Archiwum projektów i programów

Perspektywa finansowa 2007-2013

Na lata 2007-2013 Agencja dysponowała łącznym budżetem na realizację programów operacyjnych w wysokości ponad 7 mld euro. W ramach tej kwoty najwięcej środków przypadało na realizację działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) - 3,9 mld EUR, następnie na Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) - 2,67 mld EUR oraz na Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) - 672 mln EUR.