Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z sektora MŚP zainteresowanych instrumentami wsparcia udzielanymi ze środków Unii Europejskiej dla:

  • Programu Inteligentny Rozwój (działania 3.2.1)
  • Programu Polska Wschodnia (działanie 1.2)

Spotkanie odbędzie się 15 lutego 2018 roku (czwartek) w Lublinie, w godzinach 09:00-15:00. Podczas spotkania eksperci przedstawią ofertę PARP, sposób wyboru Wykonawcy oraz odpowiedzą na pytania uczestników.

 

Rejestracja na spotkanie została zakończona.

 

id: 49900