2 września 2019

PARP partnerem Forum Ekonomicznego w Krynicy

Forum Ekonomiczne to miejsce spotkań najważniejszych polityków i przedstawicieli firm w Europie Środkowo-Wschodniej. Co roku Forum gości ok. 4,5 tys. osób. Swoje poglądy dotyczące aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej na świecie wymieniają szefowie rządów i parlamentów, ministrowie i parlamentarzyści z krajów naszego regionu, prezesi największych spółek, eksperci, przedstawiciele świata nauki, kultury oraz mediów z ponad 60 krajów.

Tegoroczne, XXIX Forum odbywa się pod hasłem: „Europa jutra. Silna, czyli jaka?”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości po raz kolejny jest Partnerem polskiego Davos.

Aktywności z udziałem przedstawicieli PARP:

3 września 2019 r. (wtorek), godz. 14:50 – 15:50 (miejsce: Strefa Grupy PFR)

Panel autorski PARP pt. „Polskie MSP w łańcuchu wartości dużych firm”.

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem i ogromną przewagą mikroprzedsiębiorstw. Małe i średnie firmy, które znacznie częściej podejmują się działalności innowacyjnej niż mikrofirmy napotykają jednak na silną konkurencję technologiczną z zachodu (a cenową ze wschodu). Firmy zachodnie posiadają wyższe moce produkcyjne (a więc są w stanie lepiej i szybciej sprostać zamówieniu dużej firmy), a także są w stanie zaoferować wyższy poziom technologiczny (posiadając wieloletnie doświadczenie i dostęp do najlepszych rozwiązań naukowych) i konkurencyjną ofertę cenową. Sytuacja jest zróżnicowana w zależności od branży. W przemyśle chemicznym trudno jest pozyskać dobry surowiec z Polski, w innych branżach brakuje odpowiednich technologii wśród polskich producentów. Co mogą zrobić małe i średnie firmy żeby stać się bardziej istotnym partnerem dla dużych firm? Co może skłonić duże firmy żeby częściej wybierały polskich poddostawców?

Uczestnicy dyskusji:

 • Małgorzata Oleszczuk, Prezes PARP,

 • Patrycja Klarecka, Członek Zarządu ds. Sprzedaży Detalicznej, PKN ORLEN,

 • Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, KGHM Polska Miedź,

 • Konrad Trzonkowski, Dyrektor Zarządzający, Agencja Rozwoju Przemysłu,

 • Krzysztof Maurer, założyciel i właściciel Tłoczni Maurer (producent soków owocowych),
 • Moderator: Marek Tejchman, Zastępca Redaktora, Dziennik Gazeta Prawna.

3 września 2019 r. (wtorek), godz. 14:50 – 15:50 (miejsce: Strefa Forbes; pawilon Ringier Axel Springer)

Panel pt. „Jak rozwijać handel zagraniczny".

Polscy eksporterzy umacniają swoją pozycję na odległych wysokorozwiniętych rynkach, takich jak amerykański, kanadyjski czy japoński. Czy jest to dobry i bezpieczny kierunek zagranicznej ekspansji? Na których rynkach najszybciej rozwija się dziś nasz eksport, a jak będzie to wyglądało w przyszłości?

Uczestnicy dyskusji:

 • Adam Banaszak, Zastępca prezesa, PARP,
 • Katarzyna Dubno, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych i Ekonomiki Zdrowia, Adamed Pharma,
 • Ryszard Florek, Prezes Zarządu, FAKRO,
 • Jacek Poświata, Dyrektor Zarządzający, Bain & Company Poland,
 • Krzysztof Senger, Wiceprezes Zarządu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu,
 • Moderator: Elżbieta Glapiak, dziennikarz, Business Insider.

5 września 2019 r. (czwartek), godz. 14:25 – 15:25 (miejsce: Stary Dom Zdrojowy)

Panel pt. „Jak wspierać rozwój małych i średnich przedsiębiorstw?”

Według ubiegłorocznych danych małe i średnie przedsiębiorstwa odpowiadają za ponad 60% PKB Polski i zatrudniają blisko 70% wszystkich pracowników na rynku. Podobna sytuacja jest w Europie. Ostatni raport Parlamentu Europejskiego „Small Business Act” pokazuje, że na całym kontynencie jest ponad 25 milionów takich podmiotów. Czy małe i średnie przedsiębiorstwa mają odpowiednie warunki do rozwoju? Czego najbardziej im brakuje, żeby z fazy startupu czy mikroprzedsiębiorstwa przejść na wyższy poziom? Czy europejska gospodarka mogłaby funkcjonować bez takich firm?

Uczestnicy dyskusji:

 • Leszek Dec, Prezes Zarządu, Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna,

 • Lars Gutheil, Dyrektor Generalny, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska), (Niemcy),

 • Dmytro Liapin, Starszy Pracownik Naukowy, Narodowy Instytut Studiów Strategicznych (Ukraina),

 • Małgorzata Oleszczuk, Prezes, PARP,

 • Małgorzata Popławska, Prezes Zarządu, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego,

 • Magdalena Zmitrowicz, Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao,

 • Moderator: Tadeusz Kudłacz, Dyrektor Instytutu Ekonomicznego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu.

Więcej informacji: www.forum-ekonomiczne.pl.

Opublikowano: 02.09.2019 12:15
Poprawiono: 03.09.2019 07:11
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: