20 sierpnia 2019

Granty Norweskie na targach BALTEXPO we wrześniu

Granty Norweskie dla sektora morskiego (tzw. „blue technologies”) będą tematem seminarium informacyjnego organizowanego przez PARP podczas targów BALTEXPO w Gdańsku, w dniu 9 września 2019 r. Przedstawiciele Agencji opowiedzą o warunkach uzyskania dofinansowania projektów inwestycyjnych przyjaznych dla środowiska, w kwocie do 2 mln euro, oraz odpowiedzą na każde pytanie potencjalnych wnioskodawców (nabór wniosków zostanie ogłoszony już jesienią b.r.).  Każdego dnia targów będzie można również uzyskać indywidualne konsultacje na stoisku Grantów Norweskich o numerze 4.24.

Więcej informacji na temat Grantów Norweskich w obszarze wód morskich i śródlądowych: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/innowacje-w-obszarze-wod-morskich-i-srodladowych

Opublikowano: 20.08.2019 10:28
Poprawiono: 20.08.2019 10:28
Modyfikujący: 
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: