11 stycznia 2019

gov_LAB – program edukacyjny dla jednostek samorządu terytorialnego

Już wkrótce (15 stycznia) ruszy nabór do gov_LAB – pilotażowego programu edukacyjnego dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) z całej Polski. Celem programu jest dostarczenie administracji samorządowej wiedzy i umiejętności do projektowania innowacyjnych usług lub programów dla przedsiębiorców. Dodatkowym efektem pilotażu będą nowe, zaprojektowane z uwzględnieniem potrzeb ostatecznych użytkowników, usługi lub programy dla przedsiębiorców.

Zainteresowane udziałem jednostki samorządu terytorialnego powinny zgłosić zespoły projektowe składające się z 3-7 pracowników. Co najmniej 3 członków zespołu powinno być na stałe zaangażowanych w proces projektowy. Wskazane jest ponadto, aby członkowie zespołu mieli uzupełniające się kompetencje, niezbędne do zaprojektowania i wdrożenia instrumentu dla przedsiębiorców. Na etapie wnioskowania do programu należy także zgłosić wyzwanie projektowe – czyli opis problemu na jaki ma odpowiedzieć zaprojektowana w trakcie procesu usługa.

Wybrane zespoły wezmą udział w 4-miesięcznym procesie projektowym (przewidywany okres realizacji to kwiecień-lipiec 2019 r.). Będzie on prowadził do wypracowania instrumentu/programu wspierającego przedsiębiorców, który następnie zostanie wdrożony przez instytucję (JST) uczestniczącą w programie.

Procesy projektowe dla każdego z wybranych zespołów będą odbywały się równolegle. W skład każdego z nich będą wchodziły: 8 Warsztatów, 2 Zjazdy edukacyjno-networkingowe, a także Demo Day – dzień demonstracyjny, podczas którego poszczególne zespoły zaprezentują swoje rozwiązanie oraz zostaną ocenione przez niezależne jury. Podczas tych spotkań będzie zapewniona kompletna organizacja, tj. miejsce spotkania, catering, eksperci prowadzący warsztaty i wykłady, a także nocleg (w przypadku Zjazdów).

Kluczowym elementem gov_LAB jest zapewnienie bezpłatnych usług, które są niezbędne do profesjonalnego przeprowadzenia procesów projektowania instrumentów dla przedsiębiorców. Dodatkowo będą możliwe zdalne konsultacje niezbędne do określenia zakresu prac zespołu projektowego pomiędzy warsztatami i zjazdami.

Uczestnicy nabędą wiedzę i kompetencje z szerokiego spektrum zagadnień. Dowiedzą się m.in. czym jest projektowanie usług publicznych oraz projektowanie doświadczeń i funkcjonalności dla użytkownika (user experience), jak projektować usługi w zmiennej rzeczywistości (future thinking/foresight), czy też jak wypromować nowe usługi (pitching, storytelling). Ponadto będą mogli nauczyć się efektywnej pracy w zespole multidyscyplinarnym, analizowania zależności między interesariuszami usług skierowanych do przedsiębiorców, a także pracy w systemie iteracyjnym (testowanie założeń na wczesnym etapie).

Dużą zaletą gov_LAB jest fakt, że proces projektowy będzie bazował na metodologii service design, której podstawą jest współpraca oraz silne zorientowanie na użytkownika dzięki głębokiemu zrozumieniu jego problemów i potrzeb (user-centered design).

Organizatorem gov_LAB jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która z powodzeniem wykorzystuje opisane powyżej metody pracy przy projektowaniu własnych instrumentów wsparcia dla przedsiębiorstw. PARP może udzielić w ramach naboru pomocy na maksymalnie 3 projekty różnych Wnioskodawców. Pomoc udzielana jest w formie finansowania kosztów usług doradczych oraz szkoleniowych, świadczonych na rzecz Wnioskodawcy w celu wypracowania i testowania przez Wnioskodawcę instrumentu dla przedsiębiorców. Wykonawca usług jest wybierany przez PARP.

Szczegółowe informacje na temat programu gov_LAB znajdują się na stronie www.parp.gov.pl/govlab.

Opublikowano: 11.01.2019 13:52
Poprawiono: 11.01.2019 13:52
Modyfikujący: 
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: