27 maja 2019

Miasteczko Humanitarne podczas Warsaw Humanitarian Expo 2019

Zapraszamy do odwiedzenia Miasteczka Humanitarnego podczas Warszawskich Targów Humanitarnych Warsaw Humanitarian Expo 2019, które odbędą się w dniach 11-13 czerwca 2019 r. na terenie wystawowym PTAK EXPO w Nadarzynie k. Warszawy.

Jest to wspólne przedsięwzięcie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, organizacji pozarządowych, szkół wyższych oraz instytucji zaangażowanych w działania na rzecz pomocy humanitarnej i rozwojowej, wolontariatu, a także współpracy pomiędzy trzecim sektorem a biznesem.

Program Miasteczka został przygotowany specjalnie z myślą o wszystkich, którzy interesują się problematyką pomocową.

Szczególnie zachęcamy start-upy i innowatorów do udziału w spotkaniach z ludźmi zaangażowanymi na co dzień w pomoc humanitarną i organizacjami prowadzącymi akcje pomocowe na całym świecie. Będzie to doskonała okazja, aby dowiedzieć się, jakie nowoczesne produkty i usługi pomogłyby rozwiązać liczne problemy, z którymi stykają się pracownicy organizacji i instytucji międzynarodowych niosący pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i humanitarnych. Będzie można także poznać zasady, na jakich biznes może angażować się w działania pomocowe i jak można wziąć udział w programach dla start-upów i innowatorów prowadzonych przez organizacje pomocowe. 

Dla odwiedzających przygotowaliśmy interesujące debaty o sposobach zapobiegania katastrofom humanitarnym i przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych,  a także wykłady dotyczące międzynarodowego prawa humanitarnego, pracy w zróżnicowanym środowisku kulturowym czy zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać w rejonach objętych konfliktami.

W Miasteczku spotkać będzie można  pracowników organizacji pozarządowych i ONZ, którzy pracują w Polsce i na świecie i dowiedzieć się, jak wyjechać na misje humanitarne prowadzone przez organizacje międzynarodowe, a także jak wygląda codzienne życie i praca w miejscach dotkniętych klęskami żywiołowymi i humanitarnymi.

Na odwiedzających czekają też pokazy ratownictwa, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, reagowania w sytuacji zagrożenia, pokazy dronów, wystawy i instalacje (np. mobilnego szpitala polowego, domu modułowego, czy przenośnych systemów uzdatniania wody i pozyskiwania energii).

Więcej informacji o Miasteczku Humanitarnym i Warszawskich Targach Humanitarnych.