Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do obejrzenia zapisu transmisji on-line przeprowadzonej w ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne” debaty eksperckiej pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce: znana przeszłość, jaka przyszłość?”. Spotkanie ekspertów odbyło się 14 grudnia 2011 r.

Zapis dostępny jest na kanale PARP w serwisie YouTube (link).

id: 24564