28 czerwca 2019

52 start-upy wybrane! PARP publikuje listę start-upów, które otrzymają wsparcie prawne

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza wyniki konkursu w ramach kolejnej edycji programu Wsparcie prawne dla start-upów.

Wybrane wcześniej przez PARP kancelarie prawne świadczyć będą usługi doradztwa prawnego dla start-upów.

Prawnicy pomogą młodym przedsiębiorcom nie tylko przygotować, ale także negocjować kluczowe umowy, które niejednokrotnie stanowią podstawę sukcesu całego przedsięwzięcia. Fachowa pomoc dla start-upów jest szczególnie cenna m.in. przy zawieraniu umowy inwestycyjnej oraz umów regulujących szczegóły współpracy z kontrahentami. W ramach pomocy prawnej można będzie również uzyskać pomoc w zakresie przygotowania start-upu do analizy legal due-diligence, co pozwoli przyspieszyć proces negocjacji z inwestorem.

Do konkursu zgłosiły się 73 start-upy. Wsparcie udało się pozyskać 52 start-upom, które niebawem rozpoczną współpracę z wybranymi kancelariami.

Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania wraz z Listą rezerwową.

__________

Uwaga:
Zmieniony został Regulamin naboru w ramach Programu „Wsparcie prawne dla start-upów”. Kwota przeznaczona na realizację Programu została zwiększona do kwoty 1 099 999 zł. Zmieniony Regulamin obowiązuje od 28 czerwca 2019 r.

Opublikowano: 28.06.2019 14:39
Poprawiono: 01.08.2019 10:36
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: