5 lipca 2019

Po zagranicznych studiach warto rozwijać swoją karierę w Polsce

 • 27 czerwca 2019 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się konferencja „Twoja kariera – kierunek Polska” organizowana przez Fundację GPW w ramach programu „Go4Poland – Wybierz Polskę!”. Konferencja z udziałem przedstawicieli biznesu, polityki i nauki przyciągnęła do siedziby GPW blisko 200 uczestników.
 • PAPR jest partnerem programu „Go4Poland – Wybierz Polskę!”, którego celem jest umożliwienie młodym Polakom studiującym za granicą rozpoczęcie kariery zawodowej w Polsce. PARP zaprasza młodych ludzi na warsztaty pokazujące możliwości uzyskania wsparcia przy zakładaniu i rozwijaniu startupowych przedsięwzięć. W ramach programu oferuje staże w departamentach wsparcia departamentach wdrożeniowych PARP.
 • W dyskusji panelowej „Czy warto studiować za granicą i gdzie rozpocząć karierę po studiach?” wziął udział Adam Banaszak, Zastępca Prezesa PARP.

„Polaków, którzy studiują za granicą jest dzisiaj bardzo dużo. Studiowanie przez jakiś czas za granicą jest niezwykle ważne. Dla pracodawcy informacja o tym, że dany student ma szerokie horyzonty, o tym że zetknął się z innymi kulturami, z innym funkcjonowaniem, systemem edukacji, jest niezwykle istotna. Czy studiować za granica? Zdecydowanie tak. To jest dobra ścieżka. Choć niekoniecznie jedyna. Ale studia zagraniczne bardzo rozwijają. To jest dziś baza. Nie muszą to być pełne studia, są wymiany, takie jak program Erasmus” – mówił Adam Banaszak.

Wielu wykształconych specjalistów emigruje na zagraniczne rynki pracy. Wpływa to negatywnie zarówno na rodzime firmy, zmagające się z problemami kadrowymi, jak i całą gospodarkę. Jednocześnie, z roku na rok coraz więcej młodych ludzi wyjeżdża za granicę na studia. Doświadczenie i umiejętności, które w ten sposób zdobywają, to unikatowa wartość dla nich i ich potencjalnych przyszłych pracodawców.

Zachęcenie młodych ludzi do powrotu do Polski po studiach i planowania tu kariery zawodowej wymaga współpracy biznesu, administracji i organizacji pozarządowych. Dlatego PARP chętnie podjął współpracę przy inicjatywie „Go4Poland – Wybierz Polskę!”.

Konferencja „Twoja kariera – kierunek Polska” była punktem kulminacyjnym tegorocznej edycji programu. Streaming z wydarzenia.

Prelegencji konferencji siedzący na tle ekranu z napisem 'Czy warto studiować za granicą i gdzie rozpocząć karierę po studiach'

W konferencji udział wzięli m.in.:

 • Jarosław Gowin - Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Szymon Szynkowski vel Sęk - Sekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
 • Marek Dietl - Prezes Giełdy Papierów Wartościowych,
 • Wojciech Nagel - Przewodniczący Rady, Fundacja GPW,
 • Beata Lubos - Dyrektor Departamentu Innowacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii,
 • Wioletta Kandziak - Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr w PKN ORLEN S.A.,
 • Grzegorz Kądzielawski - Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty,
 • Michał Bryszewski - Head of Business Solutions, JLL,
 • Przemysław Stalica - Dyrektor Pionu Zasobów Ludzkich, Bank Pekao S.A,
 • Bartłomiej Pawlak - Wiceprezes Zarządu, PFR,
 • Adam Banaszak - Zastępca Prezesa, PARP,
 • Paweł Kolczyński - Wiceprezes, ARP,
 • Michał Stępniewski - Wiceprezes Zarządu, KDPW,
 • Janusz Władyczak - Prezes Zarządu, KUKE.
Opublikowano: 05.07.2019 14:36
Poprawiono: 08.07.2019 09:20
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: