11 lipca 2019

Małgorzata Oleszczuk, prezes PARP została powołana do kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP to wyróżnienie gospodarcze, przyznawane raz do roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcom. Niezmiennym celem nagrody, w 2019 r. odbędzie się jej XVII edycja, jest wsparcie polskich przedsiębiorców i wyróżnienie najlepszych.

Nagradzane są podmioty gospodarcze, które przyczyniają się do rozwoju naszej gospodarki, promują Polskę na arenie międzynarodowej oraz stanowią wzór dla innych firm.

Uroczystość wręczenia nominacji przez Prezydenta Andrzeja Dudę członkom kapituły odbyła się 9 lipca br. w Belwederze. Skład gremium obejmuje przedstawicieli biznesu, administracji publicznej, środowiska naukowego oraz mediów.

Małgorzata Oleszczuk przyjmująca nominację do kapituły od Prezydenta Andrzeja Dudy

Tegoroczna kapituła liczy 17 osób, w jej składzie zasiada m.in. Małgorzata Oleszczuk (prezes PARP), Cezariusz Lesisz (prezes Agencji Rozwoju Przemysłu), Grażyna Ciurzyńska (p.o. prezesa Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu), Beata Daszyńska-Muzyczka (prezes Banku Gospodarstwa Krajowego), Janusz Filipiak (prezes Comarch) czy Zbigniew Grycan (właściciel firmy Grycan – Lody od pokoleń).

Prezydent Andrzej Duda podziękował członkom kapituły za przyjęcie nominacji. „(…) Jestem Państwu bardzo wdzięczny za gotowość do współpracy. Nie mam żadnych wątpliwości, że będzie ona owocna. (…) Mam głębokie przekonanie, że Nagroda wzmacnia polskich przedsiębiorców, polskie firmy.”

Pełne wystąpienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce podczas Kongresu 590 w Rzeszowie w październiku br. Wyróżnione zostaną firmy w siedmiu kategoriach: Lider MŚP, Narodowy Sukces, Międzynarodowy Sukces, Odpowiedzialny Biznes, Firma Rodzinna, Startup oraz Badania + Rozwój. Zadaniem kapituły będzie ocena wcześniej zgłoszonych firm. Szczegóły dotyczące nagrody można znaleźć na stronie internetowej www.prezydent.pl.

Opublikowano: 11.07.2019 14:30
Poprawiono: 19.07.2019 07:27
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: