Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że na stronach internetowych Krajowego Systemu Usług jest już dostępny wrześniowy biuletyn KSU.

W biuletynie znajdą Państwo informacje o tym: jak założyć firmę przez internet za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z pomocą Krajowego Systemu Usług, funduszach pożyczkowych współpracujących z KSU, a także o imprezach plenerowych, w których wezmą udział nasi konsultanci.

Biuletyn zewnętrzny znajduje się na portalu KSU pod adresem: http://ksu.parp.gov.pl/res/pl/biuletyn/biuletynzew_09_2011.pdf

Zapraszamy do lektury!

 

id: 22872