Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 21 marca br. Komitet Monitorujący POIR zatwierdził zmienione kryteria wyboru projektów w ramach poddziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek.

id: 48801