Od 17 lipca do 4 września 2018 r. w konkursie Programy akceleracyjne* złożono 21 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 278 322 794,76 zł. Wnioskowane dofinansowanie stanowi 231,94% kwoty alokacji dostępnej w ramach konkursu. Zgodnie z Regulaminem konkursu trwa weryfikacja wniosków.

Akceleratory wybrane w konkursie udzielą start-upom grantów (do 200 tys. zł), zapewnią też mentorów biznesowych i ekspertów technologicznych (na te usługi akcelerator będzie miał do 50 tys. zł dla poszczególnych startupów). Budżet programu wynosi 120 mln zł. Każdy z akceleratorów będzie dysponował kwotą 10–15 mln zł. Startupy mogą otrzymać do 250 tys. zł. Programy akceleracyjne będą działały nawet do połowy 2021 r.

Podstawowym celem akceleratorów jest doprowadzenie startupów do pilotażowych wdrożeń, czyli przetestowania każdego rozwiązania lub jego kluczowych funkcji w środowisku zbliżonym do rzeczywistości gospodarczej dużych spółek. Pozytywny wynik takich testów powinien skutkować zawarciem umów o kontynuacji współpracy nad opracowanym rozwiązaniem po zakończeniu akceleracji. W nowej odsłonie programu PARP rozszerza projekty akceleratorów właśnie o czas – po akceleracji – niezbędny do zawarcia przez startupy pierwszych poważnych kontraktów biznesowych ze średnimi i dużymi firmami.

*konkurs nr 1/2018 w ramach działania 2.5 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

id: 50277