3 lipca 2019

Posiedzenie Rady Programowej ds. Kompetencji

28 czerwca odbyło się kolejne, IV posiedzenie Rady Programowej ds. Kompetencji. Głównymi tematami spotkania były: powołanie nowych sektorowych rad ds. kompetencji oraz podsumowanie działalności obecnie funkcjonujących, założenia konkursu Pracodawca Jutra oraz założenia merytoryczne i harmonogram realizacji monitorowania kompetencji na polskim rynku pracy w podziale na sektory/ branże w ramach „Bilansu Kapitału Ludzkiego”.

Obecny na spotkaniu wiceprezes PARP Adam Banaszak, podczas otwarcia posiedzenia podkreślił znaczenie i rolę nowoprzyjętej ustawy o PARP, w ramach której pojawił się nowy zapis dotyczący Sektorowych Rad ds. Kompetencji, które, jak sam zaznaczył, są platformą współpracy na linii biznes-edukacja-administracja. Ich głównym zadaniem jest wyznaczenie kierunków zmian, wskazanie luk kompetencyjnych w sektorze. Obecnie funkcjonuje 7 sektorowych rad ds. kompetencji, w tym roku planowane jest powołanie kolejnych rad.

Obecnie trwa etap negocjacji na wybór nowych sektorowych rad ds. kompetencji. – Podczas trzymiesięcznego naboru wniosków, wpłynęło 21 projektów, z czego sześć wniosków nie przeszło oceny merytorycznej. Do końca III kwartału planujemy podpisanie umów i powołanie nowych co najmniej 9 rad sektorowych ds. kompetencji – tłumaczyła Edyta Sznajder, dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach.

Potrzeby rynku pracy, kompetencje w obecnych czasach ulegają dynamicznym zmianom zwłaszcza tym technologicznym, innym sposobem zarządzania organizacjami. Procesy te są monitorowane przez PARP poprzez badanie Bilansu Kapitału Ludzkiego, które jest jednym z największych europejskich projektów badawczych w obszarze kompetencji, zatrudnienia i rynku pracy oraz branżowe badania Bilansu Kapitału Ludzkiego. – Pod koniec roku chcemy uruchomić badania dla sektorowych rad ds. kompetencji powołanych w III kwartale br. Celem tych badań jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w wybranych branżach oraz określenie krótko i średnioterminowych wyzwań przed jakimi stoi branża w wymiarze kompetencyjnym – zaznaczyła podczas spotkania Paulina Zadura-Lichota, dyrektor Departamentu Analiz i Strategii. Dodatkowo, w ramach posiedzenia Rady Programowej – Sektorowe Rady ds. Kompetencji działające w sektorach: informatyki, motoryzacji i elektromobilności oraz przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów przedstawiły bieżącą sytuację w sektorze oraz działania realizowane w 2018 r.

Uzupełnieniem działań całego systemu sektorowych rad ds. kompetencji oraz wsparcia w tworzeniu rozwiązań sprzyjających dopasowaniu kompetencji pracowników do potrzeb biznesu jest ogłoszony konkurs Pracodawcy Jutra. To piąta jubileuszowa edycja tego konkursu, w ramach którego PARP przyzna nagrody dla najlepszych inicjatyw pokazujących współpracę biznesu z edukacją. Nowością tegorocznej edycji jest przyznanie wyróżnień branżowych dla przedsiębiorstw działających w sektorach, w których działają rady sektorowe. W tegorocznej edycji laureatów wskaże 7 sektorowych rad ds. kompetencji. Zgłoszenia do konkursu można przesyłać do dnia 19 sierpnia 2019 roku.

Więcej informacji o konkursie na stronie.

Opublikowano: 03.07.2019 14:48
Poprawiono: 03.07.2019 15:03
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: