18 marzec 2019

Rusza konkurs ofert Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju „Wspólnie o Funduszach Europejskich”

Do udziału w konkursie zapraszamy władze miejskie, instytucje publiczne, partnerów społeczno-gospodarczych, organizacje pozarządowe, w tym także Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) zarejestrowane w Krajowym Rejestrze KGW.

Więcej informacji o konkursie na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl