Temat

Uniwersalny system, służący do komunikacji pomiędzy urządzeniami pomiarowymi a serwerem zlokalizowanym w chmurze

Uniwersalny system, służący do komunikacji pomiędzy urządzeniami pomiarowymi a serwerem zlokalizowanym w chmurze

Firma System11 Sp. z o.o. zajmuje się m.in. produkcją i sprzedażą systemów pozyskiwania, transmisji i archiwizacji danych pomiarowych oraz narzędzi zarządzania tymi danymi a także sprzedażą i montażem róż...

17 marca 2021

Opracowanie linii zestawów produktów dietetycznych oraz dodatków do produktów spożywczych o wysokich właściwościach prozdrowotnych

Opracowanie linii zestawów produktów dietetycznych oraz dodatków do produktów spożywczych o wysokich właściwościach prozdrowotnych

W ramach projektu firma zakupiła od Instytutu Fizjologii Roślin im. F. Górskiego Polskiej Akademii Nauk specjalistyczną usługę B+R, w wyniku której została opracowana innowacyjna linia produktów dietetycznych...

17 marca 2021

Opracowanie innowacyjnego reaktora/filtra biologicznego przydomowej oczyszczalni ścieków pracującego w oparciu o materiał z tworzywa sztucznego z recyklingu

Opracowanie innowacyjnego reaktora/filtra biologicznego przydomowej oczyszczalni ścieków pracującego w oparciu o materiał z tworzywa sztucznego z recyklingu

Projekt badawczy firmy ELEKTRO Bogusław Bargieł został zrealizowany dzięki funduszom unijnym. Celem projektu było dostosowanie oferty przedsiębiorstwa do potrzeb rynku, a dokładniej- opracowanie, zbudowanie i ...

17 marca 2021

Prace B+R nad opracowaniem projektu wykonawczego innowacyjnej instalacji do rozdziału mieszanin odpadów czynników chłodniczych

Prace B+R nad opracowaniem projektu wykonawczego innowacyjnej instalacji do rozdziału mieszanin odpadów czynników chłodniczych

W ramach projektu Fundacji PROZON zrealizowana została usługa badawczo-rozwojowa, zlecona zewnętrznemu podmiotowi posiadającemu status CBR – firmie CHEMAT Sp. z o.o. Przedsięwzięcie objęło badania oraz eksp...

16 marca 2021

Innowacyjny plaster

Innowacyjny plaster

Rodzinna firma Asiapack.pl Dorota Trzcińska, która na początku działalności zajmowała się importem zapałek, dziś jest liczącym się producentem wypełnień papierowych typu plaster miodu.  Zmiana procesu p...

18 stycznia 2021

 Bioniczna proteza Zeus

Bioniczna proteza Zeus

Firma Aether Biomedical w procesie akceleracji była wspierana przez akcelerator Brinc. Stworzonym produktem w ramach Poland Prize POIR jest bioniczna proteza Zeus dla osób po amputacji górnych kończyn. Bioniczne ...

18 stycznia 2021

Rozwój działalności eksportowej firmy GRENTON poprzez udział w Branżowym Programie Promocji dla Branży Budowy i Wykańczania Budowli

Rozwój działalności eksportowej firmy GRENTON poprzez udział w Branżowym Programie Promocji dla Branży Budowy i Wykańczania Budowli

Firma Grenton zajmuje się produkcją kompletnego systemu inteligentnego domu. System Smart Home Grenton składa się zarówno z warstwy hardware’owej, modułów zaprojektowanych i produkowanych w Polsce, ale równi...

21 grudnia 2020

Opracowanie i przetestowanie innowacyjnej kompleksowej usługi diagnostyczno-profilaktyczno-leczniczo-opiekuńczej dotyczącej Wielkich Problemów Geriatrycznych (WPG)

Opracowanie i przetestowanie innowacyjnej kompleksowej usługi diagnostyczno-profilaktyczno-leczniczo-opiekuńczej dotyczącej Wielkich Problemów Geriatrycznych (WPG)

Firma Bio-Relax Centrum Medyczne działa na rynku od 1991 r. i posiada obecnie trzy nowoczesne placówki, specjalizujące się w zakresie świadczeń z rehabilitacji. Celem projektu było opracowanie modelu komplekso...

21 grudnia 2020

Wdrożenie wyników prac B+R w spółce poprzez uruchomienie produkcji nowego systemu wystawienniczego

Wdrożenie wyników prac B+R w spółce poprzez uruchomienie produkcji nowego systemu wystawienniczego

Firma Poligrafia Kłyszewski Połosak działa na rynku od 30 lat oferując druk offsetowy: opakowań, materiałów POS, materiałów reklamowych i biurowych. Projekt miał na celu opracowanie nowego systemu wystawien...

21 grudnia 2020

Rozwój marki Unidex na rynkach zagranicznych poprzez udział w programie promocji branży maszyn i urządzeń

Rozwój marki Unidex na rynkach zagranicznych poprzez udział w programie promocji branży maszyn i urządzeń

Firma Unidex powstała w 1992 r., bazując na długoletnich doświadczeniach w branży chłodniczej, sięgających 1980 r. Zakres działalności firmy to przede wszystkim projektowanie, produkcja oraz montaż u klient...

21 grudnia 2020