26 marzec 2019

Gospodarka odpadami w MŚP - seminarium

Już 5 kwietnia zapraszamy na seminarium pt.: "Gospodarka odpadami w MŚP" które odbędzie się w Warszawie, w centrum szkoleniowym Sienna Training Center, mieszczącym się przy ul. Siennej 73.

Celem seminarium jest omówienie dotychczasowych oraz nowych wymagań z 2018 r. wynikających z  ustawy o odpadach. W jego trakcie przedstawimy praktyczne informacje o obowiązkach, jakie spoczywają na przedsiębiorcy w zakresie sposobu gospodarowania wytworzonymi odpadami, prowadzenia ewidencji odpadów oraz posiadania wymaganych pozwoleń, zezwoleń. Przybliżymy również najnowsze wymogi wobec przedsiębiorców, czyli wpis do tak zwanej bazy BDO oraz monitoring miejsca magazynowania odpadów i kogo on dotyczy.

Program i rejestracja