Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że wprowadzono zmiany do dokumentacji konkursowej dla II naboru wniosków w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand POIR.

id: 49399