2 sierpnia 2016

Dodatkowe 2,3 mln zł na CSR

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zakończono proces zawierania umów z beneficjentami trzeciego, dodatkowego naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR. W wyniku naboru PARP udzieliła wsparcia na realizację kolejnych 29 projektów na łączną kwotę wsparcia ponad 2,3 mln zł. Nabór był skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców z województwa: łódzkiego, opolskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

 

Przedmiotem zawartych umów są m.in. inwestycje podnoszące efektywność energetyczną przedsiębiorstw, certyfikacja na zgodność z międzynarodowymi normami w zakresie jakości, BHP i środowiska naturalnego, inwestycje w celu wykorzystania odpadów w nowych produktach, wprowadzenie programu wolontariatu pracowniczego, poprawa warunków pracy w przedsiębiorstwie, podniesienie standardów obsługi klientów.

W wyniku dwóch poprzednich naborów wniosków PARP udzieliła wsparcia na wdrożenie CSR w 150 przedsiębiorstwach na łączną kwotę ponad 10,3 mln zł. Opis dobrych praktyk, wybranych spośród przedsięwzięć zrealizowanych przez beneficjentów I i II naboru, znajdą Państwo w publikacji „Odpowiedzialność się opłaca, czyli CSR w MŚP”, która jest dostępna na stronie http://www.parp.gov.pl/publikacje/ebook/26 .

Wsparcie na wdrożenie CSR zostało udzielone ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu PARP „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”. Wsparcie jest przeznaczone dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizują przedsięwzięcia polegające na wdrożeniu zasad CSR do swojej działalności biznesowej.