27 lutego 2019

Sektorowe Rady ds. Kompetencji - zmiana regulaminu konkursu

Informujemy o wprowadzeniu zmian do dokumentacji konkursu nr POWR.02.12.00-IP.09-00-006/18 w ramach POWER 2014 - 2020 Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych.

Więcej informacji

Opublikowano: 27.02.2019 15:54
Poprawiono: 27.02.2019 15:55
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: