Zaproszenie

 

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Konferencji pt: Zarządzanie Innowacją i Kreatywnością - Aspekty  HR w Projektach Innowacyjnych, Szkolenia CE w 2009 roku, organizowanych w dniu 7 stycznia 2009r., w Hotelu IBIS Warszawa Centrum, Al. Solidarności 165.

Przedsięwzięcie ma na celu umożliwienie wymiany doświadczeń pomiędzy sferą nauki i przedsiębiorstw, w szczególności z zakresu innowacji i wdrożeń. Oprócz zagadnień z dziedziny zarządzania innowacjami i kreatywnością zostanie także zaprezentowana tematyka realizowanych szkoleń przez Centrum Edukacji GRUPA ORLEN w 2009 roku.

Zakres Tematyczny Konferencji

Specjalne bloki tematyczne

  • Zarządzanie innowacją i kreatywnością (zwiększanie możliwości innowacyjnych w firmie, wpływ innowacji na rozwój przedsiębiorstw, innowacje a kreatywność, czynniki wpływające na kreatywność)
  • Realizacja procesów innowacyjnych - obszary HR w projektach innowacyjnych (generowanie pomysłów, metody selekcji innowacji, zarządzanie zasobami ludzkimi, motywacja i zaangażowanie, administracja personalna, zarządzanie czasem)
  • Centrum Edukacji GRUPA ORLEN - nowoczesna firma szkoleniowa
  • Projekty innowacyjne, nowe technologie i ich wpływ na rozwoju przedsiębiorstw i instytucji badawczo- rozwojowych (od pomysłu do komercyjnego produktu)
  • Inwestycje w nowoczesne technologie, materiały, projekty badawcze, ich wspieranie i rozwój
  • Twórcze rozwiązywanie problemów biznesowych
  • Fundusze unijne na rzecz innowacji - dostępność, możliwości pozyskiwania, wpływ na rozwój przedsiębiorstw i innowacyjne technologie

Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne.

Licząc na Państwa udział pozostajemy z poważaniem

Zarząd
Płockiego Parku
Przemysłowo - Technologicznego S.A.

  więcej na www.pppt.pl

 

 

Dokumenty do pobrania:
  1. Program Konferencji II
  2. Zakres tematyczny Konferencji II
id: 6808