25 lutego 2019

Materiały z seminarium pt.: "ABC pomocy publicznej dla MŚP"

Udostępnij

21 lutego 2019 roku w Warszawie odbyło się seminarium, którego uczestnicy poznali kluczowe z punktu widzenia praktyki funkcjonowania MŚP zagadnienia dotyczące pomocy publicznej, w szczególności pomocy de minimis.

Prezentacje ze spotkania oraz program dostępne są poniżej.

Nagranie z seminarium część 1 - o pojęciu i podstawowych zasadach udzielania pomocy publicznej w UE

Nagranie z seminarium część 2 - o pomocy de minimis i ryzykach związanych z pomocą publiczną