17 lipca 2019

Granty Norweskie na targach „Wiatr i woda 2019”

18 lipca rozpoczynają się Targi Sportów Wodnych „Wiatr i woda 2019”. W czasie wydarzenia, które potrwa do 21 lipca będzie można dowiedzieć się o możliwościach uzyskania wsparcia z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Zapraszamy na stoisko Grantów Norweskich organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Program „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” jest skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Wsparcie finansowe będzie oferowane w formule otwartych konkursów, jak i w schemacie małych grantów dla kobiet, w trzech obszarach tematycznych:

  • Innowacje w zakresie zielonych technologii (green industry innovation);
  • Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych (blue growth);
  • Technologie poprawiające jakość życia (welfare technologies).

Na stoisku Grantów Norweskich (nr 55) będzie można porozmawiać z ekspertem na temat warunków uzyskania dofinansowania w konkursie, który zostanie ogłoszony jesienią 2019 r.

Wspieramy zwłaszcza przedsięwzięcia polegające na zastosowaniu innowacyjnych produktów, technologii i procesów, które zmierzają do ograniczania zanieczyszczenia wód oraz ich bezpośredniego otoczenia (porty, mariny, infrastruktura przybrzeżna).

Zapraszamy!