1 lutego 2017

Konferencja CSR

Zapraszamy do udziału w konferencji zamykającej projekt „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”.

15 lutego br. uczestnicy poznają efekty projektu zrealizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Będą też mieli okazję do bezpośrednich spotkań z ekspertami ds. CSR, poszerzenia wiedzy dotyczącej strategii zarządzania w mikro- małych i średnich firmach i możliwości społecznie odpowiedzialnych działań. W szczególności do udziału zachęcamy przedsiębiorców, przedstawicieli administracji samorządowej, instytucji otoczenia biznesu, środowisk opiniotwórczych i beneficjentów projektu.

Realizacja projektu PARP podniosła świadomość i wiedzę oraz pomogła beneficjentom zrozumieć na czym polega CSR, a także usystematyzowała i usprawniła zarządzanie tym obszarem, zarówno poprzez zdefiniowanie celów strategicznych, jak i wyznaczenie osób w przedsiębiorstwie odpowiedzialnych za CSR. Potwierdzeniem skuteczności i użyteczności programu jest też fakt, że 90%* firm kontynuuje działania podjęte w ramach programu lub realizuje kolejne projekty w obszarze CSR.

Dzięki projektom przedsiębiorcy osiągnęli także szereg korzyści biznesowych np. w 22%* przedsiębiorstw realizacja projektu wpłynęła na zmniejszenie kosztów, w 21%* pozwoliła wprowadzić nowe produkty, a 46%* przedsiębiorstw rozwinęło nowe obszary działalności. Program pozwolił firmom nie tylko na poprawę relacji z otoczeniem, ale też na rozwój działalności biznesowej w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Konferencja jest bezpłatna, liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz rejestracyjny

* dane z raportu Ewaluacja programu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” wskazujące podstawę, którą stanowi 122 z 150 wszystkich beneficjentów, którzy wzięli udział w badaniu zrealizowanym techniką CAWI.