi na wzornicze opracowanie „Systemu PARKLET” planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”. 2015-12-28 załącznik nr 1
288 "I MEDIA" Joanna Sawicka
966-08-48-847
Informacja o wyborze oferenta w zapytaniu Przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu wzorniczego i na jego podstawie opracowanie strategii wzorniczej w firmie "I MEDIA" Joanna Sawicka 2015-12-21 załącznik nr 1
289 MAR-BUD Budownictwo Sp. z o.o.
1132808811
Realizacja usługi badawczej dotyczącej innowacyjnego systemu monitoringu inteligentnych konstrukcji (SMIK) przy wykorzystaniu czujników temperatury i wilgoci powietrza zintegrowanych z innowacyjnym systemem pokrycia płaskich dachów bez konieczności mocowania warstwy izolacyjnej. 2015-12-28 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
290 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ENDO-MEDICA" Sp. z o.o.
9671357389
Wyniki naboru ofert do zapytania z 10.12.2015 w zakresie "Opracowanie autorskiego pakietu oprogramowania wspomagającego proces diagnostyczny w odniesieniu do niepłodności o etiologii infekcyjnej" 2015-12-21 załącznik nr 1
294 Log Projekt Sp. z o.o.
6431764840
Usługa B+R przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania technologii oddzielania frakcji folii PE od frakcji aluminium z odpadów opakowaniowych typu tetrapak oraz metod regranulacji oddzielonego tworzywa PE 2015-12-29 załącznik nr 1
załącznik nr 2
295 Polimer Inno Tech Sp. z o.o.
6431765377
Opracowanie receptur nowych tworzyw sztucznych w oparciu o surowce odpadowe z przeznaczeniem na wytworzenie szarozdzielni elektrycznych i AKPiA oraz opracowanie prototypów poruktów 2015-12-29 załącznik nr 1
załącznik nr 2
296 Aero Partner Sp. z o.o.
5252547539
Opracowanie innowacyjnej usługi oraz demonstracji „Zdalnej Lotniskowej Służby Informacji Powietrznej (rAFIS)” 2015-12-28 załącznik nr 1
297 Mazurskie Grzybki Sp. z o.o.
745-16-73-791
Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej dla Mazurskie Grzybki Sp. z o.o. 2015-12-29 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
299 Zdrowie-Brudzeński Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
7743214570
Zakup usług programistycznych dla opracowania prototypu oprogramowania w celu udoskonalenia usługi udostępniania dokumentacji medycznej wraz opracowaniem niezbędnych procedur i instrukcji związanych z udoskonaleniem procedur udostępniania dokumentacji medycznej. 2015-12-29 załącznik nr 1
302 P.H.U. JAWO Wojciech Rółkowski
8461152812
Zakup usług programistycznych mających na celu opracowanie nowego produktu – portal internetowy przychodni medycznej. 2015-12-29 załącznik nr 1
304 Unidex J. Kania, J. Wiktor Sp. J.
872-000-55-50
Przeprowadzenia audytu wzorniczego oraz opracowania strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego 2015-12-29 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
305 OMEGA Sp. z o.o.
1132808811
Realizacja usługi badawczej obejmuje przeprowadzenie badań nad innowacyjną technologią Spółki tj. w zakresie nowych wymienników ciepła w kontekście dwóch urządzeń tj. odzysku energii ze ścieków i/lub wody oraz akumulatora chłodu działając jako dolne źródła dla pomp ciepła. 2015-12-29 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
307 LARS LIGHTING Sp. z o. o.
5342502351
INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Informacja o wyniku rozpatrzenia Ofert stanowiących odpowiedź na Zapytanie Ofertowe LARS LIGHTING/1/2015 z dnia 07.12.2015 2015-12-21 załącznik nr 1
309 Przedsiębiorstwo Produkcyjne Metalbet M. Tarach, W. Tarach, E. Jagusztyn
6562078364
Informacja o wynikach postępowania 2015-12-24 załącznik nr 1
310 Dawo Opakowania Dariusz Wolski
8771123880
Informacja o wyniku postępowania - dotyczy zapytania ofertowego nr DAWO/POPW.01.04.00/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku 2015-12-23 załącznik nr 1
311 EYE PROJECT Sp. z o. o.
5423233139
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/2015/2.3.2/POIR z dnia 11 grudnia 2015 2015-12-30 załącznik nr 1
312 TDZ Technika dla zdrowia Sp z o.o.
1182077717
Zakup usług programistycznych mających na celu opracowanie nowego produktu – systemu analiz medycznych do podejmowania decyzji o charakterze diagnostycznym. 2015-12-30 załącznik nr 1
313 SANIT-PLAST FILIPCZAK SJ
745-16-00-616
PODSUMOWANIE POSTĘPOWANIA 2015-12-18 załącznik nr 1
314 SANIT-PLAST FILIPCZAK SJ
745-16-00-616
PODSUMOWANIE POSTĘPOWANIA 2015-12-18 załącznik nr 1
321 Orplast Jerzy Orlikowski Sp.J.
5850007675
Elektryczny wózek wysokiego składowania 2015-12-30 załącznik nr 1
324 PRO UNIT Sp. z o. o.
5213469717
Informacja o wyniku rozpatrzenia Ofert stanowiących odpowiedź na Zapytanie Ofertowe PRO UNIT /1/2015 z dnia 11.12.2015 2015-12-23 załącznik nr 1
327 Wektor Mariusz Jóźwiak
118-135-79-98
Informacja o wyborze oferty dotyczącej zamówienia: Wykonanie i wdrożenie inklinometrycznego systemu pomiarowego do wyznaczania przemieszczeń poziomych obiektów budowlanych 2015-12-23 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
331 STARS Impresariat Filmowy Spółka z o. o. Kraków
676 228 58 95
Informacja o wyniku postępowania – dotyczy zamówienia na opracowanie znacząco ulepszonej usługi w postaci inteligentnej technologii rekomendującej, opartej o semantyczną bazę wiedzy i metody uczenia maszynowego, wspierającej profilowanie osób względem ich kompetencji i cech charakterystycznych. 2015-12-24 załącznik nr 1
333 Ano Sp. z o.o.
8722358666
Informacja o wyborze oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe "Realizacja usługi w postaci audytu wzorniczego wraz z opracowaniem raportu z audytu w postaci STRATEGII WZORNICZEJ dla Zakładu Produkcyjnego w Dębicy" z dnia 11.12.2015 2015-12-18 załącznik nr 1
335 ZAM NOVA GŁADYSEK spółka jawna
8172173937
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2015-12-24 załącznik nr 1
336 Staccato Jakub Honkisz
955-214-01-17
Przedstawienie oferty na wykonanie usługi towarzyszącej opracowaniu nowego Systemu Audiofonicznego - przetwornika DAC ze sterownikiem i wzmacniacz m.cz., z zastosowaniem innowacyjnej metody ekranującej pola elektromagnetyczne za pomocą specjalnego materiału. 2015-12-30 załącznik nr 1
338 Twój Spokój, Arkadiusz Kuboń
8733033181
Wynik przetargu z dnia 21.12.2015 roku - Opracowanie wzoru produkcji roztworu wody, zbliżonego parametrami do „wody organicznej” i sposobu jej opakowania oraz uzdatniania dla wydłużenia okresu utrzymania tych parametrów. PO IR Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP 2015-12-28 załącznik nr 1
339 UNIDEX J.KANIA J.WIKTOR - SPÓŁKA JAWNA
8720005550
Przeprowadzenia audytu wzorniczego oraz opracowania strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego 2016-01-07 załącznik nr 1
538 Game Code Lab Sp. z o.o.
6342853602
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2016-03-18 załącznik nr 1
554 Cosy and Dosy Magdalena Zajdel
8951767544
Usługa pełnomocnika zawodowego 2016-03-30 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
344 P.P.H.U. Polipack Spółka Jawna I. Więckowska i K. Kolmetz
5880000407
Informacja o wynikach postępowania dotyczącego wtryskarko- rozdmuchiwarki do dwuosiowego rozciągania z rozdmuchem - 2 kpl. 2015-12-14 załącznik nr 1
345 P.P.H.U. Polipack Spółka Jawna I. Więckowska i K. Kolmetz
5880000407
Informacja o wynikach postępowania dotyczącego sprężarki 2015-12-17 załącznik nr 1
346 P.P.H.U. POLIPACK s.j.
5880000407
informacja o wynikach postępowania dotyczącego doprężacza 2015-12-23 załącznik nr 1
348 WAGRAN Sp. z o.o.
7251950205
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/01/2016 NA PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 2016-01-20 załącznik nr 1
349 Krzysztof Patla
8191527224
Opracowanie predykcyjnych metod rozkroju fryz drewna do klepek oraz algorytmów konfigurujących rozłożenie rozkrojonych klepek w warstwie górnej trójwarstwowej podłogi pod zamówienie klienta w projekcie pn. Predykcja i konfiguracja w produkcji podłogi drewnianej w konkursie RPMP.01.02.03-IP.01-12-018/15. 2016-01-18 załącznik nr 1
350 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE POLIPACK SPÓŁKA JAWNA IRENA WIĘCKOWSKA I KATARZYNA KOLMETZ
5880000407
Suszarka do PET 2016-01-28 załącznik nr 1
353 Turbine Technologies Sp. z o.o.
9562301094
Zintegrowany system do wielkoskalowej analizy telemetrycznych danych pomiarowych pochodzących z inteligentnych liczników zużycia energii elektrycznej 2016-02-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
356 WAGRAN Sp. z o.o.
7251950205
UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1/01/2016 2016-01-28 załącznik nr 1
357 WAGRAN Sp. z o.o.
7251950205
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/01/2016 NA PRZYGOTOWANIE PRAC PROJEKTOWYCH BUDOWLANYCH I WYKONAWCZYCH 2016-02-08 załącznik nr 1
358 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE POLIPACK SPÓŁKA JAWNA IRENA WIĘCKOWSKA I KATARZYNA KOLMETZ
5880000407
Dozowniki barwnika do PET i dodatku bio- 2 kpl. 2016-02-05 załącznik nr 1
359 P.P.H.U. Polipack Spółka Jawna I. Więckowska i K. Kolmetz
5880000407
Informacja o wynikach postępowania dotyczącego suszarki do PET 2016-01-28 załącznik nr 1
360 P.P.H.U. Polipack Spółka Jawna I. Więckowska i K. Kolmetz
5880000407
Robot do PET- 2 kpl. 2016-02-11 załącznik nr 1
361 Kościerskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „UNIBUD” Spółka z o.o.
591-00-04-463
Wybór wykonawcy na dostawę 2 sztuk okleiniarek dwustronnych 2016-02-09 załącznik nr 1
362 Yasa Motors Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
8172171571
Automatyczne centrum tokarskie 6-osiowe 2016-02-16 załącznik nr 1
załącznik nr 2
364 P.P.H.U. Polipack Spółka Jawna I. Więckowska i K. Kolmetz
5880000407
Informacja o wynikach postępowania dotyczącego dozowników barwnika do PET i dodatku bio - 2 kpl 2016-02-05 załącznik nr 1
365 P.P.H.U. Polipack Spółka Jawna I. Więckowska i K. Kolmetz
5880000407
Młynek do PET 2016-02-22 załącznik nr 1
366 P.P.H.U. Polipack Spółka Jawna I. Więckowska i K. Kolmetz
5880000407
Młynek do PP 2016-02-22 załącznik nr 1
368 PROIMED sp. z o.o.
632-200-87-43
Proinnowacyjne usługi doradcze w zakresie wdrożenia innowacji technologicznej w przedsiębiorstwie, świadczone przez instytucje otoczenia biznesu akredytowane w obszarze usług doradczych w zakresie innowacji w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 2016-02-26 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
369 P.P.H.U. Polipack Spółka Jawna I. Więckowska i K. Kolmetz
5880000407
Informacja o wynikach postępowania dotyczącego robota do PET - 2 kpl. 2016-02-11 załącznik nr 1
370 EasySolar Sp. z o.o.
9721237323
Audyt, analiza, rozbudowa i ekspansja na kolejne rynki platformy internetowej EasySolar 2016-03-04 załącznik nr 1
372 Graphene Solutions Sp. z o.o.
1132884700
Grafen w kompozytach 2016-03-07 załącznik nr 1
373 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
526-2501444
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY – na realizację modułów szkoleniowych z analizy biznesowej dla pracowników Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2016-02-29 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
374 Erne Ventures S.A.
1132693199
Technologie innowacyjne 2016-03-07 załącznik nr 1
376 Super Liquid Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
9591965224
Realizacja usługi kompleksowego wsparcia przy zarządzaniu własnością intelektualną i prawną w ramach projektu "SuperL" 2016-03-09 załącznik nr 1
377 ECO POWER DEVELOPMENT SP. Z O.O.
6581981941
Proinnowacyjne usługi doradcze w zakresie wdrożenia innowacji produktowej w spółce Eco Power Development, świadczone przez instytucje otoczenia biznesu akredytowane w obszarze usług doradczych w zakresie innowacji. 2016-03-04 załącznik nr 1
378 VERONI Bogusław Warżel
8780003075
Wyłonienie dostawcy systemu schładzania zimnej wody technologicznej w ramach, realizowanego przez firmę VERONI Bogusław Warżel z siedzibą w Wąbrzeźnie, projektu ubiegającego się o dofinansowanie w Poddziałaniu nr 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 2016-04-11 załącznik nr 1
załącznik nr 2
379 Copernicus Yachts S.A.
1132851209
Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP - zapytanie w ramach projektu pn: "Copernicus" 2016-03-10 załącznik nr 1
381 PROIMED sp. z o.o.
632-200-87-43
Unieważnienie postępowania w przedmiocie zamówienia: "Proinnowacyjne usługi doradcze w zakresie wdrożenia innowacji technologicznej w przedsiębiorstwie, świadczone przez instytucje otoczenia biznesu akredytowane w obszarze usług doradczych w zakresie innowacji w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu" 2016-02-26 załącznik nr 1
386 Idealogic Sp. z o.o.
6762405098
Proinnowacyjne usługi doradcze w zakresie wdrożenia innowacji w spółce Idealogic Sp. z o.o., świadczone przez instytucje otoczenia biznesu akredytowane w obszarze usług doradczych w zakresie innowacji. 2016-03-07 załącznik nr 1
391 Huckleberry Games S.A.
783 172 29 23
Realizacja usługi proinnowacyjnej w ramach konkursu 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP dla firmy Huckleberry Games S.A. pn: "H-Studio" 2016-03-10 załącznik nr 1
390 Maria Torbé prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Serio Studio Maria Torbé
8512796785
Proinnowacyjne usługi doradcze w zakresie wdrożenia innowacji technologicznej w przedsiębiorstwie, świadczone przez instytucję otoczenia biznesu akredytowane w obszarze usług doradczych w zakresie innowacji w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 2016-03-11 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
392 MARCIN DRABCZYK BSF
551-171-49-09
ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE WYKONANIA PROINNOWACYJNEJ USŁUGI DORADCZEJ DLA MARCIN DRABCZYK BSF 2016-03-09 załącznik nr 1
393 PROIMED sp. z o.o.
632-200-87-43
Proinnowacyjne usługi doradcze w zakresie wdrożenia innowacji technologicznej w przedsiębiorstwie, świadczone przez instytucje otoczenia biznesu akredytowane w obszarze usług doradczych w zakresie innowacji w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 2016-03-09 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
załącznik nr 9
załącznik nr 10
394 INCUVO Sp. z o.o.
6342805589
Usługi doradcze w zakresie wdrożenia innowacji produktowej w spółce Incuvo, świadczone przez akredytowane instytucje otoczenia biznesu. 2016-03-10 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
395 Pylon Spółka Akcyjna
527-265-39-54
Zapytanie ofertowe w ramach usługi proinnowacyjnej Działanie 2.3 " Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw", Poddziałanie 2.3.1 "Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP" 2016-03-16 załącznik nr 1
430 HMS Service Sp. z o.o.
9542756147
Proinnowacyjne usługi doradcze IOB dla MŚP w ramach poddziałania 2.3.1 PO IR, dotyczące wdrożenia innowacji technologicznej (produktowej) 2016-03-15 załącznik nr 1
załącznik nr 2
434 Zakład Wyrobów Galanteryjnych Sp. z o.o.
7931000023
Opracowanie i wdrożeniu proekologicznej technologii galwanizowania. 2016-03-16 załącznik nr 1
517 VISIONCUBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
6793089422
Zapytanie ofertowe na usługi doradcze w ramach poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock. 2016-03-24 załącznik nr 1
załącznik nr 2
396 Ecogito sp. z o.o.
5482663723
Doradztwo – usługi doradcze w zakresie innowacji dotyczące wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacji technologicznej, jaką jest innowacyjna platforma technologiczna NetBird, których Wykonawca powinien posiadać status instytucji otoczenia biznesu akredytowanej przez Ministerstwo Rozwoju 2016-03-10 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
załącznik nr 9
załącznik nr 10
398 EMT-SYSTEMS Sp. z o.o.
6342741010
DOSTAWA USŁUGI PROINNOWACYJNEJ DOTYCZĄCEJ USŁUG DORADCZYCH W ZAKRESIE INNOWACJI ORAZ USŁUG WSPARCIA INNOWACJI W CELU WDROŻENIA INNOWACYJNYCH USŁUG SZKOLENIOWYCH W FIRMIE EMT-SYSTEMS SP. Z O.O. Z GLIWIC 2016-03-10 załącznik nr 1
załącznik nr 2
403 "ABSOLVENT.PL Sp. z o.o."
5213636204
Proinnowacyjne usługi doradcze w zakresie wdrożenia innowacji technologicznej w przedsiębiorstwie, świadczone przez Instytucję Otoczenia Biznesu akredytowane w obszarze usług doradczych w zakresie innowacji w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 2016-03-17 załącznik nr 1
404 PROTOTYPE HUB Sp. z o.o.
525 259 90 16
Oferta za wykonanie zamówienia „Kompleksowego wsparcia przy zarządzaniu własnością intelektualną i prawną w ramach Projektu pt. „Innowacyjna platforma e-commerce dla druku 3D” w ramach poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw. 2016-03-16 załącznik nr 1
405 PARKBOX Sp. z o.o.
527 275 33 83
Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi Kompleksowego wsparcia przy zarządzaniu własnością intelektualną i prawną w ramach projektu inteligentnej technologii zarządzania miejscami parkingowymi. Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP. 2016-03-16 załącznik nr 1
406 HeadBand Sp. z o.o.
5272759687
Zapytanie ofertowe firmy HEADBAND Sp. z o.o., Warszawa, która ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.3. „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.1. „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP” - pt: Kompleksowego wsparcia przy zarządzaniu własnością intelektualną i prawną w projekcie „Portal ginekologia i psychologia”. 2016-03-17 załącznik nr 1
407 Get Funded Sp. z o.o.
525 257 60 73
Proinnowacyjne usługi doradcze w zakresie wdrożenia innowacji technologicznej w przedsiębiorstwie, świadczone przez Instytucje Otoczenia Biznesu akredytowane w obszarze usług doradczych w zakresie innowacji w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 2016-03-17 załącznik nr 1
409 Future Mind Sp. z o.o.
113 273 04 40
Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia dla spółki FUTURE MIND Sp. z o.o. w ramach Konkursu POIR 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I. Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP. 2016-03-16 załącznik nr 1
410 EPIDOC Sp. z o.o.
5272750798
ZAPYTANIE OFERTOWE Obszar: Realizacji usługi doradczych w zakresie innowacji w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu w związku z ubieganiem się o dofinansowanie Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.3. „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.1. „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”. 2016-03-17 załącznik nr 1
411 B-Waves Sp.z o.o.
527 274 36 11
Dostawa usługi proinnowacyjnej w ramach Programu Operacyjny Innowacyjny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.3. „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.1. „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”. Realizacja usługi kompleksowego wsparcia przy zarządzaniu własnością intelektualną i prawną w ramach Projektu pn. „Zintegrowana platforma lekarska” 2016-03-16 załącznik nr 1
412 Synapsa IT Sp.z o.o.
632-201-42-41
Proinnowacyjne usługi doradcze IOB dla MŚP w ramach poddziałania 2.3.1 PO IR, dotyczące wdrożenia innowacji technologicznej w przedsiębiorstwie Zamawiającego, przy czym zaproszenie do składania ofert kierowane jest do instytucji otoczenia biznesu akredytowanych przez Ministerstwo Rozwoju w obszarze usług doradczych w zakresie innowacji. 2016-03-11 załącznik nr 1
załącznik nr 2
413 Bumerang Sp. z o.o.
6351019784
Usługi doradcze dotyczące wdrożenia innowacji technologicznej mającej postać internetowej platformy wsparcia komunikacji mailingowej, które powinny zostać zrealizowane wyłącznie przez instytucje otoczenia biznesu akredytowane w obszarze usług doradczych w zakresie innowacji. 2016-03-11 załącznik nr 1
415 Jakub Frankowski Software
679-258-49-06
Zapytanie ofertowe w sprawi wykonania usługi doradczej. 2016-03-11 załącznik nr 1
416 P.P.H.U. Polipack Spółka Jawna I. Więckowska i K. Kolmetz
5880000407
Informacja o wynikach postępowania dotyczącego młynka do PET 2016-02-22 załącznik nr 1
417 P.P.H.U. Polipack Spółka Jawna I. Więckowska i K. Kolmetz
5880000407
Informacja o wynikach postępowania dotyczącego młynka do PP 2016-02-22 załącznik nr 1
419 "EKO-GAZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
5211014852
Analiza rynkowa, wsparcie merytoryczno-techniczne oraz szkolenia w zakresie wprowadzenia na rynek innowacyjnego systemu zasilania gazem LPG pojazdów spełniającego wymogi normy Euro 6 przez Eko-gaz Sp. z o.o. Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji usługi doradczej w ramach ubiegania się przez firmę o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”. 2016-03-14 załącznik nr 1
429 Vitagenum Sp. z o.o.
9462645753
Zapytanie ofertowe z dn. 08.03.2016 nr 01/2016 - Analiza rynkowa oraz wsparcie merytoryczno-techniczne w zakresie tworzenia nowych usług innowacyjnych z dziedziny biotechnilogii przez Vitagenum Sp. z o.o.. 2016-03-15 załącznik nr 1
432 Alu System Plus J.J.M. Kucharscy Spółka Jawna
6281912367
Opracowanie i wdrożenie technologii budowy budynków energooszczędnych 2016-03-16 załącznik nr 1
443 Pure Health Sp. z o.o.
5223026097
Usługi kompleksowego wsparcia przy realizacji innowacyjnego projektu pn „Suplementy diety pochodzenia naturalnego” obejmujące usługi doradcze oraz wsparcie w zakresie innowacji. 2016-03-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
437 Ekomax Sp. z o.o.
631-22-99-348
Opracowanie i wdrożenie proekologicznej technologii odzysku surowców z elektroodpadów. 2016-03-16 załącznik nr 1
438 Yacht Club Sp. z o.o.
8191663128
Usługi doradcze w zakresie innowacji obejmujące kompleksowe wsparcie przy realizacji projektu „Proinnowacyjny system geolokalizacji i zarządzania flotą czarterową”. 2016-03-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
439 Altair Finance Sp. z o.o.
5361903602
Usługi doradcze w zakresie innowacji obejmujące kompleksowe wsparcie przy realizacji projektu„Systemu zarządzania flotą samochodową w oparciu o technologię GIS” 2016-03-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
440 Encantador Sp. z o.o.
8121915524
Usługi doradcze w zakresie innowacji obejmujące kompleksowe wsparcie przy realizacji projektu „Innowacyjny system monitorowania i zarządzania czarterem jachtów” 2016-03-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
441 Najlepsza Sp. z o.o.
9591955007
Usługi kompleksowego wsparcia przy realizacji innowacyjnego projektu pn „ Platforma koaudyt” obejmujące usługi doradcze w zakresie innowacji oraz usługi wsparcia innowacji. 2016-03-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
442 SWBS Rachunkowość Sp. z o.o.
1181625246
Usługi kompleksowego wsparcia przy realizacji innowacyjnego projektu pn „Rozbudowa innowacyjnego systemu wspierającego proces obsługi księgowej” obejmujące usługi doradcze w zakresie innowacji oraz usługi wsparcia innowacji. 2016-03-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
444 MIKI Recykling Sp. z o.o.
676-227-94-46
Wykonanie usług doradczych w zakresie opracowania i wdrożenia "Proekologicznej technologii odzysku odpadów budowlanych" 2016-03-16 załącznik nr 1
445 Tsunami Sp. z o.o.
9462647120
usługi kompleksowego wsparcia przy realizacji innowacyjnego projektu pn „Rozbudowa systemów informatycznych o moduły GIS” obejmujące usługi doradcze w zakresie innowacji. 2016-03-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
446 DPB Finance Sp. z o.o.
5252577486
Usługi kompleksowego wsparcia przy realizacji innowacyjnego projektu pn „ Ekologiczna chmura obliczeniowa” obejmujące usługi doradcze w zakresie innowacji oraz usługi wsparcia innowacji. 2016-03-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
447 BOLEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
7773235370
ZAPYTANIE OFERTOWE POIR, Poddziałanie 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP" z dnia 08.03.2016 na realizację proinnowacyjnych usług 2016-03-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
448 Lloyd Properties Sp z o.o.
5492392556
Proinnowacyjne usługi doradcze, które będą stymulować proces wdrażania innowacji w postaci technologii dedykowanej branży nieruchomości wykorzystującej innowacyjne sposoby analizy danych dostępnych w sieci internetowej. 2016-03-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
450 Lloyd Apartments Sp z o.o.
6762500419
Proinnowacyjne usługi doradcze, które będą stymulować proces wdrażania innowacji w postaci technologii dedykowanej branży nieruchomości w obszarze najmu krótkoterminowego. 2016-03-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
513 Synapsa IT Sp.z o.o.
632-201-42-41
Informacja dotycząca wyboru Wykonawcy: Proinnowacyjne usługi doradcze IOB dla MŚP w ramach poddziałania 2.3.1 PO IR, dotyczące wdrożenia innowacji technologicznej w przedsiębiorstwie Zamawiającego, przy czym zaproszenie do składania ofert kierowane jest do instytucji otoczenia biznesu akredytowanych przez Ministerstwo Rozwoju w obszarze usług doradczych w zakresie innowacji. 2016-03-16 załącznik nr 1
518 Frame Factory Spółka z o.o.
7692219562
Informacja o wynikach postępowania ofertowego na: Zakup linii technologicznej do wytwarzania stalowo-betonowych elementów konstrukcyjnych - 1 szt. 2016-03-17 załącznik nr 1
467 Game Code Lab Sp. z o.o.
6342853602
Proinnowacyjna usługa doradcza w zakresie wdrożenia innowacji produktowej w ramach poddziałania 2.3.1 PO IR 2016-03-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
457 Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne Sp.z o.o.
7010200000
Proinnowacyjna usługa doradcza w zakresie wdrożenia innowacji produktowej w ramach poddziałania 2.3.1 PO IR 2016-03-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
539 Polcalc Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
7252012466
Zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze dłużnym 2016-03-25 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
460 EKOEN Spółka Akcyjna
8513191647
Świadczenie usług w charakterze Autoryzowanego Doradcy rynku ASO NewConnect 2016-03-10 załącznik nr 1
463 TEK PROFI Jerzy Tereszczuk
7251991635
Analiza potencjału rynkowego, wsparcie merytoryczno-techniczne oraz szkolenia w zakresie wprowadzenia na rynek innowacyjnego systemu ładowania pojazdów elektrycznych z fotowoltaicznych ogniw słonecznych przez firmę TEK PROFI Jerzy Tereszczuk 2016-03-17 załącznik nr 1
464 Mimesis Technology Sp. z o.o.
6751508216
Realizacja usług proinnowacyjnych w projekcie w ramach POIR Poddziałanie 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP" 2016-03-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
465 OPM Pharma Sp. z o.o.
9721259419
ZAPYTANIE OFERTOWE POIR, Poddziałanie 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP" z dnia 10.03.2016 na realizację proinnowacyjnych usług: -usług doradczych w zakresie innowacji -usług wsparcia innowacji 2016-03-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
466 Outsourcing Partners Polska Sp. z o.o.
7773231076
Zamówienie na usługi doradcze z zakresu wdrażania innowacji 2016-03-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
469 Recykl Organizacja Odzysku S.A
7772791258
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług doradczych przez IOB 2016-03-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
470 Kancelaria Prawna Viggen sp.j.
6371986777
Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP - "Zakup usług proinnowacyjnych skutkujących wdrożeniem w firme Kancelaria Prawna Viggen Sp.j. innowacyjnego systemu wspierającego ewidencję i werfyfikację dokumentacji prawnej oraz umożliwiającego zdalna weryfikację realizacji procesów biznesowych krok po kroku." 2016-03-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
514 Pylon Spółka Akcyjna
527-265-39-54
Protokół wyboru wykonawcy w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój 2014-2020 Działanie 2.3. „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałanie 2.3.1. „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP” - projekt spółki Pylon S.A. 2016-03-17 załącznik nr 1
520 B-Waves Sp. z o.o.
527 274 36 11
Protokół wyboru wykonawcy - Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP - spółka B- Waves Sp. z o.o. 2016-03-17 załącznik nr 1
523 HeadBand Sp. z o.o.
527 275 96 87
Protokół wyboru wykonawcy Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP dla spółki HEADBAND Sp. z o.o. 2016-03-17 załącznik nr 1
531 Absolvent.pl Sp. z o.o.
521 36 36 204
Protokół wyboru wykonawcy - Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP - spółka Absolvent.pl 2016-03-17 załącznik nr 1
1340 Talento Biotech Sp. z o.o.
9591952486
Zapytanie ofertowe - realizacja działań doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji 2016-05-19 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
555 Cosy and Dosy Magdalena Zajdel
8951767544
USŁUGA DORADCZA W ZAKRESIE INNOWACJI I USŁUGA WSPARCIA INNOWACJI ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM DO PROCESU KOMERCJALIZACJI PRZEDMIOTU ZGŁOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 2016-03-30 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
1371 Domel Plus S.C. Tomasz Uchman i Marek Uchman
921 202 97 63
Rozwój działalności eksportowej na rynkach zagranicznych firmy Domel Plus S.C. Tomasz Uchman i Marek Uchman 2016-05-19 załącznik nr 1
załącznik nr 2
480 Gosell.pl Sp. z o.o.
7831702487
Zakupu usług proinnowacyjnych, które pozwolą osiągnąć cele projektu, w tym wytworzyć znacząco ulepszoną usługę charakteryzującą się innowacją produktową i procesową. Innowacja produktową będzie platforma internetowa umożliwiająca zarządzanie wieloma kanałami komunikacji o charakterze marketingowym lub informacyjnym. 2016-03-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
476 INVENT SOFTWARE S. C. - Mariusz Miąsko i Małgorzata Miąsko
9452111435
Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP - "Zakup usług proinnowacyjnych skutkujących opracowaniem testowej wersji oprogramowania łączącego funkcjonalności systemów klasy CRM oraz systemu do zaawansowanego wsparcia procesów prawnych i sądowych" 2016-03-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
516 VOICE NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5170253464
Zapytanie ofertowe na realizację usług doradczych w ramach poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock. 2016-03-24 załącznik nr 1
załącznik nr 2
482 ICT Solutions Sp. z o.o.
5223006812
Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP - "Zakup usług proinnowacyjnych celem opracowania produktu klasy CRM dla laboratoriów badawczych" 2016-03-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
521 Get Funded Sp. z o.o.
525 257 60 73
Protokół wyboru Wykonawcy w ramach ogłoszonego konkursu PARP "Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP" dla firmy Get Funded Sp. z o.o. 2016-03-17 załącznik nr 1
525 EPIDOC Sp. z o.o.
527 275 07 98
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Program PARP 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP 2016-03-17 załącznik nr 1
533 BTI GUMKOWSKI Sp. z o.o. Spółka komandytowa
9721251263
Zapytanie ofertowe- opracowanie międzynarodowego zgłoszenia patentowego PCT i przeprowadzenie procedury ochrony wynalazku (w ramach projektu 2.3.4 POIR). 2016-03-25 załącznik nr 1
załącznik nr 2
556 Daniel Terlikowski Gold Star Led
4960167095
Tłumaczenia pisemne 2016-03-30 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
załącznik nr 9
558 Daniel Terlikowski Gold Star Led
4960167095
USŁUGA DORADCZA W ZAKRESIE INNOWACJI I USŁUGA WSPARCIA INNOWACJI ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM DO PROCESU KOMERCJALIZACJI PRZEDMIOTU ZGŁOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 2016-03-30 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
485 Polimer Inno tech Sp. z o.o
6431765377
Zapytanie ofertowe na usługi doradcze świadczone przez IOB 2016-03-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
486 Ponyo Aerospace Sp. z o.o.
954 2761645
Usługa doradcza z zakresu świadczenia usług doradczych przez IOB 2016-03-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
522 PARKBOX Sp. z o.o.
5272753383
Protokół wyboru Wykonawcy Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój 2014-2020 w ramach konkursu 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP 2016-03-17 załącznik nr 1
488 Adaptive Lubricants Solutions Sp. z o.o.
0000000000
Usługi doradcze świadczone przez IOB w celu wdrożenia innowacji 2016-03-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
489 Park Innowacji i Przemysłu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
9542748952
Usługi doradcze świadczobe przez IOB 2016-03-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
490 eTracking sp. z o.o.
5213599242
Zakup usług proinnowacyjnych prowadzących do wdrożenia w firmie eTracking sp. z o.o. innowacyjnego urządzenia do ciągłego zdalnego pobierania danych z tachografów montowanych w transporcie samochodowym. 2016-03-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
540 Polcalc Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
7252012466
zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz o charakterze prawnym niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze dłużnym 2016-03-25 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
550 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
5262501444
Wynik wyłonienia wykonawcy na realizację modułów szkoleniowych z analizy biznesowej dla Pracowników PARP. (Zaproszenie do złożenia oferty zamieszczone na stronie w dniu 22.02.2016) Z przesłanych ofert wybrano następujących Wykonawców do realizacje moduł szkoleniowych z analizy biznesowej dla Pracowników Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: Management Training & Development Center Sp. z o.o. F5 Konsulting Sp. z o.o. 2016-03-23
557 Daniel Terlikowski Gold Star Led
4960167095
Pełnomocnik zawodowy 2016-03-30 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
562 Polcalc Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
7252012466
zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz o charakterze prawnym niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze dłużnym - Informacja o wynikach postępowania 2016-03-25 załącznik nr 1
1373 ANALIZY FINANSOWE KRZYSZTOF ŻYGOWSKI
9570875912
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY USŁUG DORADCZYCH W ZAKRESIE OPRACOWANIA „MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI”. 2016-05-13 załącznik nr 1
1519 P. P. H.U. "ŁUKASZ"-Piotr Łukasz ul. Stokowa 10, 23-300 Janów Lubelski
8621556956
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY dotycząca zapytania ofertowego z dnia 09 maja 2016r 2016-05-17 załącznik nr 1
492 VTS sp. z o.o.
5130234383
Zakup usług proinnowacyjnych prowadzących do wdrożenia w firmie VTS Project Sp. z o.o. innowacyjnego systemu przetwarzania i udostępniania informacji pozyskanych m.in. z tachografów 2016-03-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
493 BARLEYY PMG S P. Z O.O.
991-049-45-35
Usługi doradcze świadczone przez IOB 2016-03-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
494 Nanosync spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
9721255545
Zapytanie ofertowe dotyczące usługi doradczej świadczonej przez IOB w zakresie wdrażania innowacji 2016-03-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
495 Super Liquid Sp. z o.o.
959 196 52 24
Protokół wyboru wykonawcy w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój 2014-2020 Działanie 2.3. „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałanie 2.3.1. „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP” - projekt spółki Super Liquid Sp.z o.o. pn: "SuperL" 2016-03-11 załącznik nr 1
496 Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. Gen. Jerzego Ziętka Sp. z o.o.
5482667715
Zapytanie ofertowe do realizacji projektu 2.3.1. celem pozyskania usług doradczych do wdrożenia innowacji 2016-03-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
497 Budosprzęt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
6270013470
Zapytanie ofertowe na usługi doradcze świadczone przez IOB w ramach POIR Poddziałanie 2.3.1 "Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP" 2016-03-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
504 Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.
712-29-14-578
DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA – OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE NA UCZESTNIKA EKOSYSTEMU PROJEKTU W RAMACH PODDZIAŁANIA 1.1.1. PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW POPW 2014 -2020” OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE NA UCZESTNIKA EKOSYSTEMU PROJEKTU W RAMACH PODDZIAŁANIA 1.1.1. PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW POPW 2014 -2020 2016-03-31 załącznik nr 1
załącznik nr 2
505 PROIMED sp. z o.o.
632-200-87-43
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2016-03-15 załącznik nr 1
506 Ecogito sp. z o.o.
5482663723
Powiadomienie o wyborze Wykonawcy 2016-03-15 załącznik nr 1
507 ITC S.A.
5272703161
Kompleksowa usługa doradcza związana z przygotowaniem dokumentacji i analiz niezbędnych do przeprowadzenia procesu emisji akcji Spółki ITC na rynku GPW 2016-03-23 załącznik nr 1
508 Bumerang Sp. z o.o.
6351019784
Rozstrzygnięcie postępowania - Usługi doradcze dotyczące wdrożenia innowacji technologicznej mającej postać internetowej platformy wsparcia komunikacji mailingowej, które powinny zostać zrealizowane wyłącznie przez instytucje otoczenia biznesu akredytowane w obszarze usług doradczych w zakresie innowacji. 2016-03-16 załącznik nr 1
524 PROTOTYPE HUB Sp. z o.o.
525 259 90 16
Publikacja protokołu wyboru wykonawcy w ramach konkursu PARP - Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP 2016-03-17 załącznik nr 1
553 Cosy and Dosy Magdalena Zajdel
8951767544
Tłumaczenia pisemne 2016-03-30 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
563 Polcalc Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
7252012466
Zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze dłużnym - Informacja o wynikach postępowania 2016-03-25 załącznik nr 1
564 Grupa Wspieram.to Sp. z o.o.
8522601139
Badanie sprawozdania finansowego oraz planu przekształcenia Spółki Grupa Wspieram.to Sp. z o.o. - odpowiedź na zapytania zgłoszone w związku z postępowaniem 2016-03-31 załącznik nr 1
566 Recykl Organizacja Odzysku S.A
7772791258
Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania z dnia 10.03.16 2016-03-17 załącznik nr 1
567 Nanosync Sp. z o.o.
9721255545
Powiadomienie o wyborze wykonawcy do zapytania z dnia 10.03.16 2016-03-17 załącznik nr 1
568 OUTSOURCING PARTNERS POLSKA SP Z O O
7773231076
Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie PARP w dniu 10.03.16 2016-03-17 załącznik nr 1
569 Adaptive Lubricants Solutions Sp. z o.o.
0000000000
Zamieszczenie informacji dotyczącej wyboru wykonawcy do zapytania z dnia 10.03.16 2016-03-17 załącznik nr 1
1520 MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
813-32-78-856
Informacja o wyniku postępowania 2016-05-20 załącznik nr 1
581 Park Innowacji i Przemysłu Sp. z o.o.
9542748952
Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania z dnia 10.03.16 dotyczącego świadczenia usług proinnowacyjnych przez IOB w ramach konkursu 2.3.1 2016-03-17 załącznik nr 1
582 Gmina Kielce - Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 25 – 663 Kielce, Tel. 41/278 72 00, fax: 41/278 72 01 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
9591815051
Dostawa sprzętu komputerowego: Zadanie nr 1: Dostawa 2 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem; Zadanie nr 2: Dostawa urządzenia hybrydowego 2w1 (tablet/laptop) wraz z oprogramowaniem 2016-04-12 załącznik nr 1
załącznik nr 2
595 Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
5242495143
Organizacja warsztatów z kreowania pomysłów biznesowych 2016-04-13 załącznik nr 1
załącznik nr 2
596 Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
5242495143
Organizacja spotkań networkingowych typu biznes mixer 2016-04-13 załącznik nr 1
załącznik nr 2
598 Selvita S.A.
6792942955
Usługi rzecznika patentowego w zakresie ochrony własności intelektualnej w dziedzinie biotechnologii 2016-04-15 załącznik nr 1
599 Gmina Kielce - Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 25 – 663 Kielce, Tel. 41/278 72 00, fax: 41/278 72 01 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
9591815051
Dostawa materiałów biurowo- eksploatacyjnych 2016-04-15 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
603 "I MEDIA" Joanna Sawicka
9660848847
Zapytanie ofertowe - działania doradcze prowadzące do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji 2016-04-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
605 Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe Unicell Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
5422503648
Zapytanie ofertowe: realizacja działań doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji 2016-04-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
606 Gmina Kielce - Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 25 – 663 Kielce, Tel. 41/278 72 00, fax: 41/278 72 01 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
9591815051
Świadczenie usług doradczych oraz obsługa Gminy Kielce - Kieleckiego Parku Technologicznego w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) w ramach projektu pn. „Platforma Startowa TechnoparkBiznesHub” 2016-04-14 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
608 KART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
9662090952
Działania doradcze prowadzące do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji - zapytanie ofertowe 2016-04-19 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
612 Polimer Inno Tech Sp. z o.o.
6431765377
Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego 1/12/2015 2015-12-29 załącznik nr 1
613 Log Projekt Sp. z o.o.
6431764840
Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 1/12/2015 2015-12-29 załącznik nr 1
614 Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
5242495143
Organizacja spotkań animacyjnych one to one z osobami zainteresowanymi udziałem w projekcie TechnoparkBiznesHub 2016-04-20 załącznik nr 1
załącznik nr 2
618 Frame Factory Spółka z o.o.
7692219562
Informacja o wynikach postępowania ofertowego na: Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem administracyjno-socjalnym oraz niezbędnymi drogami i placami 2016-04-14 załącznik nr 1
890 FORMASTER S.A.
9590122245
Informacja o wyborze wykonawcy nowego Modelu biznesowego internacjonalizacji dotycząca Zapytania ofertowego nr 1/04/2016/1.2POPW z dnia 25.04.2016 r. 2016-05-04 załącznik nr 1
1005 ePorts Sp. z o.o.
9462644535
Zapytanie Ofertowe na opracowanie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy ePorts Sp. z o.o. - zgodnie z wymogami Działania 1.2 PO PW 2016-05-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
1259 OPTEAM S.A.
8130334531
ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYBÓR WYKONAWCY W ZAKRESIE OPRACOWANIA MODELU I STRATEGII BIZNESOWEJ INTERNACJONALIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA W RAMACH I ETAPU DZIAŁANIA 1.2 PO PW 2016-05-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
624 Polska Dystrybucja Budowlana Sp. z o.o.
782-24-98-538
pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy w rozumieniu regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect (uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. ze zm.). tj. m.in. zakup usług doradczych świadczonych przez wybranego Autoryzowane Doradcę w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym na rynku NewConnect 2016-03-25 załącznik nr 1
załącznik nr 2
626 Kaczmarek Electric SA
9151626618
Zakup usług doradczych świadczonych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 2016-03-29 załącznik nr 1
628 MOTO44 Sp. z o.o.
9721235206
Pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy w rozumieniu regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect (uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. ze zm.) 2016-03-22 załącznik nr 1
629 ALKAL SA
6181854104
Pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy w rozumieniu regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect (uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. ze zm.). tj. m.in. zakup usług doradczych świadczonych przez wybranego Autoryzowane Doradcę w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym na rynku NewConnect 2016-03-27 załącznik nr 1
636 Feniks sp. z o.o.
6842279974
"Zapytanie ofertowe na zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Modelu biznesowego internacjonalizacji dla firmy Feniks sp. z o.o." 2016-04-29 załącznik nr 1
załącznik nr 2
638 Union Parts sp. z o.o.
8722255179
Kompleksowa dostawa w pełni zautomatyzowanej linii produkcyjnej tarcz hamulcowych galwanizowanych o podwyższonej trwałości, uzupełniających składników wyposażenia niezbędnych do wdrożenia zautomatyzowanej linii produkcyjnej oraz licencji dla oprogramowania dla serwerów sprzętowych linii produkcyjnej niezbędnych do uruchomienia i bezpiecznej eksploatacji systemu zarządzania zautomatyzowaną produkcją (UWAGA: ogłoszenie nr 2 dla tego samego postępowania - wynika z wydłużenia terminu składania ofert z 20.04.2016 r. na 27.04.2016 r.) 2016-04-27 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
641 ERKADO Zbigniew Kozłowski
8651182963
Automatyzacja załadunku oraz rozładunku drzwi poddawanych obróbce na automatycznej okleiniarce do przelotowego formatowania, oklejania i wykańczania obrzeża dla prostokątnych elementów umożliwiającą obróbkę wzdłużną elementów oraz automatycznej okleiniarce do przelotowego formatowania, oklejania i wykańczania obrzeża dla prostokątnych elementów umożliwiającą obróbkę poprzeczną lub obróbkę wzdłużno/poprzeczną elementów w ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnego produktu wilgocioodpornego IPERA kolejnym krokiem do ekspansji firmy Erkado na rynkach zagranicznych”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1. Badania na rynek. 2016-06-14 załącznik nr 1
642 ERKADO Zbigniew Kozłowski
8651182963
Maszyny do produkcji skrzydeł drzwiowych, składającej się z automatycznej okleiniarki do przelotowego formatowania, oklejania i wykańczania obrzeża dla prostokątnych elementów umożliwiającą obróbkę wzdłużną elementów oraz automatycznej okleiniarki do przelotowego formatowania, oklejania i wykańczania obrzeża dla prostokątnych elementów umożliwiającą obróbkę poprzeczną lub obróbkę wzdłużno/poprzeczną elementów do drzwi w ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnego produktu wilgocioodpornego IPERA kolejnym krokiem do ekspansji firmy Erkado na rynkach zagranicznych.”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1.Badania na rynek. 2016-06-14 załącznik nr 1
644 ERKADO Zbigniew Kozłowski
8651182963
Maszyna Automatyczne urządzenie do produkcji formatek drzwiowych w ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnego produktu wilgocioodpornego IPERA kolejnym krokiem do ekspansji firmy Erkado na rynkach zagranicznych.”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1.Badania na rynek. 2016-06-14 załącznik nr 1
643 ERKADO Zbigniew Kozłowski
8651182963
Maszyna Wielogłowicowe centrum z osiami kontrolowanymi, przeznaczone do cięcia, wiercenia i frezowania ościeżnic drzwiowych w ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnego produktu wilgocioodpornego IPERA kolejnym krokiem do ekspansji firmy Erkado na rynkach zagranicznych.”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1.Badania na rynek. 2016-06-14 załącznik nr 1
645 Gmina Kielce - Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 25 – 663 Kielce, Tel. 41/278 72 00, fax: 41/278 72 01 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
9591815051
Informacja o wynikach dot. postępowania nr. KPT-DIIA.271.1.2.2016 na: Dostawa materiałów biurowo- eksploatacyjnych. 2016-04-19 załącznik nr 1
646 Gmina Kielce - Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 25 – 663 Kielce, Tel. 41/278 72 00, fax: 41/278 72 01 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
9591815051
Protokół z wyboru oferty – Informacja o wynikach dot. postępowania nr. KPT-DIIA.271.1.3.2016 na: Świadczenie usług doradczych oraz obsługa Gminy Kielce - Kieleckiego Parku Technologicznego w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) w ramach projektu pn. „Platforma Startowa TechnoparkBiznesHub” 2016-04-19 załącznik nr 1
648 Invest Sp. z o.o.
8132643118
Przygotowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji produktów i firmy Zamawiającego. 2016-04-28 załącznik nr 1
załącznik nr 2
649 Potocki Piotr „Eco-Line”
6842128666
Przygotowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji produktów i firmy Eco-Line. 2016-04-29 załącznik nr 1
załącznik nr 2
650 Kanres Sp. z o.o.
8151797408
Przygotowanie modelu biznesowego internacjonalizacji produktów i firmy Kanres Sp. z o.o. 2016-04-28 załącznik nr 1
załącznik nr 2
651 Firma Aruba Bober Rafał, Kosiorowski Grzegorz
8133265629
Przygotowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji produktów i firmy Aruba 2016-04-28 załącznik nr 1
załącznik nr 2
652 Redvelvet BR Bogdan Raczkowski
8461338899
Przygotowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji produktów i firmy Redvelvet BR Bogdan Raczkowski 2016-04-26 załącznik nr 1
załącznik nr 2
654 Gmina Kielce - Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 25 – 663 Kielce, Tel. 41/278 72 00, fax: 41/278 72 01 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
9591815051
Informacja o unieważnieniu postępowania dot. Dot. postępowania nr. KPT-DIIA.271.1.1.2016 na: Dostawę sprzętu komputerowego Zadanie nr 1: Dostawa 2 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem Zadanie nr 2: Dostawa urządzenia hybrydowego 2w1 (tablet/laptop) wraz z oprogramowaniem 2016-04-19 załącznik nr 1
1521 Kaj Sp. z o.o.
6572916602
Informacja o wyborze wykonawcy modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach działania 1.2. POPW. 2016-05-12 załącznik nr 1
660 DORBUD S.A.
959-12-82-301
Informacja o anulowaniu zapytania ofertowego DORBUD z dnia 18.04.2016 2016-04-21 załącznik nr 1
661 DORBUD S.A.
959-12-82-301
ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYBÓR EKSPERTA W ZAKRESIE OPRACOWANIA MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI W RAMACH I ETAPU DZIAŁANIA 1.2 PO POLSKA WSCHODNIA 2016-04-29 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
662 Firma "I MEDIA" Joanna Sawicka
9660848847
Informacja o wynikach postępowania - realizacja działań doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji 2016-04-22 załącznik nr 1
664 Nomino Sp. z o.o.
8141683620
Przygotowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji produktów i firmy 2016-04-29 załącznik nr 1
załącznik nr 2
668 Hat-Bud s.c.
6841746818
Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Status Akcja Reset Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Modelu biznesowego internacjonalizacji dla Zamawiającego, który będzie rezultatem projektu planowanego przez niego do złożenia w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MSP, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Etap 1. 2016-04-29 załącznik nr 1
669 Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.
712-29-14-578
„Opracowanie i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu Platformy startowej Connect.” 2016-04-29 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
677 GMC Sp. z o.o.
8661002690
Zapytanie ofertowe na doradztwo w zakresie przygotowania planu Biznesowego na wprowadzenie ozdób ze szkła ręcznie dekorowanych na rynek zagraniczny w ramach realizacji I Etapu projektu w Ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP 2016-05-05 załącznik nr 1
681 Feniks sp. z o.o.
6842279974
Informacja o anulowaniu zapytania ofertowego z dnia 15.04.2016 2016-04-29 załącznik nr 1
683 Ostoja Joanna Szyszkowska
7122110845
Zapytanie Ofertowe na opracowanie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy Ostoja Joanna Szyszkowska - zgodnie z wymogami Działania 1.2 PO PW. 2016-05-04 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
687 P.P.H.U. "DREWBUD"
6161088204
Zapytanie ofertowe na opracowanie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy - zgodnie z wymogami Działania 1.2 POPW. 2016-05-04 załącznik nr 1
688 Szulc Marcin Studio 93
7121682255
Zapytanie ofertowe na opracowanie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy Szulc Marcin Studio 93 - zgodnie z wymogami Działania 1.2 PO PW. 2016-05-04 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
666 Delfin Sp. z o.o.
959-10-41-589
Realizacja usług doradczych w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego dotyczącego internacjonalizacji działalności przedsiębiorstwa. 2016-05-05 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
689 "SHAPE" Gromek & Ściepura Spółka jawna
6842286508
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług doradczych prowadzących do przygotowania indywidualnego i profilowanego nowego Modelu biznesowego internacjonalizacji dla firmy „SHAPE” poprzez wprowadzenie na rynki zagraniczne wyciszającej budki telefonicznej oraz mebli tapicerowanych. 2016-05-04 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
załącznik nr 9
690 SANWIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
795-245-68-40
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług doradczych prowadzących do przygotowania indywidualnego i profilowanego nowego Modelu biznesowego internacjonalizacji dla firmy SANWIL POLSKA poprzez wprowadzenie na rynki zagraniczne materiałów typu MEDITAP i SANMED. 2016-05-04 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
691 Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe Unicell Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
5422503648
Informacja o anulowaniu zapytania ofertowego z dnia 08.04.2016 2016-04-26 załącznik nr 1
694 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
813-00-10-538
Zapytanie ofertowe na Startup Weekend Rzeszów 2016-05-10 załącznik nr 1
załącznik nr 2
696 Firma "I MEDIA" Joanna Sawicka
9660848847
Informacja o anulowaniu zapytania ofertowego z dnia 08.04.2016 2016-04-26 załącznik nr 1
698 KART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
9662090952
Informacja o anulowaniu zapytania ofertowego z dnia 11.04.2016 2016-04-26 załącznik nr 1
701 GRAFMASZ Tomasz Wiąk
8631562786
„Rozwój eksportu krajarek produkcji firmy GRAFMASZ na rynkach europejskich poprzez opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Działanie 1.2. Internacjonalizacja MŚP – I Etap, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia. 2016-05-06 załącznik nr 1
załącznik nr 2
702 Netrix Spółka Akcyjna
7123299856
Opracowanie nowego modelu biznesowego związanego z wprowadzeniem istniejącego produktu Spółki tj. aplikacji ICRM i SmartXL oraz aplikacji mobilnej Serwisant na nowe rynki zagraniczne. 2016-05-05 załącznik nr 1
703 REDVELVET BR Bogdan Raczkowski
8461338899
Przedłużenie terminu składania oferty z dnia 19.04.2016 2016-04-28 załącznik nr 1
704 Tema Sp. z o.o.
7123238671
Zapytanie ofertowe na opracowanie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy TEMA Sp. z o.o. - zgodnie z wymogami Działania 1.2 PO PW. 2016-05-04 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
707 Feniks sp. z o.o.
6842279974
Nowe - "Zapytanie ofertowe na zakup usługi doradczej w zakresie opracowania Modelu biznesowego internacjonalizacji dla firmy Feniks sp. z o.o." 2016-05-06 załącznik nr 1
załącznik nr 2
709 Billennium Sp. z o. o.
5252259585
Przygotowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach planowanego do realizacji I etapu projektu pt. „Rozwój działalności na rynkach zagranicznych Billennium Sp. z o. o. 2016-05-05 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
710 Sagittario Sp. z o.o
5272672503
Przygotowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach planowanego do realizacji I etapu projektu pt. „Rozwój działalności ekspertowej na rynkach zagranicznych Sagittario Sp. z o.o 2016-05-05 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
713 SPÓŁKA INŻYNIERÓW SIM SP. Z O.O.
7120157340
Anulowanie zapytania ofertowego z działania 1.2 Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. 2016-05-04 załącznik nr 1
714 SPÓŁKA INŻYNIERÓW SIM SP. Z O.O.
7120157340
NOWE - Zapytanie ofertowe na opracowanie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy - zgodnie z wymogami Działania 1.2 POPW. 2016-05-05 załącznik nr 1
załącznik nr 2
715 "VILLA GLASS STUDIO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
817-18-61-061
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług doradczych prowadzących do przygotowania indywidualnego i profilowanego nowego Modelu biznesowego internacjonalizacji dla firmy „VILLA GLASS STUDIO” Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie na rynki zagraniczne dekoracyjnego szkła architektonicznego, głównie fusingowego. 2016-05-05 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
728 Delfin Sp. z o.o.
959-10-41-589
Anulowanie zapytania ofertowego z dnia 22.04.2016r 2016-04-28 załącznik nr 1
918 SAT-VEND s.c. Małgorzata i Grzegorz Chmielewscy
712-314-16-35
Dofinansowanie projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA, Działanie 1.2. "Internacjonalizacja MŚP" 2016-05-14 załącznik nr 1
załącznik nr 2
729 Delfin Sp. z o.o.
959-10-41-589
Realizacja usług doradczych w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego dotyczącego internacjonalizacji działalności przedsiębiorstwa. 2016-05-09 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
722 Billennium Sp. z o. o."
5252259585
Sprostowanie do zapytania ofertowego nr 372 "Przygotowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach planowanego do realizacji I etapu projektu pt. „Rozwój działalności na rynkach zagranicznych Billennium Sp. z o. o." 2016-05-05 załącznik nr 1
załącznik nr 2
723 Sagittario Sp. z o.o
5272672503
Sprostowanie do zapytania ofertowego nr 373 '"Przygotowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach planowanego do realizacji I etapu projektu pt. „Rozwój działalności ekspertowej na rynkach zagranicznych Sagittario Sp. z o.o" 2016-05-05 załącznik nr 1
załącznik nr 2
725 P.P.U.H. "BRYK" Witold Bryk
9211620945
Przygotowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji produktów i firmy Zamawiającego, zgodnie z zasadami konkursu nr 1 ogłoszonego w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP I Etap, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 2016-05-06 załącznik nr 1
załącznik nr 2
726 Bart Zdunek Bartosz
9561641994
model biznesowy internacjonalizacji 2016-05-12 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
730 Rol - Pas Firma Produkcyjno - Usługowa Sławomir Gawryś
567-11-55-726
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług doradczych prowadzących do opracowania nowego Modelu biznesowego internacjonalizacji dla Rol – Pas Firmy Produkcyjno – Usługowej Sławomir Gawryś umożliwiającego pozyskanie nowych rynków zbytu dla stanowisk i urządzeń do produkcji osłon okiennych. 2016-05-06 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
731 SYSTEMY INFORMATYCZNE SET(H) SP. Z O.O.
8132709001
Zamówienie dot. zakupu zewnętrznych usług doradczych w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego dotyczącego internacjonalizacji działalności przedsiębiorstwa SYSTEMY INFORMATYCZNE SET(H) SP. Z O.O. w ramach Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP I etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 2016-05-10 załącznik nr 1
załącznik nr 2
1054 P.U.H. RAD-MOT Rejowski Radosław
7961904479
Zapytanie ofertowe w celu rozeznania ofertowego na przygotowanie modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach działania 1.2. POPW. 2016-05-16 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
738 Electrum sp. z o.o.
5422741371
Realizacja usług doradczych prowadzących do przygotowania Modelu biznesowego internacjonalizacji dla firmy Electrum sp. z o.o. 2016-05-09 załącznik nr 1
załącznik nr 2
739 REDVELVET BR Bogdan Raczkowski
846-133-88-99
Anulowanie zapytania ofertowego 2016-04-28 załącznik nr 1
740 REDVELVET BR Bogdan Raczkowski
846-133-88-99
Zapytanie ofertowe na opracowanie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy - zgodnie z wymogami Działania 1.2 POPW. 2016-05-05 załącznik nr 1
załącznik nr 2
1337 Moto-Remo Burzyńscy sp.j, 14-200 Iława, ul. Bydgoska 35
744 10 03 913
Przeprowadzenie usług doradczych w zakresie opracowania finalnego "Modelu biznesowego internacjonalizacji (MBI)" 2016-05-19 załącznik nr 1
załącznik nr 2
741 Gmina Kielce - Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 25 – 663 Kielce, Tel. 41/278 72 00, fax: 41/278 72 01 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
9591815051
Dostawa sprzętu biurowo - komputerowego. Zadanie nr 1: Dostawa 2 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem. Zadanie nr 2: Dostawa urządzenia hybrydowego 2w1 (tablet/laptop) wraz z oprogramowaniem. Zadanie nr 3: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego, laserowego mono z serii biznes (Pro). Zadanie nr 4: Dostawa profesjonalnej niszczarki biurowej. 2016-05-06 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
742 KART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
9662090952
Zapytanie ofertowe: realizacja działań doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji 2016-05-09 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
743 DELI-SUSZ Sp. z. o.
825-21-72-489
Zapytanie ofertowe w zakresie realizacji działań doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji działalności DELI-SUSZ Sp. z. o. o w ramach planowanego do realizacji projektu pt. „Internacjonalizacja działalności Deli-Susz poprzez uruchomienie aktywności eksportowej – Etap I” w ramach Działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP I Etap” 2016-05-06 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
746 "I MEDIA" Joanna Sawicka
9660848847
Zapytanie ofertowe - opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach Działania 1.2 POWP 2016-05-09 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
757 Aquatech S..A.
7182097870
Zapytanie ofertowe na opracowanie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy AQUATECH S.A. - zgodnie z wymogami Działania 1.2 PO PW 2016-05-09 załącznik nr 1
załącznik nr 2
760 Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe Unicell Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
5422503648
Działania doradcze prowadzące do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji 2016-05-09 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
765 Gaweł Zakład Produkcji Śrub S.A.
5170282359
Zapytanie ofertowe na opracowanie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy Gaweł Zakład Produkcji Śrub S.A.- zgodnie z wymogami Działania 1.2 POPW. 2016-05-06 załącznik nr 1
załącznik nr 2
767 SANWIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
795-245-68-40
Informacja o aktualizacji formularza oferty do zapytania nr 1/04/2016/1.2POPW (aktualny formularz ofertowy wraz z oświadczeniami). 2016-05-04 załącznik nr 1
załącznik nr 2
766 PUHP "SEVEN" Marcin Putowski
6571817016
Zapytanie ofertowe - opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach Działania 1.2 "Internacjonalizacja MŚP", POPW 2014-2020 2016-05-09 załącznik nr 1
załącznik nr 2
768 Siriusz Bogusław Sarapata
5512379927
Anulowanie zapytania ofertowego z dnia 28.04.2016 2016-04-29 załącznik nr 1
769 Siriusz Bogusław Sarapata
5512379927
Tytuł projektu: „Umiędzynarodowienie działalności firmy SIRIUSZ poprzez opracowanie nowego Modelu biznesowego internacjonalizacji”. 2016-05-06 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
761 SARNA ARCHITEKCI Sp. z o.o. Sp.k.
813-37-18-930
Przygotowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach planowanego do realizacji I etapu projektu pt. „Rozwój działalności eksportowej na rynkach zagranicznych firmy SARNA ARCHITEKCI Sp. z o.o. Sp. K.”. 2016-05-10 załącznik nr 1
załącznik nr 2
771 "VILLA GLASS STUDIO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
817-18-61-061
Informacja o aktualizacji formularza oferty do zapytania nr 1/04/2016/1.2POPW z dnia 27.04.2016 r. (zaktualizowany formularz ofertowy wraz z oświadczeniami) 2016-05-05 załącznik nr 1
załącznik nr 2
775 "SHAPE" Gromek & Ściepura Spółka jawna
6842286508
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/04/2016/1.2POPW z dnia 25.04.2016 r. O AKTUALIZACJI FORMULARZA OFERTY . 2016-05-04 załącznik nr 1
załącznik nr 2
778 Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów Sp. z o.o.
8133039695
realizacja usługi doradczej prowadzącej do opracowania Modelu biznesowego internacjonalizacji działalności firmy: Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów Sp. z o.o. 2016-05-09 załącznik nr 1
załącznik nr 2
780 Electrum sp. z o.o.
5422741371
Informacja dotycząca aktualizacji zapytania ofertowego o nr 1/POPW/2016 z dnia 28.04.2016 r. (zmiana zał. 2 wzór umowy warunkowej). 2016-05-09 załącznik nr 1
załącznik nr 2
783 FORBUILD S.A.
6581700296
Zapytanie ofertowe - opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach Działania 1.2 PO PW 2016-05-09 załącznik nr 1
załącznik nr 2
786 MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
813-32-78-856
Zapytanie ofertowe w zakresie realizacji działań doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji w firmie Makarony Polskie Spółka Akcyjna, w ramach planowanego do realizacji projektu pt. „Rozwój firmy Makarony Polskie Spółka Akcyjna poprzez aktywizację działalności eksportowej – Etap I” oraz opracowanie dokumentu Model Biznesowy internacjonalizacji zgodnie ze Standardem tworzenia Modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach Działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP I Etap”, I Osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. 2016-05-06 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
788 C2C Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie
9462637937
Usługa doradcza w zakresie opracowania Modelu biznesowego Internacjonalizacji Spółki C2C Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, polegającego na wykonaniu kompleksowych, profilowanych pod odbiorcę działań doradczych, związanych z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w Spółce w oparciu o internacjonalizację jej działalności. 2016-05-09 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
790 WOJCIECH PAWŁOWSKI PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE''CERKAMED''
865-204-87-70
Opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 2016-05-09 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
791 AIR RES AVIATION SP. Z O.O.
517 031 16 29
Opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji AIR RES AVIATION SP. Z O.O. 2016-05-09 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
793 Altar Sp. z o.o.
657-030-98-32
Zapytanie ofertowe - opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach Działania 1.2 "Internacjonalizacja MŚP", POPW 2014-2020 2016-05-09 załącznik nr 1
załącznik nr 2
795 NYACHTS Sp. z o.o.
5451813819
ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy NYACHTS Sp. z o.o. - zgodnie z wymogami Działania 1.2 POPW „Internacjonalizacja MSP” (I etap) 2016-05-06 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
798 iNetServis Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna
813-35-73-779
Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawcy usługi dotyczącej przygotowania nowego modelu biznesowego internacjonalizacji produktów i firmy Zamawiającego, zgodnie z zasadami konkursu nr 1 ogłoszonego w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP I Etap, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 2016-05-09 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
801 Krzysztof Biera KYN-POL
5512388932
Odwołanie zapytania ofertowego z dnia 27.04.2016 dotyczącego zakupu usługi doradczej w zakresie opracowania Modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach Działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” I Etap Osi Priorytetowej I. Tytuł projektu: „Umiędzynarodowienie działalności firmy Krzysztof Biera KYN-POL poprzez opracowanie nowego Modelu biznesowego internacjonalizacji”. 2016-05-02 załącznik nr 1
802 Krzysztof Biera KYN-POL
5512388932
Opracowanie Modelu biznesowego internacjonalizacji - Tytuł projektu: „Umiędzynarodowienie działalności firmy Krzysztof Biera KYN-POL poprzez opracowanie nowego Modelu biznesowego internacjonalizacji”. 2016-05-09 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
804 P.P.H.U. DREWBUD
6161088204
Anulowanie wadliwej oferty 2016-05-02 załącznik nr 1
805 P.P.H.U. "DREWBUD"
6161088204
Zapytanie ofertowe na opracowanie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy - zgodnie z wymogami Działania 1.2 POPW” 2016-05-09 załącznik nr 1
806 MIKOMP Jan Urjasz
8130133904
Zapytanie ofertowe na realizację usługi doradczej prowadzącej do opracowania Modelu biznesowego internacjonalizacji działalności firmy: MIKOMP Jan Urjasz w ramach planowanego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP I Etap 2016-05-10 załącznik nr 1
załącznik nr 2
807 Przedsiębiorstwo wielobranżowe „UNIW-MŁYN
684 141 05 67
Zapytanie ofertowe firmy Przedsiębiorstwo wielobranżowe „UNIW-MŁYN na opracowanie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności - zgodnie z wymogami Działania 1.2 POPW. 2016-05-09 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
808 TMK PROJEKT SP Z O.O.
966-20-888-43
Zapytanie ofertowe na realizację usługi doradczej prowadzącej do opracowania Modelu biznesowego internacjonalizacji działalności firmy TMK PROJEKT SP Z O.O. 2016-05-09 załącznik nr 1
810 Młynomag Myszkowska Rezanko Sp.j.
7420013875
ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup usługi doradczej opracowania modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy Młynomag Myszkowska Rezanko Sp.j. w ramach działania 1.2 POPW „Internacjonalizacja MSP” (I etap) 2016-05-09 załącznik nr 1
811 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wiromag Sp. z o.o.
7392881624
Zapytanie ofertowe - opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach Działania 1.2 "Internacjonalizacja MŚP", POPW 2014-2020 2016-05-09 załącznik nr 1
812 Jutrzenka Dobre Miasto Sp. z o.o.
7393523565
Zapytanie ofertowe w zakresie realizacji działań doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji w firmie Jutrzenka Dobre Miasto Sp. z o.o. 2016-05-09 załącznik nr 1
814 Jacek Szymański DELIKATESY CENTRUM
7160005760
Zapytanie ofertowe na realizację usługi doradczej prowadzącej do opracowania Modelu biznesowego internacjonalizacji działalności firmy Jacek Szymański DELIKATESY CENTRUM 2016-05-10 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
818 SANWIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
795-245-68-40
INFORMACJA DOTYCZĄCA AKTUALIZACJI FORMULARZA OFERTY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/04/2016/1.2POPW 2016-05-04 załącznik nr 1
819 ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY J. KUSIAK I SPÓŁKA, SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Świerszczowie
9190004358
Zapytanie ofertowe na realizację oferty handlowej na zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Modelu biznesowego Internacjonalizacji Spółki Zakład Produkcyjno-Usługowy J. Kusiak i Spółki Spółka jawna z siedzibą w Świerszczowie, polegającego na wykonaniu kompleksowych, profilowanych pod odbiorcę działań doradczych, związanych z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w Spółce w oparciu o internacjonalizację jej działalności 2016-05-12 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
1523 PROBIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
7120151403
Informacja o wyniku postępowania ofertowego 2016-05-17 załącznik nr 1
824 Idea Aluminium sp. z o. o.
9662017725
Zapytanie ofertowe na doradztwo w zakresie przygotowania planu Biznesowego na wprowadzenie stolarki aluminiowej na rynek zagraniczny w ramach realizacji I Etapu projektu w Ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP 2016-05-16 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
826 Invest Sp. z o.o.
8132643118
Informacja o wyborze wykonawcy usługi - przygotowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji produktów i firmy Zamawiającego. 2016-04-28 załącznik nr 1
827 Kanres Sp. z o.o.
8151797408
Rozstrzygniecie postępowania na przygotowanie modelu biznesowego internacjonalizacji produktów i firmy Kanres Sp. z o.o. 2016-04-28 załącznik nr 1
829 BERRYMUFFINS.COM Magdalena Glinka
744-162-58-79
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług doradczych prowadzących do przygotowania indywidualnego i profilowanego nowego Modelu biznesowego internacjonalizacji dla firmy BERRYMUFFINS.COM poprzez wprowadzenie na rynki zagraniczne platformy www do podglądu raportów i zarządzania systemem oraz platformy mobilnej na urządzenia posiadające system operacyjny Android lub iOS (Apple) - ponowne opublikowanie dokumentów z racji omyłkowego zakończenia w systemie. 2016-05-04 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
830 BERRYMUFFINS.COM Magdalena Glinka
744-162-58-79
Informacja dotycząca aktualizacji formularza oferty stanowiącego załącznik zapytania ofertowego z dnia 25.04.2016 r. (nowy formularz oferty wraz z oświadczeniami) - ponowne opublikowanie dokumentów z racji omyłkowego zakończenia w systemie 2016-05-04 załącznik nr 1
załącznik nr 2
831 TEMAR Sp. z o. o.
8172023014
Realizacja usług doradczych prowadzących do przygotowania indywidualnego i profilowanego nowego Modelu biznesowego internacjonalizacji dla firmy TEMAR Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie na rynki zagraniczne lampek biurkowych i klipsów LED praz plafonów LED - powtórne opublikowanie przeprowadzonego zapytania ofertowego z racji omyłkowego zakończenia zapytania w systemie LSI. 2016-05-04 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
832 Firma Aruba Bober Rafał, Kosiorowski Grzegorz
8133265629
Informacja o wyniku postępowania na przygotowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji produktów i firmy Aruba 2016-04-28 załącznik nr 1
834 EKO - MASA Sp. z o. o.
817-20-35-224
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług doradczych prowadzących do przygotowania indywidualnego i profilowanego nowego Modelu biznesowego internacjonalizacji dla firmy EKO - MASA Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie na rynki zagraniczne uniwersalnego rozdrabniacza ślimakowego. - ponowna publikacja dokumentów dotyczących przeprowadzonego zapytania ofertowego, z racji zakończenia zadania w systemie LSI. 2016-05-04 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
835 DORBUD S.A.
959-12-82-301
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2016-05-04 załącznik nr 1
836 FORMASTER S.A.
9590122245
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług doradczych prowadzących do przygotowania indywidualnego i profilowanego nowego Modelu biznesowego internacjonalizacji dla firmy FORMASTER SPÓŁKA AKCYJNA poprzez wprowadzenie na rynki zagraniczne filtrów do wody kranowej - powtórne opublikowanie dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego zapytania ofertowego, w wyniku zakończenia akcji w systemie. 2016-05-04 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
837 "PROVITUS" Dąbrowscy, Malesa Spółka Jawna
1250004755
Realizacja usług doradczych prowadzących do przygotowania indywidualnego i profilowanego nowego Modelu biznesowego internacjonalizacji dla firmy „PROVITUS” poprzez wprowadzenie na rynki zagraniczne przetworów z ogórków - ponowne opublikowanie dokumentów dotyczących przeprowadzonego zapytania ofertowego z racji zakończenia zapytania ofertowego oraz zakończenia akcji w systemie LSI. 2016-05-04 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
838 "PROVITUS" Dąbrowscy, Malesa Spółka Jawna
1250004755
Informacja o aktualizacji formularza oferty do zapytania nr 1/04/2016/1.2POPW (aktualny formularz wraz z oświadczeniami) - ponowne opublikowanie dokumentów dotyczących przeprowadzonego zapytania ofertowego z racji zakończenia zapytania ofertowego oraz zakończenia akcji w systemie LSI. 2016-05-04 załącznik nr 1
załącznik nr 2
839 "PROVITUS" Dąbrowscy, Malesa Spółka Jawna
1250004755
Informacja dotycząca aktualizacji formularza oferty do zapytania nr 1/04/2016/1.2POPW z dnia : 26.04.2016 r. - 2016-05-04 załącznik nr 1
840 Hyla Krystyna "LUPUS" Producent Mebli
644-105-05-62
Realizacja usług doradczych prowadzących do przygotowania indywidualnego i profilowanego nowego Modelu biznesowego internacjonalizacji dla firmy Hyla Krystyna "LUPUS" Producent Mebli poprzez wprowadzenie na rynki zagraniczne mebli wykonanych z maty recyclingowanej - ponowne opublikowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej przeprowadzonego zapytania ofertowego , w wyniku omyłkowego zakończenia akcji w systemie LSI. 2016-05-04 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
841 Hyla Krystyna "LUPUS" Producent Mebli
644-105-05-62
Informacja o aktualizacji formularza oferty do zapytania ofertowego nr. 1/04/2016/1.2POPW z dnia 25.04.2016 (zaktualizowany formularz wraz z oświadczeniami) - ponowne opublikowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej przeprowadzonego zapytania ofertowego , w wyniku omyłkowego zakończenia akcji w systemie LSI. 2016-05-04 załącznik nr 1
załącznik nr 2
842 Hyla Krystyna "LUPUS" Producent Mebli
644-105-05-62
Informacja dotycząca aktualizacji formularza oferty do zapytania ofertowego nr 1/04/2016/1.2POPW - ponowne opublikowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej przeprowadzonego zapytania ofertowego , w wyniku omyłkowego zakończenia akcji w systemie LSI. 2016-05-04 załącznik nr 1
845 Fagum-Stomil Sp z.o.o.
9521820609
ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup usługi doradczej opracowania modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy Fagum-Stomil Sp. z o.o. w ramach działania 1.2 POPW „Internacjonalizacja MSP” (I etap) 2016-05-11 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
846 Łukpol Sp. z o.o.
8250004026
ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup usługi doradczej opracowania modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy Łukpol Sp. z o.o. w ramach działania 1.2 POPW „Internacjonalizacja MSP” (I etap) 2016-05-11 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
850 Agroplast Marcin Łopąg
5632109679
Zapytanie ofertowe - opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach Działania 1.2 "Internacjonalizacja MŚP" Program Operacyjny Polska Wschodnia. 2016-05-11 załącznik nr 1
załącznik nr 2
851 KAM Serwis
864-157-36-56
Zapraszamy do składania ofert na realizację usług doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP I Etap 2016-05-11 załącznik nr 1
załącznik nr 2
852 Kaj Sp. z o.o.
6572916602
Zapytanie ofertowe na realizację projektu - "Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji firmy KAJ Sp. z o .o. " w ramach działania 1.2 PO Polska Wschodnia 2016-05-12 załącznik nr 1
załącznik nr 2
856 HERBS-BIO-CONCEPT Sp. z.o.o.
7941821230
Zapytanie ofertowe na opracowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności 2016-05-09 załącznik nr 1
858 FEDERLAND Beata Szmidt
6651641200
Zapytanie ofertowe na opracowanie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy FEDERLAND Beata Szmidt w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2016-05-11 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
859 Infinity Travel Sp. z o.o. oddział Giżycko
7010342527
Zapytanie Ofertowe na zakup usługi doradczej opracowania modelu biznesowego internacjonalizacji pt. "Internacjonalizacja - szansą rozwoju Infinity Travel Sp. z o. o." w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP I Etap 2016-05-11 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
860 Unidex J. Kania, J. Wiktor Sp. J.
872-000-55-50
Zapytanie ofertowe na opracowanie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy Unidex w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2016-05-12 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
862 "MEDI-SEPT" Sp. z o.o.
9460010016
Zapytanie ofertowe - Opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji dla firmy Medi-sept Sp. z o.o. 2016-05-13 załącznik nr 1
załącznik nr 2
867 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ZAMKABEL Mariusz Świerżewski
7231543299
Zapytanie ofertowe na opracowanie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy PPHU ZAMKABEL - zgodnie z wymogami Działania 1.2 POPW. 2016-05-13 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
868 ESTABLO PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
7123224746
Opracowanie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy w ramach Działania 1.2 POPW "Internacjonalizacja MŚP" (I Etap). 2016-05-13 załącznik nr 1
załącznik nr 2
869 Z.P-U-H "PIANEX" Sylwester Sulej
6572014934
Zapytanie ofertowe na opracowanie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy Z.P-U-H "PIANEX" Sylwester Sulej w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2016-05-12 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
870 GMC Sp. z o.o.
8661002690
Informacja o anulowaniu zapytania ofertowego z dnia 25.04.2016r. 2016-05-05 załącznik nr 1
871 Potocki Piotr „Eco-Line”
6842128666
Unieważnienie postępowania 1/2016/POPW12/ECOLINE 2016-04-29 załącznik nr 1
872 GMC Sp. z o.o.
8661002690
Zapytanie ofertowe na doradztwo w zakresie przygotowania planu Biznesowego na wprowadzenie ozdób ze szkła ręcznie dekorowanych na rynek zagraniczny w ramach realizacji I Etapu projektu w Ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP 2016-05-11 załącznik nr 1
załącznik nr 2
873 Kanres Sp. z o.o.
8151797408
Unieważnienie prowadzonego zapytania ofertowego nr 1/2016/POPW12/KANRES 2016-04-28 załącznik nr 1
875 PPHU IKRA Sp. j.
7161497274
Zapytanie Ofertowe na opracowanie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy PPHU IKRA Sp. j. - zgodnie z wymogami Działania 1.2 PO PW. 2016-05-12 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
877 Firma Aruba Bober Rafał, Kosiorowski Grzegorz
8133265629
Unieważnienie prowadzonego postępowania nr 1/2016/POPW12/ARUBA 2016-04-28 załącznik nr 1
879 KLEMENT REAL ESTATE MARIUSZ KLEMENTOWSKI
7122107257
Zapytanie ofertowe na opracowanie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy - zgodnie z wymogami Działania 1.2 POPW. 2016-05-12 załącznik nr 1
załącznik nr 2
880 Nomino Sp. z o.o.
8141683620
Unieważnienie postępowania nr 1/2016/POPW12/Nomino 2016-04-29 załącznik nr 1
883 AKPOL Adam Kuś
715-157-84-85
Zapytanie ofertowe na opracowanie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy AKPOL Adam Kuś. 2016-05-12 załącznik nr 1
załącznik nr 2
884 "INFINITY GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5422971160
Przedmiotem Zamówienia jest realizacja działań doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji 2016-05-12 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
885 Invest Sp. z o.o.
8132643118
Unieważnienie przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 1/2016/POPW12/INVEST 2016-04-28 załącznik nr 1
889 PHU PRESTIGE Bożena Ostaszewksa
5422462599
Zapytanie ofertowe na doradztwo w zakresie przygotowania planu Biznesowego na wprowadzenie produktów dekoracji okiennych i elementów wystroju wnętrz na rynek zagraniczny w ramach realizacji I Etapu projektu w Ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP 2016-05-15 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
891 SANWIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
795-245-68-40
Informacja o wyborze Wykonawcy MBI dla firmy Sanwil Polska Sp.z o.o. 2016-05-04 załącznik nr 1
1261 „JUWENT” SZYMAŃSKI, NOWAKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
7160000395
Zapytanie ofertowe na opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji (MBI) przedsiębiorstwa 2016-05-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
892 Hyla Krystyna "LUPUS" Producent Mebli
644-105-05-62
Wybór Wykonawcy nowego MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI dla firmy Hyla Krystyna "LUPUS" Producent Mebli - Zapytanie ofertowe nr 1/04/2016/1.2POPW z dnia 25.04.2016 r. 2016-05-04 załącznik nr 1
893 Centrum Badawczo – Rozwojowe Technologii Informatycznych sp. z o.o.
8133608207
Kompleksowe, profilowane pod zamawiającego usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z wprowadzeniem istniejącego produktu Spółki tj. zintegrowanego systemu zarządzania zasobami biurowymi „Inkubator iCRM” na nowe rynki zagraniczne 2016-05-12 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
895 FURMANEK RENEWAL Sp. z o.o. S.K.A.
6572437273
Usługa doradcza polegająca na opracowaniu Modelu biznesowego internacjonalizacji (MBI) zgodnie z dokumentacją działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia dostępną na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2016-05-13 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
896 CDG PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
8133611534
Zapytanie ofertowe na realizację usługi doradczej prowadzącej do opracowania Modelu biznesowego internacjonalizacji działalności firmy: CDG PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2016-05-13 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
903 KIRBUD Spółka z o.o. Oddział w Lublinie
7342744859
Zapytanie ofertowe na opracowanie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją (MBI) dla firmy KIRBUD Sp. z o.o. w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2016-05-12 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
904 "STALBUD" Paluch Marcin
9481582597
Zapytanie ofertowe na opracowanie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją (MBI) dla firmy "STALBUD" w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2016-05-12 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
907 SCORPIO POLAND Krzysztof Sinkiewicz
7271639930
Zapytanie ofertowe na przygotowanie modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach działania 1.2. POPW. 2016-05-12 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
908 ANS Sylwester Jurek
8271975829
Zapytanie ofertowe na przygotowanie modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach działania 1.2. POPW. 2016-05-12 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
909 P.P.H.U. RE-PLAST Michał Brózda
5492182505
ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności P.P.H.U. RE-PLAST w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2016-05-12 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
912 KLASTER Sp. z o.o. Oddział w Zamościu
9542744084
Zapytanie ofertowe dotyczące modelu biznesowego internacjonalizacji (MBI) działalności firmy w ramach dz. 1.2. POPW 2016-05-12 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
915 Billennium Sp. z o. o
5252259585
Ogłoszenie - Zmiana terminu oceny ofert - przygotowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach planowanego do realizacji I etapu projektu pt. „Rozwój działalności na rynkach zagranicznych Billennium Sp. z o. o.” 2016-05-05 załącznik nr 1
914 Sagittario Sp. z o.o
5272672503
Ogłoszenie - zmiana terminu oceny ofert - "Przygotowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach planowanego do realizacji I etapu projektu pt. „Rozwój działalności ekspertowej na rynkach zagranicznych Sagittario Sp. z o.o" 2016-05-05 załącznik nr 1
916 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANS RACH” Mirosław Łagód, ul. Gen. Mariusza Zaruskiego 45, 10-693 Olsztyn
8790016843
ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup usługi doradczej opracowania modelu biznesowego internacjonalizacji (MBI) działalności firmy "TRANS RACH" Mirosław Łagód w ramach działania 1.2 POPW "Internacjonalizacja MSP" (I etap) 2016-05-12 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
917 Zakład Znakowania Instalacji Przemysłowych ELMETAL Spółka Cywilna Danuta Pater, Marcin Miankowski, Adam Pater
5782598119
Zapytanie ofertowe na przygotowanie modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach działania 1.2. POPW 2016-05-12 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
919 AKAR Sp. z o.o.
517 02 02 656
Usługa doradcza polegająca na opracowaniu modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy zgodnego z wymogami konkursu z Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP I Etap. 2016-05-16 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
932 CZAJKOWSKI ARTUR MARKARTUR
7120083908
usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z wprowadzeniem istniejącego produktu Spółki tj. deskorolki plastikowej METEOR na rynki zagraniczne. 2016-05-13 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
923 PPHiU "MONIKA" s.c.
5421010659
Przedmiotem zamówienia jest realizacja działań doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji firmy PPHiU "MONIKA" s.c. 2016-05-15 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
926 Itro Sp. z o.o.
7831672763
Usługa doradcza polegająca na opracowaniu modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy zgodnego z wymogami konkursu z Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP I Etap. 2016-05-16 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
927 BERRYMUFFINS.COM Magdalena Glinka
744-162-58-79
Informacja o wyborze wykonawcy dotycząca zapytania ofertowego z dnia: 1/04/2016/1.2POPW z dnia 25.04.2016 r. na opracowanie nowego Modelu biznesowego internacjonalizacji. 2016-05-04 załącznik nr 1
928 EKO - MASA Sp. z o. o.
817-20-35-224
Informacja o wynikach postępowania ofertowego z dnia 25.04.2016 r. na przygotowanie nowego Modelu biznesowego internacjonalizacji. 2016-05-04 załącznik nr 1
930 P.P.U.H. "BRYK" Witold Bryk
9211620945
Unieważnienie postępowania ofertowego dotyczącego przygotowania nowego modelu biznesowego internacjonalizacji produktów i firmy Zamawiającego nr 1/2016/POPW12/BRYK 2016-05-06 załącznik nr 1
933 BASOFT SP. Z O.O.
712 25 47 625
Usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z wprowadzeniem istniejącego produktu Spółki tj. oprogramowania AndroidInvoice.com na rynki zagraniczne. 2016-05-13 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
936 Niczuk Metall-PL
7390000559
Realizacja działań doradczych zakończonych przygotowaniem modelu biznesowego związanego z wprowadzeniem produktów firmy Niczuk Metall – PL na nowe rynki zagraniczne, w ramach planowanego do realizacji projektu pt. „Internacjonalizacja produktów firmy Niczuk Metall - PL” 2016-05-16 załącznik nr 1
załącznik nr 2
929 Kanres Sp. z o.o.
8151797408
Przygotowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji produktów i firmy Zamawiającego. 2016-05-13 załącznik nr 1
załącznik nr 2
937 EKSPOL Spółka Cywilna Michał Maliński, Joanna Malińska
7830021963
Zapytanie ofertowe. Przygotowanie modelu biznesowego internacjonalizacji. Działanie 1.2. POPW (I etap) 2016-05-13 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
938 Potocki Piotr „Eco-Line”
6842128666
Przygotowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji produktów i firmy Eco-Line 2016-05-13 załącznik nr 1
załącznik nr 2
939 Nomino Sp. z o.o.
8141683620
Przygotowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji produktów i firmy Zamawiającego. 2016-05-16 załącznik nr 1
załącznik nr 2
941 Invest Sp. z o.o.
8132643118
Przygotowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji produktów i firmy Zamawiającego. 2016-05-16 załącznik nr 1
załącznik nr 2
943 Firma Aruba Bober Rafał, Kosiorowski Grzegorz
8133265629
Przygotowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji produktów i firmy Zamawiającego 2016-05-16 załącznik nr 1
załącznik nr 2
944 P.P.U.H. "BRYK" Witold Bryk
9211620945
Przygotowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji produktów i firmy Zamawiającego,zgodnie z zasadami konkursu nr 1 ogłoszonego w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP I Etap, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 2016-05-13 załącznik nr 1
załącznik nr 2
947 TEMAR Sp. z o. o.
8172023014
Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 1/04/2016/1.2POPW z dnia 26.04.2016 r. na opracowanie nowego Modelu biznesowego internacjonalizacji. 2016-05-04 załącznik nr 1
949 Fabryka e-biznesu Sp. z o.o.
8133563947
INFORMACJA O ANULOWANIU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO z dnia 04.05.2016 r. 2016-05-06 załącznik nr 1
950 Fabryka e-biznesu Sp. z o.o.
8133563947
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 06.05.2016 r. ogłoszone w związku z planowaną realizacją projektu pt.: „Internacjonalizacja szansą na rozwój firmy Fabryka e-biznesu Sp. z o.o.” dotyczącego postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności, zgodnie z Regulaminem Konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” – I ETAP. 2016-05-14 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
951 SEKWENCJA.PL Sp. z o.o.
8133589349
INFORMACJA O ANULOWANIU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO z dnia 04.05.2016 r. 2016-05-06 załącznik nr 1
952 SEKWENCJA.PL Sp. z o.o.
8133589349
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 06.05.2016 r. ogłoszone w związku z planowaną realizacją projektu pt.: „Internacjonalizacja szansą na rozwój firmy SEKWENCJA.PL Sp. z o.o.” dotyczącego postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności, zgodnie z Regulaminem Konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” – I ETAP. 2016-05-14 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
954 Netrix Spółka Akcyjna
7123299856
Informacja o anulowaniu zapytania ofertowego 2016-05-06 załącznik nr 1
956 SIGNUM Pracownia Reklamy s.c.
8133520300
Przeprowadzenie usług doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach projektu „Rozwój działalności firmy SIGNUM Pracownia Reklamy s.c. na rynkach zagranicznych” 2016-05-13 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
958 Pszczelarz Kozacki - Pasieka Tadeusz Kozak
9181041621
Zapytanie ofertowe - przygotowanie nowego modelu biznesowego w ramach projektu "Internacjonalizacja działalności firmy Pszczelarz Kozacki" 2016-05-16 załącznik nr 1
załącznik nr 2
960 FIRMA PRODUKCYJNO - HANDLOWA "PROGRESJA" T.W.R. WALENTYNOWICZ SPÓŁKA JAWNA
5421698408
Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu pt. „Model biznesowy internacjonalizacji szansą wzrostu i niwelowania sezonowych wahań produkcji i sprzedaży w firmie Progresja.” 2016-05-15 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
961 Softcom Sp. z o.o.
8733250010
Zapytanie ofertowe na usługę w zakresie opracowania modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach konkursu Internacjonalizacja MSP POPW 2016-05-15 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
964 Architektura Zieleni Hortus Radosław Ciołek- Poniatowski
7120078758
Zapytanie ofertowe na opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji (MBI) dla firmy Architektura Zieleni Hortus w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2016-05-13 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
968 PROBIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
7120151403
Opracowanie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy w ramach Działania 1.2 POPW "Internacjonalizacja MŚP" (I Etap). 2016-05-13 załącznik nr 1
załącznik nr 2
1263 BULL IT Sp. z o.o.
6572908117
Zapytanie ofertowe na usługi o charakterze doradczym prowadzące do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji Spółki BULL IT 2016-05-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
972 Netrix Spółka Akcyjna
7123299856
Opracowanie nowego modelu biznesowego dla Netrix S.A. 2016-05-13 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
973 Inwest-Profil spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
6841000645
Opracowanie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy w ramach Działania 1.2 POPW "Internacjonalizacja MŚP" (I Etap). 2016-05-16 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
974 FARMA ŚWIĘTOKRZYSKA ŁUKASZ GĘBKA
6612150047
Usługa doradcza w zakresie opracowania modelu biznesowego internacjonalizacji - działanie 1.2 POPW 2016-05-13 załącznik nr 1
załącznik nr 2
1004 Highcom Sp. z o.o.
9462620368
Zapytanie Ofertowe na opracowanie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy Highcom Sp. z o.o. - zgodnie z wymogami Działania 1.2 PO PW 2016-05-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
975 EDBAK Sp. z o.o.
7132881219
Zwiększenie aktywności gospodarczej EDBAK Sp. z o.o. poprzez wsparcie doradcze związane z internacjonalizacją - ETAP 1 2016-05-13 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
976 AFTERPRINT Bogdan Wiąk
8631215168
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usługi doradczej w zakresie opracowania Modelu Biznesowego Internacjonalizacji 2016-05-16 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
977 VFRPOLAND sp. z o.o.
1132782684
Opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji 2016-05-16 załącznik nr 1
załącznik nr 2
978 „IDEA” Katarzyna Zych
6842412120
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 06.05.2016 r. ogłoszone w związku z planowaną realizacją projektu pt.: „Internacjonalizacja szansą na rozwój firmy IDEA Katarzyna Zych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” – I ETAP. 2016-05-14 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
979 „IDEA” Katarzyna Zych
6842412120
INFORMACJA O ANULOWANIU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO z dnia 04.05.2016 r. 2016-05-06 załącznik nr 1
982 Reconal Sp. z o.o.
8133196271
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług doradczych prowadzących do przygotowania indywidualnego i profilowanego nowego Modelu biznesowego internacjonalizacji dla firmy Reconal Sp. z o.o. 2016-05-16 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
985 Fabryka Krzeseł "JAKER" - Jakub Ślączka
813-285-77-53
Przygotowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach planowanego do realizacji I etapu projektu pt. „Rozwój działalności eksportowej na rynkach zagranicznych firmy Fabryka Krzeseł "JAKER" - Jakub Ślączka” 2016-05-16 załącznik nr 1
załącznik nr 2
994 "SHAPE" Gromek & Ściepura Spółka jawna
6842286508
Informacja o wyborze wykonawcy MBI - 1.2. Internacjonalizacja MŚP - Etap I. 2016-05-04 załącznik nr 1
996 BEAST – GLOBAL TOOL COMPANY Sp. z o.o.
7122437227
Opracowanie modelu biznesowego w zakresie wprowadzenia i rozwoju eksportu produktów marki DELI na rynki państw azjatyckich - w ramach PO PW 2014-2020 - działeni 1.2 INTERNACJONALIZACJA 2016-05-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
998 INWACO Sp. z o.o.
5242761981
Opracowanie modelu biznesowego w zakresie wprowadzenia i rozwoju eksportu produktów Inwaco Sp. z o.o. - w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” – I ETAP. 2016-05-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
1000 WARBO SPÓŁKA AKCYJNA
7130207849
Przeprowadzenie kompleksowej, indywidualnej, profilowanej usługi doradczej dla firmy WARBO SPÓŁKA AKCYJNA polegającej na opracowaniu nowego Modelu biznesowego internacjonalizacji. 2016-05-16 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
1007 PIEKARNIA CUKIERNIA MAREK SZABELSKI
7420003664
Zapytanie ofertowe na opracowanie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy PIEKARNIA CUKIERNIA MAREK SZABELSKI - zgodnie z wymogami Działania 1.2 PO PW 2016-05-17 załącznik nr 1
1009 e-bilans Zbigniew Burchan
8651373255
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące opracowania Modelu Biznesowego Internacjonalizacji dla firmy e-bilans Zbigniew Burchan 2016-05-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
1012 Zakład Produkcji Obuwia „NIK” Jan Nurzyński Dębowica 30, 21-404 Trzebieszów
8250005787
Wzrost aktywności na rynkach międzynarodowych Zakładu Produkcji Obuwia "NIK" dzięki internacjonalizacji działalności. 2016-05-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
1011 Zakład Produkcji Obuwia „NIK” Jan Nurzyński Dębowica 30, 21-404 Trzebieszów
8250005787
Informacja o anulowaniu procedury ofertowej na wykonawcę nowego modelu biznesowego w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP 2016-05-10 załącznik nr 1
1014 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Malinex” Malinowski Ryszard
7130200965
Zapytanie ofertowe na opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji (MBI) dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „Malinex”. 2016-05-16 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
1015 DESIGNER MAREK DROBOT I WSPÓLNIK SPÓŁKA JAWNA
8133312122
Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usług doradczych prowadzących do przygotowania Modelu biznesowego internacjonalizacji związanego z wprowadzeniem przez Zamawiającego produktu ‘Litery i symbole świetlne działające w oparciu o technologię LED’ na nowy rynek zagraniczny. 2016-05-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
1022 WPPH "Wiktrans" s.c. Stanisław Krawiec, Sławomir Krawiec, Daniel Krawiec
8651001269
Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usług doradczych prowadzących do przygotowania Modelu biznesowego internacjonalizacji związanego z wprowadzeniem przez Zamawiającego produktów w postaci płotów wiklinowych i leszczynowych na nowy rynek zagraniczny. 2016-05-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
1336 ENKO LAURA GODEK-MIĄSIK
6572816220
Stworzenie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji dla ENKO LAURA GODEK-MIĄSIK 2016-05-19 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
1020 P.P.H.U. "DREWBUD"
6161088204
Anulowanie wadliwej oferty 2016-05-09 załącznik nr 1
1024 Cobi Factory SA
8171410192
Realizacja działań doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji dla Cobi Factory S.A. 2016-05-17 załącznik nr 1
1026 Vena Sp. z o.o.
5423241676
Zapytanie ofertowe - Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji dla firmy Vena Sp. z o.o. 2016-05-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
1027 Saggitarius Sp. z o. o. Sp. kom.
7123208813
Zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na przeprowadzeniu działań doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji firmy 2016-05-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
1029 BARWY ZDROWIA
9181264338
Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie Modelu biznesowego internacjonalizacji 2016-05-16 załącznik nr 1
1030 Warmińska Fabryka Okien "Postęp" Sp. z o. o.
7393523080
Zapytanie ofertowe - Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji dla firmy Warmińska Fabryka Okien "Postęp" 2016-05-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
1031 FOODPLATFORM.PL Sp. z o.o.
9522124763
Opracowanie modelu biznesowego w zakresie wprowadzenia i rozwoju eksportu produktów FoodPlatform.pl Sp. z o.o. - w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” – I ETAP. 2016-05-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
1032 EUROTEC ZIĘBA ILONA
6841817837
Zapytanie ofertowe z dnia 09.05.2016r. w zakresie usług doradczych prowadzących do Opracowania modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach planowanego do realizacji projektu pt. „Opracowanie Modelu biznesowego internacjonalizacji firmy EUROTEC ZIĘBA ILONA”. 2016-05-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
1033 New Pattern Sp. z o.o., S.K.A.
8131005611
Zapytanie Ofertowe na usługę doradczej opracowania modelu biznesowego internacjonalizacji pt. "Internacjonalizacja wsparciem w rozwoju Firmy New Pattern” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP I Etap 2016-05-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
1034 Cobi Factory SA
8171410192
Aktualizacja zapytania ofertowego "Realizacja działań doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji dla Cobi Factory SA" o załączniki w wersji edytowalnej załączników 2016-05-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
1036 "VENA" Mariusz Zalewski
5422422039
Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie Modelu biznesowego internacjonalizacji dla firmy "Vena" Mariusz Zalewski 2016-05-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
1043 FERM PRO Sp. z o. o. Sp. K.
7393863203
Zapytanie ofertowe - Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji dla firmy Ferm Pro Sp z o.o. Sp. K 2016-05-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
1044 SHIMA Kamil Kalinowski
7162689917
Zapytanie ofertowe na realizację projektu związanego z opracowaniem nowego mofelu internacjonalizacji firmy SHIMA Kamil Kalinowski 2016-05-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
1045 Progers ECO Spółka z o.o. Sp. Komandytowo-akcyjna
6551640738
Zapytanie ofertowe - przygotowanie nowego modelu internacjonalizacji w ramach działania 1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2016-05-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
1047 RSF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
9451990966
Zapytanie Ofertowe na zakup usługi doradczej opracowania modelu biznesowego internacjonalizacji pt. projektu „Internacjonalizacja szansą na rozwój firmy RSF sp. z o.o.” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP I Etap 2016-05-16 załącznik nr 1
załącznik nr 2
1049 Biuro i Meble B.M. Bożena Mikołowska
966 040 15 20
Projekt „Rozwój firmy Biuro i Meble B.M. Bożena Mikołowska dzięki internacjonalizacji” jest planowany do realizacji w ramach Działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP I Etap”, I Osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia", Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. 2016-05-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
1051 Your Trade Media sp. z o.o.
9512305629
Internacjonalizacja MŚP 2016-05-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
1053 YANG AGENCY SP. Z O.O.
5272679391
Opracowanie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji dla firmy YANG AGENCY SP. Z O.O. : 1 ETAP DZIAŁANIE 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2016-05-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
1055 MC DIAM sp. z o.o. Oddział Sandomierz
5260203429
Postępowanie ofertowe na przygotowanie modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach działania 1.2. POPW. 2016-05-16 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
załącznik nr 9
1056 Telebot Sp. z o.o.
865-248-57-14
Usługa doradcza oraz opracowanie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji dla firmy Telebot Sp. z o. o. w ramach I etapu działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP. 2016-05-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
1057 P.U.H. RAD-MOT Rejowski Radosław
7961904479
Zapytanie ofertowe w celu rozeznania ofertowego na przygotowanie modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach działania 1.2. POPW. 2016-05-16 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
1058 Tsunami Sp. z o.o.
9462647120
Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji działalności firmy Tsunami Sp. z o.o. w ramach planowanego do realizacji projektu pt. "Opracowanie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności Tsunami Sp. z o.o." w ramach I etapu Konkursu w ramach Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP 2016-05-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
1059 Valio Sp. z o.o.
865-249-80-13
Usługa doradcza oraz opracowanie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji dla firmy Valio Sp. z o. o. w ramach I etapu działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP. 2016-05-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
1060 Thomas Meble S.C.
966-14-01-189
Zapraszamy do złożenia oferty w zakresie wykonania usług doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji. Projekt „Rozwój firmy Thomas Meble S.C.Łapiński Krzysztof Łopieński Bogdan dzięki internacjonalizacji”” jest planowany do realizacji w ramach Działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP I Etap”, I Osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia", Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Treść zapytania ofertowego oraz załączników dołączona jest do maila, dostępna jest również na stronie internetowej http://www.parp.gov.pl/zamowienia-1420 2016-05-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
załącznik nr 9
załącznik nr 10
załącznik nr 11
1062 Fruvitaland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
7171828459
Zapytanie ofertowe na opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji (MBI) dla firmy Fruvitaland sp. z o.o. w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2016-05-16 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
1063 P.H.U ASPOLMAX Przetwórstwo Mięsa Andrzej Stępień
658-156-66-85
Anulowanie wadliwej oferty 2016-05-09 załącznik nr 1
1064 P.H.U ASPOLMAX Przetwórstwo Mięsa Andrzej Stępień
658-156-66-85
ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYBÓR EKSPERTA W ZAKRESIE OPRACOWANIA MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI W RAMACH I ETAPU DZIAŁANIA 1.2 POPW 2016-05-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
1077 Zakład Usług Technicznych Jerzy Kunzek
7920008601
Zapytanie ofertowe na opracowanie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy Zakład Usług Technicznych Jerzy Kunzek w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2016-05-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
1081 Delfin Sp. z o.o.
959-10-41-589
Informacja o wyborze wykonawcy -dot. zapytania ofertowego z dn. 28.04.2016r 2016-05-10 załącznik nr 1
1088 PIGEON Anna Andruszkiewicz, Edyta Kośko Sp.j.
5423016809
Opracowanie kompleksowego, indywidualnego i profilowanego pod Zamawiającego Modelu Biznesowego Internacjonalizacji dla firmy w ramach realizacji projektu „Internacjonalizacja jako element rozwoju firmy PIGEON Anna Andruszkiewicz, Edyta Kośko Sp.j.”. 2016-05-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
1089 Studio Mody Ślubnej SPOSA Elżbieta Pacyna
8131625710
Zapytanie ofertowe na realizację usługi doradczej prowadzącej do opracowania Modelu biznesowego internacjonalizacji działalności firmy: Studio Mody Ślubnej SPOSA Elżbieta Pacyna. 2016-05-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
1094 INWENT PIOTR ŻÓŁKOWSKI
7120301015
Zapytanie ofertowe na realizację usługi doradczej prowadzącej do opracowania Modelu biznesowego internacjonalizacji działalności firmy: INWENT PIOTR ŻÓŁKOWSKI 2016-05-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
1098 KUBARA Sp. Jawna
5732818582
Przedmiotem zamówienia jest realizacja działań doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji, w ramach planowanego do realizacji projektu pt. „Rozwój firmy KUBARA Sp. Jawna dzięki internacjonalizacji” 2016-05-17 załącznik nr 1
1102 New Team Sp. z o.o. Oddział w Rzeszowie
6762457586
Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji działalności w ramach planowanego projektu 'Internacjonalizacja działalności firmy New Team Sp. z o.o. – opracowanie nowego modelu biznesowego' - Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” I etap 2016-05-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
1103 SOLVEO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
8133618306
Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usług doradczych wraz z opracowaniem modelu biznesowego internacjonalizacji usług firmy SOLVEO Sp. z o. o. 2016-05-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
1104 Investcom Sp. z o.o.
7393868726
Zapytanie ofertowe na usługę doradczą w zakresie opracowania modelu biznesowego internacjonalizacji działalności firmy Investcom Sp. z o.o. w ramach działania 1.2 "Internacjonalizacja MŚP" (I Etap). 2016-05-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
1105 "BOBI-DECOR" SPÓŁKA JAWNA, JERZY KOCIUBA I PAWEŁ SIWKO
9462465838
Opracowanie nowego Modelu biznesowego związanego z wprowadzeniem wewnętrznych i zewnętrznych systemów osłon okiennych (rolety i żaluzje okienne), których producentem jest "BOBI-DECOR" SPÓŁKA JAWNA, JERZY KOCIUBA I PAWEŁ SIWKO na nowe rynki zagraniczne. 2016-05-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
1106 XVISION S.C.
712-316-48-43
Usługi doradcze związane z przygotowaniem nowego modelu biznesowego związanego z wprowadzeniem istniejącego produktu Spółki na nowe rynki zagraniczne. 2016-05-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
1107 EGEN SA
7122459186
Opracowanie nowego Modelu biznesowego związanego z wprowadzeniem ekskluzywnych produktów Spółki EGEN na nowe rynki zagraniczne. 2016-05-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
1108 DOMAGO Marek Wasiuk
5441137512
Opracowanie kompleksowego, indywidualnego i profilowanego pod Zamawiającego Modelu Biznesowego Internacjonalizacji dla firmy w ramach realizacji projektu „Internacjonalizacja szansą na dalszy rozwój firmy DOMAGO Marek Wasiuk”. 2016-05-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
1110 Zike Labs Piotr Zajkiewicz
517-001-39-03
Usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z wprowadzeniem istniejącego produktów Spółki na nowe rynki zagraniczne. 2016-05-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
1091 HEMPOLAND SP. Z O.O.
5783115991
Realizacja usług doradczych, prowadzących do opracowania nowego modelu biznesowego związanego z wprowadzeniem nowego produktu firmy HEMPOLAND na nowy rynek zagraniczny 2016-05-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
1113 MEGABAY sp. z o.o.
9462645724
Opracowanie nowego Modelu biznesowego związanego z wprowadzeniem produktów Megabay sp. z o.o. na rynki zagraniczne. 2016-05-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
1115 NIPPLEX Sp. z o.o.
8252172354
Usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z wprowadzeniem produktów z branży bieliźniarskiej na nowe rynki zagraniczne. 2016-05-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
1117 Zakłady Mechaniczne RUFUS Grzegorz Wilk i Wspólnicy spółka jawna
8722216699
Usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z wprowadzeniem istniejącej usługi Spółki na nowe rynki zagraniczne 2016-05-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
1126 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
813-00-10-538
Zapewnienie usług cateringowych oraz osób prowadzących (trenerów) podczas organizowanych przez RARR kreatywnych piątków w ramach projektu „Platforma Startowa TechnoparkBiznesHub”. Część I - Zapewnienie usług cateringowych podczas organizowanych przez RARR kreatywnych piątków w ramach projektu „Platforma Startowa TechnoparkBiznesHub”. Część II - Zapewnienie prowadzących (trenerów) podczas organizowanych przez RARR kreatywnych piątków w ramach projektu „Platforma Startowa TechnoparkBiznesHub”. 2016-05-13 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
1120 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o.
792-219-70-49
Zapytanie ofertowe na usługę doradczą w zakresie opracowania modelu biznesowego internacjonalizacji działalności firmy GOLBALUX Sp. z o.o. w ramach działania 1.2 "Internacjonalizacja MŚP" (I Etap). 2016-05-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
1125 Eko-Styl Rental Sp. z o.o. Sp. k.
8161644250
Wyniki zapytania ofertowego z dnia 26.04.2016 r. 2016-05-05 załącznik nr 1
1127 Pracownia Jackowski Michał
9661401284
„Szansa na dalszy rozwój firmy Pracownia Jackowski Michał dzięki Internacjonalizacji”. 2016-05-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
1128 Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
5242495143
Informacja o wynikach postępowania na: "Organizacja warsztatów z kreowania pomysłów biznesowych" 2016-05-10 załącznik nr 1
1129 Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
5242495143
Informacja o wynikach postępowania na: "Organizacja spotkań networkingowych typu biznes mixer" 2016-05-10 załącznik nr 1
1130 Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
5242495143
Informacja o wynikach postępowania na: "Organizacja spotkań animacyjnych one to one z osobami zainteresowanymi udziałem w projekcie TechnoparkBiznesHub" 2016-05-10 załącznik nr 1
1131 PILC Józef Grzybowski
8130007944
Przedmiotem Zamówienia jest realizacja zadań doradczych prowadzących do przygotowania Modelu Biznesowego Internacjonalizacji w firmie PILC Józef Grzybowski(zwana dalej PILC), w ramach planowanego do realizacji I etapu projektu pt. „Rozwój firmy PILC Józef Grzybowski poprzez aktywizację działalności eksportowej”. 2016-05-20 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
1133 MULTI STONE Sp. z o.o.
813-347-18-14
Usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z wprowadzeniem istniejącego produktu Spółki tj. blatów kuchennych na nowe rynki zagraniczne 2016-05-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
1137 TRITON Usługi Reklamowe Marcin Bosek
8191279861
Informacja o wyborze wykonawcy, dot zapytania ofertowego nr 1/2016/1.2/POPW 2016-05-10 załącznik nr 1
1138 ALINOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
6431705926
Przeprowadzenie usług doradczych wraz z opracowaniem Modelu biznesowego internacjonalizacji firmy ALINOX Sp. z o. o. 2016-05-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
1139 "AMBITON" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
8133576105
Usługa doradcza prowadząca do opracowania nowego modelu biznesowego związanego z wprowadzeniem nowych lub istniejących produktów na nowe rynki zagraniczne "AMBITON" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2016-05-17 załącznik nr 1
1142 Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów Sp. z o.o.
8133039695
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/POPW/2016 Z DNIA 29.04.2016r. 2016-05-09 załącznik nr 1
1147 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE SP. J. "STEFIK" STACHOWICZ I SPÓŁKA
6550004035
Przygotowanie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji przedsiębiorstwa w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP 2016-05-17 załącznik nr 1
1146 Zakład Stolarki Budowlanej „CAL” Z. Cywiński i Wspólnicy Spółka Jawna
844-000-50-98
Kompleksowa realizacja usług doradczych prowadzących do opracowania nowego modelu biznesowego związanego z wprowadzeniem nowego lub istniejącego produktu na rynek zagraniczny przez Zakład Stolarki Budowlanej „CAL” Z. Cywiński i Wspólnicy Spółka Jawna, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP I Etap. 2016-05-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
1148 Usługi Ogólnobudowlane ARTBUD Alicja Wąsik
7162462266
Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji działalności w ramach planowanego projektu 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2016-05-17 załącznik nr 1
1149 Opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji działalności przedsiębiorstwa RODCANT ROBERT KUCZMA
8131002162
RODCANT ROBERT KUCZMA, ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawcy usługi dotyczącej przygotowania nowego modelu biznesowego internacjonalizacji produktów i firmy Zamawiającego, zgodnie z zasadami konkursu nr 1 ogłoszonego w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP I Etap, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. 2016-05-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
1151 ProFive Sp. z o.o. Oddział w Haczowie
5222946275
Opracowanie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności ProFive Sp. z o.o. w ramach planowanego projektu 1.2 'Internacjonalizacja MŚP' PO PW 2016-05-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
1152 Horyzont Agencja Reklamowa Sławomir Popek
813-104-15-06
Horyzont - Agencja Reklamowa Sławomir Popek zaprasza do składania ofert na realizację usług doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach projektu „Internacjonalizacja - nowe rynki zbytu dla Agencji Reklamowej Horyzont" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP I Etap. 2016-05-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
1154 Billennium Sp. z o. o
5252259585
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 26.04.2016r. pt: Rozwój działalności na rynkach zagranicznych Billennium Sp. z o. o 2016-05-05
1155 Sagittario Sp. z o. o
5272672503
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 26.04.2016r. pt: Rozwój działalności eksportowej na rynkach zagranicznych Sagittario Sp. z o. o 2016-05-05 załącznik nr 1
1156 PolBioEco Polska sp. z o.o.
9462649202
Opracowanie nowego Modelu biznesowego związanego z wprowadzeniem istniejących produktów PolBioEco Polska sp. z o.o. na nowe rynki zagraniczne. 2016-05-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
1157 Diagnosis S.A.
5422765590
Opracowanie modelu biznesowego w zakresie wprowadzenia i rozwoju eksportu produktów Diagnosis S.A. - w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” – I ETAP. 2016-05-18
1158 Equalanpharma Europe Sp. z o.o.
9661999896
Opracowanie modelu biznesowego w zakresie wprowadzenia i rozwoju eksportu produktów Equalanpharma Europe Sp. z o.o. - w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” – I ETAP. 2016-05-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
1159 "PROXIM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
9462394050
Przygotowanie modelu biznesowego internacjonalizacji przedsiębiorstwa. 2016-05-17 załącznik nr 1
1163 Eco Power Development Sp. z o.o.
6581981941
Zapytanie ofertowe - opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach Działania 1.2 "Internacjonalizacja MŚP", POPW 2014-2020 2016-05-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
1165 JATECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
7123287422
Opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji przedsiębiorstwa w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP. 2016-05-17 załącznik nr 1
1166 Fabryka Okien VIDAWO
7941003885
Fabryka Okien VIDAWO ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawcy usługi dotyczącej przygotowania nowego modelu biznesowego internacjonalizacji produktów i firmy Zamawiającego, zgodnie z zasadami konkursu nr 1 ogłoszonego w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP I Etap, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, termin i warunki składania ofert znajdują się w zapytaniu ofertowym dostępnym w załączniku 2016-05-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
1167 "PUMAR-1" PUDŁO TADEUSZ, PUDŁO MARIA, PUDŁO GRZEGORZ, PUDŁO MARCIN SPÓŁKA JAWNA
716 16 26 493
Realizacja działań doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji przedsiębiorstwa. 2016-05-17 załącznik nr 1
1168 Drewnolit Rułka Cezary
716-247-43-29
Zapytanie ofertowe na realizację usługi doradczej prowadzącej do opracowania Modelu biznesowego internacjonalizacji działalności firmy Drewnolit Rułka Cezary. 2016-05-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
1169 PULANNA Spółka z o.o.
7162435513
ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup usługi doradczej opracowania modelu biznesowego internacjonalizacji (MBI) działalności firmy PULANNA Spółka z o.o. w ramach działania 1.2 POPW "Internacjonalizacja MSP" (I etap) 2016-05-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
1171 Lyofood sp. z o.o.
6572917872
Anulowanie zapytanie ofertowego pt. „Zakup kompleksowej usługi doradczej prowadzącej do opracowania nowego modelu biznesowego związanego z wprowadzeniem produktów liofilizowanych na nowe rynki zagraniczne” 2016-05-13 załącznik nr 1
1178 Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe DREWBUD BIS
5421268599
Zapytanie ofertowe na opracowanie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy - zgodnie z wymogami Działania 1.2 POPW” 2016-05-18 załącznik nr 1
1179 ZAKŁADY MEBLOWE "ABJA" ANDRZEJ SZLACHETKA I ARTUR SZLACHETKA SPÓŁKA JAWNA
7171550834
Przygotowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji produktów i firmy Zamawiającego. 2016-05-18 załącznik nr 1
1187 Zakład Kamieniarski ARS Granit Roman i Teresa Stańczyk s.c.
6570083322
Przeprowadzenie usług doradczych w zakresie opracowania finalnego „Modelu biznesowego internacjonalizacji (MBI)” dla Zamawiającego. 2016-05-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
1189 E-Biznes Stanisław Wilk
8151049706
ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYBÓR WYKONAWCY W ZAKRESIE OPRACOWANIA MODELU I STRATEGII BIZNESOWEJ INTERNACJONALIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA W RAMACH I ETAPU DZIAŁANIA 1.2 POPW 2016-05-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
1194 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe TUDAR sp. z o.o
5632422962
Opracowanie nowego Modelu biznesowego związanego z wprowadzeniem istniejących produktów Zamawiającego na nowe rynki zagraniczne. 2016-05-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
1197 Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe Unicell Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
5422503648
Informacja o wyborze wykonawcy modelu biznesowego 2016-05-11 załącznik nr 1
1198 FB Maciej Pieśniak
5422909215
Opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji dla przedsiębiorstwa FB Maciej Pieśniak 2016-05-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
załącznik nr 9
załącznik nr 10
załącznik nr 11
załącznik nr 12
załącznik nr 13
załącznik nr 14
1192 PPHU KUAR Artur Kukliński
2910128212
Opracowanie kompleksowego, indywidualnego i profilowanego pod Zamawiającego Modelu Biznesowego Internacjonalizacji dla firmy PPHU KUAR Artur Kukliński 2016-05-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
załącznik nr 9
załącznik nr 10
załącznik nr 11
załącznik nr 12
załącznik nr 13
1200 Michał Szota Ceuta
6491830405
Opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji dla przedsiębiorstwa Michał Szota CEUTA 2016-05-18 załącznik nr 1
1202 EURO-SALES FORCE Sp. z o.o.
7811808260
Opracowanie modelu biznesowego w zakresie wprowadzenia i rozwoju eksportu produktów EURO-SALES FORCE Sp. z o.o. - w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” – I ETAP. 2016-05-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
1203 STALKONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
8151797578
ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYBÓR WYKONAWCY W ZAKRESIE OPRACOWANIA MODELU I STRATEGII BIZNESOWEJ INTERNACJONALIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA W RAMACH I ETAPU DZIAŁANIA 1.2 POPW 2016-05-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
1205 Jacek Szymański DELIKATESY CENTRUM
7160005760
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania bez wyboru wykonawcy w związku z zapytaniem ofertowym na realizację usługi doradczej prowadzącej do opracowania Modelu biznesowego internacjonalizacji działalności firmy Jacek Szymański DELIKATESY CENTRUM 2016-05-20 załącznik nr 1
1206 Kamerados Sp. z o.o.
6381764647
Opracowanie modelu biznesowego w zakresie wprowadzenia i rozwoju eksportu produktów Kamerados Sp. z o.o. - w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” – I ETAP. 2016-05-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
1207 FASHION BAGS Przemysław Sakowicz
5422950525
Stworzenie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji dla przedsiębiorstwa FASHION BAGS Przemysław Sakowicz. 2016-05-18 załącznik nr 1
1208 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "CARINA" S.C. KRYSTYNA I EUGENIUSZ KOWAL
8621439877
ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYBÓR WYKONAWCY W ZAKRESIE OPRACOWANIA MODELU I STRATEGII BIZNESOWEJ INTERNACJONALIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA W RAMACH I ETAPU DZIAŁANIA 1.2 POPW 2016-05-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
1209 GRAFMASZ Tomasz Wiąk
8631562786
Informacja o wyborze wykonawcy dotycząca zapytania ofertowego nr 1/2016/GRAFMASZ z dnia 25.04.2016 r. 2016-05-06 załącznik nr 1
1210 Piekarnia "JUTRZENKA" Barbara Lupa-Juszczak
9222332925
Anulowanie zapytania ofertowego 2016-05-11 załącznik nr 1
1211 Flying Colours Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
6842634085
Opracowanie nowego modelu biznesowego Flying Colours Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w oparciu o internacjonalizację działalności 2016-05-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
1212 DOBRY STOLARZ GĄSKA SPÓŁKA JAWNA
8171815865
ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYBÓR WYKONAWCY W ZAKRESIE OPRACOWANIA MODELU I STRATEGII BIZNESOWEJ INTERNACJONALIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA W RAMACH I ETAPU DZIAŁANIA 1.2 POPW 2016-05-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
1213 Piekarnia "JUTRZENKA" Barbara Lupa-Juszczak
9222332925
Usługa doradcza - opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji przedsiębiorstwa. 2016-05-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
1214 ALTAR SP. z o.o.
6570309832
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO FIRMY ALTAR SP. z o.o. w ramach działania 1.2 PO PW 2016-05-09 załącznik nr 1
1222 PMJ-NET Sp. z o.o.
8992717514
Opracowanie modelu biznesowego w zakresie wprowadzenia i rozwoju eksportu produktów PMJ-NET Sp. z o.o. - w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” – I ETAP. 2016-05-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
1221 ZPM HOCHEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
9591952204
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia dotyczącego opracowania nowego Modelu biznesowego internacjonalizacji firmy ZPM Hochel Sp. z o.o. związanego z wprowadzeniem produktu "mięso wołowe z kością lub bez kości" na nowe rynki zagraniczne. 2016-05-19 załącznik nr 1
1224 Szpital Specjalistyczny PRO-FAMILIA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
8133561368
Zapytanie ofertowe na realizację usługi doradczej prowadzącej do opracowania Modelu biznesowego internacjonalizacji działalności firmy: Szpital Specjalistyczny PRO-FAMILIA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 2016-05-19 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
1220 Essus Sp. z o.o
5170360869
Opracowania Modelu biznesowego internacjonalizacji (MBI) zgodnie z dokumentacją działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia dostępną na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dla przedsiębiorstwa Essus Sp 2016-05-19 załącznik nr 1
1225 Vipportfolio Sp. z o.o.
7010204156
Opracowanie modelu biznesowego w zakresie wprowadzenia i rozwoju eksportu produktów Vipportfolio Sp. z o.o. - w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” – I ETAP. 2016-05-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
1227 Hajduk Group sp. z o.o.
7132906729
Opracowanie nowego Modelu biznesowego związanego z wprowadzeniem produktu ICT Hajduk Group sp. z o.o. na nowe rynki zagraniczne. 2016-05-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
1229 Antario Beata Lemiech
8141640622
Opracowanie Modelu biznesowego internacjonalizacji (MBI) zgodnie z dokumentacją działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia dostępną na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dla przedsiębiorstwa Antario Beata Lemiech 2016-05-19 załącznik nr 1
1230 Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowe "DUO" Iwona Piłat-Rząd
8620004918
Usługa doradcza - opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 2016-05-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
1232 EXPORT GROUP Piotr Buchalski
7712560414
Opracowanie modelu biznesowego dla przedsiębiorstwa EXPORT GROUP Piotr Buchalski 2016-05-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
załącznik nr 9
załącznik nr 10
1233 Decostyr Sp. z o.o.
676-23-99-676
Opracowanie Modelu biznesowego internacjonalizacji (MBI) zgodnie z dokumentacją działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia dostępną na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dla przedsiębiorstwa Decostyr Sp.z o.o. 2016-05-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
1234 REDVELVET BR Bogdan Raczkowski
846-133-88-99
Rozstrzygniecie postępowania na przygotowanie modelu biznesowego internacjonalizacji produktów i firmy REDVELVET BR Bogdan Raczkowski 2016-05-11 załącznik nr 1
1235 Feniks sp. z o.o.
6842279974
Informacja o wyniku postępowania 2016-05-06 załącznik nr 1
1236 Dotacje Export Group Sp. z o.o.
9471984420
Opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji dla firmy Dotacje Export Group Sp. z o.o. 2016-05-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
załącznik nr 9
załącznik nr 10
załącznik nr 11
załącznik nr 12
1243 Richd. Anders Polska Sp. z o.o.
8151000137
Usługa doradcza w zakresie opracowania modelu biznesowego internacjonalizacji 2016-05-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
1239 EU SUPPORT Michał Zabłocki
5571625546
Prośba o przedstawienie oferty na wykonanie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji - 1.2 POPW 2016-05-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
1240 PROGRAFIX SP. Z.O.O.
8722136701
Zaproszenie do składnia ofert na usługi o charakterze doradczym prowadzące do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP I Etap. 2016-05-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
1241 "WŁÓKNOPOL" PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE MARIA BUGAJSKA
6571508870
Wzrost konkurencyjności firmy Włóknopol poprzez opracowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności 2016-05-18 załącznik nr 1
1245 MARIOLA WNUK QUAL PAK S.C.
1231193293
Opracowanie kompleksowego, indywidualnego i profilowanego pod Zamawiającego Modelu Biznesowego Internacjonalizacji dla firmy MARIOLA WNUK QUAL PAK S.C. 2016-05-18 załącznik nr 1
1246 DONATIVUM Ziemowit Pawlak
7821111129
Działanie 1.2 POPW - zapytanie ofertowe na model biznesowy internacjonalizacji 2016-05-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
1247 GROKAM GBL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
817-209-59-30
Opracowanie kompleksowego, indywidualnego i profilowanego pod Zamawiającego Modelu Biznesowego Internacjonalizacji dla firmy Grokam GBL 2016-05-18 załącznik nr 1
1248 “MAX-SYSTEM” Spółka z o.o. Spółka Komandytowa
8722346120
Usługa doradcza obejmująca przygotowania nowego modelu biznesowego internacjonalizacji wybranych produktów firmy MAX – SYSTEM Spółka z o.o. Spółka Komandytowa zgodnie z wymogami działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP I etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. 2016-05-19 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
1249 INVESTLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI
6842425424
Przygotowanie oraz opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji dla firmy INVESTLAND Sp. z o.o 2016-05-18 załącznik nr 1
1250 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "ANDA" Anna Daszuta
5420009967
ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYBÓR WYKONAWCY W ZAKRESIE OPRACOWANIA MODELU I STRATEGII BIZNESOWEJ INTERNACJONALIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA W RAMACH I ETAPU DZIAŁANIA 1.2 POPW 2016-05-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
1252 Janusz Kania Agregaty Pex - Pool Plus
8720002178
Zapytanie ofertowe na usługi o charakterze doradczym prowadzące do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, 2016-05-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
1253 Więsyk Sławomir Europlast
9461171282
Realizacja usług doradczych prowadzących do przygotowania indywidualnego i profilowanego nowego Modelu biznesowego internacjonalizacji 2016-05-18 załącznik nr 1
1255 AR SZELC SPÓŁKA JAWNA
6842577045
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZYGOTOWANIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI (1.2 INTERNACJONALIZACJA MŚP PO PW) 2016-05-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
1256 Turple Softwere
5242774191
Działanie 1.2 POPW - zapytanie ofertowe na model biznesowy internacjonalizacji 2016-05-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
1257 Sklep spożywczo-przemysłowy Antoni Koza
9181004904
Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy w zakresie opracowania modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach I etapu projektu "1.2 Internacjonalizacja MŚP" 2016-05-18 załącznik nr 1
1264 Energomontaż Produkcja Sp. z o.o.
8181717727
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 11.05.2016 r. ogłoszone w związku z planowaną realizacją projektu pn. „Internacjonalizacja szansą na rozwój firmy Energomontaż Produkcja Sp. z o.o.”, zwanego dalej „Projektem” dotyczącego postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności zgodnie z Regulaminem konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” - I Etap. 2016-05-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
1266 Grupa Producentów Owoców Polskie Jagody Sp. z o.o.
9182147586
Zapytanie ofertowe na usługę doradczą w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego dla przedsiębiorstwa Grupa Producentów Owoców Polskie Jagody Sp. z o.o. 2016-05-18 załącznik nr 1
1267 M-POLE Martyna Miłek
5170122650
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 11.05.2016 r. ogłoszone w związku z planowaną realizacją projektu pn. „Internacjonalizacja szansą na rozwój firmy M-POLE Martyna Miłek”, zwanego dalej „Projektem” dotyczącego postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności zgodnie z Regulaminem konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” - I Etap. 2016-05-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
1268 AL - STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
8133240500
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług doradczych prowadzących do przygotowania nowego Modelu biznesowego internacjonalizacji dla firmy AL-STAL Sp. z o.o. 2016-05-19 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
1270 P.P.H. “Ewa-Bis” Sp. z o.o
521-008-45-08
Zapytanie ofertowe na Usługę doradczą w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego dla przedsiębiorstwa P.P.H. “Ewa-Bis” Sp. z o.o. 2016-05-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
1271 ACTIVART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
813-35-41-822
Wykonanie usługi w ramach Działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP"- etap I, I Osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia", Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Przedmiotem usługi jest opracowanie kompleksowego, indywidualnego, profilowanego pod odbiorcę i finalnego „Modelu biznesowego internacjonalizacji (MBI) 2016-05-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
1275 3TOP Spółka Cywilna
9462629398
Realizacja usług doradczych prowadzących do przygotowania Modelu Biznesowego Internacjonalizacji. 2016-05-18 załącznik nr 1
1279 Trade Food Jerzy Blicharz
8132923763
ZAPYTANIE OFERTOWE z Z dnia 11.05.2016 r. ogłoszone w związku z planowaną realizacją projektu pn. „Internacjonalizacja szansą na rozwój TRADE FOOD Jerzy Blicharz”, zwanego dalej „Projektem” dotyczącego postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności zgodnie z Regulaminem konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” - I Etap. 2016-05-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
1278 Union Parts Sp. z o.o.
8722255179
Opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji dla spółki Union Parts Sp. z o.o. 2016-05-19 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
1280 Aberit Piotr Bereziewicz
8652383600
Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawcy usługi dotyczącej przygotowania nowego modelu biznesowego internacjonalizacji produktów i firmy Zamawiającego, zgodnie z zasadami konkursu nr 1 ogłoszonego w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP I Etap, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 2016-05-19 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
1282 Mariot Sp. z o.o.
8133703408
Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawcy usługi dotyczącej przygotowania nowego modelu biznesowego internacjonalizacji produktów i firmy Zamawiającego, zgodnie z zasadami konkursu nr 1 ogłoszonego w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP I Etap, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 2016-05-19 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
1283 "SZKLANY DOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
7132591160
Zakup usługi doradczej obejmującej przygotowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji. 2016-05-18 załącznik nr 1
1287 FORBUILD S.A.
658-17-00-296
Informacja o wyniku postępowania w ramach działania 1.2 PO PW - I etap 2016-05-09 załącznik nr 1
1288 KOROLEXPORT MICHAŁ KOROL
5441173502
„Rozwój eksportu produktów firmy KOROLEXPORT MICHAŁ KOROL na rynki azjatyckie - ETAP I działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP w ramach PO PW 2014-20120 2016-05-19 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
1289 F.H. MIRPOL Emil Dudzik
6891174086
Przeprowadzenie usług doradczych w zakresie opracowania Modelu Biznesowego Internacjonalizacji dla firmy F.H. MIRPOL Emil Dudzik w ramach działania 1.2 Etap I POPW 2016-05-19 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
1290 Orion Exhaust Parts Rafał Matusiewicz
1250333192
Przygotowanie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji dla firmy Orion Exhaust Parts Rafał Matusiewicz 2016-05-19 załącznik nr 1
1292 PROTECHNIKA Grzegorz Kowalczyk
8251191987
Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji firmy PROTECHNIKA Grzegorz Kowalczyk, związanego z wprowadzeniem produktów z grupy "urządzenia do recyklingu" na nowe rynki zagraniczne - w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” – I ETAP. 2016-05-19 załącznik nr 1
1293 PROMAX Centrum Komputerowe Agnieszka Kowalczyk
8251727258
Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji firmy PROMAX Centrum Komputerowe Agnieszka Kowalczyk, związanego z wprowadzeniem produktów z grupy "młyny i brykieciarki" na nowe rynki zagraniczne - w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” – I ETAP. 2016-05-19 załącznik nr 1
1295 "COMPLETE BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA" SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU
7252068521
Opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji dla przedsiębiorstwa "COMPLETE BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU 2016-05-19 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
załącznik nr 9
załącznik nr 10
załącznik nr 11
załącznik nr 12
załącznik nr 13
załącznik nr 14
1296 KART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
9662090952
Wybór oferenta - model biznesowy internacjonalizacji 2016-05-12 załącznik nr 1
1297 "I MEDIA" Joanna Sawicka
9660848847
Informacja o wyborze wykonawcy - usługa doradcza dotycząca opracowania modelu biznesowego internacjonalizacji 2016-05-12 załącznik nr 1
1299 Regere Sp. z o.o
5213634323
Opracowanie Nowego Modelu Biznesowego Internacjonalizacji firmy Regere, związanego z wprowadzeniem produktów i usług na nowe rynki zagraniczne - w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” – I ETAP. 2016-05-19 załącznik nr 1
1300 Europe-Advisory Sp. z o.o
7123240900
Opracowanie Nowego Modelu Biznesowego Internacjonalizacji firmy Europe-Advisory Sp. z o.o, związanego z wprowadzeniem produktów i usług na nowe rynki zagraniczne - w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” – I ETAP. 2016-05-19 załącznik nr 1
1301 Europe-Partners Sp. z o.o
5272664509
Opracowanie Nowego Modelu Biznesowego Internacjonalizacji firmy Europe-Partners Sp. z o.o, związanego z wprowadzeniem produktów i usług na nowe rynki zagraniczne - w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” – I ETAP. 2016-05-19 załącznik nr 1
1302 Sicon Polska Sp. z o.o.
5170271717
Zapytanie ofertowe na realizację usługi doradczej prowadzącej do opracowania Modelu biznesowego internacjonalizacji działalności firmy: Sicon Polska Sp. z o.o. w ramach planowanego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP I Etap 2016-05-19 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
1291 PROFIEUROPE Sp. z o.o.
8132358501
Zapytanie ofertowe na realizację usługi doradczej prowadzącej do opracowania Modelu biznesowego internacjonalizacji działalności firmy: PROFIEUROPE Sp. z o.o. w ramach planowanego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP I Etap 2016-05-19 załącznik nr 1
załącznik nr 2
1303 PELMET Spółka Jawna Eugeniusz Pelczar, Kazimierz Pelczar
6841004666
Informacja o wyborze oferenta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/1.2 PO PW/2016 z dnia 28.04.2016 r. 2016-05-12 załącznik nr 1
1304 Euro Partner Sp. z o.o
9512296971
Opracowanie Nowego Modelu Biznesowego Internacjonalizacji firmy Euro-Partner Sp. z o.o, związanego z wprowadzeniem produktów i usług na nowe rynki zagraniczne - w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” – I ETAP. 2016-05-19 załącznik nr 1
1305 Majewski Design Piotr Majewski
5272416131
Opracowanie Nowego Modelu Biznesowego Internacjonalizacji firmy Majewski Design Piotr Majewski, związanego z wprowadzeniem produktów i usług na nowe rynki zagraniczne - w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” – I ETAP. 2016-05-19 załącznik nr 1
1307 ALL-HOME TOMASZ SERAFIN
6371976595
„Wzrost konkurencyjności firmy All-Home poprzez opracowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności”. 2016-05-19 załącznik nr 1
1308 Boruto Sp. z o.o
7792407317
Opracowanie Nowego Modelu Biznesowego Internacjonalizacji firmy Euro-Partner Sp. z o.o, związanego z wprowadzeniem produktów i usług na nowe rynki zagraniczne - w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” – I ETAP. 2016-05-19 załącznik nr 1
1309 Meble.pl Spółka Akcyjna
5170272645
Opracowanie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji dla firmy Meble.pl Spółka Akcyjna 2016-05-19 załącznik nr 1
1310 Centralpak Świerz&Wilk Sp. J.
7132281896
Opracowanie kompleksowego, indywidualnego i profilowanego pod Zamawiającego Modelu Biznesowego Internacjonalizacji w ramach realizacji projektu "Umiędzynarodowienie firmy Centralpak Świerz&Wilk Sp. J. poprzez stworzenie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji" 2016-05-19 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
załącznik nr 9
załącznik nr 10
załącznik nr 11
załącznik nr 12
załącznik nr 13
załącznik nr 14
1311 Inkubator Eksportu i Innowacji Sp. z o.o.
7712874526
Przygotowanie modelu biznesowego internacjonalizacji dla przedsiębiorstwa Inkubator Eksportu i Innowacji Sp. z o.o. 2016-05-19 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
załącznik nr 9
załącznik nr 10
1312 Yeslogo Sp. z o.o.
8133676491
Zapytanie ofertowe - realizacja działań doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji 2016-05-19 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
1313 SPÓŁKA INŻYNIERÓW SIM SP. Z O.O.
7120157340
Informacja o wyborze Wykonawcy w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27.04.2016 r. 2016-05-12 załącznik nr 1
1315 Górnicza Fabryka Narzędzi Sp. z o.o.
5380002828
Opracowanie kompleksowego, indywidualnego i profilowanego pod Zamawiającego Modelu Biznesowego Internacjonalizacji dla firmy Górnicza Fabryka Narzędzi Spółka z o.o. 2016-05-19 załącznik nr 1
1316 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
813-00-10-538
Informacja o wynikach postępowania pn. Organizacja i realizacja Startup Weekend Rzeszów - trzydniowych warsztatów dla osób zainteresowanych stworzeniem biznesu w oparciu o technologie oraz innowacyjny pomysł. 2016-05-12 załącznik nr 1
1326 Rol - Pas Firma Produkcyjno - Usługowa Sławomir Gawryś
567-11-55-726
Informacja o wynikach postępowania ofertowego na opracowanie MBI dla firmy Rol - Pas. 2016-05-06 załącznik nr 1
1322 "YANKO" Sp. z o.o.
8130335743
Informacja o zakończeniu postepowania ofertowego nr: 1.2 PO PW/2016/1 2016-05-12 załącznik nr 1
1324 OTS-IP Sp. z o. o.
634 24 14 127
Zapytanie ofertowe na opracowanie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy OTS-IP w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2016-05-19 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
1320 BUDOKOP Wojciech Sukow
5781950347
OPRACOWANIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI 2016-05-19 załącznik nr 1
załącznik nr 2
1327 EUROMAX CENTER GROUP ELŻBIETA MOĆKO
6581369826
„Wzrost konkurencyjności firmy Euromax Center Group poprzez opracowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności”. 2016-05-19 załącznik nr 1
1329 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe BROLAM Sp. z o.o.
6611676126
Opracowanie kompleksowego Modelu Biznesowego Internacjonalizacji dla firmy PPHU BROLAM Sp. z o.o. 2016-05-19 załącznik nr 1
1330 "VILLA GLASS STUDIO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
817-18-61-061
Wyniki zapytania ofertowego nr 1/04/2016/1.2POPW na opracowanie MBI. 2016-05-05 załącznik nr 1
1331 ZREMB POLAND SP. Z O.O.
5372322926
Stworzenie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji dla ZREMB POLAND Sp. z o.o. 2016-05-19 załącznik nr 1
1334 Turnpoint Group Sp. z o.o.
7393817048
Opracowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy 2016-05-19 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
1335 P.H. WTM Tomasz Żukowski
8981982052
Opracowanie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji dla firmy P.H. WTM Tomasz Żukowski 2016-05-19 załącznik nr 1
1339 TIZ-IMPLEMENTS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
1131824802
Przedmiotem zapytania ofertowego jest realizacja usługi doradczej w zakresie analizy biznesowej odnośnie eksportu usług technologicznych. 2016-05-19 załącznik nr 1
1341 Szkło Sp. z o.o.
7431697469
Przeprowadzenie kompleksowych i profilowanych działań doradczych, związanych z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego dla firmy Szkło Sp. z o.o. ukierunkowanego na internacjonalizację działalności w ramach projektu „Umiędzynarodowienie działalności firmy Szkło Sp. z o.o.” 2016-05-19 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
1342 Green Office Ecologic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
5372567332
Opracowanie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji dla firmy Green Office Ecologic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2016-05-19 załącznik nr 1
1343 KORUNDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
8252119377
Realizacja usług doradczych mających na celu opracowanie nowego modelu biznesowego, związanego z wprowadzaniem wybranych produktów Zamawiającego na nowe rynki zagraniczne. 2016-05-19 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
1344 GREGSOFT Grzegorz Rynowiecki
521 109 45 03
Zapraszamy do składania ofert na realizację usług doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP I Etap 2016-05-19 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
1353 PRZEDSIEBIORSTWO "CONCEPT STAL" B&S LEJMAN SPÓŁKA JAWNA
5631768374
Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi opracowania modelu biznesowego internacjonalizacji zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 2016-05-19 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
1349 Limtel Sp. z o.o.
7393792360
Opracowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy. 2016-05-19 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
1351 P.P.H.U Bio Juice Paweł Michalak
8252174011
Opracowanie kompleksowego, indywidualnego i profilowanego Modelu Biznesowego Internacjonalizacji dla firmy P.P.H.U Bio Juice Paweł Michalak 2016-05-19 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
załącznik nr 9
załącznik nr 10
załącznik nr 11
załącznik nr 12
załącznik nr 13
1352 ELDRUT S.C.
8171844298
zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi doradczej prowadzącej do opracowania Modelu biznesowego internacjonalizacji działalności firmy: ELDRUT S.C. w ramach planowanego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP I Etap 2016-05-19 załącznik nr 1
załącznik nr 2
1354 Nomino Sp. z o.o.
8141683620
Sprostowanie do zapytania ofertowego nr 2/2016/POPW12/Nomino 2016-05-16 załącznik nr 1
1356 Łochina Wojciech Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
5372198403
Opracowanie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji dla Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Łochina Wojciech 2016-05-19 załącznik nr 1
załącznik nr 2
1355 PIEKARNIA JAN NAKONIECZNY
7160006883
Przygotowanie Modelu biznesowego internacjonalizacji (MBI). 2016-05-19 załącznik nr 1
1357 P.P.U.H. BRYK WITOLD BRYK
9211620945
Sprostowanie do zapytania ofertowego nr 2/2016/POPW12/BRYK 2016-05-13 załącznik nr 1
1359 Invest Sp. z o.o.
8132643118
Sprostowanie do zapytania ofertowego nr 2/2016/POPW12/INVEST 2016-05-16 załącznik nr 1
1360 Exacto Sp. z o.o.
813 360 25 58
Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi o charakterze doradczym prowadzące do opracowania modelu biznesowego internacjonalizacji 2016-05-19 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
1363 Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe "MOTO-TRUCK" LESZEK CHMIEL
6571235946
Przedstawienie oferty na planowany zakup kompleksowej usługi doradczej prowadzącej do opracowania nowego modelu biznesowego związanego z wprowadzeniem produktu na nowe rynki zagraniczne. 2016-05-19 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
1364 Potocki Piotr „Eco-Line”
6842128666
Sprostowanie do zapytania ofertowego nr 2/2016/POPW12/ECOLINE 2016-05-13 załącznik nr 1
1365 MONOGO SP. Z O.O.
9462619603
Zapytanie ofertowe na usługę doradczą prowadzącą do opracowania modelu biznesowego internacjonalizacji dla firmy Monogo Sp. z o.o. 2016-05-19 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
1366 Kanres Sp. z o.o.
8151797408
Sprostowanie do zapytania ofertowego nr 2/2016/POPW12/KANRES 2016-05-13 załącznik nr 1
1367 INFORES Janusz Błotnicki
795-217-33-84
Rozwój działalności eksportowej na rynkach zagranicznych firmy INFORES Janusz Błotnicki 2016-05-19 załącznik nr 1
załącznik nr 2
1368 Firma Aruba Bober Rafał, Kosiorowski Grzegorz
8133265629
Sprostowanie do zapytania ofertowego nr 2/2016/POPW12/ARUBA 2016-05-16 załącznik nr 1
1369 Euro-Rama Sp. z o.o.
602-013-24-69
Rozwój działalności eksportowej na rynkach zagranicznych firmy Euro-Rama Sp. z o.o. 2016-05-19 załącznik nr 1
załącznik nr 2
1370 PPHU Domel S.C. Tomasz Uchman i Marek Uchman
9211791871
Rozwój działalności eksportowej na rynkach zagranicznych firmy PPHU Domel S.C. Tomasz Uchman i Marek Uchman 2016-05-19 załącznik nr 1
załącznik nr 2
1372 Mega Sp. z o.o.
7133014393
Informacja o wyborze Wykonawcy. Działnie 1.2 Internacjonalizacja MŚP I Etap 2016-05-13 załącznik nr 1
1374 Z.P-U-H "PIANEX" Sylwester Sulej
6572014934
Wynik postępowania ofertowego na opracowanie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy Z.P-U-H "PIANEX" Sylwester Sulej w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2016-05-12 załącznik nr 1
1375 P.P.H.U. RE-PLAST Michał Brózda
5492182505
WYNIK POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO na opracowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności P.P.H.U. RE-PLAST w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2016-05-12 załącznik nr 1
1379 „Centrum Kooperacji Recyklingu-not for profit system” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
9462616585
Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji "Centrum Kooperacji Recyklingu - not for profit system" Sp. z o.o. związanego z wprowadzeniem usług koordynacyjnych na nowe rynki zagraniczne - w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” – I ETAP. 2016-05-20 załącznik nr 1
1381 AGRO-ACTIV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
6772401825
Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji firmy AGRO-ACTIV Sp. z o.o., związanego z wprowadzeniem produktów z grupy "nawozy siarkowe" na nowe rynki zagraniczne - w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” – I ETAP. 2016-05-20 załącznik nr 1
1382 ANS Sylwester Jurek
8271975829
Wynik postępowania ofertowego na przygotowanie modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach działania 1.2. POPW. 2016-05-12 załącznik nr 1
1383 SCORPIO POLAND Krzysztof Sinkiewicz
7271639930
Wynik postępowania ofertowego na przygotowanie modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach działania 1.2. POPW. 2016-05-12 załącznik nr 1
1389 MIKOMP Jan Urjasz
8130133904
Informacja o wyborze Wykonawcy dotycząca zapytania ofertowego nr 1/POPW/2016 z dnia 2.05.2016 2016-05-10 załącznik nr 1
1380 Polskie borówki sp. z o.o.
7123292647
„Zapytanie Ofertowe z dnia 13.05.2016r. dotyczące opracowania Modelu Biznesowego Internacjonalizacji dla Polskie borówki sp. z o.o. w ramach działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP I Etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia” 2016-05-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
1481 TMK Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
9662088843
Zapytanie ofertowe na realizację usługi doradczej prowadzącej do opracowania Modelu biznesowego internacjonalizacji działalności firmy TMK PROJEKT SP Z O.O. 2016-05-16 załącznik nr 1
1485 Młynomag Myszkowska Rezanko Sp.j.
7420013875
Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie Modelu biznesowego internacjonalizacji dla I etapu działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” 2016-05-16 załącznik nr 1
1394 Hofrat Sp. z o.o.
529-180-64-07
Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji firmy Hofrat Sp. z o.o., związanego z wprowadzeniem materiałów budowlanych na nowe rynki zagraniczne - w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” – I ETAP. 2016-05-20 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
1395 Elpologistyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
8661601462
Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji firmy "ELPOLOGISTYKA" Sp. z o.o., związanego z wprowadzeniem produktów z grupy UPS na nowe rynki zagraniczne - w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” – I ETAP. 2016-05-20 załącznik nr 1
1397 Agencja A9 Sp. z o.o.
521-35-92-889
Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji firmy Agencja A9, polegającego na wprowadzeniu innowacyjnych usług reklamy internetowej na nowe rynki zagraniczne - w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” – I ETAP. 2016-05-20 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
1400 Wojciech Kornak Sp. z o.o.
529-18-04-041
Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji firmy Wojciech Kornak Sp. z o.o., związanego z wprowadzeniem doradczych z zakresu księgowości i zarządzania na nowe rynki zagraniczne - w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” – I ETAP. 2016-05-20 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
1398 VIDOK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
8131086710
Informacja o wyborze Wykonawcy usług doradczych prowadzących do opracowania nowego Modelu biznesowego internacjonalizacji firmy VIDOK Sp. z o.o. w zakresie stolarki okiennej 2016-05-13 załącznik nr 1
1396 TYLDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
9730699922
Przygotowanie modelu biznesowego internacjonalizacji, w ramach planowanego do realizacji projektu pt. " Rozwój firmy Tylda Sp. z o.o. dzięki internacjonalizacji " 2016-05-20 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
1401 ZPH Stanisław Krzaczek
7160003040
Opracowanie modelu biznesowego Internacjonalizacji dla firmy ZPH Stanisław Krzaczek 2016-05-17 załącznik nr 1
1402 Gazetainwestora.pl Sp. z o.o.
951-238-27-07
Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji firmy Gazetainwestora.pl Sp. z o.o., związanego z wprowadzeniem typu raporty i analizy rynków kapitałowych na nowe rynki zagraniczne - w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” – I ETAP. 2016-05-20 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
1405 GMC Sp. z o.o.
8661002690
Informacja o wyborze wykonawcy dotycząca zapytania ofertowego z dnia 05.05.2016r. 2016-05-13 załącznik nr 1
1403 Przedmiotem zamówienia jest doradztwo prowadzące do opracowania Modelu Biznesowego Internacjonalizacji (MBI) w ramach projektu: „Proces internacjonalizacji Zakładu Obróbki i Handlu Drewnem w Dzikowcu”. Przygotowany MBI musi odzwierciedlać charakter doradztwa: kompleksowego, indywidualnego i profilowanego pod Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV): 72221000-0 - Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej.
814-101-84-43
„Zapytanie Ofertowe z dnia 13.05.2016r. dotyczące opracowania Modelu Biznesowego Internacjonalizacji dla Zakład Obróbki i Handlu Drewnem Gabriel Jamróz 36-122 Dzikowiec, ul. Kolbuszowska 27 w ramach działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP I Etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia” 2016-05-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
1406 "PROVITUS" Dąbrowscy, Malesa Spółka Jawna
1250004755
Informacja o wynikach postępowania ofertowego z dnia: 26.04.2016 r. w ramach Działania 1.2. "Internacjonalizacja MŚP" 2016-05-04 załącznik nr 1
1407 ALIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
9291853515
Przygotowanie modelu biznesowego internacjonalizacji, w ramach planowanego do realizacji projektu pt. „Rozwój firmy ALIC Sp. z o.o. dzięki internacjonalizacji” 2016-05-20 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
1408 PUHP "SEVEN" Marcin Putowski
6571817016
Informacja o wyborze Wykonawcy opracowania nowego modelu biznesowego 2016-05-09 załącznik nr 1
1409 GRIMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
929 18 00 890
Przygotowanie modelu biznesowego internacjonalizacji, w ramach planowanego do realizacji projektu pt. „Rozwój firmy GRIMP Sp. z o.o. dzięki internacjonalizacji” 2016-05-20 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
1411 Grafanna Sp. z o.o.
529-17-95-282
Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji firmy Grafanna Sp. z o.o., związanego z wprowadzeniem usług projektowania opakowań na nowe rynki zagraniczne - w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” – I ETAP. 2016-05-20 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
1413 Farmazone Sp. z o.o.
123-126-74-42
Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji firmy Farmazone Sp. z o.o., związanego z wprowadzeniem mebli oraz produktów wystroju wnętrz na nowe rynki zagraniczne - w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” – I ETAP. 2016-05-20 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
1414 Good Feelings Sp. z o.o.
529-18-04-259
Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji firmy Good Feelings Sp. z o.o., związanego z wprowadzeniem usług organizacji imprez (eventów) na nowe rynki zagraniczne - w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” – I ETAP. 2016-05-20 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
1424 Anna Kornak Sp z o.o.
529-17-29-919
Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji firmy Anna Kornak Sp z o.o., związanego z wprowadzeniem produktów kowalstwa artystycznego na nowe rynki zagraniczne - w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” – I ETAP. 2016-05-20 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
1418 DS Germany Poland Sp. z o.o.
534-24-53-397
Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji firmy DS Germany Poland Sp. z o.o., związanego z wprowadzeniem usług motoryzacyjnych na nowe rynki zagraniczne - w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” – I ETAP. 2016-05-20 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
1419 "EKO-BIOMASA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
6551907621
Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji firmy "EKO-BIOMASA" Sp. z o.o., związanego z wprowadzeniem produktów z grupy "pelety" na nowe rynki zagraniczne - w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” – I ETAP. 2016-05-20 załącznik nr 1
1423 Nju Creation Sp. z o.o.
534-24-99-229
Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji firmy Nju Creation Sp. z o.o., związanego z wprowadzeniem produktów stalowych donic na rynki zagraniczne - w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” – I ETAP. 2016-05-20 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
1431 Edmer Sp. z o.o.
774-32-13-398
Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji firmy Edmer Sp. z o.o., związanego z wprowadzeniem usług spedycyjnych i logistycznych na rynki zagraniczne - w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” – I ETAP. 2016-05-20 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
1429 Outsourcing Partners Polska Sp. z o.o.
7773231076
Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji firmy związanego z wprowadzeniem produktów stalowych donic na rynki zagraniczne - w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” – I ETAP. 2016-05-20 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
1430 ALIOR CONSULTING – Albert Smektalski
7781207371
Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji firmy związanego z wprowadzeniem produktów stalowych donic na rynki zagraniczne - w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” – I ETAP. 2016-05-20 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
1432 HorizON Business HUB Sp. z o.o.
7773243961
Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji firmy związanego z wprowadzeniem produktów stalowych donic na rynki zagraniczne - w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” – I ETAP. 2016-05-20 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
1482 Jutrzenka Dobre Miasto Sp. z o.o.
7393523565
Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie Modelu biznesowego internacjonalizacji dla I etapu działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2016-05-16 załącznik nr 1
1437 G@deko Stanisław Jabcoń
123-00-39-354
Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji G@deko Stanisław Jabcoń związanego z wprowadzeniem wyrobów z tworzyw sztucznych na rynki zagraniczne w ramach PO PW 2014-2020, Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” – I ETAP. 2016-05-20 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
1438 SART Sp. z o.o.
534-250-42-32
Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji SART Sp. z o.o. związanego z wprowadzeniem usług architektonicznych na rynki zagraniczne w ramach PO PW 2014-2020, Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” – I ETAP. 2016-05-20 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
1439 AGD LIDER MARKET NORBERT TOFIL
9591935128
Wykonanie usługi doradczej w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego 2016-05-19 załącznik nr 1
1440 MAGMET Sp. z o.o.
529-18-00-592
Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji MAGMET Sp. z o.o. związanego z wprowadzeniem konstrukcji stalowych na rynki zagraniczne w ramach PO PW 2014-2020, Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” – I ETAP. 2016-05-20 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
1442 Adore Sp. z o.o.
113-285-70-05
Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji Adore Sp. z o.o. związanego z wprowadzeniem usług rekrutacyjnych i doradztwa w zakresie zarządzania kapitałem społecznym na rynki zagraniczne w ramach PO PW 2014-2020, Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” – I ETAP. 2016-05-20 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
1443 Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka S.K.A.
712-319-33-07
Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy będącego elementem postępowania o wyborze wykonawcy w ramach realizacji projektu „Wykonanie modelu biznesowego internacjonalizacji - I Etap” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.2. – Internacjonalizacji MŚP – 2016 – I Etap. 2016-05-20 załącznik nr 1
1444 Add Fabryka Magdalena Zembrzuska
958-12-53-686
Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji Add Fabryka Magdalena Zembrzuska związanego z wprowadzeniem usług co-packingu na rynki zagraniczne w ramach PO PW 2014-2020, Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” – I ETAP. 2016-05-20 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
1445 Tomasz Marek Stage Service
879-237-46-01
Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji Tomasz Marek Stage Service związanego z wprowadzeniem usług obsługi imprez scenicznych na rynki zagraniczne w ramach PO PW 2014-2020, Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” – I ETAP. 2016-05-20 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
1446 Biuro Rachunkowe Radosław Król
113-161-51-68
Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji Biuro Rachunkowe Radosław Król związanego z wprowadzeniem usług rachunkowościowych i doradczych na rynki zagraniczne w ramach PO PW 2014-2020, Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” – I ETAP. 2016-05-20 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
1447 PZO SPYCHOWO SP. Z O.O.
7451686598
Opracowanie modelu biznesowego Internacjonalizacji 2016-05-20 załącznik nr 1
1448 Cloud Logistics Sp. z o.o.
677-236-31-77
Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji Cloud Logistics Sp. z o.o. związanego z wprowadzeniem usług brokerskich na rynku przesyłek kurierskich na rynki zagraniczne w ramach PO PW 2014-2020, Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” – I ETAP. 2016-05-20 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
1449 Makiko s.c.
532-18-60-252
Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji Makiko związanego z wprowadzeniem tradycyjnych słonych paluszków na rynki zagraniczne w ramach PO PW 2014-2020, Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” – I ETAP. 2016-05-20 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
1450 Akademia Tańca M&I Sulewscy s.c.
534-212-49-95
Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji Akademia Tańca M&I Sulewscy s.c. związanego z wprowadzeniem usług nauki i szkolenia z zakresu tańca na rynki zagraniczne w ramach PO PW 2014-2020, Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” – I ETAP. 2016-05-20 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
1451 Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka S.K.A.
712-319-33-07
Informacja dotycząca aktualizacji zapytania ofertowego na wybór wykonawcy będącego elementem postępowania o wyborze wykonawcy w ramach realizacji projektu „Wykonanie modelu biznesowego internacjonalizacji - I Etap” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.2. – Internacjonalizacji MŚP – 2016 – I Etap. 2016-05-20 załącznik nr 1
1452 NYACHTS Sp. z o.o.
5451813819
Informacja o wyborze wykonawcy w odpowiedzi na zapytanie z dnia 29.04.2016 (działanie 1.2 POPW) 2016-05-15 załącznik nr 1
1453 PKDE PAWEŁ KOWALIK DORADZTWO I EDUKACJA
7122599496
ZAPYTANIE OFERTOWE Z dnia 10.05.2016 r. ogłoszone w związku z planowaną realizacją projektu pt.: „Wprowadzenie na rynki międzynarodowe informatycznych systemów analityki biznesowej”, zwanego dalej „Projektem” dotyczącego postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności, zgodnie z Regulaminem Konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP”- I ETAP. 2016-05-19 załącznik nr 1
1483 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wiromag Sp. z o.o.
7392881624
Oferta na przygotowanie Modelu biznesowego internacjonalizacji dla I etapu działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2016-05-16 załącznik nr 1
1488 Kanres Sp. z o.o.
8151797408
Informacja o wyborze wykonawcy 2/2016/POPW12/KANRES 2016-05-13 załącznik nr 1
1487 Szulc Marcin STUDIO 93
7121682255
Informacja o wyborze Wykonawcy dotycząca zapytania ofertowego z dnia 25.04.2016 r. - dotyczącego realizacji usługi doradczej prowadzącej do opracowania Modelu biznesowego internacjonalizacji działalności firmy. 2016-05-17 załącznik nr 1
1455 Froebel.pl Sp. z o.o.
7123288976
ZAPYTANIE OFERTOWE Z dnia 10.05.2016 r. ogłoszone w związku z planowaną realizacją projektu pt.: „Wprowadzanie na rynki międzynarodowe innowacyjnych produktów Froebel.pl”, zwanego dalej „Projektem” dotyczącego postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności, zgodnie z Regulaminem Konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP”- I ETAP. 2016-05-19 załącznik nr 1
1454 INTELIWISE S.A.
5252323343
ZAPYTANIE OFERTOWE Z dnia 10.05.2016 r. ogłoszone w związku z planowaną realizacją projektu pt.: „Rozwój międzynarodowych rynków zbytu dla produktów Inteliwise S.A.”, zwanego dalej „Projektem” dotyczącego postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności, zgodnie z Regulaminem Konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP”- I ETAP. 2016-05-19 załącznik nr 1
1456 P.W. Paweł Szostak
656-183-90-45
Informacja o wyborze Wykonawcy 2016-05-23 załącznik nr 1
1457 EKSPOL S.C. M. Maliński, J. Malińska
7830021963
Protokół wyboru oferenta. Przygotowanie modelu biznesowego internacjonalizacji. Działanie 1.2. POPW (I etap) 2016-05-13 załącznik nr 1
1458 FEDERLAND Beata Szmidt
6651641200
Wybór wykonawcy: protokół z postępowania ofertowego na opracowanie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy FEDERLAND Beata Szmidt w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2016-05-11 załącznik nr 1
1460 Fagum-Stomil Sp z.o.o.
9521820609
Informacja o wyborze Wykonawcy 1.2 PO PW 2016-05-11 załącznik nr 1
1461 Łukpol Sp. z o.o.
8250004026
Informacja o wyborze Wykonawcy 1.2 PO PW 2016-05-11 załącznik nr 1
1463 iNetServis Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna
813-35-73-779
Protokół z wyboru oferty na wyłonienie wykonawcy usługi dotyczącej przygotowania nowego modelu biznesowego internacjonalizacji produktów i firmy Zamawiającego, zgodnie z zasadami konkursu nr 1 ogłoszonego w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP I Etap, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 2016-05-09 załącznik nr 1
1464 Cobi Factory S.A.
8171410192
Sprostowanie do Zapytania ofertowego oraz Załącznika nr 1 z dnia 09 maja 2016 roku (wersja edytowalna) 2016-05-17 załącznik nr 1
1465 Lucja Kisiel Firma Produkcyjno-Handlowa "LUKS"
7161208815
Informacja o wyborze wykonawcy - Internacjonalizacja MŚP 2016-05-20 załącznik nr 1
1466 AKPOL Adam Kuś
715-157-84-85
Informacja o wyniku postępowania ofertowego 2016-05-16 załącznik nr 1
1467 "Agrimpex" Ewa Piotrów
792-100-13-40
Ogłoszenie o wyborze wykonawcy na przeprowadzenie usług doradczych w zakresie opracowania finalnego "Modelu biznesowego internacjonalizacji (MBI)" dla Zamawiającego. Projekt będzie realizowany w ramach Działania 1.2 "Internacjonalizacja MŚP" - etap I 2016-05-03 załącznik nr 1
1468 "Agrimpex" Ewa Piotrów
792-100-13-40
Przeprowadzenie usług doradczych w zakresie opracowania finalnego "Modelu biznesowego internacjonalizacji (MBI)" dla Zamawiającego. Projekt będzie realizowany w ramach Działania 1.2 "Internacjonalizacja MŚP" - etap I 2016-05-03 załącznik nr 1
załącznik nr 2
1459 KLASTER Sp. z o.o. Oddział w Zamościu
9542744084
Protokół wyboru wykonawcy modelu biznesowego internacjonalizacji (MBI) działalności firmy w ramach dz. 1.2. POPW 2016-05-12 załącznik nr 1
1469 Zakład Znakowania Instalacji Przemysłowych ELMETAL Spółka Cywilna
5782598119
Wybór wykonawcy w wyniku postępowania ofertowego na przygotowanie modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach działania 1.2. POPW 2016-05-12 załącznik nr 1
1470 "MEDI-SEPT" Sp. z o.o.
9460010016
Informacja o wyborze oferenta 2016-05-16 załącznik nr 1
1474 Gmina Kielce - Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 25 – 663 Kielce, Tel. 41/278 72 00, fax: 41/278 72 01 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
9591815051
INFORMACJA O WYNIKACH - Dot. postępowania nr KPT-DIIA.271.1.5.2016 na: Dostawę sprzętu biurowo - komputerowego Zadanie nr 3: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego, laserowego mono z serii biznes (Pro). Zadanie nr 4: Dostawa profesjonalnej niszczarki biurowej. 2016-05-16 załącznik nr 1
1472 FLER AROMA Sp. z.o.o.
8133616023
Wybór wykonawcy w wyniku postępowania ofertowego na przygotowanie modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach działania 1.2. POPW 2016-05-10 załącznik nr 1
1473 Gaweł Zakład Produkcji Śrub Spółka Akcyjna
5170282359
Informacja o wyniku postępowania ofertowego 2016-05-16 załącznik nr 1
1475 KLEMENT REAL ESTATE MARIUSZ KLEMENTOWSKI
7122107257
Informacja o zakończeniu procedury ofertowej. 2016-05-16 załącznik nr 1
1476 FIRMA PRODUKCYJNO - HANDLOWA "PROGRESJA" T.W.R. WALENTYNOWICZ SPÓŁKA JAWNA
5421698408
Informacja o wyniku postępowania ofertowego z dnia 6 maja 2016 2016-05-15 załącznik nr 1
1478 Agroplast Marcin Łopąg
5632109679
Informacja o zakończeniu procedury ofertowej na wybór wykonawcy usług doradczych prowadzących do opracowania modelu biznesowego internacjonalizacji. 2016-05-16 załącznik nr 1
1479 KIRBUD Spółka z o.o. Oddział w Lublinie
7342744859
Wyniki postępowania ofertowego na opracowanie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją (MBI) dla firmy KIRBUD Sp. z o.o. w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2016-05-12 załącznik nr 1
1480 „STALBUD” Paluch Marcin
9481582597
Wybór wykonawcy na opracowanie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją (MBI) dla firmy "STALBUD" w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2016-05-12 załącznik nr 1
1484 MBCORP SP. ZOO
7010296945
Informacja o wyborze Wykonawcy 1.2 PO PW 2016-05-16 załącznik nr 1
1486 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Uniw-młyn"
6841410567
Informacja o wyborze Wykonawcy 1.2 PO PW 2016-05-16 załącznik nr 1
1490 Gmina Kielce - Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 25 – 663 Kielce, Tel. 41/278 72 00, fax: 41/278 72 01 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5242495143
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dot. postępowania nr. KPT-DIIA.271.1.5.2016 na: Dostawę sprzętu biurowo – komputerowego Zadanie nr 2: Dostawa urządzenia hybrydowego 2w1 (tablet/laptop) wraz z oprogramowaniem. 2016-05-17 załącznik nr 1
1492 Pszczelarz Kozacki - Pasieka Tadeusz Kozak
9181041621
Informacja o zakończeniu procedury ofertowej na wybór wykonawcy usług doradczych prowadzących do opracowania modelu biznesowego internacjonalizacji. 2016-05-16 załącznik nr 1
1493 P.U.H. RAD-MOT Rejowski Radosław
7961904479
Informacja o wyborze wykonawcy modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach działania 1.2. POPW. 2016-05-16 załącznik nr 1
1494 Firma Aruba Bober Rafał, Kosiorowski Grzegorz
8133265629
Informacja o wyborze wykonawcy 2/2016/POPW12/ARUBA 2016-05-16 załącznik nr 1
1495 Fabryka e-biznesu Sp. z o.o.
8133563947
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 06.05.2016 r., ogłoszone w związku z planowaną realizacją projektu pt.: „Internacjonalizacja szansą na rozwój firmy Fabryka e-biznesu Sp. z o.o.", dotyczącego postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności, zgodnie z Regulaminem Konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP" – I ETAP. 2016-05-18 załącznik nr 1
1496 SEKWENCJA.PL Sp. z o.o.
8133589349
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 06.05.2016 r., ogłoszone w związku z planowaną realizacją projektu pt.: „Internacjonalizacja szansą na rozwój firmy SEKWENCJA.PL Sp. z o.o.", dotyczącego postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności, zgodnie z Regulaminem Konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP" – I ETAP. 2016-05-18 załącznik nr 1
1509 Potocki Piotr „Eco-Line”
6842128666
Rozstrzygnięcie postępowania nr 2/2016/POPW12/ECOLINE 2016-05-13 załącznik nr 1
1500 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
813-00-10-538
Informacja o wyborze oferty na "Zapewnienie usług cateringowych oraz osób prowadzących (trenerów) podczas organizowanych przez RARR kreatywnych piątków w ramach projektu „Platforma Startowa TechnoparkBiznesHub”", Znak sprawy: ZP-ZO 3/2016/BZ 2016-05-17 załącznik nr 1
1501 Invest Sp. z o.o.
8132643118
Rozstrzygnięcie postępowania nr 2/2016/POPW12/Invest 2016-05-16 załącznik nr 1
1502 Gmina Kielce - Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 25 – 663 Kielce, Tel. 41/278 72 00, fax: 41/278 72 01 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
9591815051
INFORMACJA O WYNIKACH - Dot. postępowania nr. KPT-DIIA.271.1.5.2016 na: Dostawę sprzętu biurowo - komputerowego Zadanie nr 1: Dostawa 2 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem. 2016-05-17 załącznik nr 1
1503 Piekarnia "JUTRZENKA" Barbara Lupa-Juszczak
9222332925
Aktualizacja zapytania ofertowego - internacjonalizacja MŚP 1.2 POPW 2016-05-18 załącznik nr 1
1504 Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowe "DUO" Iwona Piłat-Rząd
8620004918
Aktualizacja zapytania ofertowego - Internacjonalizacja MŚP 1.2 POPW 2016-05-18 załącznik nr 1
1505 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANS RACH” Mirosław Łagód
8790016843
WYNIKI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO na zakup usługi doradczej opracowania modelu biznesowego internacjonalizacji (MBI) działalności firmy "TRANS RACH" Mirosław Łagód w ramach działania 1.2 POPW "Internacjonalizacja MSP" (I etap) 2016-05-12 załącznik nr 1
1506 Bart Zdunek Bartosz
9561641994
Informacja o wyborze wykonawcy usługi 2016-05-12 załącznik nr 1
1507 BASOFT Sp. z o.o.
7122547625
Informacja o wyborze Wykonawcy usługi 2016-05-13 załącznik nr 1
1511 ESTABLO PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
7123224746
Informacja o wyniku postępowania ofertowego 2016-05-17 załącznik nr 1
1512 Mazury Sp. z o.o.
7411892417
Unieważnienie postępowania: Zakup usługi doradczej w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego internacjonalizacji. 2016-05-17 załącznik nr 1
1513 Nomino Sp. z o.o.
8141683620
Rozstrzygnięcie postępowania nr 2/2016/POPW12/NOMINO 2016-05-16 załącznik nr 1
1514 PRZEDSIEBIORSTWO "CONCEPT STAL" B&S LEJMAN SPÓŁKA JAWNA
5631768374
Informatyzacja Uzupełniająca dotycząca realizacji usługi opracowania modelu biznesowego internacjonalizacji zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 2016-05-20 załącznik nr 1
1508 PRZEDSIEBIORSTWO "CONCEPT STAL" B&S LEJMAN SPÓŁKA JAWNA ul. Okszowska 71, 22-100 Chełm Telefon: 82 564 - 00 - 66, 82 564 - 00 - 77 Fax: 82 564 - 30 - 65
5631768374
Informatyzacja Uzupełniająca dotycząca realizacji usługi opracowania modelu biznesowego internacjonalizacji zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 2016-05-20
1515 NETRIX SA
7123299856
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2016-05-13 załącznik nr 1
1517 Exacto Sp. z o.o.
813 360 25 58
Anulowanie zapytania ofertowego dotyczącego realizacji usługi o charakterze doradczym prowadzącej do opracowania modelu biznesowego internacjonalizacji 2016-05-17 załącznik nr 1
1518 CZAJKOWSKI ARTUR MARKARTUR
5212832908
Informacja o wyborze Wykonawcy usługi 2016-05-13 załącznik nr 1
1524 SIGNUM Pracownia Reklamy s.c.
8133520300
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przeprowadzenia usług doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach projektu „Rozwój działalności firmy SIGNUM Pracownia Reklamy s.c. na rynkach zagranicznych” 2016-05-17 załącznik nr 1
1525 Itro Sp. z o.o.
7831672763
Wybór wykonawcy usług doradczych. 2016-05-17 załącznik nr 1
1526 Siriusz Bogusław Sarapata
551-237-99-27
Wybór wykonawcy w ramach zapytania ofertowego z dnia 29.04.2016 2016-05-17 załącznik nr 1
1527 MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
813-32-78-856
Informacja o wyniku postępowania 2016-05-20 załącznik nr 1
1528 AIR RES AVIATION SP. Z O.O.
517 031 16 29
Ogłoszenie wyboru wykonawcy usługi w zakresie opracowania modelu biznesowego internacjonalizacji AIR RES AVIATION SP. Z O.O. 2016-05-24 załącznik nr 1
1529 PIEKARNIA CUKIERNIA MAREK SZABELSKI
7420003664
Informacja o wyborze Wykonawcy MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI 2016-05-17 załącznik nr 1
1530 WOJCIECH PAWŁOWSKI PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE''CERKAMED''
865-204-87-70
Ogłoszenie wyboru wykonawcy usługi w zakresie opracowania modelu biznesowego internacjonalizacji PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 2016-05-24 załącznik nr 1
1531 Tadeusz Doroszko Zakład Produkcji Szkła
7420011356
Wyniki zapytania ofertowego dot. przygotowania Modelu Biznesowego Internacjonalizacji 2016-05-17 załącznik nr 1
1533 INFIRE KAROL LIPKA
845-187-61-41
Informacja o wyborze Wykonawcy 2016-05-17 załącznik nr 1
1534 EGEN SA
7122459186
Informacja o wyborze wykonawcy usługi 2016-05-17 załącznik nr 1
1535 IDEA Katarzyna Zych
6842412120
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 06.05.2016 r., ogłoszone w związku z planowaną realizacją projektu pt.: „Internacjonalizacja szansą na rozwój firmy IDEA Katarzyna Zych", dotyczącego postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności, zgodnie z Regulaminem Konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP" – I ETAP. 2016-05-18 załącznik nr 1
1539 Krzysztof Biera KYN-POL
5512388932
Informacje o wyniku postępowania ofertowego z dnia 02.05.2016. 2016-05-17 załącznik nr 1
1537 PPUH Stefik Sp. J.
6550004035
Wynik:Przygotowanie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji przedsiębiorstwa w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP 2016-05-17 załącznik nr 1
1538 KAM Serwis Sylwester Jarosz
8641573656
Ogłoszenie o wyniku: Zapraszamy do składania ofert na realizację usług doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP I Etap 2016-05-17 załącznik nr 1
1540 MEGABAY sp. z o.o.
9462645724
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2016-05-17 załącznik nr 1
1541 Zakłady Mechaniczne RUFUS Grzegorz Wilk i Wspólnicy spółka jawna
8722216699
Informacja o zakończeniu postępowania ofertowego w ramach 1.2 Internacjonalizacja 2016-05-17 załącznik nr 1
1546 NIPPLEX sp. z o.o.
8252172354
Informacja o wyborze wykonawcy przedmiotu zamówienia pod nazwą opracowanie nowego modelu biznesowego związanego z wprowadzeniem istniejącego produktu przedsiębiorstwa na nowe rynki zagraniczne 2016-05-17 załącznik nr 1
1543 DELI-SUSZ Sp. z. o.
825-21-72-489
Informacja o wyniku postępowania wyboru przez Zamawiającego Deli-Susz Sp. z o.o. najkorzystniejszej oferty w ramach Działania 1.2 "Internacjonalizacja MŚP I Etap". 2016-05-23 załącznik nr 1
1544 XVISION s.c. Błażej Kalinowski, Radosław Świech
7123164843
Informacja o wyborze wykonawcy usługi doradczej prowadzącej do opracowania nowego Modelu biznesowego związanego z wprowadzeniem produktów na nowe rynki zagraniczne 2016-05-17 załącznik nr 1
1545 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ZAMKABEL Mariusz Świerżewski
7231543299
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 05.05.2016 r. - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ZAMKABEL Mariusz Świerżewski 2016-05-19 załącznik nr 1
1548 Zike Labs Piotr Zajkiewicz
5170013903
Informacja o wyborze wykonawcy w ramach Działania 1.2 Internacjonalizacja 2016-05-17 załącznik nr 1
1549 MULTI STONE sp. z o.o.,
8133471814
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach 1.2 POPW Internacjonalizacja 2016-05-17 załącznik nr 1
1550 PolBioEco Polska sp. z o.o.
9462649202
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2016-05-17 załącznik nr 1
1551 "BOBI-DECOR" SPÓŁKA JAWNA, JERZY KOCIUBA I PAWEŁ SIWKO
9462465838
Informacja o wyborze wykonawcy usługi dotyczącej opracowania nowego Modelu biznesowego związanego z wprowadzeniem produktów na rynki zagranicznego. 2016-05-17 załącznik nr 1
1552 Inwest-Profil spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
6841000645
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 1/05/2016/1.2POPW. 2016-05-18 załącznik nr 1
1553 KUBARA Sp. Jawna
573 281 85 82
Protokół wyboru dostawcy usług doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji, w ramach planowanego do realizacji projektu pt. „Rozwój firmy KUBARA Sp. Jawna dzięki internacjonalizacji”. 2016-05-18 załącznik nr 1
1554 DESIGNER MAREK DROBOT I WSPÓLNIK SPÓŁKA JAWNA
8133312122
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY projektu pt. „Opracowanie Modelu biznesowego internacjonalizacji firmy DESIGNER MAREK DROBOT I WSPÓLNIK SPÓŁKA JAWNA” 2016-05-18 załącznik nr 1
1532 Piekarnia i cukiernia Ewa i Stanisław Konieczny Spółka Jawna
8171072134
Wybór oferty na przygotowanie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji (MBI) w ramach I etapu działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2016-05-17 załącznik nr 1
1586 P.P.H. “Ewa-Bis” Sp. z o.o.
5210084508
Informacja o wyniku postępowania ofertowego na usługę doradczą w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego dla przedsiębiorstwa P.P.H. “Ewa-Bis” Sp. z o.o. 2016-05-18 załącznik nr 1
1557 Tryumf Sp. z o.o.
8651006315
OGŁOSZENIE WYNIKÓW DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 29.04.2016 r. na opracowanie „Modelu biznesowego internacjonalizacji” dla firmy Tryumf Sp. z o. o. – w ramach projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Działania 1.2. „Internacjonalizacja MŚP” – etap I, I Osi Priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, POPW 2014-2020. 2016-05-09 załącznik nr 1
1558 P.P.U.H. "BRYK" Witold Bryk
9211620945
Rozstrzygnięcie postępowania nr 2/2016/POPW12/BRYK . 2016-05-13 załącznik nr 1
1559 SYSTEMY INFORMATYCZNE SET(H) SP. Z O.O.
8132709001
Informacja o wyniku postępowania ofertowego w nawiązaniu do zapytania ofertowego nr 1/04/2016 2016-05-18 załącznik nr 1
1560 PHU PRESTIGE Bożena Ostaszewska
5422462599
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2016-05-18 załącznik nr 1
1561 informacja o wyborze Wykonawcy
6572437273
informacja o wyborze Wykonawcy 2016-05-18 załącznik nr 1
1562 WPPH "Wiktrans" s.c. Stanisław Krawiec, Sławomir Krawiec, Daniel Krawiec
8651001269
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY projektu pt. „Opracowanie Modelu biznesowego internacjonalizacji firmy WPPH "Wiktrans" s.c. Stanisław Krawiec, Sławomir Krawiec, Daniel Krawiec” 2016-05-18 załącznik nr 1
1565 FIRMA P.H.U. GLOB-METAL Krzysztof Zielaskiewicz
7420009885
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, postępowanie l.dz. 02/05/2016/PARP/GM 2016-05-17 załącznik nr 1
1564 DREWMAR PRODUCENT SZCZOTEK Swietłana Ogińska
5821525893
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, postępowanie ldz. 02/05/2016/PARP/DM 2016-05-17 załącznik nr 1
1563 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Szarłat"
7180001966
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, postępowanie l.dz. 02/05/2016/PARP/SZ 2016-05-17 załącznik nr 1
1566 Horyzont Agencja Reklamowa Sławomir Popek
813-104-15-06
Wyniki zapytania ofertowego z dnia 10.05.2016 dotyczacego realizacji projektu pt. „Internacjonalizacja - nowe rynki zbytu dla Agencji Reklamowej Horyzont" 2016-05-18 załącznik nr 1
1567 COBI FACTORY S.A.
8171410192
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania ofertowego z dnia 09 maja 2016r. 2016-05-17 załącznik nr 1
1568 Rarytas Sp. z o.o.
8541001794
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z UZYSKANIEM NIEZBĘDNYCH UZGODNIEŃ I POZWOLEŃ, DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/05/2016/POIR Z DNIA 09.05.2016 2016-06-30 załącznik nr 1
1571 "AMBITON" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
8133576105
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2016-05-19 załącznik nr 1
1572 EUROTEC ZIĘBA ILONA
6841817837
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY projektu pt. „Opracowanie Modelu biznesowego internacjonalizacji firmy EUROTEC ZIĘBA ILONA” 2016-05-18 załącznik nr 1
1573 DONATIVUM Ziemowit Pawlak
7821111129
Działanie 1.2 POPW - protokół wyboru oferenta na model biznesowy internacjonalizacji 2016-05-18 załącznik nr 1
1574 HEMPOLAND SP. Z O.O.
5783115991
Informacja o wyborze wykonawcy dotycząca zapytania ofertowego nr HEMPOLAND/POPW 1.2/2016/02 z dnia 10.05.2016 r. 2016-05-18 załącznik nr 1
1575 Ideo Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
5170178188
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY 2016-05-18 załącznik nr 1
1576 Nefron Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
6821752313
Informacja o wyborze wykonawcy 2016-05-18 załącznik nr 1
1577 Sławomir Więsyk EUROPLAST
9461171282
Opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach I etapu działania 1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. 2016-05-18 załącznik nr 1
1578 EU SUPPORT Michał Zabłocki
5571625546
Informacja o wyborze wykonawcy MBI w ramach działania 1.2. POPW 2016-05-18 załącznik nr 1
1579 Softcom Sp. z o.o.
8733250010
Informacja o wyborze Wykonawcy modelu biznesowego internacjonalizacji 2016-05-18 załącznik nr 1
1580 P.H.U. Olimpek Sp. z o.o.
5170006240
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ogłoszona w związku z planowaną realizacją projektu pt.: „Internacjonalizacja szansą na rozwój firmy P.H.U. Olimpek Sp. z o.o.” 2016-05-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
1581 FARMA ŚWIĘTOKRZYSKA ŁUKASZ GĘBKA
6612150047
Informacja o wyborze Wykonawcy opracowania nowego modelu biznesowego 2016-05-18 załącznik nr 1
1582 Hajduk Group sp. z o.o.
7132906729
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach opracowania Modelu biznesowego internacjonalizacji. 2016-05-18 załącznik nr 1
1583 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe TUDAR sp. z o.o
5632422962
Informacja o wyborze wykonawcy usługi obejmującej opracowanie Modelu biznesowego internacjonalizacji 2016-05-18 załącznik nr 1
1584 MC DIAM sp. z o.o. Oddział Sandomierz
5260203429
Informacja o wynikach postępowania ofertowego 1.2 POPW 2016-05-16 załącznik nr 1
1585 SOLVEO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
8133618306
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY projektu pt. „Opracowanie Modelu biznesowego internacjonalizacji firmy SOLVEO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” 2016-05-19 załącznik nr 1
1587 Idea Aluminium sp. z o. o.
9662017725
Informacja o wyborze oferenta 2016-05-21 załącznik nr 1
1588 Grupa Producentów Owoców "Polskie Jagody" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
9182147586
Informacja o wyniku postępowania ofertowego na usługę doradczą w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego dla przedsiębiorstwa Grupa Producentów Owoców "Polskie Jagody" Sp. z o.o. 2016-05-18 załącznik nr 1
1589 Highcom Sp. z o.o.
9462620368
Informacja o wyborze wykonawcy w ramach projektu "Internacjonalizacja MŚP I Etap" 2016-05-18 załącznik nr 1
1590 ePorts Sp. z o.o.
9462644535
Informacja o wyborze wykonawcy w ramach projektu "Internacjonalizacja MŚP I Etap" 2016-05-18 załącznik nr 1
1591 UNIDEX J.KANIA J.WIKTOR - SPÓŁKA JAWNA
8720005550
Informacja o wynikach postępowania 2016-05-19 załącznik nr 1
1592 Zakład Usług Technicznych Jerzy Kunzek
7920008601
Informacja o wynikach postępowania 2016-05-19 załącznik nr 1
1593 Solution4Labs sp. z o.o.
5272725493
Informacja o wyborze wykonawcy usług doradczych w zakresie opracowania finalnego „Modelu biznesowego internacjonalizacji (MBI)” dla Solution4Labs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Sienkiewicza 110, 15-005 Białystok 2016-05-19 załącznik nr 1
1594 SMILE Sp. z o.o.
7451626343
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na opracowanie nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją Firmy SMILE Sp. z o.o. 2016-05-19 załącznik nr 1
1595 "BDS-Piotr Brus, Dariusz Drączkowski” spółka jawna
9462313838
Protokół z wyboru wykonawcy na opracowanie nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją Firmy "BDS-Piotr Brus, Dariusz Drączkowski” spółka jawna 2016-05-19 załącznik nr 1
1596 GRICARD POLSKA Sp. z o.o.
9462461935
Protokół wyboru Wykonawcy na opracowanie nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją Firmy GRICARD POLSKA Sp. z o.o. 2016-05-19 załącznik nr 1
1597 CDG PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
8133611534
Informacja o wyborze wykonawcy dotycząca zapytania ofertowego z dnia 05.05.2016r. 2016-05-20 załącznik nr 1
1598 Piekarnia "JUTRZENKA" Barbara Lupa-Juszczak
9222332925
Informacja o wyborze wykonawcy - Internacjonalizacja MŚP 1.2 PO PW 2016-05-20 załącznik nr 1
1599 Fundacja VCC
7123281299
Protokół z przeprowadzonego przeglądu ofert dotyczących przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji Fundacji VCC 2016-05-19 załącznik nr 1
1600 Zakład Kamieniarski ARS Granit Roman i Teresa Stańczyk s.c. 6570083322
6570083322
Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego na przeprowadzenie usług doradczych w zakresie opracowania finalnego „Modelu biznesowego internacjonalizacji (MBI)” dla Zamawiającego. 2016-05-19 załącznik nr 1
1601 "INFINITY GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5422971160
Informacja o wyborze wykonawcy modelu biznesowego internacjonalizacji 2016-05-19 załącznik nr 1
1602 Niczuk Metall - PL
7390000559
Informacja o wyborze wykonawcy dotycząca zapytania ofertowego NM/Z-01-06/05/2016 z dnia 06 maja 2016 na realizacje działań doradczych zakończonych przygotowaniem modelu biznesowego związanego z wprowadzeniem produktów firmy Niczuk Metall - PL na nowe rynki 2016-05-16 załącznik nr 1
1604 WARBO SPÓŁKA AKCYJNA
7130207849
Informacja o wyborze wykonawcy modelu biznesowego internacjonalizacji 2016-05-16 załącznik nr 1
1606 Vena Sp. z o.o.
5423241676
Informacja o wyborze oferenta 2016-05-19 załącznik nr 1
1607 Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowe "DUO" Iwona Piłat-Rząd
8620004918
Informacja o wyborze wykonawcy - Internacjonalizacja MŚP - 1.2 PO PW 2016-05-20 załącznik nr 1
1608 Fabryka Okien VIDAWO
7941003885
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 2016-05-19 załącznik nr 1
1610 Zakład Produkcji Obuwia „NIK” Jan Nurzyński Dębowica 30, 21-404 Trzebieszów
8250005787
Informacja o wynikach wyboru wykonawcy nowego modelu biznesowego internacjonalizacji firmy 2016-05-19 załącznik nr 1
1611 Piekarnia Galicyjska Sp. z o.o.
865-24-00-178
Informacja o wyniku postępowania. 2016-05-20 załącznik nr 1
1613 MARIOLA WNUK QUAL PAK S.C.
1231193293
Protokół wybór Oferenta dotyczący zapytania ofertowego nr 1/05/2016 z dnia 11.05.2016 r., na opracowanie kompleksowego, indywidualnego i profilowanego pod Zamawiającego Modelu Biznesowego Internacjonalizacji 2016-05-19 załącznik nr 1
1615 FB Maciej Pieśniak
5422909215
Protokół Wyboru Oferenta w związku z zapytaniem ofertowym 1/05/2016 przedsiębiorstwa FB Maciej Pieśniak 2016-05-19 załącznik nr 1
załącznik nr 2
1616 RSF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
9451990966
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy w postępowaniu nr 1/1.2/RSF/2016. Wybór wykonawcy do działania 1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2016-05-20 załącznik nr 1
1618 Fashion Bags Przemysław Sakowicz
5422950525
Protokół Wyboru Oferenta w związku z zapytaniem ofertowym MBI/2016 firmy Fashion Bags Przemysław Sakowicz 2016-05-19 załącznik nr 1
1619 EXPORT GROUP Piotr Buchalski
7712560414
Protokół Wyboru Oferenta do zapytania ofertowego nr 01/05/2016-MBI firmy EXPORT GROUP Piotr Buchalski 2016-05-19 załącznik nr 1
1620 INVESTLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
6842425424
Protokół wyboru firmy w związku z treścią zapytania ofertowego nr 1/05/2016 z dnia 11.05.2016 r., na opracowanie kompleksowego, indywidualnego i profilowanego pod Zamawiającego Modelu Biznesowego Internacjonalizacji dla firmy 2016-05-19 załącznik nr 1
załącznik nr 2
1621 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX" Sp. z o.o.
792-219-70-49
Informacja o wyborze wykonawcy usługi doradczej w zakresie opracowania modelu biznesowego internacjonalizacji działalności firmy GOLBALUX Sp. z o.o. w ramach działania 1.2 "Internacjonalizacja MŚP" (I Etap). 2016-05-19 załącznik nr 1
1624 GROKAM GBL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
817-209-59-30
Protokół wyboru Oferenta dotyczący zapytania ofertowego nr 1/05/2016 z dnia 11.05.2016 dla firmy GROKAM GBL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2016-05-19 załącznik nr 1
1626 Adform Group Spółka Akcyjna
8171973707
Sprostowanie do informacji o wyborze Wykonawcy modelu biznesowego internacjonalizacji 2016-05-19 załącznik nr 1
1627 Quality Logistics Service Sp. z o.o
542-323-31-16
Wybór wykonawcy na opracowanie nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją Firmy QLS sp. z o.o 2016-05-19 załącznik nr 1
załącznik nr 2
1628 Richd. Anders Polska Sp. z o.o.
8151000137
Informacja o wyborze wykonawcy modelu biznesowego internacjonalizacji - 1.2 POPW 2016-05-19 załącznik nr 1
1629 Progerss ECO Spółka z o.o. Sp. Komandytowo-akcyjna
6551640738
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego. 2016-05-19 załącznik nr 1
1630 Infinity Travel Sp. z o.o. oddział Giżycko
7010342527
Informacja o wyborze oferty 1.2.POPW 2016-05-19 załącznik nr 1
1631 Dotacje Export Group Sp. z o.o.
9471984420
Protokół wyboru Oferenta do zapytania ofertowego Model Biznesowy Internacjonalizacji firmy Dotacje Export Group Sp. z o.o. 2016-05-19 załącznik nr 1
1633 Warmińska Fabryka Okien "Postęp" Sp. z o. o.
7393523080
Informacja na temat wyboru oferenta do realizacji projektu internacjonalizacji działaności 2016-05-19 załącznik nr 1
1634 ORION EXHAUST PARTS Rafał Matusiewicz
1250333192
Protokół Wyboru Oferenta w związku z zapytaniem ofertowym 1/05/2016 przedsiębiorstwa ORION EXHAUST PARTS Rafał Matusiewicz 2016-05-19 załącznik nr 1
1635 FERM PRO Sp. z o. o. Sp. K.
7393863203
Informacja o wyborze wykonawcy modelu biznesowego internacjonalizacji - 1.2 POPW 2016-05-19 załącznik nr 1
1637 Decostyr Sp. z o.o.
676-23-99-676
Informacja o wyborze wykonawcy modelu biznesowego internacjonalizacji 2016-05-19 załącznik nr 1
1638 PRO ACTA ŁUKANOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
5242628437
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego z dnia 11-05-2016 r. dotyczącego zadań w związku z planowaną realizacją projektu pn. "Opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji dla firmy PRO ACTA ŁUKANOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA" 2016-05-19 załącznik nr 1
1639 VFRPOLAND sp. z o.o.
1132782684
Opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji - wynik konkursu ofert 2016-05-18 załącznik nr 1
1641 Inkubator Eksportu i Innowacji Sp. z o.o.
7712874526
Protokół wyboru Oferenta do zapytania ofertowego nr. 2016/05/01 firmy Inkubator Eksportu i Innowacji Sp. z o.o. 2016-05-19 załącznik nr 1
1642 BARWY ZDROWIA TOMASZ OBSZAŃSKI
9181264338
Informacja o wyborze wykonawcy modelu biznesowego internacjonalizacji 2016-05-19 załącznik nr 1
1643 Sklep spożywczo-przemysłowy Koza Antoni
9181004904
Informacja o wyborze wykonawcy modelu biznesowego internacjonalizacji 2016-05-19 załącznik nr 1
1644 AR SZELC SPÓŁKA JAWNA
6842577045
Ogłoszenie o wyniku: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZYGOTOWANIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI (1.2 INTERNACJONALIZACJA MŚP PO PW) 2016-05-19 załącznik nr 1
1645 Union Parts Sp. z o.o.
8722255179
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do "Zapytania ofertowego" z dnia 11.05.2016 r. 2016-05-19 załącznik nr 1
1646 PRO-MODA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
862 16 41 544
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ogłoszona w związku z planowaną realizacją projektu pt.: „Internacjonalizacja szansą dla firmy PRO-MODA SP. Z O.O.”. 2016-05-19 załącznik nr 1
1647 "OFFICECO.PL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
8133001221
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ogłoszona w związku z planowaną realizacją projektu pt.: „Internacjonalizacja szansą na rozwój firmy OFFICECO.PL Sp. z o.o.” 2016-05-19 załącznik nr 1
1648 Lemonade Studio Marcin Wójtowicz
7151791902
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ogłoszona w związku z planowaną realizacją projektu pt.: „Internacjonalizacja szansą na rozwój firmy Lemonade Studio Marcin Wójtowicz” 2016-05-19 załącznik nr 1
1649 PZO SPYCHOWO SP. Z O.O.
7451686598
Zmiana - PZO SPYCHOWO SP. Z O.O. w zapytaniu ofertowym Opracowanie modelu biznesowego Internacjonalizacji z terminem zkładania ofert do dnia 2016-05-20 przesuwa godzinę skłądania ofert z 9.00 na 13.00 2016-05-20
1650 Szkło sp. z o.o.
7431697469
Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy 2016-05-20 załącznik nr 1
1651 PULANNA Sp. z o. o.
7162435513
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania bez wyboru wykonawcy w związku z zapytaniem ofertowym na realizację usługi doradczej prowadzącej do opracowania Modelu biznesowego internacjonalizacji działalności firmy PULANNA Sp. z o. o. 2016-05-20 załącznik nr 1
1652 P.H.U ASPOLMAX Przetwórstwo Mięsa Andrzej Stępień
658-156-66-85
Informacja o wyborze wykonawcy modelu biznesowego internacjonalizacji 2016-05-17 załącznik nr 1
1653 P.H. WTM Tomasz Żukowski
8981982052
Protokół Wyboru Oferenta w związku z zapytaniem ofertowym 1/05/2016 przedsiębiorstwa P.H. WTM Tomasz Żukowski 2016-05-20 załącznik nr 1
1654 Janusz Kania Agregaty Pex - Pool Plus
8720002178
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO Z DNIA 11.05.2016 r. 2016-05-20 załącznik nr 1
1655 OTS-IP Sp. z o. o.
6342414127
Informacja o wynikach postępowania 2016-05-20 załącznik nr 1
1656 DREW-HOLTZ Sp.z o.o. sp. k.
744 180 99 12
Powiadomienie o udzieleniu zamówienia postępowanie „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.2, Internacjonalizacja MŚP, I Etap, DREW-HOLTZ Sp.z o.o. sp. k. 2016-05-19 załącznik nr 1
1657 Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka S.K.A.
712-319-33-07
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania bez wyboru wykonawcy dot. Zapytania ofertowego z dnia 13.05.2016r na Wybór wykonawcy będącego elementem postępowania o wyborze wykonawcy w ramach realizacji projektu „Wykonanie modelu biznesowego internacjonalizacji - I Etap” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.2. – Internacjonalizacji MŚP – 2016 – I Etap.. 2016-05-20 załącznik nr 1
1658 PPHU KUAR Artur Kukliński
2910128212
Protokół Wyboru Oferenta w związku z zapytaniem ofertowym 1/05/2016 przedsiębiorstwa PPHU KUAR 2016-05-20 załącznik nr 1
1660 BRANDFATHERS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W LUBLINIE
5272713455
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 12.05.2016 r. na opracowanie nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją Firmy BRANDFATHERS SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W LUBLINIE 2016-05-19 załącznik nr 1
1662 PROGRAFIX SP. Z.O.O.
8722136701
Informacja o wyborze wykonawcy 2016-05-20 załącznik nr 1
1661 Tsunami Sp. z o.o.
9462647120
Informacja o wyborze Wykonawcy dla zapytania ofertowego z dnia 09.05.2016: Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji działalności firmy Tsunami Sp. z o.o. w ramach planowanego do realizacji projektu pt. "Opracowanie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności Tsunami Sp. z o.o." w ramach I etapu Konkursu w ramach Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP 2016-05-20 załącznik nr 1
1663 Zakład Stolarki Budowlanej „CAL” Z. Cywiński i Wspólnicy Spółka Jawna
844-000-50-98
Informacja o wyborze wykonawcy. Kompleksowa realizacja usług doradczych prowadzących do opracowania nowego modelu biznesowego związanego z wprowadzeniem nowego lub istniejącego produktu na rynek zagraniczny przez Zakład Stolarki Budowlanej „CAL” Z. Cywiński i Wspólnicy Spółka Jawna, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP I Etap. 2016-05-20 załącznik nr 1
1664 PROFIEUROPE Sp. z o.o.
8132358501
Informacja o wyborze Wykonawcy usługi doradczej 2016-05-20 załącznik nr 1
1665 Architektura Zieleni Hortus Radosław Ciołek- Poniatowsk
7120078758
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy 2016-05-13 załącznik nr 1
1666 "Complete Brand Management Sp. Z o.o." Spółka Komandytowa
7252068521
Protokół wyboru oferenta w związku z postępowaniem ofertowym nr 1/05/2016 - związanym z wyborem wykonawcy dla opracowania MBI firmy "Complete Brand Management Sp. Z o.o." Spółka Komandytowa 2016-05-20 załącznik nr 1
załącznik nr 2
1667 TIZ-IMPLEMENTS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
1131824802
Informacja o wyborze wykonawcy 2016-05-20 załącznik nr 1
1668 Drewnolit Rułka Cezary
716-247-43-29
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania bez wyboru wykonawcy w związku z zapytaniem ofertowym na realizację usługi doradczej prowadzącej do opracowania Modelu biznesowego internacjonalizacji działalności firmy Drewnolit Rułka Cezary 2016-05-20 załącznik nr 1
1669 P.P.H.U Bio Juice Paweł Michalak
8252174011
Protokół wyboru wykonawcy MBI w związku z zapytaniem ofertowym nr 01/05/2016 firmy P.P.H.U Bio Juice Paweł Michalak 2016-05-20 załącznik nr 1
1670 INWENT PIOTR ŻÓŁKOWSKI
7120301015
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na przygotowanie nowego modelu internacjonalizacji firmy INWENT 2016-05-20 załącznik nr 1
1671 Michał Szota CEUTA
6491830405
Protokół Wyboru Oferenta w związku z zapytaniem ofertowym 1/05/2016 przedsiębiorstwa Michał Szota CEUTA. 2016-05-20 załącznik nr 1
1672 SHIMA Kamil Kalinowski
7162689917
Informacja o wyborze Wykonawcy modelu biznesowego 2016-05-20 załącznik nr 1
1673 "VENA" Mariusz Zalewski
5422422039
Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie Modelu biznesowego internacjonalizacji dla firmy "Vena" Mariusz Zalewski - rozstrzygnięcie konkursu 2016-05-20 załącznik nr 1
1674 Fabryka Maszyn Pakujących PABLO Sp. z o.o.
9591927407
Informacja o wyborze wykonawcy modelu biznesowego 2016-05-20 załącznik nr 1
1675 "STAL TECH" Jacek Sieciechowicz
8621575505
Informacja o wyborze wykonawcy 2016-05-20 załącznik nr 1
1676 HYDROPARTS K.Chlabicz Sp.J.
5423204362
Informacja o wyborze wykonawcy 2016-05-20 załącznik nr 1
1677 Fruvitaland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
7171828459
Informacja o wyborze wykonawcy 2016-05-20 załącznik nr 1
1678 Talento Biotech Sp. z o.o.
9591952486
Informacja o wyborze wykonawcy modelu biznesowego internacjonalizacji 2016-05-19 załącznik nr 1
1679 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowego BROLAM Sp. z o.o.
6611676126
Protokół wyboru wykonawcy MBI w związku z zapytaniem ofertowym nr 01/05/2016 Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego BROLAM Sp. z o.o. 2016-05-20 załącznik nr 1
1680 JN Pack Sp. z o.o.
958-14-26-098
Informacja o zakończeniu postępowania 2016-05-19 załącznik nr 1
1681 DAICAR POLSKA sp. z o.o.
8133721458
Usługa opracowania założeń i funkcjonalności algorytmów w formie beta platformy internetowej - CarPlanner 2.0 wraz z aplikacją mobilną - porównywarki i wyszukiwarki nowych i używanych samochodów wraz z usługami okołosamochodowymi 2016-06-06 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
1683 Investcom Sp. z o.o
7393868726
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy 2016-05-20 załącznik nr 1
1684 Meble.pl S.A.
5170272645
Protokół wyboru oferenta do zapytania ofertowego Meble.pl S.A. 2016-05-20 załącznik nr 1
1685 Green Office Ecologic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
5372567332
Protokół wyboru wykonawcy MBI w związku z zapytaniem ofertowym nr 01/05/2016 firmy Green Office Ecologic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2016-05-20 załącznik nr 1
1686 Yeslogo Sp. z o.o.
8133676491
Informacja o wyborze wykonawcy 2016-05-19 załącznik nr 1
1687 Sicon Polska Sp. z o.o.
5170271717
Informacja o wyborze Wykonawcy usługi doradczej 2016-05-20 załącznik nr 1
1688 Szpital Specjalistyczny PRO-FAMILIA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
8133561368
Informacja o wyborze wykonawcy dotycząca zapytania ofertowego z dnia 11.05.2016r. 2016-05-20 załącznik nr 1
1689 LIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
578-25-87-133
PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY NOWEGO MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI 2016-05-20 załącznik nr 1
1690 OPTEAM S.A.
8130334531
Informacja o wynikach postępowania ofertowego. 2016-05-20 załącznik nr 1
1691 "MEDI-SEPT" Sp. z o.o.
9460010016
Informacja o wyborze Wykonawcy do realizacji projektu przygotowania nowego modelu biznesowego firmy 2016-05-20 załącznik nr 1
1692 Studio Mody Ślubnej SPOSA Elżbieta Pacyna
8131625710
Informacja o wyborze wykonawcy dotycząca zapytania ofertowego z dnia 10.05.2016r. 2016-05-20 załącznik nr 1
1694 SERON KOŁODZIEJCZYK SPÓŁKA JAWNA
8652557402
Informacja o wyborze wykonawcy usługi w zakresie przygotowania nowego modelu biznesowego internacjonalizacji działalności firmy Seron Kołodziejczyk Spółka Jawna - zgodnie z wymogami Działania 1.2 PO PW. 2016-05-20 załącznik nr 1
1695 Blue Technology Sp z o.o.
5423145352
PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY USŁUGI z dnia 20.05.2016 r. w związku z planowanym aplikowaniem o dotację w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP I Etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 - opracowanie nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją Firmy BLUE TECHNOLOGY Sp. z o.o. 2016-05-19 załącznik nr 1
1696 Turple Software
5242774191
Informacja o wyborze wykonawcy opracowania modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach I etapu działania 1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. 2016-05-20 załącznik nr 1
1697 GREGSOFT Grzegorz Rynowiecki
521 109 45 03
Informacja o wyborze wykonawcy 2016-05-20 załącznik nr 1
1705 Michał Sagan
7141842124
Odwołanie zapytania ofertowego z dnia 12.05.2016 „Zakup usługi doradczej w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego internacjonalizacji” 2016-05-19 załącznik nr 1
1698 Valio Sp. z o.o.
865-249-80-13
Informacja o wynikach zapytania ofertowego nr 1/2016 z dnia 09.05.2016 r. dotyczącego opracowania Modelu Biznesowego Internacjonalizacji dla firmy Valio Sp. z o. o. 2016-05-20 załącznik nr 1
1701 Telebot Sp. z o.o.
865-248-57-14
Informacja o wynikach zapytania ofertowego nr 1/2016 z dnia 09.05.2016 r. dotyczącego opracowania Modelu Biznesowego Internacjonalizacji dla firmy Telebot Sp. z o. o. 2016-05-20 załącznik nr 1
1703 Łochina Wojciech Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
5372198403
Protokół wyboru wykonawcy MBI w związku z zapytaniem ofertowym nr 01/05/2016 firmy Łochina Wojciech Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 2016-05-20 załącznik nr 1
1704 Górnicza Fabryka Narzędzi Sp. z o.o.
5380002828
Protokół wyboru oferenta związku z zapytaniem ofertowym nr. 1315 na opracowanie MBI dla firmy Górnicza Fabryka Narzędzi sp.z o. o. 2016-05-20 załącznik nr 1
1706 ZREMB POLAND SP. Z O.O.
5372322926
Protokół wyboru oferenta Zremb Poland Sp. z o.o. 2016-05-20 załącznik nr 1
1707 Przedsiębiorstwo „Concept Stal” B&S Lejman Spółka Jawna
5631768374
Informacja o wyborze wykonawcy w ramach zapytania ofertowego dotyczącego realizacji usługi doradczej, w ramach projektu „Zwiększenie aktywności gospodarczej Przedsiębiorstwa 'CONCEPT STAL' B S Lejman Spółka Jawna na rynkach międzynarodowych” 2016-05-19 załącznik nr 1
1708 Marcin Szworak KST Gastro Group
7952400555
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2016-05-20 załącznik nr 1
1709 Centralpak Świerz&Wilk Sp. J.
7132281896
Protokół wyboru wykonawcy MBI w związku z zapytaniem ofertowym nr 01/05/2016 firmy Centralpak Świerz&Wilk Sp. J. 2016-05-20 załącznik nr 1
1710 "AMBITON" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
8133576105
Sprostowanie dotyczące wyboru Wykonawcy 2016-05-20 załącznik nr 1
1711 ZPM HOCHEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
: 9591952204
Ogłoszenie wyboru wykonawcy usługi w zakresie opracowania modelu MBI 2016-05-20 załącznik nr 1
1712 PROTECHNIKA Grzegorz Kowalczyk
8251191987
Ogłoszenie wyboru wykonawcy usługi w zakresie opracowania modelu MBI 2016-05-20 załącznik nr 1
1713 BULL IT Sp. z o.o.
6572908117
Ogłoszenie wyniku postępowania ofertowego 2016-05-27 załącznik nr 1
1714 PROMAX Centrum Komputerowe Agnieszka Kowalczyk
8251727258
Ogłoszenie wyboru wykonawcy usługi w zakresie opracowania modelu MBI 2016-05-20 załącznik nr 1
1717 „Centrum Kooperacji Recyklingu-not for profit system” Sp. z o. o.
9462616585
Ogłoszenie wyboru wykonawcy usługi w zakresie opracowania modelu MBI 2016-05-20 załącznik nr 1
1719 ELPOLOGISTYKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
8661601462
Ogłoszenie wyboru wykonawcy usługi w zakresie opracowania modelu MBI 2016-05-20 załącznik nr 1
1721 EKO-BIOMASA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
6551907621
Ogłoszenie wyboru wykonawcy usługi w zakresie opracowania modelu MBI 2016-05-20 załącznik nr 1
1778 HorizON Business HUB Sp. z o.o.
7773243961
Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego POPW 1.2 2016-05-20 załącznik nr 1
1779 Finea Sp. z o.o. Oddział w Wiślicy
5223006835
Informacja o anulowaniu zapytania ofertowego z 10.05.2016 2016-05-18 załącznik nr 1
1724 ELDRUT S.C.
8711266742
Informacja o wyborze Wykonawcy usługi doradczej 2016-05-20 załącznik nr 1
1725 EUROMAX CENTER GROUP ELŻBIETA MOĆKO
6581369826
informacja o wyborze wykonawcy usługi doradczej 2016-05-20 załącznik nr 1
1726 "WŁÓKNOPOL" PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE MARIA BUGAJSKA
6571508870
informacja o wyborze wykonawcy usługi doradczej 2016-05-20 załącznik nr 1
1730 Quality Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
8513172012
Informacja o wyborze wykonawcy modelu biznesowego internacjonalizacji 2016-05-20 załącznik nr 1
1731 LOVO TELEKONTAKT24
9570952268
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego na projekt „Wsparcie działalności międzynarodowej LOVO TELEKONTAKT24” - przygotowanie Modelu biznesowego internacjonalizacji dla I etapu działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” POPW 2016-05-18 załącznik nr 1
1732 A-Dystrybucja Sp. z o.o.
5252560988
Ogłoszenie wyniku zapytania ofertowego z dnia 12.05.2016 t. w związku z planowanym aplikowaniem o dotację w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP I Etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 - opracowanie nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją Firmy A-Dystrybucja Sp. z o.o. 2016-05-19 załącznik nr 1
1742 Cloud Mobile Media Sp. z o.o.
517-035-91-51
Zamknięcie procedury ofertowej 2016-05-19 załącznik nr 1
1743 Fabryka Nowych Technologii Sp. z o.o.
6572839528
Zamknięcie procedury ofertowej 2016-05-19 załącznik nr 1
1746 Centrum Energetyki i Techniki Sp. z o.o
8513175306
Informacja o wyborze wykonawcy modelu biznesowego Internacjonalizacja 2016-05-20 załącznik nr 1
1749 3TOP Spółka Cywilna
9462629398
Informacja o wyborze wykonawcy modelu biznesowego internacjonalizacji 2016-05-20 załącznik nr 1
1750 ZAKŁADY MEBLOWE "ABJA" ANDRZEJ SZLACHETKA I ARTUR SZLACHETKA SPÓŁKA JAWNA
7171550834
Informacja o wyborze wykonawcy do realizacji projektu pt.: Przygotowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji produktów i firmy Zamawiającego. 2016-05-20 załącznik nr 1
1751 JATECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
7123287422
Informacja o wynikach postępowania ofertowego. 2016-05-20 załącznik nr 1
1752 PIEKARNIA JAN NAKONIECZNY
7160006883
Informacja o wynikach postępowania ofertowego. 2016-05-20 załącznik nr 1
1753 "PROXIM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
9462394050
Informacja o wyborze wykonawcy dla projektu pt.: Przygotowanie modelu biznesowego internacjonalizacji przedsiębiorstwa. 2016-05-20 załącznik nr 1
1754 "PUMAR-1" PUDŁO TADEUSZ, PUDŁO MARIA, PUDŁO GRZEGORZ, PUDŁO MARCIN SPÓŁKA JAWNA
716 16 26 493
Informacja o wyborze wykonawcy - projekt pt.: Realizacja działań doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji przedsiębiorstwa. 2016-05-20 załącznik nr 1
1755 "SZKLANY DOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
7132591160
Informacja o wyborze wykonawcy usługi 2016-05-20 załącznik nr 1
1756 BENDEX Sp. z o.o. Sp. k.
9661983317
„Informacja o wyborze wykonawcy modelu biznesowego” 2016-05-20 załącznik nr 1
1758 GreenVit Sp. z o.o.
7231619950
Wynik postępowania ofertowego na przygotowanie nowego modelu biznesowego firmy GreenVit w ramach projektu "Opracowanie modelu biznesowego firmy GreenVit Sp. z o.o. – Etap I" z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP. 2016-05-20 załącznik nr 1
1760 ENKO LAURA GODEK-MIĄSIK
6572816220
Wyniki zapytania ofertowego nr 1/ENKO/2016: Stworzenie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji dla ENKO LAURA GODEK-MIĄSIK 2016-05-20 załącznik nr 1
1761 Saggitarius Sp. z o.o. Sp. kom.
7123208813
Unieważnienie zapytania ofertowego nr 1/2016 2016-05-23 załącznik nr 1
1762 PPHU IKRA Sp. j.
7161497274
Informacja o wyborze wykonawcy usługi 2016-05-20 załącznik nr 1
1763 Flying Colours Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
6842634085
Wynik wyboru wykonawcy modelu biznesowego internacjonalizacji działalności dla zapytania ofertowego z dnia 11.05.2016 r. 2016-05-23 załącznik nr 1
1764 Systell S.C. ODZIAŁ BIAŁYSTOK ul. Malmeda Icchoka 5
7822371938
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2016-05-23 załącznik nr 1
1768 NEW PATTERN SP. Z O.O. S.K.A
8131005611
Ogłoszenie wyboru wykonawcy usługi w zakresie opracowania modelu biznesowego internacjonalizacji Firmy New Pattern 2016-05-24 załącznik nr 1
1767 RODCANT ROBERT KUCZMA
8131002162
Informacja o wynikach postępowania ofertowego na realizację usług doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach projektu „Opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji działalności przedsiębiorstwa RODCANT ROBERT KUCZMA” 2016-05-24 załącznik nr 1
1765 AL-STAL Sp. z o.o.
8133240500
Ogłoszenie wyboru wykonawcy usługi w zakresie opracowania modelu biznesowego internacjonalizacji AL-STAL Sp. z o.o. 2016-05-23 załącznik nr 1
1766 Reconal Sp. z o.o.
8133196271
Informacja o wynikach postępowania ofertowego na realizację usług doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach projektu „Internacjonalizacja – szansą na rozwój Reconalu Sp. z o. o..” 2016-05-24 załącznik nr 1
1769 ProFive Sp. z o.o. Oddział w Haczowie
5222946275
Wynik wyboru Wykonawcy usług doradczych dla zapytania ofertowego z dnia 10.05.2016 2016-05-18 załącznik nr 1
1770 Mac Int. Sp. z o.o.
5252584894
Informacja o anulowaniu zapytania ofertowego 2016-05-16 załącznik nr 1
1773 EUBRIDGE SP Z O O
6581793205
Wybór wykonawcy 2016-05-19 załącznik nr 1
1775 OUTSOURCING PARTNERS POLSKA SP Z O O
7773231076
Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego POPW 1.2 2016-05-20 załącznik nr 1
1780 New Team Sp. z o.o. Oddział w Rzeszowie
6762457586
Wynik postępowania ofertowego dla realizacji usług doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji działalności 2016-05-18 załącznik nr 1
1781 PIGEON Anna Andruszkiewicz, Edyta Kośko Sp.j.
5423016809
Informacja o wyborze wykonawcy realizacji działań doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji. 2016-05-18 załącznik nr 1
1782 DOMAGO Marek Wasiuk
5441137512
Informacja o wynikach postępowania ofertowego na realizację usług doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach projektu dla firmy DOMAGO Marek Wasiuk 2016-05-18 załącznik nr 1
1783 Pracownia Jackowski Michał
9661401284
Informacja o wynikach postępowania ofertowego na realizację usług doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach projektu dla firmy Pracownia Jackowski Michał 2016-05-18 załącznik nr 1
1784 Inkubator Technologiczny Sp. z o.o.
865-24-62-972
Organizacja jednodniowych eventów skierowanych do środowiska startupowego w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Wschodnia 2016-06-03 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
1785 Pamexpol sp. z o.o.
6581982484
Zapytanie ofertowe na zakup oprogramowania do projektowania i analizy MES 2016-06-01 załącznik nr 1
załącznik nr 2
1788 Cynkownia Radomsko Sp. z o.o.
8322076450
Zapytanie ofertowe w sprawie wykonania wanny chłodniczej 2016-06-03 załącznik nr 1
załącznik nr 2
1804 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
813-00-10-538
Zapewnienie sali bankietowej/barowej wraz z obsługą i aranżacją, usługi gastronomicznej oraz osób prowadzących (trenerów) na potrzeby organizowanych przez RARR wydarzeń startupowych - grupowych spotkań typu barcamp w ramach projektu „Platforma Startowa TechnoparkBiznesHub” 2016-06-09 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
