Zapraszamy beneficjentów Programów Operacyjnych: Rozwój Polski Wschodniej, Polska Wschodnia, Innowacyjna Gospodarka, Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój do udziału w tegorocznej edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2017, która odbędzie się w dniach 18 – 21 maja br.

Aby wziąć udział w DOFE należy do 24 kwietnia br. wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Zapraszamy do udziału, tym bardziej, że uczestnicy mają zapewnioną:

  • profesjonalną promocję akcji w telewizji, w Internecie i radio,
  • funkcjonalną stronę internetową promującą akcję z wyszukiwarką oraz mapą wydarzeń,
  • pakiet darmowych materiałów promocyjnych,
  • pomoc w opracowaniu koncepcji wydarzeń,
  • obecność najciekawszych wydarzeń i atrakcyjnych projektów w mediach.

 

id: 49489