7 maja 2019

Przedsiębiorcy chwalą sobie Akademię Menadżera Innowacji

Realizacja autorskiego programu szkoleniowo-doradczego opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jest na półmetku. 26-27 kwietnia odbyło się czwarte z ośmiu zaplanowanych zjazdów w ramach Akademii Menadżera Innowacji, w którym bierze udział 16 polskich firm. Pierwsze podsumowania warsztatów są bardzo obiecujące.

Akademia Menadżera Innowacji (AMI) to program opracowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z najlepszymi praktykami w dziedzinie nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem oraz wdrażania innowacji.

Spośród innych dostępnych na rynku programów, AMI wyróżnia zorientowanie na potrzeby firm. Holistyczne podejście realizacji programu polega na wsparciu firmy w procesach innowacyjnych i równoległe wzmocnienie kadr tej firmy poprzez działania szkoleniowe i warsztatowe oraz doradztwo.

Unikalny charakter Akademii Menadżera Innowacji polega na wykorzystaniu efektu synergii. Nasze podejście charakteryzuje połączenie wsparcia warsztatowego, doradczego, mentorskiego oraz eksperckiego. Podczas warsztatów przedsiębiorcy wypracowują projekty wdrożeniowe odpowiadające na ich potrzeby innowacyjne. Są to m.in. zarządzanie talentami, współpraca badawczo-rozwojowa czy też współpraca z klientami przy tworzeniu bądź doskonaleniu innowacyjnych produktów.  Już dziś chciałbym zaprosić polskich przedsiębiorców do udziału w kolejnej edycji Akademii Menadżera Innowacji, którą zaplanowaliśmy na rok 2020 – komentuje Adam Banaszak, wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W pierwszej edycji Programu bierze udział 16 przedsiębiorstw – sześciu przedstawicieli mikro- i średnich firm oraz po dwóch przedstawicieli małych i dużych. Uczestnicy reprezentują branże: budowlaną, badawczo-rozwojową, produkcyjną, transportową, energetyczną oraz paliwową.

Warsztaty podzielono na sześć obszarów tematycznych stanowiących podstawę merytoryczną Akademii Menadżera Innowacji. Warsztaty stanowią rozwinięcie zagadnień poruszanych na wykładach. Zajęcia prowadzone są w szesnastoosobowych grupach. Na każdym zjeździe skład grup jest inny, co pozwala wzmocnić wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami z różnych firm.

Jak wynika z podsumowania dotychczasowych zjazdów, uczestnicy Akademii Menadżera Innowacji są bardzo zadowoleni z przygotowania merytorycznego wykładowców. Przedsiębiorcy biorący udział w zajęciach doceniają też dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Na pytanie: czy wykłady i warsztaty są dostosowane pod kątem potrzeb zawodowych, ponad 80% uczestników wskazało odpowiedź – „zdecydowanie tak”.

Jesteśmy przedsiębiorstwem, którego jednym z głównych celów działania jest działalność innowacyjna. Bardzo liczymy, że udział w Akademii Menadżera Innowacji pozwoli nam na poszerzenie wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej w zakresie tworzenia i wdrażania innowacji. Naszym zdaniem warsztaty w których dotychczas wzięliśmy udział były bardzo dobrze przygotowane zarówno pod względem merytorycznego przygotowania prowadzących jak i wysokiego poziomu i przydatności zajęć praktycznych. Także spotkania z dedykowanym dla naszej firmy doradcą oceniamy wysoko. Mamy nadzieję, że po zakończeniu udziału w projekcie uczestnicy AMI uzyskają wiedzę, kompetencje oraz narzędzia niezbędne do zarządzania innowacjami – komentuje Witold Bryk, właściciel P.P.U.H. BRYK.

Instytut Tele- i Radiotechniczny, tworzący od 1 kwietnia br. Sieć Badawczą ŁUKASIEWICZ, zawsze dbał o rozwój kompetencji swoich pracowników w zakresie tworzenia i wdrażania innowacji. Z tego powodu z wielką nadzieją podjęliśmy decyzję o uczestnictwie w projekcie AMI „Akademia Menadżera Innowacji” organizowanym przez PARP pod patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Rozwoju. Już na półmetku projektu widzimy pozytywny wpływ tej decyzji na naszą działalność. Obecnie wprowadzane zmiany w zakresie kultury i organizacji pracy wynikają z pozyskanej wiedzy oraz profesjonalnie przygotowanego programu doradczego. W ramach AMI mamy możliwość spotkania ludzi związanych z biznesem, którzy w sposób otwarty i z pasją opowiadają o realiach prowadzenia różnego typu przedsięwzięć. Daje nam to niepowtarzalną okazję poszerzania horyzontów i spojrzenia na naszą organizację z innej perspektywy – zaznacza Janusz Sitek – Dyrektora Instytutu Tele- i Radiotechnicznego.

Więcej o Akademii Menadżera Innowacji