1 stycznia 2018

Pomocnicza działalność gospodarcza

Informacja w zakresie opracowania i złożenia do PARP koncepcji wykorzystania infrastruktury badawczej do prowadzenia pomocniczej działalności gospodarczej w ramach umów o dofinansowanie projektów w Działaniach I.1 i I.3 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Instytucja Pośrednicząca PO RPW uprzejmie informuję, że Beneficjenci, którzy dotychczas nie zgłaszali zamiaru prowadzenia działalności gospodarczej mogą nadal składać zaktualizowane wnioski o dofinansowanie projektów ww. zakresie. Pamiętać przy tym należy, że powyższy zamiar powinien być zgłoszony do PARP jak najszybciej, a zaktualizowana dokumentacja przesłana do IP PO RPW winna zawierać także indywidualną opinię organu właściwego w sferze prawa podatkowego w zakresie możliwości odzyskania VAT w projekcie.

Wszelkie dokumenty dotyczące prowadzenia pomocniczej działalności gospodarczej będą zamieszczane na stronie internetowej PARP po uzyskaniu ich akceptacji przez Instytucję Zarządzającą PO RPW.

Opublikowano: 01.01.2018 10:43
Poprawiono: 03.01.2019 09:48
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: