Chcesz poznać mocne i słabe strony swojego przedsiębiorstwa na tle konkurencji dzięki standardom pomiaru kapitału ludzkiego ? Nauczyć się diagnozować wartość kapitału ludzkiego twoich pracowników ? Jeśli tak, zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu podczas, którego zaprezentowane zostanie Narzędzie Pomiaru Kapitału Ludzkiego (NKL) w przedsiębiorstwach.

(NKL) jest aplikacją w pełni dostosowaną do potrzeb polskiego rynku, która umożliwia faktyczny pomiar wartości zasobów personalnych przedsiębiorstwa. Pozwala na gromadzenie danych i ich interpretację, dając podstawowe wskazówki co uzyskane wyniki oznaczają dla organizacji, jakie stwarzają problemy lub perspektywy.

Dzięki NKL:

  • dokonasz diagnozy kapitału ludzkiego swojego przedsiębiorstwa,
  • zmierzysz wartość kapitału ludzkiego swojej firmy, dowiesz się jaki ma wpływ na funkcjonowanie i politykę rozwoju Twojego przedsiębiorstwa,
  • wzbogacisz swój dział kadr/HR w kompetencje umożliwiające planowanie strategiczne rozwoju kapitału ludzkiego w powiązaniu z krótko- oraz długoterminowymi celami firmy,
  • będziesz mógł lepiej kontrolować koszty personalne,
  • poznasz mocne strony oraz szanse rynkowe swojej firmy w formie raportu dedykowanego akcjonariuszom oraz potencjalnym inwestorom,
  • dowiesz się, czy podjęte przez Ciebie projekty dotyczące rozwoju kapitału ludzkiego w Twojej firmie przyniosły rezultaty,
  • porównasz swoje wyniki ze średnimi wynikami wszystkich przedsiębiorstw - Benchmarking.

W celu poznania możliwości, jakie daje zastosowanie Narzędzia Pomiaru Kapitału Ludzkiego w codziennej pracy w firmie, zapraszamy do udziału w bezpłatnych spotkaniach, na których zostanie ono zaprezentowanie.

Narzędzie jest udostępniane przedsiębiorstwom do bezpłatnego korzystania.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne podczas którego zaprezentowane zostanie Narzędzie Pomiaru Kapitału Ludzkiego (NKL) w przedsiębiorstwach.

Spotkanie odbędzie się 12 czerwca 2018 r. w Krakowie w godzinach 10.00-14.00. 

W przypadku rezygnacji z udziału w spotkaniu, prosimy o kontakt z Izabelą Kowalewska, nr tel.: 734 103 005 lub izabela.kowalewska@szkolenia-polska.pl

 

 

 

id: 50083