5 października 2018

Zgłoszenia w konkursie Polski Produkt Przyszłości do 19 października

Nabór wniosków do XXI edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości został przedłużony do 19 października br. Nagrodą w konkursie organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest grant do 100 tys. zł z przeznaczeniem na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie produktu.

Budowanie świadomości polskich marek, promocja i wspomaganie rozwoju najbardziej innowacyjnych wyrobów i technologii wytworzonych w Polsce to główne cele konkursu Polski Produkt Przyszłości. W dwudziestoletniej historii konkursu zgłoszono ponad 900 innowacyjnych projektów z różnych obszarów techniki, m.in. z branży: medycznej, farmaceutycznej, elektronicznej, chemicznej. Kapituła konkursu nagrodziła dotychczas 52 projekty, a ponad 100 przyznała wyróżnienia.
Zwycięskie projekty to wielokrotnie nowe, niestosowane dotychczas w świecie rozwiązania. Wiele produktów opracowanych na bazie prac konkursowych odniosło sukces rynkowy zarówno w kraju, jak i za granicą. Wśród laureatów są perspektywiczne spółki notowane na giełdowym rynku NewConnect. Wiele jednostek naukowych będących laureatami konkursu może poszczycić się najwyższą kategorią naukową A+.

Zasady konkursu
Uczestnikami konkursu mogą być jednostki naukowe i przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski. Warunkiem udziału w konkursie jest przedstawienie nowego, innowacyjnego produktu (wyrobu lub technologii) w jednej z trzech kategorii:
1. Produkt Przyszłości jednostki naukowej
2. Produkt Przyszłości przedsiębiorcy
3. Produkt Przyszłości wspólny jednostki naukowej i przedsiębiorcy.
Do konkursu mogą zostać zgłoszone produkty, które zostały doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych, albo zostały wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego.
Konkurs realizowany jest w dwóch etapach. W pierwszym etapie, który potrwa do 19 października 2018 r., przyjmowane są zgłoszenia innowacyjnych produktów. W drugim etapie, po wyłonieniu laureatów konkursu, zwycięzcy będą mogli złożyć wniosek o powierzenie grantu.

Nagrody
W każdej kategorii przyznawana jest jedna nagroda oraz maksymalnie cztery wyróżnienia. Laureaci konkursu, oprócz prawa do posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem oraz hasłem „Polski Produkt Przyszłości”, mają możliwość uzyskania grantu na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie produktu. Zwycięzcy mogą starać się o grant w wysokości do 100 tys. zł, a wyróżnieni do 25 tys. zł.
Oprócz ww. nagród przewidziane są także nagrody specjalne:
• za produkt zgłoszony przez młodego (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata)
przedsiębiorcę;
• za produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT);
• za produkt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów.

Zgłoszenia
Wnioski konkursowe można składać w formie papierowej, osobiście lub pocztą do 19 października 2018 r., do godz. 16:30, na adres:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
z dopiskiem: Wniosek konkursowy w ramach Konkursu Polski Produkt Przyszłości
Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania nagród i wyróżnień w konkursie oraz nagród w formie grantu na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie Polskich Produktów Przyszłości znajdują się w regulaminie na stronie konkursu www.parp.gov.pl/konkursppp.
Pytania można zadawać za pośrednictwem http://www.parp.gov.pl/informatorium-parp lub telefoniczne: (22) 574 07 07 lub 801 332 202 oraz pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Konkurs organizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB”.

Opublikowano: 05.10.2018 11:46
Poprawiono: 21.08.2019 09:36
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: 
Autor dokumentów: