9 maja 2019

Zakończono budowę drogi wojewódzkiej nr AAA

7 maja oficjalnie otwarto drogę łączącą Olsztyn z węzłem drogowym Pieczewo. Projekt o wartości prawie 60 mln zł otrzymał ponad 48 mln zł wsparcia z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działania „Infrastruktura drogowa” programu Polska Wschodnia. W uroczystości wziął udział Maciej Berliński, szef Departamentu Projektów Infrastrukturalnych PARP.

W czerwcu 2016 r. rozpoczęły się prace nad budową nowego odcinka drogi wojewódzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Projekt miał na celu skomunikowanie Olsztyna i jego obszaru funkcjonalnego z południową obwodnicą miasta, która stanowi element Transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T).

W efekcie powstał ciąg o dł. ponad 2,6 km, który poprawi dostępność komunikacyjną regionu. Nowa droga będzie obsługiwać południowo-wschodnią część miasta. A wraz z pozostałym układem dróg dojazdowych i obwodnicą będzie służyć wyeliminowaniu ruchu tranzytowego z centrum Olsztyna. Przy okazji zmodernizowano i rozbudowano sieć tras rowerowych o długości ponad 6 km.

Nowy odcinek drogowy przebiega przez tereny dotychczas niewykorzystywane gospodarczo. Zakończenie projektu „Budowa drogi wojewódzkiej nr AAA” zwiększa tym samym zasób gruntów pod inwestycje i szanse na pobudzenie przedsiębiorczości w tej części miasta. Większa dostępność transportowa wzmocni pozycję Olsztyna, jako ważnego w regionie rynku pracy i podniesie jego konkurencyjność. Jednocześnie – zapewniając dobre połączenie z innymi ośrodkami o dużym znaczeniu gospodarczym, kulturotwórczym i turystycznym, inwestycja – da impuls do ożywienia gospodarczego w makroregionie.

Nazwa projektu: Budowa drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51)

Nr Projektu: POPW.02.02.00-28-0002/16

Beneficjent: Gmina Olsztyn,

Wartość projektu ogółem: 59 921 534,58 PLN

Kwota dofinansowania: 48 109 170,49 PLN