31 stycznia 2019

Ochrona własności przemysłowej - nowy nabór

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór do konkursu "Ochrona własności przemysłowej". Wnioski będzie można składać od 4 marca do 14 czerwca 2019 r. Celem konkursu Ochrona własności przemysłowej jest sfinansowanie w Twojej firmie ochrony praw do: wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych na rynkach zagranicznych.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Na pomoc rzecznika patentowego w uzyskaniu praw ochronnych, w tym:

  • przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej do otrzymania ochrony (patentu itp.),
  • reprezentację przed organem ochrony,
  • prowadzenie postępowania dotyczącego ochrony praw firmy,
  • pomoc w obronie posiadanych praw do wzorów i patentów,

Na opłaty urzędowe, tłumaczenia i doradztwo związane z uzyskaniem lub obroną praw ochronnych.

Na usługi doradcze dotyczące komercjalizacji przedmiotu ochrony.

 

Więcej na stronie "Ochrona własności przemysłowej".