27 marca 2019

Materiały z seminarium pt.: "Polska Strefa Inwestycji. Dostepne w całym kraju zwolnienia podatkowe szansa dla MŚP"

Udostępnij

25 marca 2019 roku w Warszawie odbyło się seminarium, którego uczestnicy mieli możliwość pozyskania informacji nt. systemu udzielania zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje, wprowadzonego ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań ukierunkowanych na pobudzenie rozwoju MŚP.

Prezentacje ze spotkania oraz program dostępne są poniżej.