31 stycznia 2019

Akademia Menedżera Innowacji – czas na zgłoszenia do 22 marca

Jeszcze do 22 marca przedsiębiorcy i menadżerowie zainteresowani udziałem w „Akademii Menadżera Innowacji” – pierwszym tego typu programie szkoleniowo-doradczym w Polsce – mogą zgłaszać się do PARP o dofinansowanie swojego udziału w tym przedsięwzięciu.

Projekt skierowany jest do kadry zarządzającej firm, które chcą zwiększyć swoją innowacyjność i konkurencyjność, nauczyć się nowoczesnego zarządzania oraz wdrażania innowacji.

Akademia Menadżera Innowacji to jedyny program, dający efekt synergii pomiędzy wsparciem szkoleniowym, warsztatowym, doradczym, mentorskim i eksperckim dla firmy. Program powstał we współpracy z najlepszymi praktykami biznesu. Prowadzący zajęcia i warsztaty to cenieni eksperci i praktycy, doświadczeni we wdrażaniu i rozwoju innowacji oraz kultury innowacyjności w przedsiębiorstwach.

Akademia Menadżera Innowacji to:

 • badanie innowacyjności firmy metodą Innovation Health Check (IHC)
 • program dostosowany indywidualnie do zdiagnozowanych potrzeb uczestników
 • 170 godzin doradztwa w firmie uczestnika
 • studia przypadków analizowane na podstawie doświadczeń polskich firm z sektora MŚP
 • dostęp do interaktywnej Bazy Wiedzy AMI
 • przynależność do Klub Alumnów (Absolwentów) AMI pozwalająca na utrzymanie i rozwijanie kontaktów ważnych dla rozwoju Twojej firmy

Poziom dofinansowania: MŚP – 80 %, duże firmy – 50%

Program AMI będzie realizowany przez ok. 8 miesięcy, równolegle w wymiarze szkoleniowym i doradczym. Część szkoleniowa w formie wykładów i warsztatów odbywać się będzie podczas stacjonarnych, dwudniowych zjazdów (piątki i soboty). Część doradcza (170 godzin) realizowana będzie w poszczególnych firmach, gdzie uczestnicy pod okiem dedykowanego doradcy, będą mogli zastosować zdobytą wiedzę, czyli rozwiązać konkretne problemy w swoim przedsiębiorstwie. Ponadto uczestnicy Akademii uzyskają wsparcie eksperta w jednym z 6 obszarów tematycznych:

 • Kultura innowacyjności
 • Zrozumienie biznesu
 • Strategia
 • Struktura organizacyjna
 • Potencjał i zasoby
 • Procesy

Zwieńczeniem udziału w AMI będzie Plan Wdrożenia Zmiany opracowany przez uczestników AMI we współpracy z dedykowanym doradcą. Plan odpowiadać będzie  na potrzeby firm z zakresu innowacyjności, zdiagnozowane w przedsiębiorstwie – np. zarządzanie talentami, stymulowanie współpracy B+R, kontakty z klientami przy tworzeniu i doskonaleniu produktów.

Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych. Dofinansowanie wynosi 80% w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw oraz 50% w przypadku przedsiębiorstw dużych.

Szczegóły rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na STRONIE do 22 marca!