30 kwietnia 2019

Materiały z seminarium pt.: "Jak pozyskać finansowanie zaawansowanych technologii w MŚP?"

Udostępnij

25 kwietnia 2019 r. w Warszawie odbyło się seminarium,skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw planujących wdrożyć innowacyjne rozwiązania w swojej firmie.

Przedstawione zostały rozwiązania dostępne w tym zakresie w programie Horyzont 2020 oraz preferencyjne finansowanie zwrotne, z uwzględnieniem zasad ubiegania się o ten rodzaj wsparcia. Dodatkowo zaprezentowany został instrument dotyczący finansowania wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych powstałych w oparciu o wyniki prac B+R, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (poddziałanie Badania na Rynek). Kolejnym punktem programu było zagadnienie zarządzania ryzykiem finansowym w projektach innowacyjnych w oparciu o metodę Monte Carlo.

Prezentacje ze spotkania oraz program dostępne są poniżej.

Nagranie seminarium