1797 Polska Grupa Pocztowa Innowacje Sp. z o. o.
9452182027
Dostawa 120 szt. terminali chłodniczych 2016-07-11 załącznik nr 1
1798 Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
5242495143
Organizacja warsztatów akceleracji – „Szkoła Startupów” oraz organizacja warsztatów z wystąpień publicznych 2016-06-08 załącznik nr 1
załącznik nr 2
1799 RUTEN SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5223000637
Zapytanie ofertowe nr 1/2016 na zakup i dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia badań dla usługi polegającej na opracowaniu rozwiązania umożliwiającego precyzyjne ustawianie elementów w terenie i na obiektach za pomocą dźwigu w miejscach znajdujących się poza zasięgiem wzroku operatora 2016-06-13 załącznik nr 1
załącznik nr 2
1800 Pamexpol sp. z o.o.
6581982484
Informacja o wyborze wykonawcy - Zapytanie ofertowe na zakup oprogramowania do projektowania i analizy MES 2016-06-01 załącznik nr 1
1803 Bart Zdunek Bartosz
9561641994
protokół 2016-05-12 załącznik nr 1
1805 e-bilans Zbigniew Burchan
8651373255
Informacja o wyniku postępowania 2016-05-19 załącznik nr 1
1806 Lifeline Diag Sp. z o.o.
5482659963
Opracowanie wartości referencyjnych dla zawartości poszczególnych mikro i makroelementów w sierści dla 4 gatunków zwierząt (psów, kotów, koni oraz krów) w oparciu o analizę „wejścia” i „wyjścia” oraz wskazanie zaleceń dietetycznych i suplementacyjnych na wypadek odchylenia wyniku od normy. 2016-06-22 załącznik nr 1
załącznik nr 2
1807 Inkubator Technologiczny Sp. z o.o.
865-24-62-972
Powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania nr ITSTW/PS/ZP/2/2016 pn. „Organizacja jednodniowych eventów skierowanych do środowiska startupowego w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Wschodnia” 2016-06-07 załącznik nr 1
1808 JPEmbedded s.c. Mazan Jan, Filipek Paweł
6762333430
Protokół wyboru wykonawcy do zapytania nr 1792 2016-06-03 załącznik nr 1
1810 Coffee Service Sp. z o.o.
5261342512
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2016-06-02 załącznik nr 1
1814 DAICAR Polska Sp. z o.o.
8133721458
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/2016/2.3.2/POIR z dnia 20.05.2016r. 2016-06-13 załącznik nr 1
1817 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ANDA
5420009967
Informacja o wyborze wykonawcy dotycząca zapytania ofertowego na wybór wykonawcy w zakresie opracowania modelu i strategii biznesowej internacjonalizacji przedsiębiorstwa w ramach I Etapu Działania 1.2 POPW 2016-06-15 załącznik nr 1
1819 JAWAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5661833509
BUDOWA PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO 2016-06-29 załącznik nr 1
załącznik nr 2
1821 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
813-00-10-538
Informacja o wynikach postępowania pn. "Zapewnienie sali bankietowej/barowej wraz z obsługą i aranżacją, usługi gastronomicznej oraz osób prowadzących (trenerów) na potrzeby organizowanych przez RARR wydarzeń startupowych - grupowych spotkań typu barcamp w ramach projektu „Platforma Startowa TechnoparkBiznesHub"" 2016-06-16 załącznik nr 1
1823 P.P.H.U. Polipack Spółka Jawna I. Więckowska i K. Kolmetz
5880000407
Pakowanie Perfect Pack - 1 szt 2016-06-27 załącznik nr 1
1824 Fibrain Sp. z o.o.
8130336808
Dostawa przewijarki do kabli 2016-06-27 załącznik nr 1
1825 Fibrain Sp. z o.o.
8130336808
Dostawa narzędzi do wytłaczania kabli 2016-06-27 załącznik nr 1
załącznik nr 2
1830 Formes Sp. z o.o.
5130111367
Informacja o wyborze wykonawcy dotycząca zapytania ofertowego z dnia 03.06.2016 r. dotyczącego opracowania międzynarodowego zgłoszenia patentowego PCT i przeprowadzenie procedury uzyskania patentu na wynalazek w ramach Działania POIR 2.3.4. 2016-06-20 załącznik nr 1
1832 Zgrzewarka laboratoryjna typu HOT TACK
532-204-90-03
Zgrzewarka laboratoryjna typu HOT TACK 2016-07-05 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
1833 Urządzenie do badania wzdłużnej i poprzecznej wytrzymałości folii oraz poślizgu
532-204-90-03
Urządzenie do badania wzdłużnej i poprzecznej wytrzymałości folii oraz poślizgu 2016-07-05 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
1835 P.P.H. CARINA S.C.
8621439877
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYBÓR WYKONAWCY W ZAKRESIE OPRACOWANIA MODELU I STRATEGII BIZNESOWEJ INTERNACJONALIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA W RAMACH I ETAPU DZIAŁANIA 1.2 POPW 2016-06-23 załącznik nr 1
1836 Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
5242495143
Dystrybucja materiałów promocyjnych w sieci AIP 2016-06-29 załącznik nr 1
załącznik nr 2
1837 KMC-Services Sp. z o.o.
677-21-97-307
Opracowanie innowacyjnego systemu informatycznego WMS (Warehouse Management System) KMC-Services 2016-07-06 załącznik nr 1
załącznik nr 2
1838 Lifeline Diag Sp. z o.o.
5482659963
Komunikat do postępowania ofertowego nr 1/2016 - sprostowanie zapytania ofertowego (ID ogłoszenia: 1806) oraz wydłużenie terminu na składanie ofert 2016-06-30 załącznik nr 1
załącznik nr 2
1840 ISTRAIL Sp. z o.o.
466-028-22-31
Zakup usługi od jednostki naukowej 2016-06-30 załącznik nr 1
załącznik nr 2
1844 Color Press Art sp. z o.o.
9591944848
maszyna drukująca 2016-08-04 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
1846 MR DELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
6040171024
Informacja o wyborze wykonawcy na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach Programu „Poddziałanie 2.3.2 POIR Bony na innowacje dla MŚP” związanej z opracowaniem „Innowacyjnego siłownika do napędu klap przeciwpożarowych w kanałach wentylacyjnych” 2016-06-27 załącznik nr 1
1847 FIBRAIN Sp. z o. o.
8130336808
Dostawa urządzeń badawczych 2016-07-11 załącznik nr 1
1849 ZAKŁADY SPOŻYWCZE „BONA” sp. z o.o.
7180027463
Opracowanie dla firmy ZS „BONA” receptury nowej gamy produktów ekologicznych (majonezy, sosy majonezowe, sosy warzywne i warzywno-owocowe, sosy pomidorowe, ketchup, musztarda) wraz z zaprojektowaniem linii technologicznej. 2016-07-08 załącznik nr 1
1852 Firma Produkcyjno-Handlowa "PAULA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Łódzka 145 A, 62-800 Kalisz
6182093096
Świadczenie usług zawodowego pełnomocnictwa w celu przeprowadzenia procedury prowadzącej do uzyskania ochrony patentowej wraz z przygotowaniem niezbędnych tłumaczeń. 2016-07-06 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
1855 JAWAR Sp. z o.o.
5661833509
Komunikat do zapytania ofertowego dotyczącego Budowy Przyłącza Energetycznego z dnia 15.06.2016 r. - wydłużenie terminu na składanie ofert (ID1819) 2016-07-04 załącznik nr 1
załącznik nr 2
1856 Formeds sp. z o.o.
7811894087
Opracowanie innowacyjnych produktów wspomagających utrzymanie wysokiego poziomu energii, przewodnictwa nerwowego oraz wspomagających działanie układu odpornościowego. 2016-07-07 załącznik nr 1
1857 Senala Sp. z o.o. Sp. k.
9542757508
Informacja o wyniku postępowania ofertowego z dnia 10.06.2016r. 2016-06-30 załącznik nr 1
1858 Krzysztof Patla
8191527224
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 13.06.2016 w projekcie w konkursie RPMP.01.02.03-IP.01-12-031/16 wybrana została oferta Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 2017-08-31
1859 Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego „AGASTYL” Spółka Jawna Dorota Bożena Zrajkowska, Jerzy Roman Jędrowicz
8481594393
Wybór wykonawcy na wyposażenie hali magazynowo - produkcyjnej w środki trwałe dla Części I, Część II, Części III 2016-03-22 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
1866 GT 1000 Sp. z o.o.
7151936588
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie usług badawczo-rozwojowych polegających na opracowaniu prozdrowotnych zabiegów leczniczych na bazie ekologicznych surowców naturalnych (roślinnych) 2016-07-29 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
1867 ISTRAIL Sp. z o.o.
466-028-22-31
Informacja o wyniku postępowania ofertowego na zakup usługi od jednostki naukowej 2016-07-01 załącznik nr 1
1870 Produkcyjno-Handlowo-Usługowa "BUD-AL"
8711569448
Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie parametrów, norm i sposobu zastosowania korka do optymalizacji uszczelnienia środkowych pustych komór w oknach aluminiowych oraz w strefie krawędzi szyby. 2016-07-29 załącznik nr 1
załącznik nr 2
1871 Lifeline Diag Sp. z o.o.
5482659963
Informacja o zamknięciu postępowania ofertowego bez wyłonienia Wykonawcy (dot. postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w formie zapytania ofertowego nr 1/2016) 2016-07-01 załącznik nr 1
1874 "CAMSAT" Gralak Przemysław
9531937738
Usługa polegająca na opracowaniu oraz wykonaniu zestawu prototypów przemienników sygnałów HD 2016-07-12 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
1880 iNetServis Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna
813-35-73-779
Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawcy usługi, mającej na celu opracowanie nowej usługi dla firmy INETSERVIS SP. Z O.O. S. K. A , w ramach projektu „NOWOCZESNY KONTROLING INETSERVIS SP. Z O.O. S. K. A.” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP 2016-07-12 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
1877 Agencja Reklamowa "START" Ireneusz Wytkowski
5540081513
zakup usługi badawczej dotyczącej opracowania udoskonalonego produktu w postaci reklamy outdorowej z funkcją dynamicznego oświetlenia krawędzi zewnętrznych wraz z systemem wytwarzania i magazynowania energii i możliwością zdalnej konfiguracji 2016-07-13 załącznik nr 1
załącznik nr 2
1878 Firma Usługowa 4M Mieczysław Irek
6841124927
Zapytanie ofertowe na zakup usług w zakresie opracowania i przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej wzoru przemysłowego w Unii Europejskiej. 2016-07-14 załącznik nr 1
1879 Firma Usługowa 4M Mieczysław Irek
6841124927
Zapytanie ofertowe na zakup usług w zakresie opracowania i przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej wzoru przemysłowego w Stanach Zjednoczonych. 2016-07-14 załącznik nr 1
1881 iNetServis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
813-34-04-918
Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawcy usługi mającej na celu opracowanie nowej usługi dla firmy INETSERVIS SP. Z O.O., w ramach projektu „INNOWACYJNA USŁUGA ANONIMIZACJI DANYCH - INETSERVIS SP. Z O.O.” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP 2016-07-12 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
1885 PIXEL sp. z o.o.
9670964503
Opracowanie koncepcji, zaprojektowanie i wykonanie prototypów urządzenia informacyjnego przeznaczonego do dystrybucji informacji turystycznej z wykorzystaniem komunikacji wifi i smartfonów zainteresowanych użytkowników 2016-07-22 załącznik nr 1
1886 Viability sp. z o.o.
5213679828
Opracowanie wielopunktowego systemu Analizy Stanu Technicznego Konstrukcji, umożliwiającego prowadzenie ciągłego pomiaru właściwości fizycznych budowli a w szczególności oddziaływań placu budowy na stan techniczny nadzorowanych konstrukcji. 2016-07-15 załącznik nr 1
1887 Zamet Zabielski sp. j.
7742933860
wykonanie usługi badawczo-rozwojowej 2016-07-13 załącznik nr 1
1888 Media-Tech Polska sp. z o.o.
1132330924
wykonanie usługi badawczo-rozwojowej 2016-07-14 załącznik nr 1
1889 Budowa Przyłącza Energetycznego
5661833509
Komunikat do zapytania ofertowego dotyczącego Budowy Przyłącza Energetycznego z dnia 15.06.2016 r. (ID1819) - WYBÓR WYKONAWCY 2016-07-04 załącznik nr 1
1890 JAWAR Sp. z o.o.
5661833509
Komunikat do zapytania ofertowego dotyczącego Budowy Przyłącza Energetycznego z dnia 15.06.2016 r. (ID1819) - WYBÓR WYKONAWCY 2016-07-04 załącznik nr 1
1891 Lifeline Diag Sp. z o.o.
5482659963
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawcy usługi w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR- Bony na innowacje dla MŚP- opracowanie wartości referencyjnych dla zawartości mikroelementów, makroelementów i pierwiastków toksycznych w sierści dla 3 gatunków zwierząt (psów, kotów oraz koni) w oparciu o analizę „wejścia” i „wyjścia” oraz wskazanie zaleceń dietetycznych na wypadek odchylenia wyniku od normy 2016-07-25 załącznik nr 1
załącznik nr 2
1893 Creative Loop Krystian Duława
548-229-34-91
Innowacyjny, mechaniczny napęd wirnika wentylatora, w szczególności do okapu kuchennego lub innego systemu wentylacyjnego. 2016-07-20 załącznik nr 1
1894 FIBRAIN Sp. z o. o.
8130336808
Dostawa czcionek do drukarki M&S (2 komplety) 2016-07-22 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
1896 Hellfeier Sp. z o.o.
PL9542254368
Podwieszone urządzenie transportowe zasilane energią elektryczną przeznaczone do pracy w strefach zagrożonych atmosferą wybuchową. 2016-07-21 załącznik nr 1
1898 STILL LIFE PIOTR STEFAŃSKI
113-152-01-20
Optymalizacja ewolucyjnej fotografii cyfrowej w rozszerzonej przestrzeni barw 2016-07-15 załącznik nr 1
1901 EMT-SYSTEMS Sp. z o.o.
6342741010
ZAKOŃCZENIE PROCEDURY WYBORU DOSTAWCY USŁUGI PROINNOWACYJNEJ DOTYCZĄCEJ USŁUG DORADCZYCH W ZAKRESIE INNOWACJI ORAZ USŁUG WSPARCIA INNOWACJI W CELU WDROŻENIA INNOWACYJNYCH USŁUG SZKOLENIOWYCH W FIRMIE EMT-SYSTEMS SP. Z O.O. Z GLIWIC 2016-03-11 załącznik nr 1
1904 EKOLOGISTYKA SP. Z O.O.
5961630992
Opracowanie formuł oraz technologii produkcji nawozów na bazie kredy jeziornej, wzbogacanej składnikami poprawiającymi wartość nawozową 2016-07-18 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
1910 SCOOCASE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk
5833195579
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:Proinnowacyjne usługi doradcze, które będą stymulować proces wdrażania innowacji w postaci technologii dla jezdnej walizki podręcznej, zasilanej akumulatorem i napędzanej silnikiem elektrycznym. Podstawowe założenia to waga, wygoda obsługi, zgodność z normami bezpieczeństwa, zasięg, design i cena. 2016-03-17 załącznik nr 1
1914 AGNIESZKA SZYMAŃSKA-KACZYŃSKA „AS” P.H.P.U., Chumiętki 4, 63-840 Krobia. NIP: 6961004195
6961004195
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Proinnowacyjne usługi doradcze, które będą stymulować proces wdrażania innowacji w postaci technologii dla sterownika temperatury wraz z odbiornikiem zawierającego innowacyjny moduł optymalizacji krzywej grzania zapewniającego komfort oraz oszczędność energii. Sterownik będzie regulował temperaturę we wszelkiego rodzaju urządzeniach grzewczych i klimatyzacyjnych. Musi wyróżniać się designem i łatwością obsługi. 2016-03-17 załącznik nr 1
1918 Zylia Sp. z o.o., ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań
5252380826
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Proinnowacyjne usługi doradcze, które będą stymulować proces wdrażania innowacji w postaci technologii dla mikrofonu 360 stopni, który będzie pozwalał na selektywne nagrywanie kilku źródeł dźwięku, w szczególności przez zespoły muzyczne, które wykorzystują różne instrumenty (gitara, skrzypce, perkusja, trąbka + wokal) oraz odtworzenie nagrania danego instrumentu bez odtwarzania pozostałych dźwięków, w celu doskonalenia umiejętności muzyka 2016-03-17 załącznik nr 1
1917 Bolee Sp. z o.o. ul. Świerzawska 1/201 60-321 Poznań
7792422831
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Proinnowacyjne usługi doradcze, które będą stymulować proces wdrażania innowacji w postaci technologii dla bagażników dachowych wyposażonych w innowacyjny system pozyskiwania energii kinetycznej z otoczenia i wykorzystywania jej do zasilania systemu sensorów mechaniczno – aplikacyjnych. 2016-03-17
1920 OFL Tomasz Olechowski
6112226238
zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej w ramach wyboru Wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój działania 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.2. „Bony na innowacje dla MŚP”, dokonywanego przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, polegającej na opracowaniu przez jednostkę naukową formulacji i technologii wytwarzania nowej linii produktów kosmetycznych 2016-07-22 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
1921 SCANTEK Sp. z o.o.
9570879784
Przeprowadzenie prac B+R zmierzających do opracowania projektu nowoczesnej samowystarczalnej energetycznie jednostki pływającej w celu wzrostu konkurencyjności usługi monitoringu zbiorników wodnych. 2016-07-25 załącznik nr 1
1922 APR Sp. z o.o.
634-280-57-96
Opracowanie, z udziałem użytkowników testowych, programu rehabilitacyjnego ćwiczeń ruchowych w zakresie koślawości kolan 2016-07-20 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
załącznik nr 9
załącznik nr 10
załącznik nr 11
załącznik nr 12
załącznik nr 13
2011 DOMIX WWW DOBREOKNA NET
9532406782
Przedłużone zapytanie ofertowe do dnia 27.07.2016 r., Badania i opracowanie gotowego do wdrożenia produktu w postaci kształtek termo i hydro izolacyjnych dla izolacji pomiędzy fundamentami a ścianami nośnymi 2016-07-27 załącznik nr 1
1923 Ecogito sp. z o.o.
5482663723
"Stworzenie i przetestowanie programu ćwiczeń rehabilitacji niwelujących ból kręgosłupa lędźwiowego". W ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 2016-07-20 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
załącznik nr 9
załącznik nr 10
załącznik nr 11
załącznik nr 12
załącznik nr 13
1927 Ediom Sp. z o.o.
9662104602
Zaprojektowanie i realizacja systemu pozwalającego na automatyczne pozyskiwanie, przechowywanie i rozpoznawanie cech istniejących produktów medycznych z dostępnych tekstowych źródeł opisujących własności tych produktów 2016-07-21 załącznik nr 1
1928 "CAMSAT" Gralak Przemysław
9531937738
Informacja o rozpatrzeniu postępowania w sprawie wyboru wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu oraz wykonaniu zestawu prototypów przemienników elektronicznych, które przekonwertują sygnał obrazu z różnych standardów telewizyjnych na sygnał w standardzie analog HD i odwrotnie 2016-07-13 załącznik nr 1
1929 VestaEco COMPOSITES Sp. z o.o.
5711714506
Opracowanie optymalnego zestawu cech technicznych, użytkowych i estetycznych dla biokompozytu z włókien lignocelulozy i celulozy pod kątem wprowadzenia go na rynek - Informacja o wyniku postępowania 2016-06-27 załącznik nr 1
1932 Ośrodek Pomiarów i Automatyki Przemysłu Węglowego SA
648-10-10-712
Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie usługi w ramach projektu pt. „Hybrydowy zasobnik energii elektrycznej dla lokalnych źródeł zasilania rezerwowego”, planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP. 2016-07-28 załącznik nr 1
załącznik nr 2
1935 Beniamin Sp. z o.o. s.k.
5540388884
Opracowanie przez jednostkę naukową technologii i sposobu synchronizacji przeglądarek internetowych 2016-07-22 załącznik nr 1
1936 Wojciech Jędrzejewski Tisoft
5560002089
Opracowanie technologii komunikacji i rejestracji produktów umożliwiającej sprawdzenie poziomu zapełnienia regału określonymi towarami 2016-07-22 załącznik nr 1
1937 DOMIX WWW DOBREOKNA NET M RÓŻYCKI SPÓŁKA JAWNA
9532406782
Badania i opracowanie gotowego do wdrożenia produktu w postaci kształtek termo i hydro izolacyjnych dla izolacji pomiędzy fundamentami a ścianami nośnymi 2016-07-22 załącznik nr 1
1938 Sol-Hurt
5540159385
Zamówienia na opracowanie przez jednostkę naukową innowacyjnego systemu służącemu zarządzaniu przedsiębiorstwem zajmującym się gospodarowaniem surowcami wtórnymi (skup, składowanie, sprzedaż), a w perspektywie również recyklingiem. 2016-07-22 załącznik nr 1
1939 EUGENIUS Sp. z o.o.
7822558890
zapytanie ofertowe-EUGENIUS-1-2016-BON- 2016-07-23 załącznik nr 1
1941 Bumerang Sp. z o.o.
6351019784
Przedmiotem zamówienia jest "Opracowanie programu rehabilitacji ruchowej usuwającego ból kręgosłupa szyjnego wraz z testowaniem z udziałem użytkowników testowych" 2016-07-21 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
załącznik nr 9
załącznik nr 10
załącznik nr 11
załącznik nr 12
załącznik nr 13
1942 Agencja Reklamowa "START" Ireneusz Wytkowski
5540081513
Informacja o wyniku postępowania o udzielenia zamówienia w trybie zasady konkurencyjności -zapytanie ofertowe nr 1/2016 2016-07-14 załącznik nr 1
1943 FLUKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
6842623029
Zaprojektowanie i wykonanie kompletnego zakładu do regeneracji olejów przepracowanych 2016-08-24 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
1947 FIBRAIN Sp. z o. o.
8130336808
Dostawa komory klimatycznej 2016-07-27 załącznik nr 1
1948 FIBRAIN Sp. z o. o.
8130336808
Dostawa sprzętu wykorzystywanego przy produkcji kabli 2016-07-28 załącznik nr 1
1952 Przystań Wodna Wypożyczalnia Grzegorz Turzyński 83-406 Wąglikowice, ul. Wdzydze 34
5911229626
dotyczące wyboru Wykonawcy opracowania nowego produktu (usługi) w ramach projektu „Zeroemisyjny motorowy transport wodny śródlądowy”, który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” 2016-07-26 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
1955 Warzocha Justyna P.P.H.U. "CALTI"
8141456918
Opracowanie projektu wzorniczego systemu mebli dziecięcych 2016-07-27 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
1957 FIBRAIN Sp. z o. o.
8130336808
Dostawa urządzenia do badania wytrzymałości mechanicznej FRP i włókien wzmacniających z wyposażeniem 2016-07-29 załącznik nr 1
1960 Polybet Sp. z o.o.
8121915487
Pierścień RTM 2016-07-26 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
1962 EKOINBUD Sp. z o.o.
583 29 41 945
Zapytanie ofertowe na opracowanie inteligentnego, energooszczędnego budynku ze zdrowym mikroklimatem 2016-07-27 załącznik nr 1
1965 ENERBIO SP. Z O.O.
593-254-62-66
Zapytanie ofertowe na wykonanie usług badawczych na potrzeby projektu firmy ENERBIO Sp. z o.o. 2016-07-27 załącznik nr 1
1968 Infortex Sp. z o.o.
5422685307
Zaprojektowanie i realizacja systemu pozwalającego na automatyczne pozyskiwanie, przechowywanie i rozpoznawanie cech istniejących produktów medycznych z dostępnych tekstowych źródeł opisujących własności tych produktów 2016-07-27 załącznik nr 1
1969 Gambit Lubawka sp. z o.o.
6141524783
Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania nowego produktu - kompensatora gumowego w klasie ciśnieniowej 25 bar. 2016-07-26 załącznik nr 1
załącznik nr 2
1971 Pro-flex S.A.
1181863336
Informacja o wyborze dostawcy maszyny drukującej_zapytanie nr 3/2016/3.2.1POIR 2016-07-20 załącznik nr 1
1972 FIBRAIN Sp. z o. o.
8130336808
Bduowa systemu transportu granulatu 2016-08-03
1973 ENERBIO SP. Z O.O.
593-254-62-66
Zmiana zapytania ofertowego na wykonanie usług badawczych na potrzeby projektu firmy ENERBIO Sp. z o.o. (do nr poz. 1965, zmiany zaznaczono kolorem czerwonym) 2016-07-27 załącznik nr 1
1974 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Łężyk" Zygmunt Łężyk
5930201505
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi badawczej w ramach projektu "Opracowanie technologii przetwarzania wstępnego odpadów spożywczych" (zmiana treści zapytania do poz. nr 1964, wydłużenie terminu składania ofert do godz. 15) 2016-07-27 załącznik nr 1
1982 POWER-TECH Janusz Marcin Ejma
7651341734
Usługa badawczo-rozwojowa polegająca na opracowaniu koncepcji innowacyjnych napędów liniowych z wykorzystaniem nowych materiałów elektrotechnicznych, przeznaczonych do wypalarek laserowych do obróbki metalu. 2016-07-28 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
1983 ZOTMiS Marzenna Czarska - Sawicka
967-031-94-35
Opracowanie składu jakościowego i ilościowego oraz technologii produkcji prozdrowotnych produktów spożywczych w proszku. 2016-07-28 załącznik nr 1
1976 Ford Magdalena Sołtysiak
554-132-63-88
Opracowanie urządzenia elektronicznego, kontrolno - sygnalizującego "Turbo - check", przy założeniu pro - środowiskowego charakteru projektu 2016-07-28 załącznik nr 1
1984 Ekoinbud Sp. z o.o.
583 29 41 945
Zmiana zapytania ofertowego nr.1962 "Zapytanie ofertowe na opracowanie inteligentnego, energooszczędnego budynku ze zdrowym mikroklimatem" 2016-07-27 załącznik nr 1
1986 BIO.MORPH Sp. z o.o.
1132782744
Zapytania ofertowe na przeprowadzenie części prac badawczych na zasadach podwykonawstwa w projekcie B+R pt. „Opracowanie innowacyjnego systemu do prowadzenia diagnostyki i wspierania fizjoterapii dysfunkcji kręgosłupa, wykorzystującego metodę Dynamicznej Korekcji Kręgosłupa i Posturalnej Reedukacji Mięśniowo-Nerwowej”. 1.1) Analiza norm prawno-technicznych. 1.2.1) Analiza technologii pomiarowych dla stanowiska rehabilitacyjnego. 1.2.2) Analiza technologii pomiaru parametrów fizjologicznych. 1.3.1) Analiza technologii podsystemu diagnostycznego. 1.3.2) Analiza technologii systemu wbudowanego. 1.3.3) Analiza technologii podsystemu bazodanowego. 2016-07-27 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
1988 Globalnet Promotion Maciej Strzelinski
2220675592
Informacja o wyborze jednostki naukowej w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 06.07.2016 dotyczącym opracowania narzędzia w postaci gier do badania naturalnych talentów dzieci w wieku 3-9 lat oraz optymalizacji czasu spędzanego przez dzieci na zajęcia dodatkowe 2016-07-28 załącznik nr 1
2010 Podkarpacka Izba Gospodarcza
6840019826
W związku z zamiarem uczestnictwa w Programie Operacyjnym Inteligent Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP Podkarpacka Izba Gospodarcza ogłasza konkurs ofert na realizację usługi badawczo – rozwojowej polegającej na opracowaniu systemu do monitorowania oraz zliczania ilości turystów w danym punkcie trasy turystycznej, a także prezentacji użytkownikom końcowym wyników w czasie rzeczywistym, za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej. 2016-07-29 załącznik nr 1
załącznik nr 2
2030 COMPRE Wojciech Rutowski
956-228-28-01
Zapytanie ofertowe w ramach PO IR 2.3.2 "Bony na innowacje dla MŚP" dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi pt. "Przeprowadzenie badań związanych z opracowaniem nowego innowacyjnego zamka elektronicznego na monety obsługiwanego zdalnie z użyciem urządzeń mobilnych" 2016-07-30 załącznik nr 1
2047 QVISTORP SPÓŁKA AKCYJNA
8513196751
Wykonanie prac B+R w zakresie systemu wsparcia procesu planowania i zarządzania portfelem zamierzeń badawczo-rozwojowych z wykorzystaniem modeli opcji realnych oraz drzew decyzyjnych w przedsiębiorstwach przemysłowych. 2016-08-03 załącznik nr 1
2045 DĄBROWSKI DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KOLBUD"
9481937037
Informacja w zakresie wyboru wykonawcy usługi opracowania układu sterowania napędu rogatkowego z wysokowydajnym niskoobrotowym silnikiem BLDC. 2016-08-03 załącznik nr 1
1993 Admet Sp. o.o.
1251356551
Innowacyjne i precyzyjne metody utraty spójności różnorodnych materiałów z zastosowaniem technologii laserowych z wysokociśnieniowym układem dostarczania gazu roboczego 2016-07-29 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
1996 Pro-flex S.A.
1181863336
Informacja o wyborze dostawcy w ramach zapytania nr 2/2016/3.2.1.POIR 2016-07-21 załącznik nr 1
1998 EUGENIUS Sp. z o.o.
7822558890
Zapytanie ofertowe EUGENIUS/1/2016/bon 2016-07-28 załącznik nr 1
2000 Pulmo Sp. z o.o.
5242770885
Zastosowanie laseroterapii MLS jako metody uzupełniającej w poprawie standardu życia pacjentów z cukrzycą typu II i stłuszczeniem wątroby 2016-07-29 załącznik nr 1
załącznik nr 2
2002 Krzysztof Patla
8191527224
Opracowania nowej usługi w ramach projektu pn. Modelowanie i symulowanie dynamizmu detalu spożywczego. 2016-07-29 załącznik nr 1
2004 "FERRO - TERM" Sp. z o.o.
7281401621
informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego - 1875 2016-07-14 załącznik nr 1
2005 KUDAX Jakub Szajnar
685-21-34-102
Realizacja usługi badawczo – rozwojowej polegającej na opracowaniu systemu analizy ruchu obiektów (rozwiązania z dziedziny RTLS). 2016-07-29 załącznik nr 1
załącznik nr 2
2008 Pro-flex S.A.
1181863336
Informacja o wyborze dostawcy maszyny do cięcia (bobiniarki) w ramach zapytania nr 4/2016/3.2.1.POIR 2016-07-20 załącznik nr 1
2009 Pro-flex S.A.
1181863336
Informacja o wyborze dostawcy stacji kompresorowej w ramach zapytania nr 5/2016/3.2.1POIR 2016-07-15 załącznik nr 1
2033 P.P.H.U. Polipack Spółka Jawna I. Więckowska i K. Kolmetz
5880000407
Informacja o wynikach postępowania dotyczącego Pakowania Perfect Pack - 1 szt 2016-06-27 załącznik nr 1
2048 GEORES Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Targowa 3
813-03-33-566
Informacja o wyniku postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym z dnia 04.07.2016 2016-07-27 załącznik nr 1
2018 SEEDiA Sp. z o.o.
6762510412
Zakup usługi badawczo-rozwojowej w zakresie elektroniki sterującej do małej architektury zasilanej energią solarną 2016-07-29 załącznik nr 1
2014 MASTERPRESS S.A.
739-18-01-250
protokół wyboru konkursu ofert oprogramowanie do zarządzania technologią 2016-07-19 załącznik nr 1
2015 SZERETON Beata Paszek
6381575774
Usługa polegajaca na opracowaniu innowacyjnej metody rozmnażania sześciu odmian roślin w warunkach kultur in vitro 2016-08-10 załącznik nr 1
2017 Artur Szwamberg „ASBERG”
7531988545
Opracowanie projektu wzorniczego oraz aplikacji towarzyszącej dla nowej linii mebli o konstrukcji skrzyniowej i skrzyniowo- szkieletowej 2016-07-29 załącznik nr 1
2020 NEW ENTERTAINMENT Tomasz Pająkowski ul. Beskidzka 1/49, 85-166 Bydgoszcz NIP: 9532449780 REGON: 340827087
9532449780
„PubQuiz – interaktywna, społecznościowa aplikacja mobilna jako nowa usługa obejmująca formę gry quizowej ”, 2016-07-30 załącznik nr 1
załącznik nr 2
2021 Tadeusz Moskała PPTU STOLMOS Jasienica 546, 43-385 Jasienica
9371665276
Opracowanie projektu wzorniczego dla nowych linii mebli zbudowanych na bazie konstrukcji sklejkowej-profilowej gięto-klejonej z docelowym przeznaczeniem dla grupy seniorów 65+ wraz z innowacją marketingową 2016-07-29 załącznik nr 1
2023 Przystań Wodna Wypożyczalnia Grzegorz Turzyński
5911229626
zapytanie dotyczące wyboru Wykonawcy opracowania nowego produktu (usługi) w ramach projektu „Pasażerski transport wodny śródlądowy klasy VIP z wykorzystaniem energii pozyskanej z wiatru oraz rekuperacji hydroenergetycznej”, który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” 2016-07-29 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
2025 ART3D Technology
5170361260
Opracowanie innowacyjnego w skali kraju ekstraktu przeznaczonego do wytwarzania bezpiecznych w stosowaniu kosmetyków ekologicznych, organicznych i naturalnych wraz z opracowaniem wraz z towarzyszącą innowacją nietechnologiczną. 2016-07-30 załącznik nr 1
2026 HorizON Business Hub Sp. z o.o
7811750796
Opracowanie i stworzenie prototypu urządzenia do wykrywania wad układu optycznego wraz z narzędziem diagnostycznym 2016-07-30 załącznik nr 1
2028 Adaptive Lubricants Solutions Sp. z o.o.
6912515091
Opracowaniu nanododatku do oleju T400 z przeznaczeniem do ciągarni drutów stalowych oraz do oleju Delvac, Mobil1 lub pokrewnego ze specyfikacją SAE 15W40 z przeznaczeniem do silników i skrzyni biegów pojazdów o dużym obciążeniu mechanicznym np. ciężarówki, maszyny rolnicze i budowlane. Opracowanie metody ekstrakcji nanoproszków miedzi i siarczków miedzi w mediach olejowych 2016-07-30 załącznik nr 1
2029 TaskBook Małgorzata Szymańska
9561851987
Zapytanie ofertowe w ramach PO IR 2.3.2 "Bony na innowacje dla MŚP" dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi pt. "Przeprowadzenie badań związanych z opracowaniem innowacyjnej aplikacji mobilnej służącej poprawie bezpieczeństwa kierowców". 2016-07-30 załącznik nr 1
2049 Ecogito sp. z o.o.
5482663723
Informacja o wyborze Wykonawcy 2016-07-21 załącznik nr 1
2037 CORTEC sp. z o. o.
5242775150
Rozszerzenie ochrony poza granicami RP wynalazku nr P.413758 pt. „Sposób czyszczenia przestrzeni międzydennej i/lub międzyściennej zbiornika magazynowego” - zgłoszenie w trybie EPO. 2016-08-01 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
załącznik nr 9
2041 BIOX Sp. z o.o.
7831685240
Informacja o wyborze wykonawcy BIOX Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzono postępowania wyboru wykonawcy dla przedmiotu zamówienia: usługa badawczo-rozwojowa dotycząca opracowania nawozu płynnego z pofermentu (data upublicznienia zapytania 14.07.2016 r., termin składania ofert minął 25.07.2016 r.) wyłoniony został: Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28 60-637 Poznań który w przypadku pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie i podpisania umowy z PARP, świadczyć będzie usługi w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i działania 2.3.2 Bony na innowacje w MŚP. 2016-07-26
2042 Lifeline Diag Sp. z o.o.
5482659963
Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia - zapytanie ofertowe nr 2/2016 2016-07-26 załącznik nr 1
2043 CORTEC sp. z o. o.
5242775150
Dotyczy oczywistej omyłki w opublikowanym w dniu 25/07/2016 roku zapytaniu ofertowym o nazwie: Rozszerzenie ochrony poza granicami RP wynalazku nr P.413758 pt. „Sposób czyszczenia przestrzeni międzydennej i/lub międzyściennej zbiornika magazynowego” - zgłoszenie w trybie EPO. W zapytaniu ofertowym w "Opisie przedmiotu zamówienia" poprawiono datę dokonanego przez spółkę zgłoszenia w procedurze krajowej przed Urzędem Patentowym RP ( UPRP) z dnia 31.07.2015 na dnia 31.08.2015r. Wprowadzoną zmianę oznaczono w zapytaniu kolorem żółtym. Zmiana w zapytaniu ofertowym nie wpływa na zakres i oczekiwany termin realizacji zamówienia, dlatego też termin składania zapytania ofertowego nie ulega wydłużeniu. Oferty należy składać do 1 sierpnia 2016 roku. 2016-08-01 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
2044 MARCOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnowie
8730006344
Informacja o wyniku postępowania 2016-07-25 załącznik nr 1
2046 SWBS Rachunkowość Sp. z o.o.
1181625246
Informacja o wyniku postępowania 2016-08-02 załącznik nr 1
2050 Bumerang Sp. z o.o.
6351019784
Powiadomienie o wyborze Wykonawcy dotyczące przedmiotu zamówienia: "Opracowanie programu rehabilitacji ruchowej usuwającego ból kręgosłupa szyjnego wraz z testowaniem z udziałem użytkowników testowych". 2016-07-22 załącznik nr 1
2051 APR Sp. z o.o.
634-280-57-96
Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego na wybór Wykonawcy zamówienia pod nazwą „Opracowanie, z udziałem użytkowników testowych, programu rehabilitacyjnego ćwiczeń ruchowych w zakresie koślawości kolan” 2016-07-21 załącznik nr 1
2052 Warzocha Justyna P.P.H.U. "CALTI"
8141456918
Informacja o wyborze Wykonawcy 2016-07-28 załącznik nr 1
2053 OFL Tomasz Olechowski
6112226238
Wydłużenie terminu składania ofert związanych z zapytaniem ofertowym z dnia 12.07.216 dotyczącym wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej w ramach wyboru Wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój działania 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.2. „Bony na innowacje dla MŚP” 2016-08-31 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
2055 UDICO SP. Z O. O.
6842639243
INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2.3.2/POIR/2016 Z DNIA 20.07.2016 r. 2016-07-28 załącznik nr 1
2056 TRADEPOL SP. Z O.O.
6762462073
Opracowanie produktu gotowego w postaci granulatu polimeru przeznaczonego do dalszego wytłaczania lub wtryskiwania oraz tlenku glinu i aluminium 2016-08-08 załącznik nr 1
załącznik nr 2
2057 PHU KONAR STASIEŁUK WOJCIECH
545-000-12-26
Informacja o anulowaniu zapytania ofertowego 2016-07-29 załącznik nr 1
2058 Tsunami Sp. z o. o.
9462647120
Opracowanie klastra mikroserwerów ARM firmy Tsunami Sp. z o.o. 2016-08-04 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
2059 DPB Finance Sp. z o.o. SKA
5252573086
Opracowanie oprogramowania do zarządzania układami serwerów ARM 2016-08-04 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
2060 OMICOM Sp. z o.o.
6842639579
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 1/2.3.2/POIR/2016 z 19.07.2016 2016-07-28 załącznik nr 1
2062 IBLISCY Sp. z o.o. u..Rzeszowska 65 39-200 Dębica
8722412302
„Innowacyjny system geo-lokalizacji miejsc pochówku (ISGMP)” – opracowanie technologii i usługi” 2016-08-04 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
2063 MODYFIKACJA ZAPYTANIA_Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie usługi w ramach projektu pt. „Hybrydowy zasobnik energii elektrycznej dla lokalnych źródeł zasilania rezerwowego”, planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.
648-10-10-712
MODYFIKACJA ZAPYTANIA_Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie usługi w ramach projektu pt. „Hybrydowy zasobnik energii elektrycznej dla lokalnych źródeł zasilania rezerwowego”, planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP. 2016-08-16 załącznik nr 1
załącznik nr 2
2064 Global Premium Sp. z o.o.
7831690494
Opracowanie nowego wyrobu oraz technologii produkcji – innowacyjny biostymulator Global Premium Sp. z o.o. 2016-08-04 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
2065 GT 1000 Sp. z o.o.
7151936588
Komunikat firmy GT 1000 Sp z o.o. do ogłoszenia ID 1866 w sprawie przedłużenia procedury ofertowej na sporządzenie usług badawczo-rozwojowych polegających na opracowaniu prozdrowotnych zabiegów leczniczych na bazie ekologicznych surowców naturalnych (roślinnych) 2016-09-23 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
2066 Paweł Paździerz Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „PABLO”
6571013453
prace budowlane w zakresie Rozbudowy budynku o funkcję produkcyjną i funkcję administracyjno-socjalną - etap I: stan surowy otwarty 2016-08-12 załącznik nr 1
załącznik nr 2
2067 EUGENIUS Sp. z o.o.
7822558890
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu do Zapytanie ofertowego EUGENIUS/1/2016/bon 2016-08-07 załącznik nr 1
2068 Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa "BUD-AL"
8711569448
KOMUNIKAT firmy "BUD-AL" do zapytania ofertowego ID 1870 z 01.07.2016r. w sprawie przedłużenia terminu składania ofert na jest opracowanie parametrów, norm i sposobu zastosowania korka do optymalizacji uszczelnienia środkowych pustych komór w oknach aluminiowych oraz w strefie krawędzi szyby. 2016-09-23 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
2070 Tomasz Pietrus P.P.H.U. „TOMPOL”
6191845348
Firma PPHU „Tompol” ogłasza otwarty nabór kandydatów na Generalnego Wykonawcę do kompleksowej realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Szczegółowa dokumentacja na temat celu, zasad i warunków konkursu (Regulamin, Formularz zgłoszeniowy) jest dostępna w siedzibie firmy pod adresem: Myjomice 36, 63-600 Kępno. W ramach konkursu ofert obowiązują następujące terminy: 29.07.2016 – ogłoszenie konkursu ofert, 01.08. – 09.08.2016 – konsultacje i zapytania do zespołu merytoryczno-projektowego, 29.07. – 12.08.2016 do godz. 12:00 – składanie dokumentacji ofertowej, 12.08.2016 – ogłoszenie wyników konkursu ofert do godziny 16.00 Osobą do kontaktu jest Kierownik Projektu Tomasz Pietrus dostępny pod numerem telefonu: +48 605 823 808 2016-08-12 załącznik nr 1
2085 INVENTIA Sp. z .o.o.
951-20-17-534
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania ofertowego przeprowadzonego w odpowiedzi na "Zapytanie ofertowe w ramach PO IR 2.3.2 "Bony na innowacje dla MŚP" dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi opracowania założeń, funkcjonalności, algorytmów oraz wykonania platformy internetowej GreenWay wraz z odczytem tachografów i kart kierowców oraz modułem powiadomień." ID zapytania 2006, wybrana została oferta Instytutu Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej. 2016-08-31
2073 ZOTMiS Marzenna Czarska - Sawicka
967-031-94-35
Informacja o zakończeniu i wyniku postępowania ofertowego przeprowadzonego dla projektu "Opracowanie składu jakościowego i ilościowego oraz technologii produkcji prozdrowotnych produktów spożywczych w proszku". 2016-07-29 załącznik nr 1
2074 ENERBIO SP. ZO.O.
593-254-62-66
Wybór wykonawcy usługi badawczej w ramach POIR 2014-2020, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje na potrzeby projektu ENERBIO SP. Z O.O. 2016-07-27 załącznik nr 1
2075 R&D Barbara Ostrowska
521 332 87 09
KOMUNIKAT O WYŁONIENIU WYKONAWCY dot. ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1/2016 2016-07-29 załącznik nr 1
2076 Michał Jerzy Woźniak RnD
5771749075
Opracowanie nowego impregnatu do betonów 2016-07-29 załącznik nr 1
2077 ikorol spółka z. o.o.
9662104312
KOMUNIKAT O WYŁONIENIU WYKONAWCY: Usługa opracowania i certyfikacji polskich systemów malarskich przeznaczonych do konkretnych zastosowań 2016-07-29 załącznik nr 1
2078 Ekoinbud Sp. z o.o.
583 29 41 945
Protokół wyboru wykonawcy dla zapytania ofertowego 1962 2016-07-27 załącznik nr 1
2079 Podkarpacka Izba Gospodarcza
6840019826
Ogłoszenie o wyborze wykonawcy w postępowaniu z dnia 22.07.2016 r. (ID: 2010), na realizację usługi badawczo – rozwojowej polegającej na opracowaniu systemu do monitorowania oraz zliczania ilości turystów w danym punkcie trasy turystycznej, a także prezentacji użytkownikom końcowym wyników w czasie rzeczywistym, za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej. 2016-07-31 załącznik nr 1
2080 ASOL Sp. z o.o.
9492208980
Informacja o wyniku postępowania (ID ogłoszenia 1990) 2016-07-29 załącznik nr 1
2081 Adaptive Lubricants Solutions Sp. z o.o.
6912515091
Informacja o wyborze wykonawcy: Adaptive Lubricants Solutions Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzono postępowania wyboru wykonawcy dla przedmiotu zamówienia: "Opracowanie nanododatku do oleju T400 z przeznaczeniem do ciągarni drutów stalowych oraz do oleju Delvac, Mobil1 lub pokrewnego ze specyfikacją SAE 15W40 z przeznaczeniem do silników i skrzyni biegów pojazdów o dużym obciążeniu mechanicznym np. ciężarówki, maszyny rolnicze i budowlane. Opracowanie metody ekstrakcji nanoproszków miedzi i siarczków miedzi w mediach olejowych" (data upublicznienia zapytania 23.07.2016 r., termin składania ofert minął 30.07.2016 r.) wyłoniony został wykonawca: Kolegium Nauk Medycznych (dawniej Kolegium Badań Stosowanych) Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 85-229 Bydgoszcz ul. Garbary 2, który w przypadku pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie i podpisania umowy z PARP, świadczyć będzie usługi w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i działania 2.3.2 Bony na innowacje w MŚP. 2016-07-31
2082 HorizON Business Hub Sp. z o.o.
7811750796
Informacja o wyborze wykonawcy: HorizON Business Hub Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzono postępowania wyboru wykonawcy dla przedmiotu zamówienia: "Opracowanie i stworzenie prototypu urządzenia do wykrywania wad układu optycznego wraz z narzędziem diagnostycznym" (data upublicznienia zapytania 23.07.2016 r., termin składania ofert minął 30.07.2016 r.) wyłoniony został wykonawca: Kolegium Nauk Medycznych (dawniej Kolegium Badań Stosowanych) Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 85-229 Bydgoszcz ul. Garbary 2, który w przypadku pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie i podpisania umowy z PARP, świadczyć będzie usługi w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i działania 2.3.2 Bony na innowacje w MŚP. 2016-07-31
2083 COMPRE Wojciech Rutkowski
9562282801
Informacja o wyniku zapytania ofertowego nr 1/2016. 2016-07-31 załącznik nr 1
2084 PRO-INVEST Spółka Akcyjna
634 281 58 95
WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/BON/2016 na Zakup usługi badawczo – rozwojowej pozwalającej na stworzenie innowacyjnego prototypu wielofunkcyjnego urządzenia terapeutycznego 2016-08-01 załącznik nr 1
2103 UniGlass Polska Sp. z o.o.
7181842107
Zapytanie ofertowe Nr 1/2016 w sprawie zamówienia na dostawę LINIA SUSZĄCA WRAZ Z AUTOMATYCZNYM SYSTEMEM ZAŁADUNKU I ROZŁADUNKU POKROJONYCH TAFLI SZKLANYCH 2016-09-14 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
2071 POWER-TECH Janusz Marcin Ejma
7651341734
Informacja w zakresie wyboru wykonawcy 2016-08-06 załącznik nr 1
2096 EKO-MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
7311817959
WYNIK POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO_1. Opracowanie modeli matematycznych w zakresie aerodynamiki i wytrzymałości konstrukcji turbiny na podstawie geometrii dostarczonej przez Zamawiającego. Zadanie obejmuje w szczególności nadanie kształtu wewnętrznej kierownicy rozpraszającej strumień powietrza Rezultat: zoptymalizowana numerycznie konstrukcja 2. Opracowanie i zbadanie 3 modeli fizycznych do badań w tunelu aerodynamicznym w oparciu o podobieństwo dynamiczne Zadanie obejmuje w szczególności zniszczeniowe badania konstrukcji dla porywów wiatru do 40 m/s . W tym celu konieczne jest badanie turbiny pod kątem optymalnej liczby modułów, kątów pochylenia łopat, zarówno w kierownicy, jak i na wirniku Rezultat: optymalny model fizyczny turbiny oraz rekomendacje dla opracowania prototypu w wymiarach rzeczywistych 3. Budowa prototypu w wymiarach rzeczywistych. Konstrukcja modułowa składająca się z 2 modułów po 5kW (jednostka badawcza o mocy 10kW). Rezultat: prototyp do testowania w warunkach rzeczywistych 4. Testowanie prototypu układu turbiny sprzężonej z generatorem w warunkach rzeczywistych Rezultat: charakterystyka prądowo-napięciowa w funkcji prędkości wiatru Rezultat: raport z obliczeń wytrzymałościowych konstrukcji, w tym mocowania konstrukcji wsporczej 5. Recenzowanie i opiniowanie prototypu przez użytkowników końcowych – zadanie realizowane równolegle do zadań 1-4. Rezultat: raport z badania potrzeb i opinii użytkowników (min. 5 potencjalnych użytkowników). 2016-07-29 załącznik nr 1
2090 Biuro Ekonomiczno-Handlowe Jan Zasada
8320001755
Zaprojektowanie i zbudowanie innowacyjnego sterownika e-roweru - usługa badawczo-rozwojowa w ramach projektu: "Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego sterownika dla poprawienia funkcji użytkowych e-roweru" 2016-08-16 załącznik nr 1
załącznik nr 2
2091 Przedsiębiorstwo Produkcyjno¬-Usługowe „ŁĘŻYK” Zygmunt Łężyk
593-020-15-05
Wybór wykonawcy na wykonanie usług badawczych na potrzeby projektu Przedsiębiorstwa Produkcyjno¬-Usługowego „ŁĘŻYK” Zygmunt Łężyk 2017-03-31 załącznik nr 1
2094 Ford Magdalena Sołtysiak
554-132-63-88
Przedłużenie terminu dla zapytania ofertowego dotyczącego wyboru Wykonawcy prac badawczych w projekcie "Opracowanie urządzenia elektronicznego, kontrolno - sygnalizującego "Turbo check", przy założeniu pro-środowiskowgo charakteru projektu. 2016-08-12 załącznik nr 1
2097 CORTEC sp. z o. o.
5242775150
Informacji o wyniku postępowania dotyczącego zapytania: Rozszerzenie ochrony poza granicami RP wynalazku nr P.413758 pt. „Sposób czyszczenia przestrzeni międzydennej i/lub międzyściennej zbiornika magazynowego” - zgłoszenie w trybie EPO. 2016-08-01 załącznik nr 1
2099 PROFIVE Sp. z o. o.
5222946275
Wynik postępowania 2016-08-10 załącznik nr 1
2100 Paweł Paździerz Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „PABLO”
6571013453
Urządzenia i instalacje technologicznego zasilania w energię elektryczną – część 1: TRANSFORMATOR DO STACJI TRAFO 2016-08-17 załącznik nr 1
2101 CORTEC sp. z o. o.
5242775150
Korekta informacji o wyniku postępowania dotyczącego zapytania: Rozszerzenie ochrony poza granicami RP wynalazku nr P.413758 pt. „Sposób czyszczenia przestrzeni międzydennej i/lub międzyściennej zbiornika magazynowego” - zgłoszenie w trybie EPO: - omyłka w nazwie podmiotu do którego zostało przesłane zapytanie ofertowe. W załączniku poprawne dane. 2016-08-01 załącznik nr 1
2104 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VET-AGRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
712-015-30-52
Opracowanie modelu biznesowego dotyczącego internacjonalizacji działalności przedsiębiorstwa - Wyniki postępowania ofertowego 2016-05-18 załącznik nr 1
2105 UNIT S.C. Roguski W., Tworek J
5271034172
Zapytanie ofertowe nr 1/2016 na zakup przez UNIT S.C. Roguski W., Tworek J. z siedzibą w Topolinie (dalej: Zleceniodawca) usługi polegającej na przeprowadzeniu procedury ochrony wynalazku poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z przedmiotem oferty zawartym w opisie przedmiotu zamówienia w ramach realizacji projektu pod nazwą Rozszerzenie ochrony poza granicami RP wynalazku nr P.413757 pt. „Sposób oraz system optycznego określania płaszczyzn korekcji elementów wirujących” 2016-08-11 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
2106 UniGlass Polska Sp. z o.o.
7181842107
Zapytanie ofertowe Nr 2/2016 w sprawie zamówienia na dostawę LINIA AUTOMATYCZNEGO ŁAMANIA SZKŁA 2016-09-14 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
2107 UniGlass Polska Sp. z o.o.
7181842107
Zapytanie ofertowe Nr 3/2016 w sprawie zamówienia na dostawę LINIA DO ZESPALANIA SZKŁA WRAZ Z CZUJNIKAMI POWŁOK 2016-09-14 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
2109 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ekotop Renata Kazibudzka
949- 03-47- 192
Opracowanie ekologicznej technologii wytwarzania koncentratów cynkonośnych na drodze recyklingu szlamów pogalwanicznych- zapytanie ofertowe w ramach konkursu Bon na innowacje 2016-08-12 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
2110 Ośrodek Badawczo-Produkcyjny Politechniki Łódzkiej "ICHEM" sp. z o.o.
7250012663
Dostawa surowców (ekstraktów roślinnych), niezbędnych do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych 2016-08-16 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
2113 ELPES Sp. z o.o.
5223016012
REQUEST FOR PROPOSAL NR 1/2016/POIR FOR DELIVERY AND ASSEMBLY OF 2 TECHNOLOGICAL LINES FOR TUBE MANUFACTURING WITH A PACKAGING MACHINE 2016-09-15 załącznik nr 1
załącznik nr 2
2115 JAWAR Sp. z o.o.
5661833509
Przedmiotem zamówienia jest Generalne Wykonawstwo budowy etapu pierwszego inwestycji ozn. działki nr 145/9 obr. Zygmuntowo, położonej w Glinojecku 2016-08-31 załącznik nr 1
załącznik nr 2
2116 Ford Magdalena Sołtysiak
554-132-63-88
W związku z ostatecznym przedłużeniem terminu składania ofert w projekcie "Opracowanie urządzenia elektronicznego, kontrolno - sygnalizującego "Turbo check", przy założeniu pro - środowiskowego charakteru projektu" do 12.08.2015 r. proszę aby do odpowiedzi na ofertę została dołączona szczegółowa specyfikacja kosztów usługi i uzasadnienia wysokości wskazanych w ofercie kosztów. Proszę też o dołączenie informacji/wyjaśnienia o niezbędności poniesienia danego kosztu/realizacji danego zadania w kontekście realizacji projektu i osiągnięcia jego rezultatów. 2016-08-12
2117 Rafał Parzych Firma Handlowo Usługowa
7431692087
Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej dla Rafał Parzych Firma Handlowo Usługowa 2016-08-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
2118 Biosfera Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
7551915331
Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej dla Biosfera Sp. z o.o. 2016-08-17 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
2122 JPR FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5242625166
Zakup linii do batonów 2016-09-19 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
2123 JPR FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5242625166
Zakup linii dystrybucyjnej do odbierania produktów i pakowania typu flowpack 2016-09-19 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
2124 Color Press Art sp. z o.o.
9591944848
protokół wyboru konkursu ofert maszyna drukująca 2016-08-04 załącznik nr 1
2125 DOMIX WWW.DOBREOKNA.NET M.RÓŻYCKI SPÓŁKA JAWNA
9532406782
Informacja o wyniku postępowania ofertowego: w wyniku przeprowadzonego postępowania, zakończonego w dniu 27.07.2016 r. do realizacji projektu pt. "Przeprowadzenie prac B+R nad kształtkami termo i hydro izolacyjnymi służącymi izolacji pomiędzy fundamentem budynku, a jego ścianami nośnymi, spełniającymi funkcję izolacji poziomej" została wybrana następująca jednostka naukowa: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Budownictwa. 2016-07-27
2148 Magic Brands S.A.
5291799570
Wynajem powierzchni wystawienniczej na targach spożywczych GULFOOD 2017 w Dubaju, w terminie 26 luty- 2 marca 2017 2016-08-25 załącznik nr 1
2126 BENIAMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5540388884
Wynik postępowania ofertowego: w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, zakończonego w dniu 22.07.2016 r. do realizacji projektu pt. "Opracowanie innowacji procesowej - technologii pozwalającej na znaczące ułatwienie nawigacji w serwisie WWW firmy w trakcie dokonywanych zakupów online" została wybrana następująca jednostka naukowa: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Kolegium Nauk Medycznych. 2016-07-22
2127 "SOL-HURT" BOGDAN HYBNER
5540159385
Wynik postępowania ofertowego: w wyniku postępowania ofertowego trwającego do dnia 22.07.2016 r. do realizacji projektu pn. "Opracowanie innowacyjnej technologii zarządzania przedsiębiorstwem zajmującym się zajmującym się obrotem surowcami wtórnymi i recyklingiem odpadów" wybrano następującą jednostkę naukową: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Kolegium Nauk Medycznych. 2016-07-22
2128 WOJCIECH JĘDRZEJEWSKI TISOFT
5560002089
W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego trwającego do dnia 22.07.2016 r. do realizacji projektu pt. "Opracowanie technologii komunikacji i rejestracji produktów umożliwiającej sprawdzenie i kontrolowanie poziomu zapełnienia regału określonymi towarami" wybrano następującą jednostkę naukową: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Kolegium Nauk Medycznych. 2016-07-22
2129 Shroomtech Sp. z o.o.
5170375960
Informacja o przeprowadzonym postępowaniu ofertowym 2016-09-10 załącznik nr 1
2130 ELPES Sp. z o.o.
5223016012
correction relating to Common Procurement Vocabulary number (CPV) indicated in Request for Proposal nr 1/2016/POIR 2016-09-15 załącznik nr 1
2131 Verona Products Professional Sp. z o.o.
837-16-58-005
Udział w targach kosmetycznych "COSMOPROF" Bolonia 2017- zabudowa stoiska w ramach projektu ''PROGRAM PROMOCJI BRANŻY KOSMETYCZNEJ" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój PO IR poddziałanie 3.3.3." Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych "GO TO BRAND" współfinansowanego ze środków UE. 2016-08-25 załącznik nr 1
2132 Yayuma Audio Sp. z o.o.
6322012259
Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania ID ogłoszenia 2054 2016-08-04 załącznik nr 1
2133 Yayuma Audio Sp. z o.o.
6322012259
Usługa związana z obsługą postępowania w celu uzyskania europejskiej i międzynarodowej ochrony patentowej wynalazku 2016-08-19 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
2134 Wrębowa Sp. z o.o.
642-25-67-620
Informacja o wyborze wykonawcy 2016-08-12 załącznik nr 1
2135 JAWAR Sp. z o.o.
5661833509
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budowa przyłączy wodociągowych na działce nr 145/9 obr. Zygmuntowo, położonej w Glinojecku. 2016-08-20 załącznik nr 1
załącznik nr 2
2136 NOMAD PARTNERS SP. Z O.O.
9671346138
wyłonienie wykonawcy usługi opracowania nowej usługi nowego rozwiązania IT automatyzującego proces kontaktu i pozyskiwania klienta w ramach działania spółki NOMAD Partners na rynku usług wsparcia inwestorów indywidualnych, zgodnie z zasadami konkursu nr 1 ogłoszonego w ramach działania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+l, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach realizacji projektu pt. ,,Opracowanie nowego rozwiązania IT automatyzującego proces kontaktu i pozyskiwania klienta w ramach działania spółki NOMAD Partners na rynku usług wsparcia inwestorów indywidualnych 2016-08-29 załącznik nr 1
2137 Zakład Przetwórstwa Mięsnego "ZACZYK"
734-000-59-80
ZAPYTANIE OFERTOWE ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ STOISKA W TYM ZABUDOWY PODCZAS TARGÓW SIAL PARIS W 2016 ROKU Z DNIA 16.08.2016 ROKU 2016-08-23 załącznik nr 1
2139 P.P.U.H J-R Usługi dźwigowo - transportowe Jankowski Ryszard
951-005-02-89
Żuraw o udźwigu od 180T do 250 T i wys. podn. 60-75 m. 2016-08-26 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
2141 "SYLVECO" Piela Radosław
5170031261
Wynajem powierzchni wystawienniczej na targach COSMOPROF Bolonia 2017 2016-08-22 załącznik nr 1
2142 F.P.H.U. "PARMAX" S.C. PAWEŁ PARUCH, ARTUR PARUCH
6831825717
Wynik postępowania ofertowego nr 1/2016, którego przedmiotem zamówienia był zakup gruntu wraz z nieruchomości złożoną z hali produkcyjnej i części biurowo-socjalnej. 2016-08-11 załącznik nr 1
2144 P.W.Ekotop Renata Kazibudzka
949- 03-47- 192
Informacja o wyborze wykonawcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOTOP Renata Kazibudzka informuje, że w ramach przeprowadzonego postepowania ofertowego i w odpowiedzi na rozesłane zapytania ofertowe dotyczące opracowania ekologicznej technologii wytwarzania koncentratów cynkonośnych na drodze recyklingu szlamów pogalwanicznych do Zamawiającego w terminie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym wpłynęła 1 ważna oferta. Zamawiający dokonał oceny ofert z uwzględnieniem kryteriów punktowych określonych w zapytaniu ofertowym, w wyniku dokonanej oceny najwięcej punktów zdobył: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników ul. Marii Skłodowskiej Curie 55 , 87-100 Toruń, który został wybrany na wykonawcę w ramach projektu Bon na innowacje. 2016-08-12 załącznik nr 1
2146 Biuro Ekonomiczno-Handlowe Jan Zasada
8320001755
Informacja o wyborze dostawcy na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 1/UE z 01.08.2016 r. 2016-09-17 załącznik nr 1
2147 Cargo Trade Slovakia Sp. z o.o.
7282800197
Usługa badawcza obejmująca wykonanie badań w celu opracowania nowej technologii odzysku metali z wybranych odpadów hutniczych 2016-08-30 załącznik nr 1
2161 EOP Technology Sp. z o.o.
5811945211
protokół wyboru wykonawcy na opracowanie prototypu trójfazowego zasobnika energii elektrycznej pracującego na sieć elektroenergetyczną 400 V i 50Hz 2016-07-29 załącznik nr 1
2153 UNIT S.C. Roguski W., Tworek J
5271034172
Informacja o wyniku postępowania zapytania dotyczącego projektu o nazwie: Rozszerzenie ochrony poza granicami RP wynalazku nr P.413757 pt. „Sposób oraz system optycznego określania płaszczyzn korekcji elementów wirujących” 2016-08-11 załącznik nr 1
2167 Marcin Troczyński Rene Coffee Pads MAGMAR
7642154895
Kompleksowe przygotowanie zabudowy targowej wraz z pełną obsługą techniczną w trakcie targów Food & Hotel China 2016 (Szanghaj, Chiny) 2016-08-29 załącznik nr 1
załącznik nr 2
2155 Biosfera Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
7551915331
Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 08.08.2016 r. nr 1/08/2016 na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej dla Biosfera Sp. z o.o. 2016-08-18 załącznik nr 1
2156 Hellfeier Sp. z o.o.
PL9542254368
Informacja o wyborze wykonawcy 2016-07-21 załącznik nr 1
2158 AQUATECH S.A.
718-20-97-870
Przeprowadzenie audytu wzorniczego dla Aquatech S.A. oraz opracowanie strategii wzorniczej 2016-09-01 załącznik nr 1
załącznik nr 2
2159 JAWAR Sp. z o.o.
5661833509
Komunikat do zapytania ofertowego dotyczącego przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budowy przyłączy wodociągowych z dnia 12.08.2016 r.(Id 2135) – Ze względu na błędy oraz braki w opisie przedmiotu zamówienia, została zmieniona treść zapytania ofertowego i formularza oferty oraz został wydłużony termin składania ofert do dnia 29.08.2016 r. 2016-08-29 załącznik nr 1
załącznik nr 2
2162 Rafał Parzych Firma Handlowo Usługowa
7431692087
Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 08.08.2016 r. nr 1/8/2016 na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej dla Rafał Parzych Firma Handlowo Usługowa 2016-08-19 załącznik nr 1
2163 Parker Poland Sp. z o.o.
5260211392
Wynajem powierzchni wystawienniczej wraz z zabudową stoiska oraz obsługa techniczna stoiska - Targi Salon Nautique de Paris 2016 2016-08-25 załącznik nr 1
załącznik nr 2
2164 Parker Poland Sp. z o.o.
5260211392
Wynajem powierzchni wystawienniczej wraz z zabudową stoiska oraz obsługa techniczna stoiska - Targi Boot Dusseldorf 2017 2016-08-25 załącznik nr 1
załącznik nr 2
2165 Marcin Troczyński Rene Coffee Pads MAGMAR
7642154895
Kompleksowe przygotowanie zabudowy targowej wraz z pełną obsługą techniczną w trakcie targów Prodexpo 2016 (Mińsk, Białoruś) 2016-08-29 załącznik nr 1
załącznik nr 2
2166 Marcin Troczyński Rene Coffee Pads MAGMAR
7642154895
Kompleksowe przygotowanie zabudowy targowej wraz z pełną obsługą techniczną w trakcie targów Gulfood 2017 (Dubaj, ZEA) 2016-08-29 załącznik nr 1
załącznik nr 2
2168 Autocomp Serwis Sp. z o.o.
955-233-90-95
Usługa, polegająca na opracowaniu dla Zamawiającego - Autocomp Serwis Sp. z o.o. w Szczecinie, która będzie rezultatem projektu planowanego przez niego do złożenia w ramach działania 2.3.2 „Bony na innowację dla MŚP” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 2016-08-26 załącznik nr 1
załącznik nr 2
2169 Autocomp Serwis Sp. z o.o.
955-233-90-95
Usługa, polegająca na opracowaniu dla Zamawiającego - Autocomp Serwis Sp. z o.o. w Szczecinie, która będzie rezultatem projektu planowanego przez niego do złożenia w ramach działania 2.3.2 „Bony na innowację dla MŚP” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. (Korekta zapytania) 2016-08-26 załącznik nr 1
załącznik nr 2
2170 Galicja Tomaszek Sp. z o. o.
8151664972
Informacja o wyniku postępowania 2016-08-12 załącznik nr 1
2171 FLUKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
6842623029
Informacja o sprostowaniu dot. zamówienia nr 1/2016 pt. "Zaprojektowanie i wykonanie kompletnego zakładu do regeneracji olejów przepracowanych" 2016-09-30 załącznik nr 1
2172 Ford Magdalena Sołtysiak
554-132-63-88
Z uwagi na zaistniałe, nieprzewidziane okoliczności przedłużono termin wyboru Wykonawcy usługi do dnia 02.09.2016 r. 2016-08-12
2173 MICHEL LABORATORY SPÓŁKA JAWNA PAWLUCZUK
5211018979
Wynajem powierzchni wystawienniczej szeregowej z zabudową narodową o wielkości 28m2 z uwzględnieniem obligatoryjnych dla wystawców opłat (rejestracyjne, wpisowe, itp.) Obsługa techniczna stoiska w zakresie przyłącza do prądu z certyfikacją - na targach COSMOPROF Bolonia 2017 2016-07-07 załącznik nr 1
2174 MICHEL LABORATORY SPÓŁKA JAWNA PAWLUCZUK
5211018979
Wynajem powierzchni wystawienniczej szeregowej z zabudową standardową o wielkości 20m2 hala wystawiennicza Crocus Expo z uwzględnieniem obligatoryjnych dla wystawców opłat (rejestracyjne, wpisowe, itp.) Obsługa techniczna stoiska w zakresie przyłącza do prądu z certyfikacją - na targach INTERCHARM Moskwa 26-29.10.2016 2016-07-11 załącznik nr 1
2175 MOLLON COSMETICS Sp. z o.o.
1231007296
Wynajem powierzchni wystawienniczej niezabudowanej o wielkości 32m2 z uwzględnieniem obligatoryjnych dla wystawców opłat (rejestracyjne, wpisowe, itp.) Obsługa techniczna stoiska w zakresie przyłącza do prądu z certyfikacją - na targach COSMOPROF Bolonia 2017 2016-07-15 załącznik nr 1
2176 PHARMASPORTICALS POLSKA KNUL CO.SPÓŁKA JAWNA
831-163-44-55
Ponowne zapytanie ofertowe "Opracowanie nowatorskiego składu produktów kosmetyczno-medycznych na bazie substancji roślinnych oraz mikro i makroelementów – oddziaływanie przezskórne" 2016-09-06 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
2177 JPR FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
5242625166
Zakup detektora metali 2016-10-03 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
2178 JPR FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
5242625166
Zakup wagi kontrolnej 2016-10-03 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
2181 Przystań Wodna Wypożyczalnia Grzegorz Turzyński
5911229626
Informacja o wyniku postępowania ofertowego dotyczącego wyboru Wykonawcy opracowania nowego produktu (usługi) w ramach projektu „Zeroemisyjny motorowy transport wodny śródlądowy”, który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” 2016-07-26 załącznik nr 1
2180 Przystań Wodna Wypożyczalnia Grzegorz Turzyński
5911229626
Informacja o wyniku postępowania ofertowego dotyczącego wyboru Wykonawcy opracowania nowego produktu (usługi) w ramach projektu „Pasażerski transport wodny śródlądowy klasy VIP z wykorzystaniem energii pozyskanej z wiatru oraz rekuperacji hydroenergetycznej”, który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” 2016-07-29 załącznik nr 1
2184 MEDGAL Sp. z o.o.
5423227877
Wynajem zabudowy stoiska targowego na targach MEDICA 2016 w Dusseldorfie,14-17 listopada 2016r. 2016-08-31 załącznik nr 1
2185 MEDGAL Sp. z o.o.
5423227877
Zakwaterowanie dwóch pracowników na targi MED|CA 2016 w Dusseldorfie w terminie: 14.11.2016 - 17.11.201 6 2016-08-31 załącznik nr 1
2186 Mawit Druk Witold Jaworski
5251936925
Zakup usługi B+R w zakresie opracowania nowej usługi 2016-09-01 załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
2187 JAWAR Sp. z o.o.
5661833509
Komunikat do zapytania ofertowego dotyczącego Generalnego Wykonawstwa budowy etapu pierwszego inwestycji ozn. działki nr 145/9 obr. Zygmuntowo, położonej w Glinojecku z dnia 05.08.2016 r.(Id 2115) – Lista pytań i odpowiedzi do projektu. 2016-08-31 załącznik nr 1
2188 Zakład Przetwórstwa Mięsnego "ZACZYK"
734-000-59-80
Przedłużenie terminu składania ofert do zapytania ofertowego z dnia 16.08.2016 dotyczącego organizacji stoiska wystawowego w tym zabudowy podczas targów SIAL Paris 2016. 2016-08-26 załącznik nr 1
załącznik nr 2
2189 SYLVECO Piela Radosław
517-003-12-61
Informacja o wyborze oferty - Bolonia 2017 2016-08-31 załącznik nr 1
2190 Zakład Przetwórstwa Mięsnego "ZACZYK"
734-000-59-80
ZAPYTANIE OFERTOWE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG HOTELARSKICH PODCZAS TARGÓW SIAL PARIS W 2016 ROKU Z DNIA 24.08.2016 ROKU 2016-08-31 załącznik nr 1
2191 Prof.Cosmetica Sp. z o.o.
113-251-70-19
Obsługa udziału firmy w czasie trwania targów COSMOPROF BOLONIA w dniach 17-20.03.2017r. 2016-08-31 załącznik nr 1
załącznik nr 2

id: 48449