6 czerwca 2019

Szkolenie PARP na Ukrainie

W ramach projektu „Wzrost konkurencyjności ukraińskich regionów oraz rozwój polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej”, w Czernihowie na Ukrainie odbywa się dwudniowe szkolenie z internacjonalizacji przedsiębiorstw prowadzone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Szkolenie jest skierowane do tamtejszych przedstawicieli Agencji Rozwoju Regionalnego oraz regionalnej administracji, a jego główny cel to poszerzenie wiedzy nt. przygotowania ukraińskich firm do ekspansji międzynarodowej.

Podczas dwudniowych warsztatów, odbywających się 5-6 czerwca 2019 r., zostaną poruszone m.in. takie kwestie jak: strategie umiędzynarodowienia i wchodzenia na nowe rynki, bazujące na studiach przypadku konkretnych firm, bariery wewnętrzne i zewnętrzne w internacjonalizacji przedsiębiorstw, instrumenty finansowe i pozafinansowe wsparcia eksportu, a także praktyczne aspekty wspierania firm.

– Podczas warsztatów wskazujemy w jaki sposób administracja może wspomagać przedsiębiorców w eksporcie, dzielimy się własnymi doświadczeniami w tym zakresie, zwracamy też uwagę, jak pokonywać bariery taryfowe i pozataryfowe w wymianie handlowej z UE oraz jak poszukiwać kontrahentów na odległość – mówi Michał Polański, dyrektor Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości PARP.

Finansowany ze środków Polskiej Pomocy Rozwojowej projekt „Wzrost konkurencyjności ukraińskich regionów oraz rozwój polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej” to inicjatywa Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju realizowana we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dyrektor Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości PARP Michał Polański oraz radca ministra w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Krzysztof Siwek prowadzą szkolenie na Ukrainie

Przedstawiciele ukraińskiej administracji siedzą na sali i robią notatki podczas szkolenia PARP

Dyrektor Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości PARP Michał Polański prowadzi szkolenie z internacjonalizacji przedsiębiorstw na Ukrainie