15 grudzień 2018

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II

14 grudnia 2018 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybrała do dofinansowania w ramach Działania 2.12 PO WER projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym:

  • Nazwa projektu: Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II
  • Nazwa Wnioskodawcy: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  • Kwota przyznanego dofinansowania: 12 659 195,36 PLN
  • Kwota całkowita projektu: 12 659 195,36 PLN
  • Data wybrania projektu do dofinansowania: 14.12.2018 r.
  • Przewidywany czas realizacji projektu: od 01.08.2019 r. do 30.09.2023 r.

Projekt BBKL II zakłada monitorowanie podaży i popytu na kompetencje na polskim rynku pracy w podziale na sektory/ branże w oparciu o spójną, jednolitą metodologię. Wyniki badania posłużą dopasowaniu kompetencji pracowników do potrzeb pracodawców.