14 maja 2019

Kompetencje dla sektorów – zgłoś się na szkolenia!

Przedsiębiorco! Jeżeli prowadzisz działalność w branży budowlanej, finansowej oraz turystycznej i chcesz podnieść swoje kompetencje – zapraszamy do udziału w szkoleniach dedykowanych Twojej branży. 15 maja rozpoczniemy rekrutację!

Projekt realizowany jest w ramach działania Kompetencje dla sektorów, którego celem jest dofinansowanie (za pośrednictwem Operatorów) wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych.

Finansowanie może zostać przeznaczone na usługi szkoleniowe, doradcze oraz studia dyplomowe. Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw działających wyłącznie w branżach: budowlanej, finansowej oraz turystycznej i dotyczy tematyki określonej przez Rady Sektorowe ds. Kompetencji.

Przedsiębiorstwo może otrzymać na dofinansowanie usług rozwojowych do 80 % wartości tych usług, co oznacza, że pozostałe 20% zapewniają przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie.

Sektorowe Rady ds. Kompetencji to inicjatywy oddolne – branża dla branży. 7 wybranych rad umożliwia przedsiębiorcom oddziaływanie na usługi edukacyjne – na to, czego i jak uczą polskie szkoły, uczelnie, instytucje szkoleniowe.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie.

Opublikowano: 14.05.2019 15:29
Poprawiono: 14.05.2019 15:55
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: