Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż zmianie uległ Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2016 rok.Modyfikacja harmonogramu dotyczy:

- zwiększenia alokacji na II konkurs w poddziałaniu 3.2.1 Badania na rynek z pierwotnie planowanej kwoty 800 mln PLN do kwoty 1 mld PLN.
- w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand zostaną zorganizowane dwa nabory. Pierwszy konkurs z alokacją 100 mln PLN zostanie ogłoszony 16 maja 2016 r., a nabór wniosków odbędzie się od 24 czerwca do 5 sierpnia 2016 r. Dla drugiego konkursu z alokacją 200 mln PLN, którego ogłoszenie nastąpi w październiku 2016 r. – nabór wniosków przeprowadzony zostanie w listopadzie i grudniu br.

 

Pełny Harmonogram PO IR pod linkiem

id: 48669