13 marca 2019

Nowe możliwości budowania marki polskiej branży meblarskiej dzięki działaniom PARP i PFR

Podczas targów MEBLE POLSKA w Poznaniu zaprezentowane zostały wyniki dwóch projektów realizowanych w ramach Programu flagowego Polskie Meble: PARP przedstawiła strategię marki dla polskiej branży meblarskiej, a PFR podsumował działania Akceleratora Eksportu Branży Meblarskiej.

Branża meblarska jest jedną z sił napędowych polskiej gospodarki. Polska jest szóstym producentem i trzecim największym eksporterem mebli na świecie. W Europie Polska odnotowuje największą dynamikę wzrostu eksportu: +111% w okresie od 2006 do 2017 r.

Te dane nie idą jednak w parze z międzynarodowym wizerunkiem polskich mebli i ich producentów. Tylko nieliczni sprzedają za granicą produkty z własnym logo. Większość dostarcza meble zagranicznym kontrahentom, którzy później sprzedają je pod własnymi markami. W połączeniu z niskimi nakładami na marketing przekłada się to na brak świadomości wśród klientów, że umeblowanie ich mieszkania pochodzi z Polski, co przekłada się na niższe marże.

Próbę poprawy międzynarodowej pozycji branży meblarskiej podjęło się Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, które uruchomiło Program Flagowy „Polskie Meble”. W ramach programu wypracowano tzw. koncepcję marki polskiej branży meblarskiej, określającej, w jaki sposób chcemy budować wizerunek polskich mebli na świecie. Tak powstała idea Smart Furniture, czyli mebli multifunkcyjnych, organizujących przestrzeń mieszkania w wygodny i optymalny sposób. Budowanie świadomości pochodzenia mebli ma współgrać z działaniami marketingowymi polskich producentów mebli na rynkach zagranicznych. Jedną z podstawowych rekomendacji Strategii jest umieszczanie na lub przy polskich meblach komunikatu jednoznacznie wskazującego Polskę jako kraj ich pochodzenia: Smart Furniture. MADE IN POLAND.

W sprawnym wejściu na zagraniczne rynki pomoże Akcelerator Eksportu Branży Meblarskiej prowadzony w ramach Grupy PFR. Genezą jego powstania była koordynacja działań administracji publicznej i firmam z branży meblarskiej. Projekt powstał w wyniku konsultacji z przedsiębiorcami i w odpowiedzi na ich potrzeby. W trwającym 6 miesięcy programie, wzięło udział 21 firm, zatrudniających łącznie ok. 14 tys. osób. W tym czasie przeprowadzono cykl warsztatów „Strefa Nowych Rynków”, spotkania B2B „Strefa Firm”, oraz zawiązano współpracę m.in. z MPiT oraz MSZ w ramach „Strefy Dialogu”.

Strategia polskiej marki meblarskiej oraz kompletne wyniki analiz i badań są dostępne pod poniższym adresem: www.parp.gov.pl/component/site/site/strategia-marki-branzy-meblarskiej

Opublikowano: 13.03.2019 11:32
Poprawiono: 13.03.2019 15:35
Modyfikujący: Paweł Skowera
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: