Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zamierza zlecić przygotowanie recenzji raportu końcowego z badania pt. "Polityka II szansy – zapotrzebowanie na usługi doradcze oraz instrumenty wsparcia dla ponownie rozpoczynających działalność gospodarczą".  Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Recenzja powinna dostarczyć wiedzy w zakresie poprawności merytorycznej raportu i jego zgodności z zakresem merytorycznym oraz celami projektu, a także w zakresie użyteczności raportu dla przewidzianej w projekcie grupy odbiorców raportu.

Szczegółowe informacje dotyczące recenzji znajdują  w załącznikach:

- Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie recenzji pobierz plik

- Zalacznik 1: Umowa o dzielo (projekt umowy) pobierz plik

Ostateczny termin dostarczenia ofert to 1 września 2011 r.

 

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

 

id: 22785