Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym (8 sierpnia 2018 r., Warszawa) które będzie poświęcone konkursowi „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji”.

Konkurs skierowany jest do następujących podmiotów:
• podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
• podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
• reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców,
• organizacje pracodawców,
• organizacje samorządu gospodarczego,
• organizacje związkowe,
• przedsiębiorcy

Celem konkursu jest wsparcie szkoleniowe lub doradcze pracowników przedsiębiorstw działających w następujących 7 sektorach: budowlanym, finansowym, IT, motoryzacyjnym, przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz turystycznym. Usługi szkoleniowe lub doradcze muszą być zgodne z rekomendacjami sektorowych rad ds. kompetencji.

Konkurs jest realizowany w rundach konkursowych.

Spotkanie informacyjne skierowane jest do podmiotów, które są zainteresowane złożeniem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach I rundy konkursowej, która obejmuje wsparcie szkoleniowe lub doradcze dla pracowników przedsiębiorstw z 3 sektorów (budowlanego, finansowego oraz turystycznego).

Udział w spotkaniu jest bezpłatny

 

Zarejestruj się na spotkanie

* pola wymagane

* Imię:

* Nazwisko:

* Nazwa firmy/instytucji:

* Miejscowość:

* Telefon (wraz z nr. kier.):

* Email:

Jeśli Pani/Pan posiada specjalne potrzeby związane z miejscem szkoleniowym, alternatywnymi formami materiałów konferencyjnych i wyżywieniem, wynikające z niepełnosprawności, prosimy o ich opisanie:


Jeśli Pani/Pan posiada specjalne potrzeby związane z zapewnieniem systemu wspomagającego słyszenie oraz tłumacza migowego, wynikające z niepełnosprawności, prosimy o ich opisanie:
Zgadzam się na otrzymywanie newslettera PARP

* Proszę podać słownie wynik: jeden + jeden =

Dane przetwarzane są w celu udziału użytkownika w wydarzeniu.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu.

Pozostałe informacje nt. przetwarzania danych osobowych, w tym dotyczące praw osób i kontaktu do Inspektora Ochrony Danych, dostępne są w regulaminie ochrony danych osobowych oraz przekazane zostaną w wiadomości e-mail potwierdzającej rejestrację na wydarzenie.Wyślij formularz

 

id: 50226