27 luty 2019

Finansowanie wdrożenia innowacyjnych produktów i procesów powstałych w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych – webinarium

PARP ogłosiła konkurs Badania na rynek, którego celem jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności firm poprzez sfinansowanie wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Weź udział w webinarium i zobacz, na co można przeznaczyć dofinansowanie.

Zobacz inne webinaria dla wnioskodawców

Więcej informacji o Badaniach na rynek - konkurs ogólny