12 marca 2019

Finansowanie wdrożenia innowacyjnych produktów powstałych w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych - webinarium

PARP ogłosiła konkurs Badania na rynek Dostępność Plus, którego celem jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności firm poprzez sfinansowanie wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów, będących wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Nowe lub ulepszone produkty powinny istotnie przyczyniać się do zwiększenia ich dostępności dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi. Weź udział w webinarium i zobacz, na co można przeznaczyć dofinansowanie.

Zobacz inne webinaria dla wnioskodawców

Więcej informacji o konkursie Badania na rynek Dostępność plus

Opublikowano: 12.03.2019 10:08
Poprawiono: 13.03.2019 15:35
Modyfikujący: piotr_tyrakowski
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: