W związku z trwającym naborem wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach poddziałania 1.2 POPW - Internacjonalicja MSP, eksperci PARP będą odpowiadać na Państwa pytania związane z przygotowaniem projektów i procedurą konkursową. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z osobami, które opracowały zasady konkursu i na co dzień zajmują się wdrażaniem projektów.

id: 48798