14 grudzień 2018

Dofinansowanie projektu pozakonkursowego PARP

13 grudnia 2018 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybrała do dofinansowania w ramach Działania 2.3 PO WER projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym:

  • Nazwa projektu: Kontynuacja działań mających na celu rozwój i utrzymanie ogólnopolskiej Bazy Usług Rozwojowych (BUR)
  • Nazwa Wnioskodawcy: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  • Kwota przyznanego dofinansowania: 29 032 021,29 PLN
  • Kwota całkowita projektu: 29 032 021,29 PLN
  • Data wybrania projektu do dofinansowania: 13.12.2018 r.
  • Przewidywany czas realizacji projektu: od 01.01.2019 r. do 30.09.2023 r.

Celem projektu jest kontynuacja działań mających na celu zapewnienie powszechnego dostępu do wysokiej jakości usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i pracowników w oparciu o prowadzoną przez PARP Bazę Usług Rozwojowych.