17 czerwca 2019

Kompetencje dla sektorów - wybór operatorów działań szkoleniowych lub doradczych

Do 1 lipca potrwa nabór w II rundzie konkursu na operatorów programu Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Sektorowe Rady ds. Kompetencji to inicjatywy oddolne – od branży dla branży. Umożliwiają one przedsiębiorcom oddziaływanie na usługi edukacyjne – na to, czego i jak uczą polskie szkoły, uczelnie, instytucje szkoleniowe.

Aktualnie działa 7 takich rad w sektorach: budowlanym, finansowym, IT, przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, motoryzacji oraz turystyki.

Do udziału w konkursie na operatorów działań szkoleniowo-doradczych rekomendowanych przez rady ds. kompetencji z ww. sektorów zapraszamy:

 • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców
 • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego
 • reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców
 • organizacje pracodawców
 • organizacje samorządu gospodarczego
 • organizacje związkowe
 • przedsiębiorcy

Pula środków w konkursie to 50 700 000 zł, a maksymalny poziom dofinansowania w zależności od sektora może wynieść do 90% kosztów projektu:

Sektor IT
Maksymalna wartość projektu: 6 650 000  zł
Maksymalna wartość dofinansowania: 5 985 000  zł

Sektor Opieka Zdrowotna
Maksymalna wartość projektu: 7 480 000  zł
Maksymalna wartość dofinansowania: 6 732 000  zł

Sektor przemysł mody i innowacyjnych tekstyliów
Maksymalna wartość projektu: 6 650 000 zł
Maksymalna wartość dofinansowania:  5 985 000 zł

Sektor turystyczny
Maksymalna wartość projektu:  4 531 200 zł
Maksymalna wartość dofinansowania: 4 078 080  zł

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • rekrutację przedsiębiorców do projektu
 • usługi szkoleniowe
 • doradztwo lub szkolenie wspierające rozwój przedsiębiorcy
 • zakup środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu
 • zakup infrastruktury oraz dostosowanie lub adaptację budynków, pomieszczeń i miejsc pracy (w ramach cross-financingu do wysokości 5% wydatków kwalifikowalnych projektu)

Szczegóły na stronie.

 

Opublikowano: 17.06.2019 14:33
Poprawiono: 17.06.2019 14:34
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: