2 lipca 2019

Poland Prize: Startup Spottitt z Wielkiej Brytanii, Walter’s Cube z Węgier oraz Dicsoperi z Ukrainy będą rozwijały się również w Polsce

Jeden z sześciu akceleratorów programu Poland Prize, Fundacja Startup Hub Poland we współpracy z PGNiG ogłosiła wyniki I rundy. Zostały wybrane trzy (z ośmiu) zagraniczne startupy, które otrzymają nagrody pieniężne.

Spottitt z Cambridge (I miejsce - 90 tys. zł), Walter’s Cube z Budapesztu (II miejsce - 60 tys. zł) oraz Dicsoperi z Kijowa (III miejsce - 30 tys. zł) – te startupy najbardziej przekonały do siebie przedstawicieli polskiego rynku VC i dużego przemysłu. Do I rundy do Polski zostało zaproszonych 8 zespołów z takich krajów jak Litwa, Estonia, Ukraina, Węgry, Białoruś, ale także Wielka Brytania czy USA.

W ramach projektu akcelerator przeprowadzi III rundy, w których łącznie weźmie udział 24 firmy, które będą rywalizowały o wsparcie finansowe przy wejściu z biznesem na polski rynek. Są to firmy działające w obszarze energetyki oraz sektora ICT o dużym potencjale wdrożeniowym.

Program Startup Hub: Poland Prize jest częścią rządowego programu Poland Prize koordynowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Podczas DemoDay zwracaliśmy uwagę nie tylko na to, jaką przewagę technologiczną mają startupy. Komisja oceniała przede wszystkim postępy, jakie spółka zrobiła w czasie akceleracji, zwłaszcza w projektach realizowanych na terenie Polski – mówi Paulina Brym-Ciuba, dyrektor ds. operacyjnych w Fundacji Startup Hub Poland i członek komisji oceniającej startupy z I rundy akceleracyjnej Startup Hub: Poland Prize. – Istotne było też to, czy startup posiada solidną strategię rozwoju technologii, wejścia na rynek oraz czy ma zdolność pozyskania inwestycji w Polsce – dodaje Brym-Ciuba.

Spottitt to założony w Wielkiej Brytanii startup tworzy system analizujący zdjęcia satelitarne ziemi do optymalnego pozycjonowania m.in. elektrowni czerpiących energię z odnawialnych źródeł energii. – Chociaż bardzo się cieszę z nagrody pieniężnej, to jako firma z programu wynieśliśmy o wiele więcej. Przede wszystkim udało nam się założyć spółkę w europejskim kraju przed wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Doceniamy wsparcie, jakie otrzymaliśmy od zespołu Fundacji Startup Hub Poland przy rozpoczynaniu naszej działalności gospodarczej w Polsce – wylicza Lucy Kennedy, prezes Spottitt. – Nagrodę przeznaczymy na rozwój działu badawczo-rozwojowego – dodaje Kennedy.

Wsparcie finansowe otrzymał również startup Wlter’s Cube, który opracowuje technologię przetwarzania dwuwymiarowych zdjęć na trójwymiarowe oraz Discoperi, pracujący nad technologią na rzecz zapewnienia większego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Więcej informacji: www.startuphub.pl.

Zdjęcie startupów z I batcha
Zdjęcie startupów z I batchaZwycięzcy I batcha
Zwycięzcy I batcha
Opublikowano: 02.07.2019 14:08
Poprawiono: 01.08.2019 10:36
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: